Gelişmiş Arama
Ziyaret
7032
Güncellenme Tarihi: 2011/08/03
Soru Özeti
Hızlı bir şekilde günah vesvesesinin önü nasıl alılabilir?
Soru
Hızlı bir şekilde günah vesvesesinin önü nasıl alılabilir?
Kısa Cevap

Günah vesvesesi günah gibi bir tür hastalıktır ve ondan kurtuluşun (başka her hastalık gibi) önlem ve tedavi diye iki merhalesi vardır. Günah vesvesesini önleme merhalesinde insanın Allah ile irtibatını takviye ederek ve Ehli Beyte (a.s) tevessülde bulunarak sürekli olarak günah vesvesesinin altyapısını ortadan kaldırabileceğine dikkat edilmelidir. Hakeza günahların kötü neticelerini göz önünde bulundurarak da günah vesvesesinin önü alınabilir.[1] Günah vesvesesinin tedavisi hakkında da, vesvese merhalesinde olduğu müddetçe günahın tedavisinin daha kolay olacağı söylenebilir; zira bu merhalede şeytan şehvet, hayal ve vehim araçlarıyla insanı günah ve vesveseye çağırdığı gibi, bunun karşısında melekler de tevhitsel fıtrat ve akıl gibi araçlardan istifade ederek insanı temizlik ve taharet yönüne davet eder. Bu merhalede eğer insan gerçekten Yüce Allah’tan yardım diler ve Peygamber ve Ehli Beytin mukaddes nurlarına tevessül ederse, şeytanî vesveselere galip gelebilir. Yanı sıra imamların (a.s) sahabelerine öğrettiği duaları okumak da bu hususta faydalıdır; bu dualar dua kitaplarında zikredilmiştir. Merhum Şeyh Abbas Kumî de Mefatihu’l-Cenan kitabında bazılarını başlıklarda zikretmiştir:

1. Nefis Konuşması Namazı: İmam Sadık’tan (a.s) şöyle nakledilmiştir: Kırk sabahı geride bırakıp nefsin konuşmasına muhatap olmayan hiçbir mümin yoktur. O halde mümin nefis konuşmasına muhatap olduğunda iki rekât namaz kılsın ve ondan Allah’a sığınsın. Hz. Âdem (a.s) nefsin konuşmasından Allah’a şikâyet etti. Bunun üzerine Cebrail nazil oldu ve “la havle ve la kuvvete illa billâh” söyle dedi. Bu zikri söyleyince nefis konuşması onda sona erdi. Kalpte bir şüphe meydana geldiğinde şeytanın vesvesesini def etmek için şöyle söylenmesi rivayet edilmiştir: هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم[2]  

2. Şeytanın Vesvesesini Def Etmek İçin Dua Etmek.

3. İblis’in Şerrini Def Etme Duası.

4. Sığınma Münacatı Ve Allah’a Sığınmak.[3]

Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki adrese müracaat ediniz:

İndeks: Kötü Fikir Ve Hatıraları Def Etmek, 3525 (Site: 3755).[1] Günahların kötü neticelerine daha çok aşina olmak için Günah Ve Eserleri, 204 (Site: 1073) adresindeki sorunun cevabına müracaat edebilirsiniz.

[2] Hadid, 3.

[3] Şeyh Abbas Kumî, Mefatihu’l-Cenan.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Rastgele Sorular

 • Zikir nedir ve türleri nelerdir?
  15739 ذکر 2012/09/24
  Zikir ve Allah’ı anmanın birçok ruhi ve ahlaki yapıcı etkisi vardır ve bunun karşısında Allah’ın kulunu hatırlaması, kalbin aydınlanması, kalp huzuru, Allah’a itaatsizlik etmeden korkmak, günahların bağışlanması ve ilim ve hikmet bunlardan sayılır. Genellikle zikir kalpsel ve dilsel olarak iki türe ayrılır. Dille yapılan zikre “vird” de ...
 • “Sure ne Anlama Geliyor?
  5756 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2015/02/15
  Lügat kitaplarında birkaç mana sure için beyan etmişler: “yüksek makam”, “hisar / sur”, “şehir etrafında çekilen duvar”.[1] Ragıbi Isfehani sure isminin verilmesinin nedeni hakkında şöyle yazıyor: “kuranı kerim (eskiden bir gelenek olup) şehirler etrafında çekilen hisara benzediği için bu isimle isimlendirilmiş. Duvarın şehri içine ...
 • Ehl-i Sünnet kaynaklarında Hz. Zehra’nın şahadetine delalet eden konular var mıdır?
  18074 Eski Kelam İlmi 2011/11/12
  Tarihsel olan bu gerçek canlı bir şekilde tarihsel ve hadissel kitaplarda mahfuz kalmış. İbni Ebu Şeybe, Blazeri, ibni Kutaybe ve… gibi Ehli Sünnet’in büyük şahsiyetleri bu konuyu teyit etmişlerdir. Hz. Zehra’nın (s.a) evine yapılan saygısızlık ve şahadeti hakkında detaylı cevaba müracaat ediniz. ...
 • Acaba Hz. Musa(a.s) vefat emiş midir?
  18594 تاريخ بزرگان 2011/08/17
  Hadis kaynaklarında Hz. Musa(a.s)ın vefatı şu şekilde aktarılmıştır: Hz. Musa(a.s) eceli ile vefat etmiştir. Hz. Azrail, Hz. Musa(a.s)ın huzuruna geldi ve selam etti. Ona şöyle hitap etti: “Allahu Teala'nın emri ile senin ruhunu teslim almaya geldim”. Hz Musa(a.s)ın ruhunu teslim aldıktan sonra insan suretinde zahir olarak Hz Musa ibni ...
 • Peygamber Efendimiz (s.a.a) neden kendi evinde defnedildi?
  12525 تاريخ بزرگان 2012/04/11
  Peygamber Efendimizin (s.a.a) vefatından sonra Müslümanlar Onun mübarek bedeninin defnedileceği yer konusunda ihtilafa düştüler. Kimisi mescide defendilsin, dedi, kimisi de ashabıyla defnedilsin, dedi. Emirü’l-Müminin Hz. Ali (a.s) ise şöyle buyurdu: ‘Allah, peygamberini en temiz mekanda ruhunu aldı; öyleyse vefat ettiği evinde gömülmesi en iyisidir.’[1] ...
 • Bazı Kuran ayetleri, ilahi peygamberlerin masumluğuyla çelişiyor mu?
  15857 Eski Kelam İlmi 2007/11/26
  Yukarıdaki soruya şöyle cevap verilebilir:1. “İsmet” masum olan bir şahısta ruhla özleşmiş ve onu günah, unutkanlık, kötü işler ve hata yapmaktan engelleyen ve koruyan bir sıfattır. Bununla beraber masum olan şahıs mecbur kılınarak iradesi elinden alınmamaktadır.2) Peygamberlerin masum olmalarının sırrı, Allah’a olan aşk, inanç, kâmil bir iman ve ...
 • Tanrının bir enerji olduğunu söylemekteler, bu doğru mudur?
  11453 Eski Kelam İlmi 2010/07/24
  Yüce Tanrı zorunlu varlık, âlim ve irade sahibidir. O, her türlü ihtiyaç, sınırlılık ve eksiklikten arı ve münezzehtir. Ama enerji eksiklik, ihtiyaç ve sınırlılıkla eşdeğer olup ilim ve iradeden yoksun bir varlıktır. Enerjinin özellikleri ile Yüce Tanrının sıfatları arasında yapılan mukayeseden Tanrının enerji ...
 • Gök, yer ve erzakın yaratılması altı günde mi yoksa sekiz günde mi gerçekleşmiştir!?
  7477 Kur’anî İlimler 2011/05/21
  Yüce Allah rızık ve azık hakkında “kaddere” (takdir etti), gök ve yerin yaratılması hakkında ise “halake” (yarattı) kavramını kullanmıştır. Yani bu dört gün yaratılışın değil, erzakın takdiridir. Bu açıklamayla bu eleştiri temelden geçersiz olmaktadır; zira (kullanıcının yaptığı gibi) rızkın takdir günlerini yaratma kategorisinde ele aldığımız ...
 • Masumlar (a.s) gece ve gündüz kaç saat uyumaktaydılar? Gerçek bir mümin için en uygun uyku vakti nedir ve süresi ne kadardır?
  15781 Pratik Ahlak 2010/12/22
  Uyku, ilahi ayetlerden biri olup evrendeki varlıkların yaşamlarındaki zorunlu ihtiyaçlardan sayılmaktadır. Ama çok uyumak ömrü tüketir ve İslamî rivayetlere göre ilahi gazabı peşi sıra getirir. İmamların (a.s) uykularının ne kadar olduğu hususunda bir rivayet mevcut değildir. Hakeza insanın uykusunun kaç saat olması hakkında psikolojik olarak belirli ...
 • Kalp gözü ile Allah’ı görmenin yolu nedir? Yeni bir fert nereden başlamalıdır?
  11648 Pratik İrfan 2012/05/03
  Allah’ın tecellilerini kalbi olarak görmek, Allah’ı görmenin doğru manasıdır ve bunun değişik dereceleri vardır. Her ne kadar bunun asıl derecesi fakat bu yolda ilerleyen şahsın fani olmasından sonra hasıl olsa da bunun aşağı mertebe ve dereceleri kalbi algılar eseriyle yolcu için meydana gelir. ...

En Çok Okunanlar