Gelişmiş Arama
Ziyaret
4067
Güncellenme Tarihi: 2018/04/25
Soru Özeti
Kısa bir süre dahi abdestini saklayamayan şahsın ibadet hükümlerinde görevi nedir?
Soru
Nedendir bilmiyorum ancak birkaç dakika dahi abdestimi tutamıyorum. Sürekli gaz çıkarıyorum. Özellikle türbe ziyaretlerinde sorun yaşıyorum. Ne yapmam gerekir, görevim nedir?
Kısa Cevap
Birçok mekânda ez cümle türbelerde abdestli ve taharetle hazır olmak tavsiye edilmiş olsa da vacip değildir. Sizin sorununuz daha çok farzları ve namazı eda ederken söz konusu olmaktadır. Bu konuda bilmelisiniz ki:
Hastalık sonucu gaz çıkmasının önünü alamayan mükellef idrarını tutamayan[1] şahsın hükmünde olup ona göre amel etmelidir.[2] Böyle bir şahsın görevi şu şekildedir:
Eğer namazın ilk vaktinden son vaktine kadar sorun yaşamadan abdest alıp namaz kılacak bir vakit olacağına dair emin ise namazını bu vakitte kılması icap eder. Eğer bu süre sadece namazın vaciplerini eda edecek kadar ise bu süre zarfında sadece namazın vaciplerini eda etmeli ezan, ikame ve kunut gibi sünnetleri terk etmelidir.
Ama eğer abdest alıp namaz kılacak kadar bir zaman söz konusu değilse namaz esnasında ne zaman idrar kaçırsa (veya gaz çıkarsa) her defada abdest alıp namaz devam etmek zor olmuyorsa abdest tazeleyip namazın geri kalan kısmına devam etmelidir.[3] Yanında bir kap su bulundurarak bunu yapa bilir. Eğer her defasında abdest almak zor ise namazın bir miktarını dahi abdestli kılabiliyorsa her namaz için abdest almalı ve bu abdestle namazını eda etmelidir.[4]
Yukarıda yapılan açıklama ulemanın bu konuda yaygın görüşüdür. Fakirlerin bu konunun ayrıntıları üzerinde farklı görüşleri söz konusu olduğu için daha fazla bilgi için dipnota zikredilen esere müracaat ediniz veyahut kendi taklit merciinizi zikrederek tekrar bu soruyu yöneltin ta gerekli cevap size gönderilsin.
Ek:
Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani ’nin cevabı:
Sıkıntıya ve zorluğa düşmediğiniz sürece taharet ve abdest gerektiren amelleri abdest alarak eda edin, mümkün değilse teyemmüm alarak eda edin. Soru cevap sitesi link
 

[1]  Ayetullah Hoi, Gulpeygani, Sistani, Behçet, Mekarim, Safi.
[2] Tevzuh’ul-Mesail- (mehşi- İmam Humeyni) 1.c, 183.s, 311.m.
[3] Aynı adres, 181.s
[4] Aynı adres, 182.s; Ayetullah Mekarim Şirazi: “bir abdestle öğle ve ikindi namazını veyahut akşam yatsı namazını eda etmek mümkündür ancak ihtiyat her namaz için ayrı abdest alınmasıdır.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Muhammed b. Hanefiye’nin naklettiği rivayette zikredilen “hucze” kelimesinin anlamı nedir?
  6144 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/02/15
  Rivayette zikredilen “hucze” kelimesinden maksat, dünyada bizim ile Allah, Resulüllah (s.a.a.) ve imamlar (a.s.) arasında var olan sebeplerdir. Yani o sebeplere temessük etmek ve bağlamak anlamındadır. Söz konusu olan sebepler şunlardan ibarettir: din, ahlak ve güzel amellerdir. Eğer insanlar İslam dinini takip ederler, güzel ahlak ve Salih ameller işlerler onların ...
 • Alkollü içecek servis edilen bir mekânda çalışmanın sakıncası var mıdır?
  14864 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/23
  Sorduğunuz sorunun mevcut fıkhî hükmünü istemeniz hasebiyle, mercilerin bürolarından bunu sormayı gerekli gördük. Alınan yanıtların açıklaması şudur:Hz. Ayetullah Uzma Sistani’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:Alkollü içecek veya diğer haramlar alanında çalışmamanız ve sadece helal maddeler bölümünde çalışmanız şartıyla bir sakınca taşımaz. Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (ömrü ...
 • Aşura günü oruç tutma hakkında Peygamberden (s.a.a) hadis var mı? Aşura günü oruç tutmak müstehap mıdır?
  9584 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/15
  Şianın muteber kaynaklarında Hz. Muhammed’den (s.a.a) aşura günü oruç tutmanın müstehap olduğunu gösteren herhangi bir hadise rastlanmamaktadır. Sadece O’nun (s.a.a) siretinde aşura günü oruç tuttuğunu gösteren hadisler vardır. Örneğin bir hadiste İmam Rıza (a.s) şöyle buyuruyor: ‘Resulullah (s.a.a) aşura günü oruç tutardı.’ Ama böyle rivayetleri esas alarak ...
 • İmamın (a.s) varlığının lütuf olması onun devlet ve hilafete ulaşmamasıyla nasıl bağdaşmaktadır?
  4747 Eski Kelam İlmi 2011/05/21
  Yüce Allah’ın hikmeti; peygamber gönderme ve insanların manevi tekâmülünü sağlama ile ilintili olan kendi hedefinin tahakkuk etmesi için peygamberlerin sonuncusu ve peygamberliği sonlandırıcı olan Peygamber-i Ekrem’den sonraki zaman için Peygamberin vazifelerini ondan sonra yerine getirmeleri gayesiyle bir takım imamlar belirlemeyi gerektirmektedir. Bu esas uyarınca Şia, imamın Allah tarafından belirlendiğine, ...
 • Defalarca tövbesini bozmuş kimse şimdide Allah ve Masum İmamlar (a.s) hakkında şüpheye düşmektedir. Acaba Allah onu kendin uzaklaştırmış mıdır? Ve Allah’a yakınlaşmanın yolu nedir?
  32137 Pratik Ahlak 2011/11/12
  Günah, insanı alteder. Günahtan tövbe etmeye ciddi karar almak kurtuluşa yönelmek demektir. Şeytan, insanın düşmanıdır; onun böyle vesveseler vermekten amacı, insanları ümitsizliğe düşürmek, salih kulları merhametli olan Allah’tan uzaklaştırmaktır. Oysa Allah, ister günahkar olsun, ister zalim, bütün kullarını sever, onların hidayetini ve saadetini ister. Yalnız kaldığınızda Allah’tan ...
 • Kadın geçici evlilikle zevce olur mu?
  9089 Geçici Evliliğin Şartları 2012/12/23
  Her ne kadar muta nikahı şer’i bir nikah olsa ve bir kadın geçici olarak birinin nikahına girdiğinde ona zevce denilse de nikahın bütün hükümlerini taşıması gerekli değildir. Ve bunu karmaşık bir konu olarak algılayamayız. Şii rivayetlerinde daimi ve geçici evlilik arasındaki farklara açıkca işaret edilmiştir. Daimi nikahta ...
 • Güvercin oynatmanın İslamdaki hükmü nedir?
  8881 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/01/29
  Bu işin kendiliğinden şer’i bir sakıncası yoktur, ancak genel olarak başkalarını ve komşuları rahatsız ve eziyet edecekse ve bazı bölgelerede bunu yapan ciddiye alınmayacaksa sakıncalı olduğu söylenebilir. Bütün bunları göz önüne alan büyük taklit merciileri şöyle fetva vermişlerdir:Hz. Ayetullah Hamanei’nin Bürosu:
 • Din adamlarının cemaat imamı sıfatıyla kıldıkları namaz karşılığında halktan para almaları caiz midir?
  7441 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/08/22
  Büyük taklit mercilerinin bürolarından aşağıdaki yanıtlar alınmıştır:Yüce Rehberlik Makamı:Kıldıkları namaz karşılığında para alamazlar. Elbette geliş, gidiş ve araba ücreti vb. sıfatıyla alınırsa, sakıncası yoktur. Devletten (namaz kılma karşılığında) aylık maaş almanın ...
 • Başörtüsünü açmanın ve takma saçtan istifade etmenin hükmü nedir?
  6817 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/11/27
  Hz. Ayetullah Uzma Sistani’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:Takma saç ziynettir ve örtünmesi gerekir.  Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:Müslüman ve dindar kızlar yüksek öğrenim derslerini okumadıkları takdirde sadece ...
 • Ağlal ne demektir?
  7073 Tefsir 2011/11/12
  “Ğıll”ın çoğulu olan “Ağlal” kelimesi lügatte mahkûmların boynuna, eline takılan demir tasma, kelepçe ve zincir anlamınadır.[1]Kur’nı kerimde Araf suresinin 157. Ayeti olmak üzere dört yerde “ağlal” kelimesi zikredilmiştir: Âraf suresinin 157. Ayetinde şöyle buyrulmaktadır: “Onlar, yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de yazılı ...

En Çok Okunanlar