Gelişmiş Arama
Ziyaret
2962
Güncellenme Tarihi: 2014/11/03
Soru Özeti
Cenaze ve taziye merasimine katılmak insanın günahlarını azaltır mı?
Soru
Acaba Cenaze, defin, hatim ve taziye merasimine katılmak insanın günahlarının bağışlanmasını sağlar mı?
Kısa Cevap

 Dini metinlerde ve kaynaklarda cenaze merasimine katılmak ve merhumun yakınlarına başsağlığı dilemek önemle tavsiye edilmiştir. Bu eylem eğer halis niyetlerle gerçekleştirilirse hiç şüphesiz Allah Teala tarafından mükafatlandırılacaktır. Zira Kuran’ı Kerim’in buyruğu «إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ» “Şüphesiz iyilikler kötükleri giderir.”[1]

Bu konunun hadisler ışığında açıklığa kavuşması için iki tane rivayeti zikredeceğiz:

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyuruyor: “Her kim Müslüman kardeşinin cenaze merasimine katılıp onu ahret yurduna uğurlarsa eve dönene kadar attığı her adım için yüz milyon hayır ona yazılır, yüz milyon günahı amel defterinden bağışlanır ve makamı yüz milyon derece yükselir.”[2] Elbette bu amel halisane, yalnız Allah rızası için gerçekleştirilirse böylesi ulvi bir mükafatı bulunmaktadır.

Şöyle rivayet edilir: Hz. Musa (a.s) Allah Teala ile münacat ederken şöyle dedi: Rabbim musibete uğramış insana tesliyet veren hakkında nasıl bir sevap vardır bana bildir. Allah Teala cevaben şöyle buyurdu: Benim Rahmet sığınağımdan başka sığınak (gölge) olmayan günde onu rahmetimin gölgesinde karar kılarım.[3]

Daha fazla ayrıntı için bakınız: Cevap: 47580.

 

 

[1] Hud/114.

[2] Şeyh Saduk, Sevab’ul-Emal ve egab’ul-Emal, En’nas, 292.s, kum, dar’uş’şerif’ur-Rezi Linneşr, 2.bk, 1406.

[3] Deylemi, Hasan bin. Muhammet, İrşad’ul-Gulub ila sevap, 1.c, 43.s, kum, Eş’Şerif er’Rezi,1.bk, 1412.k.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Kimler cennete girecek?
  13000 Eski Kelam İlmi 2009/06/16
  Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerini incelediğimizde cennetin Allah'ın kesin vaadi olduğu, muttakilerin, mü'minlerin, Allah ve Resulünün (s.a.a) emirne itaat edenlerin oraya gideceği anlaşılmaktadır. Böyle biri gerçek manada saadete ve kurtuluşa erenlerin sınıfında olacaktır.Allah ve Resulünün (s.a.a) emirlerinden biri veliyy-i emre itaat, imamı tanımak ve ...
 • Allah’ın sözlerinin O’nun resul ve elçisi dışında başka biri tarafından tefsir edilmesi caiz midir?
  6568 Tefsir 2011/10/22
  Tahrif olan diğer semavi kitapların aksine, şimdi biz gerçek dışı hiçbir hususu Kur’an’da gözlemlememekteyiz. Hatta tahrifin belirli bir anlamına inanan kimseler bile bu noktadan gafil kalmamıştır. Yüce Allak Kur’an’ı kolay ve tüm muhatapların istifade edebileceği bir tarzda nazil etmiştir. Herkes istediği takdirde onun öğreti ve bilgilerinden yararlanabilir ...
 • Tanrının bir enerji olduğunu söylemekteler, bu doğru mudur?
  11012 Eski Kelam İlmi 2010/07/24
  Yüce Tanrı zorunlu varlık, âlim ve irade sahibidir. O, her türlü ihtiyaç, sınırlılık ve eksiklikten arı ve münezzehtir. Ama enerji eksiklik, ihtiyaç ve sınırlılıkla eşdeğer olup ilim ve iradeden yoksun bir varlıktır. Enerjinin özellikleri ile Yüce Tanrının sıfatları arasında yapılan mukayeseden Tanrının enerji ...
 • Hazreti Zehra’nın (a.s.) kaç kızı var idi?
  6429 فرزندان زهرا س 2014/06/22
  Şeyhi Müfit “İşarat” adlı eserinde şu beyanda bulunmaktadır: Hazreti Alinin (a.s.) hazreti Zehra’dan çocukları şunlardır: Hasan, Hüseyin, Muhsin, Zeynebi Kubra, Zeynebi Sugra ve Ümmi Gülsüm.[i] İbni Sad kendi “Tabakat”[ii] adlı kitabında ve Belazeri “Ensabul-Eşraf”[iii] adlı kitabında şöyle diyorlar: ...
 • Acaba bedendeki zaaftan ötürü ders okuyamıyor ve iş yapamıyor diye oruç yenebilinir mi?
  4509 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/05/23
  Hazreti İmam Humeyni bu soruya benzer bir soruya verdiği cevapta şöyle diyor: Oruç almalıdır. Zor duruma düşmediği sürece orucunu bozamaz. Ama yolculuk yaparak yolculukta orucunu bozabilir. Yolculukta orucunu bozduktan sonra evine dönerse o gün imsak etmesine gerek yok.[1]
 • mehdilik felsefesinin temelleri nelerdir?
  5517 Eski Kelam İlmi 2008/04/10
  Mehdilik felsefesinin temelleri iki yönden; illet-i gayi (ereksel neden) ve illet- faili (edimsel neden) incelenebilir.Yani; hilkatin hedefli olduğu ve amacın dışına da çıkılmasının muhal olması gereği, kâmil bir insan olmalıdır; bu kâmil insan hilkat âleminin illet-i gayi (ereksel neden) sayılır. İllet- faili (edimsel neden) açısından ise şöyle denebilir:Faili ...
 • Acaba bütün peygamberlerin ismini zikrede bilir misiniz?
  2551 تاريخ بزرگان 2019/09/22
 • Müslümanlar neden biribirleriyle musafaha ederler?
  8077 Pratik Ahlak 2011/07/14
  Müfaala kipinden olup iki kişi arasında gerçekleşen musafaha, el vermek manasına gelmektedir. Birisi ‘Safehtuhu’ derse bu ‘Elimin içi onun elinin içine değdi’ anlamına gelir. Musafahatun, birbirine el vermek, ellerin içini biribirine değdirmek, demektir. Selam vermek ve tokalaşmak güzel davranışın örneğidir. İslam Peygamberi (s.a.a) ve Masum ...
 • Mehdiliği tehdit eden şeyler nelerdir?
  6140 سوء استفاده از مهدویت 2012/08/22
  Mehdiliği tehdit eden hususlar çoktur. Biz burada sadece üç önemli şeye işaret edeceğiz: 1. Eğer en üstün kanunlar ehil olmayan uygulayıcıları eline düşerse veya eğer en pahalı şeyler ehil olmayan insanların elinde bulunursa, ne kanundan ve ne de belirtilen değerli şeyden bir sonuç alınamaz. Mehdilik ...
 • İslam neden Avrupaya göre Asya’da daha çok yayılmıştır?
  9287 Eski Kelam İlmi 2011/03/03
  İslam Asya’da ortaya çıktığı için orada daha fazla yayılmıştır. İslam dininin Avrupa’da daha az yayılmasının, Müslümanların arasındaki ihtilaflar, Öz Muhammedi İslamın güzel çehresinin anlatılamaması vb. gibi nedenleri vardır.Hz. Peygamberin vefatından sonra, İslam dinin yayılması için çabalar gösterilmeye başlandı. Ama Müslümanların arasındaki ihtilaflardan dolayı ...

En Çok Okunanlar