Gelişmiş Arama
Ziyaret
4792
Güncellenme Tarihi: 2012/05/15
Soru Özeti
el-Muttali ve el-Mulakkan sıfatlar kemaliye mi yoksa veya cemaliye sıfatlardan mıdırlar?
Soru
el-Muttali ve el-Mulakkan sıfatları kemaliye mi yoksa veya cemaliye mi sıfatlardan mıdırlar?
Kısa Cevap

İster Allah’ın lütfunu, ister kahrını vs. yansıtsın bir sıfatın Allah’ta olduğunu ispat eden  bütün sübuti sıfatlar kelam ilminde cemal sıfatları diye bilinmekte ve varlık açısından aralarında herhangi bir fark yoktur. Soruda gelen el-Muttali (Telkin edici) ve el-Mulakkan (Bilen)’da bunlardandır.

Ayrıntılı Cevap

Kemal sıfatları meşhur görüşe göre Allah’ta olduğu ispat edilen sübuti sıfatlardır.[1] Kelamcılar, bu sıfatlara cemal sıfatlarda demekteler. Cemal sıfatlar, selbi sıfatlar olan celal sıfatların karşısında yer alan sıfatlardır. Selbi sıfatlar Allah’ın münezzeh olduğu sıfatlardır.

Bu açıdan bakıldığında bir sıfatın Allah’ta olduğunu ispat eden, ister Allah’ın lütfunu yansıtsın, ister kahrını vs. bütün sübuti sıfatlar cemal sıfatları olup, varlık açısından aralarında herhangi bir fark yoktur. Soruda gelen el-Mulakkan (Telkin edici), el-Muttali (Bilen) ve Allah’ın olan her sübuti sıfat bu hükmü taşımaktadır. Çünkü hepsi cemal sıfatlarıdırlar. Cismiyyetin, bileşimin vb. olmadığı selbi sıfatlar celal sıfatlardır. Ama başka bir açıdan (teorik irfan) bakıldığında, Allah’ın kemal ve sübut sıfatları ikiye ayrılır: 1) Mütekebbir, Aziz, Kahhar, Müntakim vb. Allah’ın azamet ve büyüklüğünü anlatan ve gizli kalmasına veya yaratılmışlara ulaşan nimetin engel olmasına neden olan sıfatlar. 2) Rahim, Razzak, Latif vb. gibi hakkın tecelli ettiği, yaratılmışlara ulaşan kemallerden bir kemal, nimetlerden bir nimete neden olan sıfatlar. Birincisine celal sıfatlar, ikincisine cemal sıfatları denmektedir. Buna göre celal sıfatlar tamamen selbi sıfatlar olmayıp, sübuti yönleri de vardır.

Bu yüzden Allah’ın sıfatlarını bazen birbirinden ayırmak zordur. Mesela Mulakkan yani Telkin Eden ilk bakışta cemal sıfatıdır. Çünkü Allah’ın verdiği nimeti içeren bir sıfattır. Ama bu sıfatın bazı yerlerde celali yönüde olabilir. Muttali yani Bilen sıfatı da böyledir.

 


[1] - Şehid Mutahhari, Mecmuay-ı Asar, c.2, s.92-93

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İslam Peygamberinin berzah yaşamı, ilmi ve bu dünyayı görmesi hakkındaki görüşünüz nedir?
  6490 Eski Kelam İlmi
  Şii inancına göre Peygamber Efendimizin (s.a.a), vefat ettikten sonra fiziki olarak maddi alemle irtibat kurmasının ve onu müşahede etmesinin imkanı yoktur, ama Allah’ın bu büyük elçisinin takipçileriyle manevi irtibat kurması mümkündür. Peygamberimizin şu anda dünyadan ve onda olup bitenlerden haberi vardır; Efendimiz selam ve ziyaretlerimizi kesinlikle duymakta ve bunlar birçok ...
 • Kur’an’ın nazil olan son ayeti hangisidir ve vahyin çoğalmasının imkanı var mıydı?
  25999 Tefsir
  Peygamberimize (s.a.a) nazil olan son ayetler hakkında çeşitli rivayetler vardır. Bütün rivayetleri göz önüne aldığımızda diyebiliriz ki, Peygamber’e (s.a.a) Mekke’nin fethinde ya da o yıl içinde nazil olan son tam sure ‘Nasr’ suresidir. Başlangıç ayetleri yönünden nazil olan son sure, hicretin 9. ...
 • Acaba Hz. Musa(a.s) vefat emiş midir?
  15185 تاريخ بزرگان
  Hadis kaynaklarında Hz. Musa(a.s)ın vefatı şu şekilde aktarılmıştır: Hz. Musa(a.s) eceli ile vefat etmiştir. Hz. Azrail, Hz. Musa(a.s)ın huzuruna geldi ve selam etti. Ona şöyle hitap etti: “Allahu Teala'nın emri ile senin ruhunu teslim almaya geldim”. Hz Musa(a.s)ın ruhunu teslim aldıktan sonra insan suretinde zahir olarak Hz Musa ibni ...
 • “Elhemdu – lillah” ve “subhanellah” kelimelerinin dakik anlamı nedir?
  7965 Eski Kelam İlmi
  “Hamd” kelimesinin lügatteki anlamı övmek ve kötülemenin (zemetmenin) zıddıdır. “Tesbih” kelimesi ise Allah ı her çeşit noksanlıklardan, ihtiyaçtan, ortaklıklardan ve Onun makamına yakışmayan her şeyden O’nu tenzih etmek, beri, pak ve mukaddes bilmek anlamındadır. Bu iki kavram genellikle kuranın birçok ayetlerinde ve namazda okunan zikir ve dualarda ...
 • Asabı bir insanın sinirinin rahatlaması için rivayetlerde neler tavsiye edilmiştir?
  16137 Pratik Ahlak
   Asabını kontrol eden ve öfkesini yenen bir kimsenin bu özelliği ayet ve hadislerde kazmu'l-gayz olarak ifade edilir. Yüce Allah kazmu'l-gayz ve affı değerli ve zahit insanların en önemli özelliklerinden sayarak şöyle buyuruyor: "Onlar ki, (müminler) kolaylık ve zorlukta mallarını Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. ...
 • Kur suya bağlı leğene konan necis bir elbiseyi sıkmanın hükmü nedir?
  5182 Yıkama Şekli
  Eğer necis bir şey (bizzat necaseti bertaraf ettikten sonra) bir defa kur suya veya akarsuya batırılacak olursa, su onun tüm necis bölgelerine ulaşırsa temizlenir. Farz ihtiyat gereği halı, elbise ve buna benzer şeyler suyun içinden çıkacak şekilde sıkılması ve hareket ettirilmesi gerekir.[1]
 • Allame Tabatabai ve… Olmak üzere Bazı âlimlerin ibni Arabi hakkındaki Görüşü Nedir?
  7548 شرح حال
  Bazı âlimlerin ibni Arabi hakkındaki görüşleri hakkında bilgi edinmek için detaylı cevaba müracaat ediniz. ...
 • Kredi kartlarıyla alışveriş yapılması ve bu kartların nakit paraya çevrilmesinin hükmü nedir?
  3663 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Sorunuzun cevabını Ayetullah Hamenei’nin kalemi şu şekilde cevaplamıştır: Hesapta olan ve alışveriş yaparken ödediğiniz miktarın bir sakıncası yoktur. Ama hesabınızda karşılığı olmadan size kredi hesabı olarak verilen miktar; eğer borç şeklindeyse ve ona faiz geliyorsa, borcun kendisi sahih ama fazlası faiz sayılmaktadır ve haramdır. ...
 • Muaviye’nin Hz. Ali’ye (a.s) muhalefet etme nedeni neydi?
  15002 تاريخ بزرگان
  Muaviye’nin Hz. Ali’ye (a.s) muhalefet etmesi, iki kültür ve düşünce şeklinin birbirine muhalefet etmesi ve aykırı olmasıdır. Bunun nedenini de tarafların özelliklerinde aramak gerekir. İmam Ali (a.s) ilim, imanda geçmişi olmak, cesaret, mertlik, fedakarlık ve adalet gibi sıfat ve özelliklere sahipti. Bu değerli sıfat ve özelliklerin neticesinde Yüce Allah ...
 • Şimdiye kadar şeytana karşı kimler direnmiştir ve mücadele şekilleri nasıl olmuştur?
  11705 Pratik Ahlak
  Kur’an’a göre şeytanın yalnızca Allah’ın muhles (ihlasa eren) kullarına etkisi yoktur. Muhlesler, şeytanın kendilerine nüfuz edemediği kimselerdir. Şeytanla mücadele etmenin yolları vardır, bu yollardan giderek onunla mücadele edip başarıya ulaşılabilir. O yollardan birkaçı şunlardır:1- İman: Kur’an-ı Kerim, şeytanın hakimiyetine engel olmanın temel etkenin ...

En Çok Okunanlar