Gelişmiş Arama
Ziyaret
5980
Güncellenme Tarihi: 2009/06/06
Soru Özeti
Eğer yanlış hayallere dalarak ya da namahrem birisiyle çet yaparak insandan bir su çıkarsa ona gusül etmesi farz olur mu?
Soru
Şehveti tahrik edici düşünce ve hayaller sonucu ya da yabancı bir kızla çet yaparak insandan meniye benzer bir su çıkarsa gusül yapması farz olur mu?
Kısa Cevap

Ehl-i Beyt’ten gelen hadislere dayalı olarak değerli taklid mercilerinin yazmış oldukları fetva ve ilmihal kitaplarında meninin tespiti için birkaç belirti ve alamet zikredilmiştir. Taklid mecileri şöyle demişlerdir:

“Eğer insanın meni olup olmadığını bilmediği bir sıvı ondan çıkarsa şu belirtileri taşıdığı takdirde meni olduğuna hükmedilir:

1-       Şehvetle dışarı çıkması

2-       Sıçrayarak çıkması

3-       Çıktıktan sonra vücudun gevşemesi

Eğer bu üç alametten hiçbirini veya bazısını taşımazsa o zaman meni hükmünü taşımaz. Ancak hasta ve kadında bu sıvının sıçrayarak çıkma şartı aranmaz. Sadece şehvetle çıkması meni olduğuna hükmedilmesi için yeterlidir. Hatta vücudun gevşemesi de şart değildir.[1]

Buna göre eğer söz konusu sıvı yukarıdaki belirti ve alametleri taşımazsa meni değildir ve cenabet guslü de gerekmez.

Hatta genel olarak müctehidler oynaşmak sonucu ve bazen meniden sonra ve bazen de bevlden sonra çıkan sıvıların mecradaki bevlle karışmaması şartıyla pak olduğuna hükmetmekteler.[2] Söz konusu rutubetin pak sayılıp sayılmaması hükmünü öğrenmek için İmam Humeyni’nin ilmihal kitabının 73. meselesine müracaat edebilirsiniz.[1] Tevzihu’l mesail-i Meraci, c. s. 208 M. 348

[2] Ade s. 63 M. 73

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İmamlar neden namaz kılarken kendilerinden geçmekte ve çok ağlamaktaydılar?
  13291 Ahlak
  Ağlamak diğer şeyler gibi insana verilmiş ilahi büyük nimetlerden biridir. İmam (a.s) şöyle buyuruyor: Gözlerin ağlaması ve kalplerin korkması ilahi rahmettendir.[1] Nitekim dini öğretilerimizden elde edildiği kadarıyla ağlamak birçok eser ve bereketi ardından getirir. İmamlar da en iyi hallerinde namazda veya Rableri ile gece ...
 • İslam dininin kadına bakış açısı nasıldır ve onun için nasıl bir konum belirlemiştir? Onlar tıpkı erkekler gibi midirler?
  22356 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi
  İslam, insanın tekâmülünü hedef edinmiştir. Bu açıdan da kadın ve erkek arasında hiçbir fark yoktur. İslam açısından önemli olan kadınlık veya erkeklik değil, kendini yetiştirme ve Allah’a yakın olmaktır. Kadın ve erkek insanlığın iki temel unsurunu teşkil etmeleri nedeniyle, İslam’da bazen kadından ve bazen de erkekten söz ...
 • Astıma müptela olan oruçlu bir şahsın sprey kullanmasının hükmü nedir?
  5802 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Mercilerin çoğu, ilaç yerine istifade edilen iğne ve serum gibi şeylerin kullanımını caiz bilmektedir. Elbette belirtilen hususların yemek yerine istifade edildiği yerde onlardan sakınmak gerekir.[1] Aynı şekilde nefes darlığı için kullanılan sprey eğer ilacı sadece akciğere aktarırsa, orucu bozmaz.
 • Hz. İbrahim’in kitabı henüz mevcut mudur?
  10039 Eski Kelam İlmi
  Bugün Hz. İbrahim’in kitabı adıyla elde bir şey mevcut değildir. Elbette aşağıdaki kaynaklarda onun hakkında bir takım açıklamalar yapılmış ve onun bazı bölümleri zikredilmiştir:1. Kur’an’da İbrahim’in sayfaları sıfatıyla bu peygamberin kitabından bahsedilmiştir. A’la suresindeki vaazlarının bir bölümünün Hz. İbrahim’in sayfalarında da olduğu belirtilmiştir.
 • Hali hazırda Batıya egemen olan felsefe nedir?
  5154 آراء شناسی
  Eğer “egemen felsefe” tabirini gündemde olan ve ciddi felsefe olarak tanımlar ve “hali hazırı” da “çağdaş” olarak yorumlarsak, çağdaş Batı felsefesinin en önemli iki ekolü pozitivizm ve egzistansiyalizmdir. Eğer “hali hazırı” şimdi olarak (2010) tanımlarsak, Batı felsefesi pozitivizm ve egzistansiyalizmden sonra önemli bir felsefi akıma tanıklık etmemiştir. Yirminci ...
 • Hz. Mehdi’nin (Allah zuhurunu yakın eylesin) zuhurunun alametleri nelerdir?
  13900 Yeni Kelam İlmi
  Zuhur alametleri konusu girift ve zor bir konudur ve bu konu ile ilgili tüm rivayetlerin bir arada irdelenip eleştiriye tabi tutulması gerekir.Hadislerinden anlaşılan şu ki zuhur alametleri iki asıl kısma ayrılırlar:1- Gerçekleşeceği kesin olan alametler: Bunlar Süfyani’nin ayaklanması, Yemani’nin ...
 • Hermonotik nedir ve onun görecelikle ne gibi bağlantısı vardır?
  12692 Yeni Kelam İlmi
  Hermonotik teriminin iki manası vardır:a) Geniş Mana: Bu kelime bu manada, bir metnin yorumu hakkındaki her türlü araştırmadır. Bu yüzden hermonotik, bu alanda bütün dinleri, hatta ilm-i usul’un lafızlar bölümünü dahi kapsamaktadır. b) Dar Mana: Bu kelimenin bu manasıyla ...
 • Öğretim ile ilgili Kur’an’ın görüşü nedir? Acaba öğretim öğrencilerin ihtiyaçlarına göre mı olmalı?
  5482 عقل، علم، حکمت
  Beşeri olan her camiada tabii ve doğal olarak üstatların, eğitimcilerin ve hakeza camianın yöneticiliğini üstlenmiş kadro tarafından o camianın “eğitim ve öğretim” bağlamındaki çerçevesini birinci merhalede zaruri olan ihtiyaçları doğrultusunda tayin ve tedvin ediliyor. “Eğitim ve öğretim” bağlamında çizilen genel çerçeveyi dikkate aldığımızda, bu çerçevenin hatlarının öğrencinin ...
 • Neden Hz. Zehra’nın (s.a) kabri henüz gizli, Ama Hz. Ali’nin (a.s) kabri ise sonuç itibariyle belli oldu?
  9356 Eski Kelam İlmi
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • aylık olarak kadınların gördüğü iki adet (hayız) arasındaki akıntıların hükmü nedir?
  4783 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Söz konusu soru (ilgili defterlerden) istifta edildi ve saygın taklidi mercii'lerin değerli görüşleri şöyledir.Ayetullahi'l-uzma Hameney'nin (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Eğer akıntılarda kan ve lekke görüntüleri yoksa temizdir ve taharetle tezat teşkil etmiyor. Ayetullahi'l-uzma ...

En Çok Okunanlar