Gelişmiş Arama
Ziyaret
3271
Güncellenme Tarihi: 2011/08/17
Soru Özeti
Bilir kişilerin a’lem müçtehidi belirlenmesinde şahitliklerinin tezatlık içermesi durumunda Mükellefin vazifesi nedir?
Soru
İki tane adil âlimin birinin müçtehit veya a’lem olduğunu tasdik etmeleri durumu başka iki adil âlimin muhalefet etmemeleri durumunda geçerlidir. Bütün taklit mercileri de İlmihal kitaplarında a’lem olamayan müçtehitten a’lem olan müçtehide geçmeyi gerekli bilmektedirler. Bu durumda çözüm yolu nedir?
Kısa Cevap

Bütün taklit mercilerinin konuyla ilgili olarak şöyle bir fetvaları vardır: “A’lem müçtehidi belirlemenin üç yolu vardır:

·         Araştıran kişinin kendisi bu konuda yakine ulaşır. Yani kendisi ilim ehli bir şahıs olur ve a’lem olan müçtehidi belirleme gücüne sahip olur.

·         İki tane adil âliminin (yani a’lem müçtehidi teşhis gücüne sahip olan bir kimsenin), birinin müçtehit veya a’lem olduğunu tasdik etmeleri ancak başka iki adil âlim onların görüşüyle muhalefet etmemeleri kaydıyla.

·         A’lem Müçtehidi teşhis etme yetisine sahip olan bir grup İlim ehlinin (onların sözleri insana itminan oluştursa) birinin müçtehit veya a’lem olduğunu tasdik etmeleri.[1]

Böyle bir durumla karşılaşılması durumunda (İki tane adil âlimin birinin müçtehit veya a’lem olduğunu tasdik etmeleri başka iki adil âlimin muhalefetiyle karşılaşması durumunda) diğer iki yol ile a’lem müçtehit belirlenmelidir.

Hatırlatmak gerekir ki: A’lem olan müçtehidi belirlemede dikkat edilmesi gereken asıl nokta, bilir kişilerin adil olmaları ve şahadetlerini marifet üzere gerçekleştirmiş olmalarıdır. Eğer teşhisler şahsi bağlılık, düşmanlık veya hava hevesler doğrultusunda olmazsa a’lem olan müçtehidi belirlemek çok kolay bir iş sayılır.  Her halükarda bu yolla a’lem olan müçtehidin tanınması mümkün değilse bile diğer yollar mevcuttur. Dolayısıyla bu bir soruna yol açmaz.[1] Tozih –ul Mesail, 1.c, 15.s, 3.m.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Ödünç (karz) olarak verdiğimiz malın humusunu vermeli miyiz?
  3482 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Söz konusu olan para kesb ve kazancından birikilmiş durumda ve humus yılı üzerinden geçmiş ise bütün taklidi Mercilerin bu bağlamdaki fetvası şöyledir: Humus yılının başı geldiği zamanda ödünç olarak vermiş olduğu parayı kolaylıkla (zahmetsizce) alınması mümkün ise o paranın humusunu çıkartmalısın. Ama eğer humus yılının geldiği sırada ödünç verilmiş olan ...
 • Filozoflar diyorlar ki, Allah’tan şer gelmez. Oysa Şems suresinin 8. ayetinde bunun aksi buyurulmaktadır. Bu tezat nasıl halledilebilir?
  6642 İslam Felsefesi
  Şems suresinin 8. ayeti, insanın yapması ve yapmaması gereken şeylerin Allah tarafından ona öğretilmesi, Allah’ın inayet ettiği akıl ve vicdanla ‘fücur’ ve ‘takva’yı tespit edebileceği hakkındadır. Yani şerlerin Allah’tan geldiği konusundan bahsetmemektedir. İslam filozoflarının çoğu her ne kadar varlığın hayır, hayırın da varlık ve şerrin yokluk olduğunu kabul ...
 • Dünyayı sevmekten kurtulmanın yolu nedir?
  11334 Pratik Ahlak
  Dünya “edna”nın müennesi olup (ahret hayatı karşısında) daha aşağı ve daha değersiz şey anlamındaki “deni” ve “denaet”ten veya (ahret hayatı karşısında) daha yakın anlamındaki “denev”den türemiştir. Kur’an ve rivayetlerin açıklamasında dünya yerilen dünya ve övülen dünya diye iki kısma ayrılır. Dünyadan söz eden ve insanları onun ...
 • Ahd duası gibi bazı duaları belirlenen ölçüden az veya çok okumanın özel bir etkisi var mıdır?
  12188 Pratik Ahlak
  Her güzel amel, fiili ve öznel olmak üzere iki tür güzellikten oluşmaktadır. Yani hem doğru olan ve hem de ilahi niyet ve Allah rızası için yapılan bir iş Allah katında kabul olur. Rivayetlerde niyetin, üzerinde durularak amellerin ruhu diye tabir edilmiştir. Birçok ...
 • Kur’an ayetleri ve celale isimleri taşıyan kullanışsız kâğıtları ne yapmak gerekir?
  3637 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Şeriata göre Kur’an ayetleri ve kutsal isimlere abdestsiz ve taharetsiz dokunulmamalı ve saygısızlık yapılmamalıdır.[1] (Mesela necis edilmemeli ve yakılmamalıdırlar vb.) Ama Kur’an ayetleri ve celale isimleri taşıyan gazete ve kullanışsız kâğıtların kesinkes yok edilmesi veya onları yok etmek için illa ...
 • Ziyaret-i Aşura’da ki ‘Beri’tu ilellah ve ileykum minhum’ (Önce Allah’a sonra size onlardan dolayı beri oluyorum) cümlesinde Allah’a ve masumlara beri olmak ne demektir?
  3709 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü)
  Beraet lügatte birinden veya bir şeyden ayrılmak, uzaklaşmak manasına gelmektedir. Bu manalar eğer ‘İla’ ile birlikte olmazsa beraet için kullanılır. Ama ‘İla’ ile birlikte olursa bizarlık manasının yanı sıra sığınma manası da vermektedir. Buna göre ziyaretteki sığınma cümlesinin manası şöyle olur: Hak Teala’ya ve siz Ehl-i Beyt’e (a.s) ...
 • Şia’nın bakışında Muharrem ayını karşılamanın bir manası var mıdır, yok mudur?
  3744 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  İmam Hüseyin (a.s) için matem merasimi düzenlemek, imamların (a.s) teşvik ve yönlendirmesiyle tesis edilmiş geleneklerdendir[1]ve düzenlenme şekli ve tarzında harama bulaşılmadıkça da bir engeli yoktur. Netice itibariyle Muharrem ayını ilan etme, halkın dikkatini bu ayın geldiğine ...
 • Neden Kuran ayetleri nüzul tertibi esasına göre toplanmadı?
  9245 Kur’anî İlimler
  Peygamber(s.a.a)’den Kuran’ın nüzul tertibi esasına göre toplanmasına dair bir destur bizlere ulaşmamıştır. Kuran’ın toplanması birkaç merhalede gerçekleşmiştir. İmam Ali (a.s) Kuran’ı, nüzul tertibi esasına göre topladı ama sonuçta halifelerin topladığı genellik kazanmış ve Ehlibeyt (a.s) da şimdiki Kuran’ı tam anlamıyla teyit etmişlerdir. ...
 • Zatı âlinizin Kur’an’ın tahrif edildiği hadisler konusundaki görüşünüz nedir?
  3454 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’nin bu bağlamdaki görüşü şöyledir: Kur’an’ın tahrif edildiğini söyleyen hadisler ya senet bakımından zayıftırlar ya da sadır olma cihetinden hüccet değildirler veya delaletleri kabul edilebilinir durumda değildir. Kur’an-ı Kerim hiçbir zaman tahrif olmamış ve olmayacaktır. Kur’anın tahrif ...
 • Kopya çekmek ve tez notuyla oynamanın hükmü nedir?
  739 Yasa Ve Kanunlara Riayet Etmek
  Kopya çekmek ve aynı sonucu doğuran eylemler haramdır. Buna bina tövbe etmeli ve Allah’tan bağışlanma dilemelisiniz. Ama eğer mesleğinizi yapacak gerekli bilimsel birikime sahipseniz bu alanda çalışmanızın da ve karşılında aldığınız paranın da sakıncası yoktur.Bu soruya Taklit Mercilerin vermiş olduğu cevaplar:[1]

En Çok Okunanlar