Gelişmiş Arama
Ziyaret
8922
Güncellenme Tarihi: 2013/08/26
Soru Özeti
Kur’an’daki “kadınlar sizin tarlanızdır” cümlesinden ne kastedilmektedir?
Soru
Kur’an’daki “kadınlar sizin tarlanızdır” cümlesinden ne kastedilmektedir?
Kısa Cevap

“Kadınlar sizin tarlanızdır” cümlesinin manası, kadınların insanlık camiasındaki yerinin insan toplumuna yönelik bir tarla konumunda olmasıdır. Tarla olmazsa tohumların tümüyle yok olacağı, hayat ve insan bekasını korumak için bir yiyeceğin kalmayacağı gibi, kadının olmaması durumunda da insan türü sürekliliğini kaybedecek ve nesli tükenecektir.[1] Gerçekte Kur’an kadınların şehvet ve heveslerin giderilme aracı olmadığını ve aksine insan türünün hayatını korumak için bir vesile olduğunu[2] vurgulayıp insan toplumunda kadının varlık gerekliliğini göstermek istemektedir. O halde bu ayet kadın ve erkek arasındaki derin ilişkiyi beyan etmektedir. Çünkü tohum olmadan tarlanın nasıl bir faydası yoksa tarla olmadan tohum da faydasızdır. Bu ayetten kendilerinden istifade edilebilecek her cihet ve nitelikle kadınlarınıza yaklaşın ve yönelin manasının da anlaşıldığı söylenmiştir.

 

Ünsiyet kurmak, eş olmak, evlilik, cinsel ilişki ve yakınlık ciheti.

 

Ev idaresi ve iç hayat işlerinin düzenlenmesi ciheti.

 

Evlatların terbiye edilmesi ve çocuğun yaşamının korunması ciheti.

 

Erinçlik, huzur ve sükûnet sağlanması hususu.

 

Hoşnutluk, mutluluk ve güzel bir yaşamın meydana gelmesi, iç yaşam sürecinde yardım almayı ve ihtiyaçları gidermeyi vb. hususları gerçekleştirmek için.

 

O halde tarlayı ziraat mefhumuna, ayetin orijinalindeki “enna” kelimesini mahal ve mekân yerlerine ve “fe’tu” kelimesini de cinsel ilişki ve yakınlık manasına indirgemek ayet-i kerimenin delalet ettiği manaya aykırıdır.[3]   


 

[1] el-Mizan, Tercüme, c. 2, s. 317.

[2] Tefsir-i Numune, c. 2, s. 141.

[3] Mustafavî, Hasan, Tefsir-i Ruşen, c. 3, s. 156, Merkez-i Neşr-i Kitap.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Müslüman olmayan Ülkelerdeki Bankalarda yatırım yapmak caiz midir?
  4176 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  İran İslam Cumhuriyetinin rehberi seyit Ali Hameney konuyla alakalı bir soruya vermiş olduğu cevapta şöyle buyurmuş: "Haddi zatinde gayri İslami ülkelerdeki bankalarda yatırım yapmak işkâlsız ve sakıncası yoktur. Yani eğer bu bankalarda yapılan yatırım onların İslam ve Müslümanların aleyhine olan iktisadi ve siyasi güçlerinin artmasına neden olmuyor ise yatırım yapmanın ...
 • İnsan da diğer yaratıklar gibi Allahın tecellisi ve cilvesidir. O halde neden kendini Allahtan bağımsız olduğunu idrak ediyor?
  8122 ارتباط انسان و خدا
  Tecelli nazariyesine göre varlık âlemi Allahın tecellisi ve insanda Allahın halifesi unvanıyla Allahın “ismi a’zem”in tecelisi olduğu sayılmaktadır. Bu halife nüzuli (iniş) seyirle bu kendi zati hakikatinden tenezzül etmiş ve tenezzüller iktizasınca kendi asıl haletinden uzaklaşarak bazı hicaplara büründü. Bu seyir haletinde en aşağı mertebelere tenezzül eden ...
 • Zikir nedir ve türleri nelerdir?
  11598 ذکر
  Zikir ve Allah’ı anmanın birçok ruhi ve ahlaki yapıcı etkisi vardır ve bunun karşısında Allah’ın kulunu hatırlaması, kalbin aydınlanması, kalp huzuru, Allah’a itaatsizlik etmeden korkmak, günahların bağışlanması ve ilim ve hikmet bunlardan sayılır. Genellikle zikir kalpsel ve dilsel olarak iki türe ayrılır. Dille yapılan zikre “vird” de ...
 • Al-i İmran suresinin 144. ayeti Resul-i Ekrem’in (s.a.a) şehid olduğunu gösterir mi?
  11663 Tefsir
  Sorudaki ayetin nüzul sebebinde, Uhud savaşında Müslümanların içinde Peygamberin öldüğünün söylentisi yayıldığı görülmektedir. Birçok Müslüman savaş meydanından kaçmış, bazıları da Peygamberin ölümüyle İslam dininden çıkıp putperestlerin reislerinden güvence dilemek düşüncesindeydiler. Bu arada ayet nazil olarak savaştan kaçan Müslümanları dinlerinde sabit olmadıkları için kınamış, Peygamber yaşasa veya ölse ...
 • İnsanlar yaratılırken (dünyaya gelip gelmemede) seçme hakları olmuş mudur? Nasıl?
  13694 جبر یا اختیار و عدالت پروردگار
  İnsan kendi yaratılışında mecburdur ve dünyaya gelmede hiçbir rolü ve etkisi bulunmaz. Lakin yaratıldıktan sonra özgür ve irade sahibidir. Elbette insanın mutlak şekilde irade sahibi olduğuna inanan Mutezile mütekellimlerinin bakışı ve insanın fiil ve amellerinde bile mecbur olduğuna inanan Eşa’ire mütekellimlerinin bakışının tersine İmamiye Şiiliği insanın yaratıldıktan ...
 • ‘İmam Hüseyin’i (a.s) ziyaret etmek, arşta Allah’ı ziyaret etmek gibidir’ cümlesinin manası nedir?
  11754 Eski Kelam İlmi
  Şiilerin üçüncü imamı Hz. Hüseyin b. Ali (a.s), hedef, özellik, amel, fedakarlık ve Allah yolunda çektiği musibetlerden dolayı Allah katında çok büyük bir makama sahiptir. Allah Teala, ona  pek çok mükafatlar vermiştir. Onlardan biri dünyadaki izzet ve azamettir. Öyle ki herkesi Onun kutsal ...
 • Keramet (Değerlilik ve onurluluk) nedir? Onurluluk nasıl kazanılır? Değerli ve onurlu insanların Allah katındaki makamı nedir?
  13672 Teorik Ahlak
  Keramet (onurlu olmak) aşağılık ve alçaklıktan uzak olmak ve her türlü zillet ve aşağılıktan uzak olan temiz ve değerli ruha kerim (onurlu) insan denir. Kerim (onurlu) sözcüğünün karşıtı seciyesiz anlamında leim’dir. Onurluluk ve saygınlığın zirvesine varmak için insanın takvayla donanması gerekir. Takva kişinin ...
 • Acaba Şia mezhebinden Sünni mezhebine geçmek caiz mi?
  1113 Diğer Konular
  Esasen din ve inanç insanın akıl ve mantık yoluyla hakikati araştırması ve araması sonucu kendi seçimiyledir. İnsan temel inançlarında araştırma yapmalı ve hakikate ulaştıktan sonra onu seçmelidir. Din ve mezhep insana büyüklerinden miras kalmaz. Buna binaen dinin temel inançlarında taklit caiz değildir.[1] Zira din, ...
 • İnsan nefsinin mertebe ve boyutları nelerdir? Şehvet ve gazap bu mertebelerin hangisinde yer alır?
  445 انسان شناسی
 • Simurg’un çığlığı risalesini kim yazmıştır? İçeriği nedir?
  7022 Teorik İrfan
  “Simurg’un çığlığı” risalesinin yazarı, Şeyh’i İşrak adıyla tanınan Şababuddin Yahya b. Habeş b. Emirek Ebul-futuh Sohreverdidir. “Safir” her türlü latif ve içeriğinde söz olmayan ve iki dudak arasından çıkan uzun ses ve ahenge denir[i] ve “Simurg (Anka kuşu)” ise kuşların efsanevi kralları ...

En Çok Okunanlar