Gelişmiş Arama
Ziyaret
8218
Güncellenme Tarihi: 2011/08/17
Soru Özeti
İslam’ın intihar hakkındaki hükmü nedir?
Soru
İslam’ın intihar hakkındaki hükmü nedir? Aşkta yenilmemin üzerinden uzun bir müddet geçmesinden sonra gerçekten hayatı sürdürmek için bir istek taşımamaktayım. Hiç kimseye bir zarar vermeden, sessiz ve sedasızca ve tabii bir ölüm sahnesi yaratarak (ailenin haysiyetini korumak için) bu dünyadan göçülemez mi?
Kısa Cevap

Kesinlikle her insanın hayatında dünyayı gözünde karanlık ve boş kılan rahatsızlıklar ve yenilgiler meydana gelmektedir. Bu durumda insanlar iki türlüdür: Bir grup bu sorunlar yumağından başı dik çıkmakta, tüm zorluklara göğüs germekte ve Allah’a tevekkül ederek yeniden yapılanmaya başlamaktadır. Bunun karşısında yer alan diğer grup ise eğilmekte, inzivaya çekilmekte veya bundan daha kötü olan intihara teşebbüs etmektedir. İnsan İslam’ın mantığına aşina olması durumunda ölümün son yol olmadığını, aksine sonsuz bir yolun başlangıcı olduğunu bilecektir. O halde intihar insana hiçbir yardımda bulunmaz. Artı, dünyada hiçbir sorun insanın değerli canını karşılığında verecek kadar değerli değildir. İslam’ın bakışında her şeyin ve insanın sahibi Allah’tır. Evrende ve insanda tasarruf hakkına sahip olan O’dur. O’nun izin verdiği şey caiz ve O’nun izin vermediği şey de caiz değildir. Bu hususlardan biri de insan öldürmektir. Bu konuda intihar ile bir başkasını öldürmek arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü bu iş kendinden veya bir başkasından hayat hakkını almaktır. Yüce Allah insanı bu işten sakındırmış ve şöyle buyurmuştur: “Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür.”[1] Bir ferdin ölüm ve hayatı her ne kadar toplumun ölüm ve hayatına eşit değilse bile ona benzer. Bu yüzden Allah’ın izni olmadığı yerde bunu yapmak haram ve büyük günahtır. İnsanın intihar ederken kestiği nefesin bir başkasının veya kendisinin olması arasında bir fark yoktur. İmam bakır (a.s) şöyle buyuruyor: “Mümin her belaya müptela olur ve her tür ölüm ile ölür ama intihar etmez.”[2] İmam Sadık (a.s) intiharın akıbeti hakkında şöyle buyuruyor: Her kim intihar ederse sürekli cehennem ateşinde kalır … .”[3] Bu rivayetler İslam’ın bu olguya karşı takınmış olduğu tavrın ne kadar sert olduğunu gösteren diğer numunelerdir. O halde asla intihara bir çözüm olarak bakmayınız. Diğer insanlar bu fiili anlamasa ve bu çok tabii gösterilse bile gerçekte ve Allah nezdinde hiçbir şey gizli kalmaz. Eğer doğru yolda yürürseniz kısa bir müddet sonra tüm bakışların odağı ve ailenizin övünç kaynağı olacağınızdan emin olun.

Birkaç Tavsiye:

1. Değişik yollar ile imanınızı geliştirmeye ve güçlendirmeye çalışın.

2. Sevinçli, iyimser ve ümitli bireyler ile oturun ve onların ruh halinden ilham alın.

3. Negatif eğilimlilikten özenle kaçının ve negatif düşünceleri kendinizden uzak tutun.

4. Bu konuyla irtibatlı danışmanlık gruplarıyla ilişki içinde olun.[1] Maide, 32.

[2] Kuleyni, Muhammed b. Yakub, Kafi, c. 2, s. 254, çap-ı çarom, Daru’l-Kütübi’l-İslamiye, Tahran, 1365 h.ş.

[3] a.g.e., c. 7, s. 45.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar