Gelişmiş Arama
Ziyaret
4998
Güncellenme Tarihi: 2011/07/18
Soru Özeti
İmam tarafından namazın teşehhüdüne bir harf eklendiği durumda tabi olanların hükmü nedir?
Soru
Mescidimizin cemaat namazını kıldıran imam namazın teşehhüdünde bir “vav” harfini fazladan okuyor. Şöyle ki; “eşhedü en la ilahe ilallah-u vahdehu la şerikeleh ve eşhedü ve enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allahumme selli ala Muhammed ve ali Muhammed”. Teşehhütte namaz kıldıran cemaat imamı “eşhedü” kelimesi ile “enne Muhammeden” kelimesi arasına “ve” kelimesini fazladan okuyor. Hatırlatmalıyız ki bu cemaat imamı senelercedir ki şehrimizdeki caminin imamı ve şehrimizdeki medresenin (ilmi hevza) üstadıdır. Yaklaşık üç aydan beri bu yanlışlığa maruz kalmış ve durum kayıt edilerek kendisine iletilmiştir, ancak kendisi kabullenemiyor. Bu nedenle konu bizim için kesinlik kazanmış durumdadır. Mezkûr imama cemaatin tabii olmasının hükmü nedir?
Kısa Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Ayrıntılı Cevap

Birkaç değerli taklidi merciin defterinden sorularak mezkûr soru hakkında verilen cevap şöyledir:

Rehberiyet makamı Ayetullah HAMENEY: Eğer memumca cemaatle namaz kıldıran imamın namazı sahih değilse ona tabi olması sahih değildir. Ama eğer sadece hayal ve ihtimal veriliyorsa itina edilmemeli.[1]

Ayetullah MEKARIMİ ŞİRAZİ: Eğer fazladan bir şey okuyacağı kesinlik kazanmışsa ve kendiside kabul etmeye yaklaşmıyor ise tabi olmak işkâllıdır.[2]

Hatırlatması gerekir ki namazda tecvit kurallarına riayet etmek gerekli değildir. Ama eğer memumca (tabi olan kimsece) imamın namazdaki kıraati doğru değil ve neticede imamın namazını doğru etmiyor ise ona tabi olamıyor. Ama ukalai bir maksat güderek namazına katılabilir ve bunun her hangi bir sakıncası yoktur.[3]  Ama imamın namazının doğru olmadığı durumlarda; örneğin imamın abdestsiz olduğunu biliyorsa imamın kendisi farkında olmasa bile imama tabi olamaz.[1] Defterinden yazıla istifta.

[2] Defterinden yazılı istifta.

[3]tevziül-mesail-i meracii”, c. 1, s. 810.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • : Sakalı traş etmenin fıkhi delili nedir?
  6945 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Değerli fakihlerimiz, bu konuda oldukça çok ama dağınık olan delileri inceledikten sonra sakalın traş edilmesinin haramlığı yönünde fetva vermişlerdir. Kimi fakihlerde bu fetvayı eleştirerek onu kabul etmemişlerdir. Ancak insana fazla zarar vermeyecek işlerde ihtiyat etmek tereddüt ve şüpheye düşürücü işleri yapmaktan daha iyi olduğundan birinci grup sakalı ...
 • Kadın eşinin cinsel birleşme isteği karşısında kaçınabilir mi?
  25619 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Peygamber Ekrem (s.a.a) ve onun pak Ehlibeyti’nin (a.s) rivayetlerinde cinsel birleşmeyle alakalı kadın ve erkeğin bir birlerini gözetmeleri gerektiği konusu belirtilmiştir. Cinsel birleşmede olduğu gibi karşılıklı bu gözetme çok yönlüdür. Bu rivayetlerde erkeğe şöyle buyrulur: Erkeğin dinginlikle, oynaşarak ve yavaş yavaş cinsel birleşme amelini yerine getirmesi müstehaptır.
 • neden İslam'ı kabul etmeliyiz.
  22924 Yeni Kelam İlmi
  Allah tarafından insanı hidayet edip onu ebedi mutluluğuna ve kemaline kavuştumak için gönderilen dinlerin en kâmili ve en kapsamlısı İslam dinindir. İslam dinini kabul etmemizi gerektiren nedenler aşağıdaki kanıtlar ve delillerdir.1-   İslam dinin kapsamlılığı;
 • Psikolojik savaşa karşı koymanın en önemli yolları nelerdir?
  22106 حکومت دینی در نظام بین الملل
  Düşmanı yenilgiye uğratmanın ve onun üzerinde hâkimiyet kurmanın yöntemlerinden biri psikolojik savaştır ve bunun işlev ve etkisi askeri ve fiziki savaştan derecelerle daha yüksektedir. Allah Resulü (s.a.a) peygamberliğinin ilk yıllarında inkârcıların psikolojik ve propagandaya dayalı şiddetli saldırılarına maruz kalmıştır. Hz Peygamber (s.a.a) de ahlaki, insani ve İslami ...
 • Cildimde kahverenkli noktalar olsa onları eşimin izniyle lazerli ameliyatla aldırabilir miyim?
  4051 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bazı taklit mercilerinin kahverenkli noktaları lazerle ameliyat etme hakkında ki görüşleri şöyledir: Hz. Ayetullah Hamanei’nin Bürosu: Haram dokunma ve haram bakmayı gerektirmiyorsa ve önemli bir zararı da yoksa sakıncasızdır. Hz. Ayetullah Sistani’nin Cevabı: ...
 • Aceleyi gidermek için ne yapılmalıdır?
  4713 Teorik Ahlak
  Acele, dinsel öğretilerin men ettiği hususlardandır. Bu, işleri yapmada erken girişimde bulunmak anlamına gelir. Acele etmek hız ve işleri zamanında yapmak ile fark eder. Hız, öncüllerin ve gerekli şartların hazır olmasından sonra insanın fırsatı elden vermemesi ve işi yapmak için girişimde bulunmasıdır. Acelenin karşısında ise soğukkanlılık ve ...
 • İstimnayı terk etmenin en güzel yolu nedir? Bu işin ahiretteki cezası nedir?
  42099 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • İmamlar nezdinde Zürare’nin yeri ve şahsiyeti neydi?
  5180 تاريخ بزرگان
  Zürare imamların (a.s) sahabelerinden olup onların nezdinde büyük bir yer ve makama sahipti. Kendisi icma ashabından sayılmaktadır ve imamların sahabeleri nezdinde kendisinin güvenilirliği ve doğru sözlülüğü hakkında icma ve görüş birliği vardır. Her ne kadar kendisini yeren bir takım rivayetler nakledilmişse de rivayetlerin bir arada değerlendirilmesiyle son ...
 • Beyin ölümünden sonra organ bağışı hakkında taklit mercilerinin görüşünün ne olduğunu öğrenmek istiyorum.
  4008 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Aşağıdaki cevaplar taklit mercilerinin bürolarından alınmıştır: Hz. Ayetullah Uzma Hamaney’in (Ömrü uzun olsun) Bürosu:Eğer diğer hastaları tedavi etmek için söz konusu hastaların beden organlarından istifade etmek kendilerinin ölümlerini çabuklaştırır ve hayatlarının noktalanmasına neden olursa, caiz değildir. Bu ...
 • Şia neden ezanda “Eşhedu Enne Aliyen Veliyullah” cümlesinin söylenmesi gerektiğini ileri sürer?
  56496 وضو، اذان و نماز
  “Veli” kelimesi değişik anlamlarda kullanılmıştır ve onların en önemlileri aşağıdaki anlamlardır: A. Liderlik anlamında. B. Dostluk manasında. C. Yardımcı manasında. Her ne kadar bu üç mananın her biri de Hz Ali (a.s) hakkında doğru olsa da bu hususta nakledilmiş rivayetlere binaen ezandaki bu cümleden maksat birinci anlamdır; yani ...

En Çok Okunanlar