Gelişmiş Arama
Ziyaret
6284
Güncellenme Tarihi: 2009/06/01
Soru Özeti
Cenabet guslü alması gereken biri namaz kılabilmek için guslün yanı sıra abdestte alması gerekir mi?
Soru
Bazı ilmi- haller de okuduğum kadarıyla insan cünüp olduğu zaman, namaz vakti gelirse namazını aldığı cenabet guslü ile kılabilir. Acaba gusülden sonra abdestte alabilir mi? Zira gusülden sonra insanın birden tuvalet ihtiyacı olabilir.
Kısa Cevap

 

Cenabet guslü yerine getirmiş olan kimse normal şartlarda abdesti bozan bir durumla karşılaşmadığı takdirde (tuvalete çıkma, yellenme gibi…)aldığı cenabet guslü ile namaz kılabilir ve namaz için abdest almaması gerekir. Eğer abdesti bozan bir durumla karşılaşmadığı halde gusülden sonra namaz için abdest alırsa haram olan(yapmaması gereken ) bir iş görmüştür ama yinede bu halde kıldığı namaz sahih dir.[1]  Hangi sebepten ötürü olursa olsun abdesti bozulursa namaz için abdest alması gerekir.[2] Eğer gusülden sonra abdesti bozan bir durumla karşılaştığının ihtimalini veriyorsa böyle bir durumda namaz kılmak için abdest alması gerekmemekle birlikte abdest alması daha iyidir.

Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahran inin cevabı:

Zikredilen sorunun açıklaması şu şekilde dir:

Cenabet guslünden sonra normal şartlarda abdesti bozan bir durumla karşılaşmadığı takdirde namaz için abdest alması gerekmez. Bilakis ihtiyat gereği abdest alması caiz değildir. Abdest alırsa haram olan(yapmaması gereken ) bir iş görmüştür ama yinede bu halde kıldığı namaz ve daha öncesinde aldığı gusül sahih dir. Hangi sebepten ötürü olursa olsun abdesti bozan bir durumla karşılaşırsa namaz için ve abdest gerektiren her türlü amel için abdest alması gerekir.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki soru cevap portallarına başvurabilirsiniz.

 1. Abdest yerine vacip olmayan gusül; No:3249.
 2. Abdestin ve guslün batıl olması; No: 3867.

 

 


[1] Gusül esnasında ve daha sonrasında abdesti bozacak bir durumla karşılaşılmadığı takdirde namaz için abdest almak caiz değildir. Ama kılınan namaz ve alınan gusül sahihtir, urvet’ul-vusga , c.1, s.479.

[2] Tovzih’ul-mesail, c.1,s.227,m.391, cenabet guslü almış kimsenin anamaz için abdest alması gerekir. Ama diğer gusüllerle namaz kılmak sahih değildir abdest alınması gerekir.

 

 

Ayrıntılı Cevap

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Müziğin haram veya helal olduğuna dair delilleri açıklar mısınız?
  26792 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  fıkıh literatüründe musiki ile gına (şarkı) birbirinden farklıdırlar. Gına, eğlence meclisleri münasebetiyle muhataplarını sevindirmek ve eğlendirmek gayesiyle, hançereden çıkıp boğazda çalkalanan sese deniliyor. Musiki (müzik) ise, çalgı aletlerinden meydana gelen ritimdir.Bazı ayet, rivayet ...
 • : Sakalı traş etmenin fıkhi delili nedir?
  6401 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Değerli fakihlerimiz, bu konuda oldukça çok ama dağınık olan delileri inceledikten sonra sakalın traş edilmesinin haramlığı yönünde fetva vermişlerdir. Kimi fakihlerde bu fetvayı eleştirerek onu kabul etmemişlerdir. Ancak insana fazla zarar vermeyecek işlerde ihtiyat etmek tereddüt ve şüpheye düşürücü işleri yapmaktan daha iyi olduğundan birinci grup sakalı ...
 • İmam Hüseyin (a.s) ve ashabı suları az olmasına rağmen Aşura günü nasıl gusül aldılar?
  5312 Masumların Siresi
  İmam Hüseyin (a.s)'ın Ehl-i Beyt'i ve ashabının susuzluğuna ait rivayetlerle İmam (a.s) ve ashabının Aşura sabahı gusül, abdest ve temizlik yaptıklarına dair olan rivayetler hakkında söylemek gerekir ki, İmam (a.s)'ın kafilesinin suya ulaşmaması için muhasaraya alındığı ve İmam Hüseyin (a.s)'ın şehadet anında susuz ...
 • Selpak (tuvalet kâğıdı) ile temizlenmek mümkün müdür?
  6296 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Tuvalet kâğıdından istifade etmek sadece dışkıdan temizlenmek için caizdir.[1] Ama idrardan temizlenmek için kesinlikle su kullanılmalıdır.[2] Suyun olmadığı yerlerde necasetin başka yerlere (beden ve elbiseler) bulaşmaması için tuvalet kâğıdı ...
 • Nehcü’l Belağa’nın bir yerinde Hz. Ali (a.s)’nin Harici olan kimselerden birisine “Ey dişsiz adam” dediğini okudum. Acaba Hz. Ali (a.s)’nin böyle bir hakarette bulunması doğru mudur?
  4781 تاريخ بزرگان
  Alay ederek, bağırıp çağırarak ve hakarette bulunarak, karşı tarafın şahsiyetini tahrip etmeye çalışan kimseler vardır. İslami açıdan ve “Misliyle karşılık verme” kanununa göre bu tür uygunsuz davranışların önünü almak için, muhatabın hakaret içeren davranışına karşılık verilebilinir. Ne var ki Müminlerin Emiri (a.s) çoğunlukla istidlalle veya susarak haricilerin slogan ve tebliğlerine ...
 • Hangi ayette Allah kendi vahdaniyetine şehadet etmektedir?
  5492 Tefsir
  “Şehidallah” adında bir sure mevcut değildir, sadece Allah’ın kendi vahdaniyetine şehadet ettiği bir ayet bulunmaktadır. Hadislerde ve ardılınca müfessirler arasında bu ayete “şehidallah” ayeti denmektedir.[1] “Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına adaletle şahitlik ettiler. O’ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç ...
 • Mescidin hangi halısının necis olduğunu bilmiyorsak, onu nasıl temizleyebiliriz?
  3222 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Büyük mercilerin (Allah onları korusun) bürolarının yanıtları şunlardır: Hz. Ayetullah Uzma Hamaney’in (ömrü uzun olsun) Bürosu: Sorulan sorudaki varsayıma göre belirtilen tüm halılar yıkanmalıdır. Hz. Ayetullah Uzma Sistani’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu: Yakin hâsıl olması için tüm halılar yıkanmalıdır. Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu: Eğer ...
 • Hz. Fatıma Zehra (a.s) nerede toprağa verildi?
  25894 تاريخ بزرگان
  Fatıma Zehra (a.s), İslam Peygamberinin (s.a.a) elçiliğe seçilmesinden sonra[1] ve hicretten sekiz yıl önce (peygamberliğin beşinci yılında) Mekke’de doğmuş[2] ve dokuz yaşındayken İmam Ali (a.s) ile evlenmiştir.[3] Peygamberden (s.a.a) sonra Hz. Fatıma’ya (a.s) zulüm ...
 • Başka gök cisimlerinde canlı varlıkların olduğu konusunda İslam’ın görüşü nedir?
  6225 Tefsir
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Allah, taklit üzere Müslüman olmayı kabul eder mi?
  5471 Eski Kelam İlmi
  Ahirette inancımız hakkında sorulan soruya “Atalarımızı taklit edip onları körü körüne takip ettik” demekten başka bir cevabımız yoksa bu cevap geçerli olmaz. Çünkü böyle bir durum insanın fıtrat ve yaratışına da aykırıdır. İnanç, ilim ve yakin üzerine olmalıdır. Elbette bu ilim ve yakini insan bir bilenin ...

En Çok Okunanlar