Gelişmiş Arama
Ziyaret
6598
Güncellenme Tarihi: 2011/09/28
Soru Özeti
Bir kişinin zina yaptığına dair birkaç kişi şahitlik eder ve bu şahitlik doğrultusunda verilen hüküm icra edildikten sonra bu şahitler kendi şahitliklerinden cayarlarsa hakkında hüküm icra edilmiş kişinin diyeti kime aittir?
Soru
Dört kişi bir mecliste bir kişinin zina yaptığına dair şahitlik ediyor. Hâkim aleyhinde şahitlik yapılmış kişinin recim edilmesi için hüküm veriyor. Şahitlik yapan dört kişiden birisi recim hükmünü icara etmeye iştirak ederek zina eden kişiyi taşlıyor. Şahitlerden diğer üç kişi ise söz konusu hükmü icra etmeye iştirak etmiyorlar. Zina haddi icra edildikten sonra haddi uygulayanlar geri dönerlerken hükmü icra etmeye iştirak eden şahit, hakkında hüküm uygulanmış kişi ölmeden önce şahitliğinden vazgeçiyor. Diğer üç kişi ise mahkum edilmiş olan kişi öldükten sonra şahitliklerinden vazgeçiyorlar. Bu durumda ölen bu kişinin diyetini kim vermeli?
Kısa Cevap

Sorunuz taklidi mercilerin defterlerine gönderildi ve söz konusu defterlerin şimdiye kadar vermiş oldukları cevaplar şöyledir:

Ayetullahe'l-uzma MEKARİMİ ŞİRAZİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:

Diyetin tamamı her dört kişi arasında bölünecek ve onlardan alınıp diyet sahiplerine verilir.

Ayetullahe'l-uzma SİSTANİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:

Bu konu şer’i hâkimin huzurunda incelenmesi gerekir. Zira biz konunun detaylısından bihaberiz ve bu küllilikte hüküm verilemez.

Ayetullahe'l-uzma Safi GÜLPAYGAN'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:

Zikredilen farza göre eğer dört kişi yanlış yaptıklarını mazeret göstererek şahitliklerinden vazgeçmişler ise zahiren diyetin hükmü her dört kişi üzerine vaciptir. Ama eğer kasti şahitlik yaptıklarından dolayı vazgeçmişler ise merhum olan kişinin velisi birisini veya bir kişinin öldürmesine dört kişi ittifakla şahitlik etme konusuda detayı anlatıldığına uygun dört kişiyi de kısas edebilir.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İbn-i Sina mantık kitaplarındaki konuların sıralamasını neden değiştirdi?
  10011 İslam Felsefesi 2010/07/17
  İbn-i Sina mantıkta iki yenilik yaptı:1- Mantığın konularında.2- Mantığın yapısında.Mantığın yapısı konusundaki ikinci yenilik, onun iki derin düşüncesinin sonucudur. Bu iki düşünceden birincisi, mantığın bazı konularını kaldırması oldu. Örneğin kategorilerin bir kısmını mantık ilminden kaldırdı. ...
 • Kulluk nedir? Ve kul kime denir? Allah’a kul olma yolunda nasıl hareket edilir?
  36473 Pratik Ahlak 2010/06/30
   İbadet lügat olarak son derece eğilme anlamındadır. Son derece eğilme olduğundan ibadetin sadece en yüksek derece varlık ve kemale sahip en büyük nimetleri veren kimse için yapılması gerektiği söylenmiştir. Allah’tan başkasına ibadet etmek şirktir, çünkü ibadette ihlasa aykırıdır.Allah’a kulluk üç şeyde gerçekleşir:
 • Nevruz bayramı hakkında ne gibi bir şerî delil mevcuttur?
  12285 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2011/08/21
  Bu bayram, İslam öncesi yaygın olan İranlıların antik bayramlarındandır. Rivayet kitaplarında İmam Sadık’tan (a.s) nevruzun fazileti hakkında bir rivayet nakledilmiş ve son dönemdeki meşhur fakihler bununla amel etmiş ve de nevruzda gusül almanın müstehap olduğuna fetva vermişlerdir. Lakin bazıları da bu rivayet hakkında münakaşa yapmıştır. Bu nedenle, yüzde yüz ...
 • Boşanma merasimi düzenlemenin İslam dini açısından hükmü nedir?
  1785 Boşanma 2020/01/20
 • Mesed Suresinin en Önemli Payamı nedir?
  4666 Tefsir 2015/05/04
  Bu surenin en önemli payamlarını şöyle açıklayabiliriz: mal, makam, peygamberle olan nesepsel ve ailevi bağ, Allahın gazabı ve öfkesinin önüne geçmiyor. Ebu Leheb gibi; o Kureyş kabilesinin önde ve başlarından sayılan birisi idi. İslam peygamberin (s.a.a.) amcası, mal ve servet sahibiydi. Bunlardan hiçbirisi onun için Allah nezdinde ...
 • Salâvat getirirken Al-i Muhammed’i demezsek niçin savat eksik sayılır?
  14049 Tefsir 2009/07/23
  Al-i Muhammed’e salâvat getirmek bidat olmadığı gibi Kur’an ve hadis ve akıl ve irfanla da uyumludur, çünkü:Bidatin manası dinde olmayan bir şeyi dine dahil etmektir. Biz Al-i Muhammede salâvat getirmenin bidat olmadığını söylüyoruz çünkü bu konu Peygamber ve Ehl-i Beyt’ten gelen hadislerde yer ...
 • tevessül sapıklığa neden oluyor mu? Tevessülün doğru ve meşru olması hakkında her hangi bir delil var mıdır?
  6865 Eski Kelam İlmi 2010/12/18
  Tevessül insanın sapıklığına neden olmamakla kalmıyor. Bilakis insanı daha da Allaha yakınlaştırmak için bir vesile ve yoldur aynı zamanda. Tevessülün meşru ve doğru olduğunun asıl delili, örneğin İmam Rızayı (a.s.) vesile kılarak alınan şifalar değildir. Ama akli ve nakli delillerle tevessülün meşru ve doğru olduğu ispatlandıktan sonra ...
 • Eşinin veya başkalarının verdiği hediyelerle kadına hac farz olur mu?
  4885 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/05/12
  Bu malların size hediye edilip sizin kabul etmenizden sonra sizin malınız olduğuna göre bunlar da sizin diğer mallarınız gibi sayılır. Sizin bu mallarla mustati (hacca gitmeye gücünüzün) olduğu farz edilmiştir. Bu yüzden sizi mustati kılacak diğer şartlar da var ise hac size farz olur. ...
 • Ben on yıldır bir şahıs ile nişanlanmış bulunuyorum. Kanunî evlilik öncesi şerî akit yapabilir miyiz?
  4558 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/12
  Taklit mercilerinin bu husustaki yanıtı şudur: 1. Hz. Ayetullah Uzma Hamaney (ömrü uzun olsun): Onun şerî şartlarına riayet etmeyle zatı itibariyle bir engel yoktur. 2. Hz. Ayetullah Uzma Sistani (ömrü uzun olsun): Kızın akdi, kızın babasının izniyle olmalıdır. 3. Hz. Ayetullah ...
 • Namahremle tokalaşmanın, dokunmanın ve hicapsızlığın cezası nedir?
  9589 Bazı Hükümler 2012/05/15
  Dini kaynaklarımızda soruda gelen günahlar için bazı cezalar ön görülmüştür. Örnek olarak bazılarına değiniyoruz: a) Namahremle tokalaşmak: Resulullah (s.a.a) bu konuda şöyle buyuruyorlar: 1- ‘Namahremle tokalaşan kimse, kıyamet günü zincire vurulmuş olarak haşredilecek sonra cehenneme gönderilmesi için emir verilecek.’[1]

En Çok Okunanlar