Gelişmiş Arama
Ziyaret
7651
Güncellenme Tarihi: 2011/08/30
Soru Özeti
İmam Cevad (a.s)'ın (İmam Muhammed Taki) kaç tane erkek çocuğu vardı?
Soru
Hz. İmam Muhammed Taki'nin (Cevad) kaç erkek çocuğu vardı? Eğer iki çocuktan fazla çocuğu vardıysa meşhur olmayan erkek çocuklarından seyitler var mı? Ulemanın İmam Muhammed Taki'nin kaç çocuğu olduğu hakkında ihtilaf etmelerinin sebebi nedir? Niçin bu konu tarihte açıkça yer almamıştır?
Kısa Cevap

 İmam Muhammed Taki'den sadece iki erkek çocuk İmam Ali Naki ve Musa Mubarka isimlerinde kalmıştır. Diğer erkek çocuklarının olduğu rivayet edilmiş olsa da ensap hakkındaki kaynaklarında da sadece bu iki erkek çocuk hakkında ittifak vardır. Bu konudaki ihtilafın sebebi nesep hakkındaki ilk kaynaklardaki var olan ihtilaf ya da diğer çocuklarından bir soyun kalmamasıdır.

Ayrıntılı Cevap

Bu konu nesep hakkında yazılan kaynaklarda ihtilaf vardır. Bazı kaynaklarda beş erkek çocuğunun olduğu nakledilmiştir. Ancak bütün kaynakların ittifak ettiği husus İmam Ali Naki

ve Musa Mubarka adında iki erkek çocuğunun olduğudur.[1]

Bu iki erkek çocuğa bütün kaynaklarda işaret edilmiştir.

Bununla birlikte eski kaynaklardan sadece umdetu'ttalip kitabında İmam Ali Naki, Musa Mubarka' Hasan, Muhammed isimlerinde dört erkek çocuğunun olduğunu açıklanmıştır.[2]

Son dönemlerde yazılan bazı ensap kaynaklarda İmam Muhammed Taki'nin İmam Ali Naki, Musa Mubarka' Muhammed, Ali ve Yahya beş erkek çocuğunun olduğu nakledilmiştir.[3]

Bize göre bu ihtilafın sebebi ilk kaynaklarda var olan farklı bilgilerdir. Belki de bunun sebebi bu evlatlarından daha bir soyun baki kalmayışıdır.

Kesin olan şu ki İmam Ali Naki ve Musa Mubarka'dan soyun kaldığıdır. Kum'da defnedilmiş olan Musa Mubarka'ın günümüze kadar Kum'da ve Rey'de soyları mevcuttur.[4] Irak'ta kendilerinin İmam Muhammed Taki'nin Yahya isimli evladına kendilerini intisap eden bir aile[5] olmasına rağmen bu konu tarihi kaynaklarda gelmemiştir.[1] Örneğin Şeyh Mufit İrşat'ta ve İbn-i Anbe'de Umdetu't-Talib'te ve İbn-i Sabbağ el-Fusulu'l-Muhimme'de, Tusteri, Tevarihin'nebi vel alda Levasani, ed-Durusu'l-Behiyye bu iki evlada işaret etmiştir. İbn-i Anbe Umdetu't-Talib kitabında yazdığından başka diğer kaynaklar sadece bu iki erkek çocuğunun olduğunu yazmıştır. bk ensabu'l-itert-ittahire, Lebib Beyzun, s. 107, Muessestu'l-a'lemi, Beyrut

[2] ade

[3] Recai, Seyyid Mehdi, elmuakkibun min al-i Ebi Talib, c. 2 s. 30 Muassetu'laşura, Kum.

[4] ade yine bk. Munteha'l-Amal, Şeyh Abbas Kummi, c. 2 s. 618, Hicret yay. 2. baskı

[5] Sultan Fathi, Abdu'l-Kadir, Tarih-i ve Buyutat alulbeyt, fi biladir'rafideyn, s. 372, Daru'l-mahacce el-Beyza, Beyut, 1423

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar