Gelişmiş Arama
Ziyaret
32218
Güncellenme Tarihi: 2008/01/16
Soru Özeti
Şer’i açıdan hayız günleri dışında insanın eşiyle cinsel ilişki kurmasını yasaklayan bir durum var mıdır?
Soru
Hangi günlerde eşimiz ile cinsel ilişki kurmamalıyız? Hangi günler günahtır? (Örneğin Aşura buna dâhil midir) Şer’i açıdan insanın eşiyle cinsel ilişki kurmasını yasaklayan bir durum var mıdır? Hayız halinde değilse, ilk gecede cinsel ilişkinin hükmü nedir?
Kısa Cevap

Hayız ve nifas günleri, ihram ve oruç durumu veya diğer ikincil durumlar dışında insanın eşiyle cinsel ilişki kurması haram değildir. Muharrem ve Sefer ayları ve de şehadet ve matem günlerinde cinsel ilişki kurmak şer’i açıdan haram değildir. Evet, bu dinsel önderlere yönelik bir tür saygı sayılır. Nitekim genellikle insanlar sevdiklerinin ölümünde onlara saygı olarak bir müddet cinsel ilişki kurmaktan uzak dururlar.[1],[2] Elbette bazı rivayetler esasınca, insanın eşiyle cinsel ilişki kurması bazı günler ve saatlerde uygun değildir ve bu rivayetler Şia’nın muteber (hadis ve fıkıh) kitaplarında mevcuttur ve bu buyrukların hikmet ve felsefesi bir ölçüye dek açıklanmıştır.[3]

Bugünlerin ve saatlerin bazıları şunlardır:

A) 1- Güneş ve ay tutulmasının gerçekleştiği gün ve gecede cinsel ilişki kurmak. 2- Güneş batması esnasında. 3- Fecrin doğmasından güneşin doğmasına dek. 4- Ramazan ayı dışında diğer ayların ilk gecesi.5- Ayın son gecesi. 6- Uyurken ihtilam olduktan sonra cinsel ilişki kurmak. 7- Çocuğun baktığı veya bir şey anlamasa bile cinsel ilişkiye girenlerin seslerini duyduğu yerde cinsel ilişki kurmak. 8- Cinsel ilişki esnasında kadının üreme organına bakmak. 9- Çıplak halde cinsel ilişki kurmak. 10- Gökyüzü altında cinsel ilişki kurmak. 11- Kıbleye dönerek veya kıbleyi arkaya alarak cinsel ilişki kurmak. 12- Karın doluyken cinsel ilişki kurmak. B) Burada yukarıdaki hususlardan ikisinin hikmet ve nedenine işaret etmek yerinde olacaktır: Ebu Said Hodri şöyle nakletmektedir: Hz. Peygamber (s.a.a) Hz. Ali’ye şöyle tavsiyede bulundu: Ey Ali eşinle aybaşı, ortası ve sonunda cinsel ilişki kurma; çünkü bu eşinin ve çocuğunun deli, eksik uzuvlu ve nakıs akıllı olmasına neden olur.

 Burada bazı noktalara dikkat etmek gerekir:

1- Bu rivayetlerin tümünün itibarı her ne kadar ispatlanmış olmasa da bazıları yeterli itibar ve güvenilirliğe sahiptir.

2- Bu tür hikmetlerin beyan edilmesi kesinlikle bunların gerçekleşeceği anlamına gelmez, sadece böyle bir gereğin olduğu ve diğer etkenlerin de olması durumunda etkide bulunacağı anlamına gelir. Lakin bazı durumlarda da bir takım şartların bulunmaması nedeniyle başka bir netice ortaya çıkabilir. Bazı araştırmacıların mehtaplı geceler ile mehtapsız gecelerin farklılığının denizde med ve cezrin gerçekleşmesinde etkili olduğu gibi, insan bedeni ve özel cima meselelerine de etki ettiği neticesine ulaştığı hatırlatılmalıdır.[4]

Hz. Ayetullah Hadevi Tahrani’nin sorunun son kısmına verdiği cevap ise şöyledir: Mübarek Ramazan ayının ilk gecesi hariç, diğer ayların ilk gecesinde insanın eşiyle cinsel ilişkiye girmesi mekruhtur. Ama her haliyle haram değildir.

 


[1] ez-Zarurat tubihu el-mahzurat, el-Hedaiku’n-Nasıre Fi Ahkami’l-İtreti’t-Tahire, c. 7, s. 14.

[2] 1993 sayılı (site: 2055) cevaptan alıntılanmıştır.

[3] Bkz: Vesailu’ş-Şia, c. 14, s. Ebvab-u Mukaddimat-ı Nikâh, Biharü’l-Envar, c. 103, s. 281, Cevahiru’l-Kelam, c. 29, s. 29, s. 54.

[4] Payıgah-i ittila’ resani nehad-ı nemayendegi makam-ı muazzam-ı rehberi der danışgah.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar