Gelişmiş Arama
Ziyaret
17173
Güncellenme Tarihi: 2011/08/17
Soru Özeti
Eğer evlat anne ve babasından önce vefat ederse merhumun evladı büyükbabasından miras alır
Soru
Eğer evlat anne ve babasından önce vefat ederse merhumun evladı büyükbabasından miras alır
mı, almaz mı?
Kısa Cevap

Mirasın tabakaları ve açıklaması hakkında 3254 (Site: 3943) ve 1325 (Site: 1320) sayılı sorulara müracaat edebilirsiniz. Ama sorunuz hakkında muhterem mercilerin fetvalarını beyan etmeden önce, ölünün bir evladı (erkek veya kız) olduğu müddetçe torunlara miras ulaşmayacağını hatırlatırız. Ölünün (burada ölü derken büyükbaba veya büyükanne kastedilmektedir) evlatları kendisinden önce ölmeleri durumunda ancak torunlara miras ulaşır. Şimdi muhterem taklit mercilerinin fetvalarına dikkat ediniz:

1. Eğer ölünün evladı yoksa, hatta kız dahi olsa onun erkek çocuğundan olan torunu ölünün (büyükbaba) erkek çocuğunun payını alır ve erkek dahi olsa onun kız çocuğundan olma torunu da ölünün kız çocuğunun payını alır. Örneğin ölünün kızından bir erkek çocuğu ve oğlundan da bir kız çocuğu olursa, mal üçe bölünür ve bir bölüm kızın oğluna ve iki bölüm ise oğlun kızına verilir.[1]

2. Eğer ölünün tüm evlatları kendinden önce ölmüşlerse, torunlar ölüden miras alır. Eğer ölünün bir veya birkaç evladı hayattaysa, hatta babaları ölmüş olsa dahi torunlar miras almazlar; onlar babalarının hayatta olduğu farzıyla miras iddiasında bulunma hakkına sahip değildirler. Miras almak (ölünün hiçbir evladı hayatta olmadığı durumda) şu şekildedir: Ölünün evlatlarının diri olduğu farz edilir, önceki meselelere göre her birinin payı belirlenir ve onların evlatlarına dağıtılır.[2]  [1] Tevzihü’l-Mesail, (el-Mahşi lil-İmam Humeyni), c. 2, s. 713, mesele. 2739.

[2] Tevzihü’l-Mesail, (el-Mahşi lil-İmam Humeyni), c. 2, s. 713.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Kadınlar ailede nasıl cihat edebilir?
  724 Hadis
 • Edepsizliğin tedavi yolu nedir?
  6484 Pratik Ahlak
  Edep küçük, büyük, tanıdık ve yabancılardan oluşan etrafımızdaki bireylere karşı özel ve ölçülü davranışa denir ve bu güzel bir terbiyeden kaynaklanır. Akıllıca yaşamak, konuşmada metanet sahibi olmak ve davranışlarda vakar sergilemek edebin göstergesidir. Akılsızlık, çirkin söz, kötü konuşma, sert huy, çirkin söz, küfretmek ve hakaret, hafiflik, inatçılık ...
 • cennetlikler Gilmanlardan nasıl istifade ediyorlar?
  4133 بهشت و جهنم
  “Gulam” sözcüğünün lügatteki anlamı hizmetçi ve Gilman da “gulam”ın çoğuludur.[1] Kuranı kerim cennetlikler için şöyle buyuruyor: “Hizmetlerine verilmiş, kabuğunda saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar”.[2] Bu ayeti kerime cennetteki hizmetçileri tavsif etme makamında ve oradaki hizmetçilerin niteliklerini beyan ederek şöyle ...
 • Ahiretin mümkün ve gerçek olduğuna dair hangi deliller mevcuttur?
  13650 Eski Kelam İlmi
  Önem açısından ahiret ve kıyamet meselesi tevhid meselsinden sonra en önemli dinî ve İslamî meseledir ve Kur’an ayetlerinin üçte birinden çoğu bu hususta nazil olmuştur. Kıyameti ispat eden deliller aklî ve naklî diye iki bölüme ayrılmaktadır:
 • Hz. Mehdi'den gelen tevki'lerin doğru olduğuna nasıl güvenebiliriz?
  4386 Ricalu’l-Hadis (Ravilerin İncelenmesi)
  Masumlardan bize ulaşan hadisler sözlü ve yazılı olarak iki kısma ayrılır. Masum İmam'ın yazılı olarak sorulara verdiği cevaba tevki' denir. Buna göre tevki'ler yazılı hadisler sınıfına girer. Bu hadislerin Hz. Mehdi'den geldiğini bilmek için izlenen yol diğer hadislerin doğruluğunu belirlemekle ayınıdır. Aslında rical ve diraye ilimleri hadis ve rivayet kaynaklarında ...
 • Dr. Şeriati gibi şahısların kitaplarını okumak nasıldır?
  3965 تاريخ بزرگان
  Şeriati ve onun kitapları hakkında çeşitli görüşler söz konusu edilmiştir ve Şeriati’yi kabul edenler ve etmeyenler tarafından çelişik görüşler ortaya atılmıştır. İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Hamanei insaflı bir bakış açısıyla Şeriati konusunda şöyle diyor: Bana göre Şeriati mazlum konumunda olan bir kimsedir. Onun bu konuma duçar olmasına kaynaklık yapanlar ise ...
 • bi'setten önce ( peygamber olmandan) peygambere (s.a.a.) itaat edilmesi vacip miydi?
  4968 Eski Kelam İlmi
  Söz konusu soruya cevap vermek için birkaç noktanın açıklanılması gerekli görülmektedir: 1-   İtaatin vacipliliğinin hükmü nedir? Bu hüküm şer'i midir yoksa akli midir?
 • İsm-i A’zam, Kerrubin, Tis’a Ayat, Tabut-i Şehadet vb. gibi deyimlerin açıklamasını yapabilir misiniz?
  6232 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü)
  İsm-i A’zam’ı ve diğer yüce ve derin manaları içeren ‘Semat’ ya da ‘Şebbur’ duası meşhur irfani dualardandır. Semat duasının bazı bölümleri hakkında özetle şöye diyebiliriz: Bu duada Allah’ın İsm-i A’zam’ına, Peygamberlere ve Allah’ın peygamberiyle konuştuğu, vahyettiği mukaddes yerlere yemin verilmiş veya dua edilmiştir. Duanın cümle ...
 • Ziyaret-i Aşura’da ki ‘Beri’tu ilellah ve ileykum minhum’ (Önce Allah’a sonra size onlardan dolayı beri oluyorum) cümlesinde Allah’a ve masumlara beri olmak ne demektir?
  3704 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü)
  Beraet lügatte birinden veya bir şeyden ayrılmak, uzaklaşmak manasına gelmektedir. Bu manalar eğer ‘İla’ ile birlikte olmazsa beraet için kullanılır. Ama ‘İla’ ile birlikte olursa bizarlık manasının yanı sıra sığınma manası da vermektedir. Buna göre ziyaretteki sığınma cümlesinin manası şöyle olur: Hak Teala’ya ve siz Ehl-i Beyt’e (a.s) ...
 • İmam Hüseyin’in (a.s) Rukayye adında bir kızı var mıydı?
  17363 تاريخ بزرگان
  Fedakarlık ve insani kemallerle dolu Kerbela gibi bir olayda yaşı küçük olan kimseler fazla dikkat çekmemiş olabilir. Hz. Rugayye’nin (s.a) yaşamı, babası, amcası, halası gibi yüce şahsiyetlerin nurlarının ışığı arkasında kaldığından tarih kitaplarında İmam Hüseyin’in (a.s) Rugayye adında küçük bir kızı olduğu konusuna değinilmemiştir. Bazı maktellerde İmam ...

En Çok Okunanlar