Gelişmiş Arama
Ziyaret
1617
Güncellenme Tarihi: 2018/10/05
Soru Özeti
Eğer Ehlibeyt (a.s) «خُزّان العلم» ilmin madeni iseler neden kumeyl duasını Hz. Hızır İmam Ali (a.s)’a öğretmiştir?
Soru
Eğer Ehlibeyt (a.s) «خُزّان العلم» ilmin madeni iseler neden kumeyl duasını Hz. Hızır İmam Ali (a.s)’a öğretmiştir?
Kısa Cevap
Kumeyl duası Şeyh Tusi’nin “Misbah’ul-Muteheccid”[1] ve Seyit ibn. Tavus’un “İkbal’ul-Emal” adlı eserlerinde nakledilmiştir. Seyit ibn. Tavus bu duayı eserinde naklederken şöyle açıklama yapmaktadır: Şeyh Tusi’nin naklettiği rivayetten başka bir rivayette gördüm ki Kumeyl ibn. Ziyad Neğei diyor ki: Basra mescidinde İmam Ali (a.s)’ın yanında oturmuştum. İmam Şaban ayının onbeşinin geçesi amelleriyle ilgili şöyle buyurdu: “Bu gece’de  Hızır duasını okuyun.” İnsanlar dağıldıktan sonra gece yarısı İmam Ali (a.s)’ın ardından yola koyuldum. İmam Ali (a.s): “Ne istiyorsun Ey Kumeyl?” dedi. ‘Hızır duasını’ dedim. İmam Ali (a.s) buyurdular: “Otur; bu duayı öğrendikten sonra her Cuma gecesi onu oku. Buna muaffak olmazsan en azından ayda bir defa yada yılda bir defa onu oku...                                                                                   Şimdi bu duayı yaz Ey Kumeyl: “اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي‏...[2]
Her iki eserde de Hz. Hızır’ın İmam Ali (a.s)’a öğrettiğine dair bir ibaret bulunmamaktadır. Lakin bu duanın Hz. Hızır’a nisbet verilmesi konusu geçmektedir. Bunun yanında İmam Ali (a.s)’dan nakledilmektedir, Bu dua ilahi cevherlerden biriydi ve İmam Ali (a.s) zamanına kadar saklı kalmıştı ve Hazret tarafından insanlara sunuldu ve çok ulvi bir içerik taşımaktadır. Öyleyse Ehlibeyt (a.s) ve İmam Ali (a.s) İlmin madenidirler ve onlar sayesinde Peygamberlerin ve Evliyanın saklı kalmış duaları insanoğluna sunulmuştur. Muhtemelen eğer Ehlibeyt (a.s) tarafından bu duaların örtüsü kaldırılmamış olsaydı bu dualar bizlere saklı kalmaya devam edecekti. Bu durum Ehlibeyt (a.s)’ın ilminin Allah’ın ledunni ilmine bağlı olduğunun nişanesidir. Zira Peygamberlerin ve evliyanın ilimleri. ilahi ilmin feyzinden nasiplenmelerinin sonucudur. İmam Ali (a.s)’ın diğer peygamberlerin ve Evliyanın dualarından haberdar olması onun ilminin beşeri ilmin üstünde bir ilme vakıf olduğunun nişanesidir.
 
 
 

[1] Şeyh tusi, Muhammet bin. Hasan, Misbah’ul-Muteheccid ve selah’ul-Muteêbbid, 2.c, 844.s, Muesse Fıkh’uş-Şia, beyrut, 1.bk, 1411.k.
[2] Seyit bin. Tavus, Ali bin Musa, el’İkbal bil-Amal’ul-Hesene, muhakkık ve musahhih: Kayyumi isfahani, Cevat, 3.c, 331.s, defter tebliğat islami, kum, 1.bk, 1376.ş.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Hangi bilimsel kanıtlar ile ayın yarılması ispat edilmiştir?
  34049 Tefsir
  Uzay araştırmacılarının araştırmaları ve keşifleri göz önünde bulundurulduğunda bu sorunun cevabı fazla zor değildir; zira keşifler şöyle demektedir: Böyle bir şey muhal olmamakla birlikte defalarca örnekleri gözlemlenmiştir. Uzay araştırmaları merkezi “Nasa” ayın ikiye ayrıldığını ve ardından bu iki yarığın birbiriyle birleştiğini rapor etmiştir. Amerika baskılı Arapça yayınlanan ...
 • İnsanın yaratılış hedefi nedir?
  6769 Yeni Kelam İlmi
  Yahova şahitleri, Hıristiyanlığa ait bir fırkadır ve insanın yaratılış hedefi, Allah’ın isim ve sıfatlarının âlemdeki tecellisi, insan ve din hakkında sapık görüşleri vardır. Yaratılışın hedefi, Allah’a ibadet edilmesi içindir ve bir eğitim kurumundaki hedeflerin gerçekleşmesi için bütün öğrencilerin uzmanlık derecesine ulaşması gerekmediği gibi yaratılış hedefinin de gerçekleşmesi için bunun bazı ...
 • Selpak (tuvalet kâğıdı) ile temizlenmek mümkün müdür?
  6283 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Tuvalet kâğıdından istifade etmek sadece dışkıdan temizlenmek için caizdir.[1] Ama idrardan temizlenmek için kesinlikle su kullanılmalıdır.[2] Suyun olmadığı yerlerde necasetin başka yerlere (beden ve elbiseler) bulaşmaması için tuvalet kâğıdı ...
 • Neden Ali (a.s), Hazreti Fatıma’ya yapılan ihanet karşısında sessiz kaldı?
  10313 Fıkıh Tarihi
  Hz. Fatıma’nın (s.a) zulme ve ihanete uğraması ile Hz. Ali’nin (a.s) yiğitliği ve cesareti arasında hiçbir çelişki yoktur. Çünkü Hz. Ali (a.s) bu durumda ya elini kılıcına götürecek, kendisi ve Ehlibeyt’in haklarının çiğnenmesinin karşısında duracaktı ya da susacak ve gücü miktarınca da İslam’ın başka yönlerden güçlenmesini sağlayacaktı. Bu ...
 • Cemaat imamı rekâtların sayısında hata yaparsa cemaatin görevi nedir?
  18244 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Acaba İmam Ali’nin (a.s.) Peygamber’den (s.a.a.) soru sorması İmam’ın sahip olmuş olduğu geniş ilmiyle tezat teşkil etmiyor mu? Şia’nın itikat ve inancına göre İmam’ın sahip olduğu ilminin sınırı ve alanı ne kadardır?
  6701 Eski Kelam İlmi
  İmam’ın ilminin zarureti hakkında hiç kimsenin şekki ve şüphesi yoktur. Bu bağlamda Müslümanlar arasında her hangi bir ihtilaf da bulunmamaktadır. Ama bu ilmin niceliği ve niteliği hakkında Müslümanlar arasında ihtilaf var olmaktadır. On iki imam inancına sahip olan İmamiye Şia’sı anlayışında imam olan bir kimse en ...
 • Guslün felsefesi nedir?
  4318 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi
  Cenabet guslünün felsefesi, nefsin cenabetten temizlenmesi ve arındırılması ve de bedenden pislik ve kiri gidermektir; zira cenabet tüm bedenden çıkar. Bu yüzden insanın tüm bedeni temizlemesi farz olur. Bilginlerin araştırmalarına göre, insan bedeninde tüm beden faaliyetlerini kontrol eden iki bitkisel sinir sistemi mevcuttur. Bazen bedende bu dengeyi ...
 • Kendi görevini bilmediği için Ehl-i Sünnet fıkhına göre amel eden bir Şia’nın görevi nedir?
  4249 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Cevap: Biz sizin sorunuzu taklid mercilerinin fetva bürolarına gönderdik şu şekilde cevap verdiler:Ayetullah Uzma Hamenei’nin Fetva Bürosu: Yapmış olduğu ameller, şimdi taklid ettiği fetva merciinin fetvalarıyla uyumlu değilse o amelleri kaza etmelidir.
 • Bid'at nedir ve onunla ilgili İslam'ın hükümleri nelerden ibarettir?
  5725 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bid'at, sözlük manası olarak yeni yapılan ve geçmişi olmayan iş demektir ve ıstılahta ise; "Dinde olmayan bir şeyi dine sokmak demektir" yani aslında dinde ve şeriatta olmayan bir şeyi dine ve şeriata mal etmektir. Bid'at koymak dinde büyük günahlardan sayılmıştır. Onlara ait mekânları ...

En Çok Okunanlar