Gelişmiş Arama
Ziyaret
4293
Güncellenme Tarihi: 2011/10/22
Soru Özeti
Kıbleyi nasıl bulabiliriz?
Soru
Kıbleyi nasıl bulabiliriz? Çünkü kıbleyi bulmak bizim için bir sorundur. Kıbleyi bulmak için İran’daki dükkânlarda satılan küçük kıble göstergelerinden yararlanmak doğru mudur? Kıbleyi gösteren bildiğiniz bir site var mıdır?
Kısa Cevap

Kıbleyi bulmak için bir takım yollar vardır ve onlardan bazıları şunlardır:

1. Hissel göstergelerden yola çıkarak tanıklık eden iki adil tanığın tanıklığı.

2. Bilimsel kaidelerle (gökbilim vb.) kıbleyi bilen ve güvenilir olan bir şahsın belirtmesi.

3. Müslümanların mescitlerinin mihrabı veya kabirlerinin yönü.

4. Kıble cihetini gösteren kıble göstergelerinden yararlanmak.[1]

5. İnternetteki Google earth gibi programlardan yararlanmak. Bu program kıblenin cihetini tam olarak belirlemek için en iyi ve doğru programdır. Bu program earth.google.com adresinde mevcuttur.       [1] Tevzihü’l-Mesail (el-Mahşi lil-İmami’l-Humeyni), c. 1, s. 433, mesele. 783: Bir kimse namaz kılmak isterse, kıblenin hangi tarafta olduğunu kesin bir bilgiyle öğrenene kadar kıbleyi bulmak için çabalamalıdır (ve hissel göstergelerden yola çıkarak tanıklık eden iki adil tanığın veya bilimsel kaidelerle kıbleyi bilen ve güvenilir olan bir şahsın sözüyle amel edebilir). Eğer bunlar mümkün olmazsa, Müslümanların mescidinin mihrabı veya onların kabirleri veya başka yollar aracılığıyla elde edilen sanıyla amel etmelidir. Bilimsel kaideler vasıtasıyla kıbleyi bilen bir günahkâr ve kafirin sözüyle bile kıbleyi bulduğu sanısını elde ederse yeterlidir.

Özel Meseleler

(Mekarim:) Mesele. 721 (Fazıl:) Mesele. 783: Kıble göstergeleri doğru oldukları takdirde, kıbleyi öğrenmek için iyi araçlardan sayılır ve ondan elde edilen sanı diğer yollardan daha itibarsız değildir ve genellikle daha doğrudur.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • acaba hem Allah-ı sevmek ve hem de ondan korkmak mümkün müdür?
  5798 Pratik Ahlak
  Allah u Teâlâ'ya yönelik, ümit ile korkunun birlikte ve beraber oluşları, bazı yerlerde ve zamanlarda da mehabetin oluşu hiç de hayret verici bir durum değildir. Zira bu durum yaşamımızın her tarafını kapsamış, ancak biz bu durumdan, bu durumun şiddetli bir şekilde açık olduğundan dolayı gafiliz. ...
 • Şia niçin hak yoldan çıkmıştır?
  8632 Eski Kelam İlmi
  Bu sorunun daha iyi anlaşılması ve doğru cevaba ulaşmak için aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir:1. Eğer Şia'dan maksadınız, Ehlibeyt mektebinin mensupları olan bazı Şiaların yapmış olduğu yanlışlar ise, bunu "Şia Mezhebi"ne maletmeniz ve mezhebin yoldan çıkmışlığı olarak algılamanız çok yanlıştır. Çünkü:İslam başlı başına kusursuzdurKusur varsa biz Müslümanlardandır.
 • İbn-i Sina mantık kitaplarındaki konuların sıralamasını neden değiştirdi?
  8179 İslam Felsefesi
  İbn-i Sina mantıkta iki yenilik yaptı:1- Mantığın konularında.2- Mantığın yapısında.Mantığın yapısı konusundaki ikinci yenilik, onun iki derin düşüncesinin sonucudur. Bu iki düşünceden birincisi, mantığın bazı konularını kaldırması oldu. Örneğin kategorilerin bir kısmını mantık ilminden kaldırdı. ...
 • Aslı ameli ve içtihadi delil ne demek ve bu ikisinin arasında nasıl bir ilişki var?
  5850 مبانی فقهی و اصولی
  Aslı ameli Aslı ameli, fıkıh ilminde kullanılan bir ıstılahdır. Şerri hükmün tayininde şüphe olması durumunda mükellefin ameli vazifesinin açıklandığı kanunlara denir. Bu kanunlar, şerri hükme götürecek delilin bulunamadığı durumlarda geçerlidir. Başka bir tabirle: aslı ameli veya usulü ameli: şerri hükümde şüphe ve kararsızlığa düşen kimsenin ameli vazifesinin tayinidir. ...
 • Raksetmenin haram olduğunu söyleyen hadisleri senetleriyle beraber zikrediniz.
  4749 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Dünya kadınlarının efendisi tabiri, Hz Meryem (a.s) için kullanılmıştır. Bunun Hz Zehra (a.s) için kullanılmasının sakıncası yok mudur?
  6550 Eski Kelam İlmi
  Dünya kadınlarının efendisi tabiri direkt olarak Kur’an’da zikredilmemiştir. Bu tabir Âli İmran suresinin 43. ayetinden alınmıştır. Yüce Allah bu ayette Hz Meryem’e hitap ederek şöyle buyurmaktadır: Allah seni dünya kadınları arasından seçti. Bu ayetin anlamı, Yüce Allah’ın Hz Meryem’i kendi asrında yaşayan kadınlar arasından seçmesidir. Ama din ...
 • Oburluk nedir ve onun manevi açıdan ruhtaki etkileri nelerdir?
  9887 دنیا و زینتهای آن
  Yaratılış düzeninde “beslenmek” yaşamak gayesiyle güç elde etmek ve yüce Allah’a kulluk etmek için bir araçtır. Genel olarak bir vesiledir. Yaşam beslenmek için bir araç değildir ve başka bir ifadeyle yaşamın araç olması ve beslenmenin hedef olması diye bir şey söz konusu olamaz. İslam’ın beslenmek hakkındaki kılavuzluklarından biri ...
 • Neden namaz, oruç ve hac gibi farzların eda edilmesinin somut eserleri bulunmamaktadır?
  4942 Pratik Ahlak
  Namaz, oruç ve hac gibi tüm ibadetler birçok bireysel ve toplumsal esere sahiptir. Namazın en üstün eserlerinden biri, Allah’a yakınlaşmak ve kötülük ve haramlardan sakınmaktır. Oruç da birçok esere sahiptir. Bedensel sağlık, dertleşme hissinin icat edilmesi ve takvalı olmak bunlardandır. Hac da ruhanî ve manevî yolculuk sıfatıyla kendine has ...
 • İnsanın bilgisi nispî midir yoksa mutlak mıdır?
  4882 Yeni Kelam İlmi
  Göründüğü kadarıyla nispî bilgi ve mutlak bilgi hakkında hissî ve tecrübî örnekler ile aklî örnekler arasına fark koymamız gerekmektedir; zira hissî ve tecrübî örneklerde bilgimizin nispî ve sadece özel hususların tecrübe edilmiş olması mümkündür. Bazı hususlarda his ve tecrübenin hata yapması muhtemeldir. Ama aklî hususlar böyle değildir; zira aklî ...
 • Şia mezhebi neden en iyi mezheptir?
  31401 Eski Kelam İlmi
  Şia mezhebinin üstünlüğü onun ‘Hak’ olmasından kaynaklanıyor. Hak yol her dönemde yanlızca birdir. Diğer dinler ya temelden batıl ve asılsızdır ya da kaybolmuş ve değişmişlerdir. Bugün hak din İslam’dır. Asıl ve gerçek İslam ise Şia mezhebinde tecelli bulmuştur. Yanlızca Şia öğretileri öz Muhammedi İslam’ın göstergesi olabilir. Bunu ...

En Çok Okunanlar