Gelişmiş Arama
Ziyaret
46856
Güncellenme Tarihi: 2008/01/16
Soru Özeti
Şer’i açıdan hayız günleri dışında insanın eşiyle cinsel ilişki kurmasını yasaklayan bir durum var mıdır?
Soru
Hangi günlerde eşimiz ile cinsel ilişki kurmamalıyız? Hangi günler günahtır? (Örneğin Aşura buna dâhil midir) Şer’i açıdan insanın eşiyle cinsel ilişki kurmasını yasaklayan bir durum var mıdır? Hayız halinde değilse, ilk gecede cinsel ilişkinin hükmü nedir?
Kısa Cevap

Hayız ve nifas günleri, ihram ve oruç durumu veya diğer ikincil durumlar dışında insanın eşiyle cinsel ilişki kurması haram değildir. Muharrem ve Sefer ayları ve de şehadet ve matem günlerinde cinsel ilişki kurmak şer’i açıdan haram değildir. Evet, bu dinsel önderlere yönelik bir tür saygı sayılır. Nitekim genellikle insanlar sevdiklerinin ölümünde onlara saygı olarak bir müddet cinsel ilişki kurmaktan uzak dururlar.[1],[2] Elbette bazı rivayetler esasınca, insanın eşiyle cinsel ilişki kurması bazı günler ve saatlerde uygun değildir ve bu rivayetler Şia’nın muteber (hadis ve fıkıh) kitaplarında mevcuttur ve bu buyrukların hikmet ve felsefesi bir ölçüye dek açıklanmıştır.[3]

Bugünlerin ve saatlerin bazıları şunlardır:

A) 1- Güneş ve ay tutulmasının gerçekleştiği gün ve gecede cinsel ilişki kurmak. 2- Güneş batması esnasında. 3- Fecrin doğmasından güneşin doğmasına dek. 4- Ramazan ayı dışında diğer ayların ilk gecesi.5- Ayın son gecesi. 6- Uyurken ihtilam olduktan sonra cinsel ilişki kurmak. 7- Çocuğun baktığı veya bir şey anlamasa bile cinsel ilişkiye girenlerin seslerini duyduğu yerde cinsel ilişki kurmak. 8- Cinsel ilişki esnasında kadının üreme organına bakmak. 9- Çıplak halde cinsel ilişki kurmak. 10- Gökyüzü altında cinsel ilişki kurmak. 11- Kıbleye dönerek veya kıbleyi arkaya alarak cinsel ilişki kurmak. 12- Karın doluyken cinsel ilişki kurmak. B) Burada yukarıdaki hususlardan ikisinin hikmet ve nedenine işaret etmek yerinde olacaktır: Ebu Said Hodri şöyle nakletmektedir: Hz. Peygamber (s.a.a) Hz. Ali’ye şöyle tavsiyede bulundu: Ey Ali eşinle aybaşı, ortası ve sonunda cinsel ilişki kurma; çünkü bu eşinin ve çocuğunun deli, eksik uzuvlu ve nakıs akıllı olmasına neden olur.

 Burada bazı noktalara dikkat etmek gerekir:

1- Bu rivayetlerin tümünün itibarı her ne kadar ispatlanmış olmasa da bazıları yeterli itibar ve güvenilirliğe sahiptir.

2- Bu tür hikmetlerin beyan edilmesi kesinlikle bunların gerçekleşeceği anlamına gelmez, sadece böyle bir gereğin olduğu ve diğer etkenlerin de olması durumunda etkide bulunacağı anlamına gelir. Lakin bazı durumlarda da bir takım şartların bulunmaması nedeniyle başka bir netice ortaya çıkabilir. Bazı araştırmacıların mehtaplı geceler ile mehtapsız gecelerin farklılığının denizde med ve cezrin gerçekleşmesinde etkili olduğu gibi, insan bedeni ve özel cima meselelerine de etki ettiği neticesine ulaştığı hatırlatılmalıdır.[4]

Hz. Ayetullah Hadevi Tahrani’nin sorunun son kısmına verdiği cevap ise şöyledir: Mübarek Ramazan ayının ilk gecesi hariç, diğer ayların ilk gecesinde insanın eşiyle cinsel ilişkiye girmesi mekruhtur. Ama her haliyle haram değildir.

 


[1] ez-Zarurat tubihu el-mahzurat, el-Hedaiku’n-Nasıre Fi Ahkami’l-İtreti’t-Tahire, c. 7, s. 14.

[2] 1993 sayılı (site: 2055) cevaptan alıntılanmıştır.

[3] Bkz: Vesailu’ş-Şia, c. 14, s. Ebvab-u Mukaddimat-ı Nikâh, Biharü’l-Envar, c. 103, s. 281, Cevahiru’l-Kelam, c. 29, s. 29, s. 54.

[4] Payıgah-i ittila’ resani nehad-ı nemayendegi makam-ı muazzam-ı rehberi der danışgah.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Neden yaratılışın derinliğinde tefekkür etmemek gerekir?
  6083 Eski Kelam İlmi 2012/02/18
  Kur’an ve rivayetlerde tavsiye edilen konulardan biri varlıkların yaratılışı üzerinde tefekkür etmektir.[1] Ama Allah’ın zatı üzerinde tefekkür etmekten sakındırılmıştır. Mesela Resul-i Ekrem (s.a.a) buyuruyor: ‘Allah’ın yaratması üzerinde düşünün ama Allah’ın zatını düşünmeyin.’[2] Bir ...
 • Kiraya verilen eşyanın tamir masrafı hangi tarafın uhdesindedir.
  5052 Fıkıh 2011/08/17
  Kiraya verilecek evin, sahip olması gereken zaruri eşyalarının (örfün evin bir parçası olarak gördüğü eşyalar gerekli elektrik ve su malzemeleri gibi) hasar görmesi durumunda şer'i olarak tamir masrafları ev sahibinin üzerinedir. Elbette bu durum kiracının bu eşyaların kullanımında aşırı gitmemesi ve korumada ciddiyetsizlik etmemesi durumunda geçerlidir.
 • Şia mezhebinde namazın sırları ve felsefesi nedir?
  8738 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2012/05/16
  Şüphesiz ilahi hükümlerin tümünün felsefe ve delili vardır, ama ilahi hüküm ve buyrukların tümünün delillerini bulmamız gerekli değildir. Müslümanlar vahiy mesajı karşısında teslim olmalıdır. Bu teslim ve kabul etme psikolojisi insanın kemalidir ve esasen bazı buyruklar teslim ve kulluk ruhunu sınamak içindir. Ama bununla birlikte Kur’an defalarca ...
 • Acaba iki yıldır süt veren bir kadına emzirme kefaretinin yanı sıra geciktirme kefareti de farz mıdır?
  11545 Orucun Kazası Ve Kefaretleri 2013/01/14
  Ayetullahe'l-uzma SİSTANİ’NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Bebek emziren kadının sütü az olduğunda, eğer oruç tutması emzirdiği bebeğe zarar verecek olursa, oruç tutmak ona farz değildir. ister bu kadın bebeğin öz annesi olsun, isterse dadısı olsun veya ücretle süt veren bir kadın olsun, fark etmez. Ancak ...
 • Uykuda ya da istimna ile cenabet olan kimse hangi guslü almalıdır?
  9364 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/07/12
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Anne rızası olmadan Müslüman olmayan bir kızla evlenmenin hükmü nedir?
  7407 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/09/22
  İslam dini insanların bozulması ve yozlaşmasını önlemek ve ahlakî yozlaşmalardan kaynaklanan problemlerden birey ve toplumu korumak ve aynı şekilde aile müessesesini güçlendirmek için evlenmeyi çok tavsiye etmiştir. Elbette gencin hayatı ve geleceği için karar alabileceği bir erginlik ve rüşt yaşına ermesi de İslam dini tarafından önemsenen ...
 • Bazı tebliğ siteleri aracılığıyla kazanç elde edilmektedir. Böyle bir şey caiz midir?
  4496 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/07/28
  Taklit mercilerinin bu soruya verdikleri cevaplar şöyledir:Hz. Ayetullah el-Uzma Hamanei: Ziyaret edilen tebliğ sitelerinde yalan ve batıl şeyler yoksa, alınan meblağ da hediye ise o sitelere girip onlardan söz konusu parayı almanın sakıncası yoktur. Hz. Ayetullah ...
 • Lütfen Hz. Yusuf kıssasındaki önemli noktaları açıklar mısınız?
  38640 Masumların Siresi 2010/11/08
  Kur’an’daki en güzel kıssa olarak nitelendirilen Hz. Yusuf (a.s) kıssası ders, ibret ve şahsi, ahlakî, içtimai ve ailevî erdemleri içermektedir. Bu erdemlerden bazıları şunlardır: 1. İnsanları Allah’a doğru çağırma yolunda Peygamberlerin ifa ettikleri rolü ve çektikleri sıkıntıyı tanımak
 • İmam Humeyni'nin siyasi düşüncesi hangi alanları kapsamına alır?
  8108 Politika Felsefesi 2011/04/11
  İmam Humeyni'nin siyasi düşüncesi onun temel görüşlerinden bir parça sayılır ve çeşitli alanlardaki düşünceleri ile ilişki içindedir. Çok yönlü bir şahsiyet olan İmam Humeyni'den irfan, fıkıh, felsefe, kelam ve siyaset alanlarında bir çok eser kalmıştır. O İslami düşünceye dayalı bir düzenin kurucusu ve lideri olduğu ...
 • Neden Müslüman erkeğin ehl-i kitap kadınla evlenmesi caizdir, ama Müslüman kadının ehl-i kitap erkekle evlenmesi caiz değildir?
  12971 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2011/04/13
  Çünkü, 1) Daimi evlilik iki taraf içinde yasaktır. Sadece geçici evlilikte Müslüman erkek ehl-i kitap kadınla evlenebilir. 2) Ahkamın hikmetini bilmek iyi bir şey olsa da kulu hedeflenen menzile götüren şey, onun Allah’a kayıtsız ve şartsız itaat etmesidir. Bazı hükümlerin felsefesi hakkında ihtimaller verilebilir. Örneğin bu hüküm hakkında ...

En Çok Okunanlar