Gelişmiş Arama
Ziyaret
5560
Güncellenme Tarihi: 2011/10/22
Soru Özeti
Kıbleyi nasıl bulabiliriz?
Soru
Kıbleyi nasıl bulabiliriz? Çünkü kıbleyi bulmak bizim için bir sorundur. Kıbleyi bulmak için İran’daki dükkânlarda satılan küçük kıble göstergelerinden yararlanmak doğru mudur? Kıbleyi gösteren bildiğiniz bir site var mıdır?
Kısa Cevap

Kıbleyi bulmak için bir takım yollar vardır ve onlardan bazıları şunlardır:

1. Hissel göstergelerden yola çıkarak tanıklık eden iki adil tanığın tanıklığı.

2. Bilimsel kaidelerle (gökbilim vb.) kıbleyi bilen ve güvenilir olan bir şahsın belirtmesi.

3. Müslümanların mescitlerinin mihrabı veya kabirlerinin yönü.

4. Kıble cihetini gösteren kıble göstergelerinden yararlanmak.[1]

5. İnternetteki Google earth gibi programlardan yararlanmak. Bu program kıblenin cihetini tam olarak belirlemek için en iyi ve doğru programdır. Bu program earth.google.com adresinde mevcuttur.       [1] Tevzihü’l-Mesail (el-Mahşi lil-İmami’l-Humeyni), c. 1, s. 433, mesele. 783: Bir kimse namaz kılmak isterse, kıblenin hangi tarafta olduğunu kesin bir bilgiyle öğrenene kadar kıbleyi bulmak için çabalamalıdır (ve hissel göstergelerden yola çıkarak tanıklık eden iki adil tanığın veya bilimsel kaidelerle kıbleyi bilen ve güvenilir olan bir şahsın sözüyle amel edebilir). Eğer bunlar mümkün olmazsa, Müslümanların mescidinin mihrabı veya onların kabirleri veya başka yollar aracılığıyla elde edilen sanıyla amel etmelidir. Bilimsel kaideler vasıtasıyla kıbleyi bilen bir günahkâr ve kafirin sözüyle bile kıbleyi bulduğu sanısını elde ederse yeterlidir.

Özel Meseleler

(Mekarim:) Mesele. 721 (Fazıl:) Mesele. 783: Kıble göstergeleri doğru oldukları takdirde, kıbleyi öğrenmek için iyi araçlardan sayılır ve ondan elde edilen sanı diğer yollardan daha itibarsız değildir ve genellikle daha doğrudur.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Şia niçin hak yoldan çıkmıştır?
  11018 Eski Kelam İlmi 2008/05/03
  Bu sorunun daha iyi anlaşılması ve doğru cevaba ulaşmak için aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir:1. Eğer Şia'dan maksadınız, Ehlibeyt mektebinin mensupları olan bazı Şiaların yapmış olduğu yanlışlar ise, bunu "Şia Mezhebi"ne maletmeniz ve mezhebin yoldan çıkmışlığı olarak algılamanız çok yanlıştır. Çünkü:İslam başlı başına kusursuzdurKusur varsa biz Müslümanlardandır.
 • Lütfen imameti ispatlayan akli delilleri ve imamın varlılığın gerekliliğini açıklar mısınız?
  8295 Eski Kelam İlmi 2010/03/09
  İmamet meselesi İslam’da çok önemli bir yere sahiptir. İmamet insanın tekamül yolundaki son durağıdır.Bu makam, Hz. İbrahim (a.s) ve İslam Peygamberinde (s.a.a) olduğu gibi bazen nübüvvet ve risalet makamıyla beraber olmuş, bazen de Masum İmamlarda (a.s) olduğu ...
 • Oruç insan üzerinde ne gibi eğitici eserler bırakır?
  5769 Pratik Ahlak 2012/05/12
  Oruç, nefsin tehzip (ruhi temizlik) ve tezkiyesi için bir çeşit alıştırma ve insanın kendi nefsine tasallutunun tahakkuku için uygun bir yöntem ve nefsanî heveslerle mücadeledir. Oruç, ferdi ve içtimai iki boyutta olmak üzere, insanın bedensel boyutta bıraktığı eserlerin yanı sıra insanın ruhi boyutunda da eğitici ...
 • İnsan hem dünya ve hem ahirette refah ve huzurda içinde olabilir mi?
  12136 Eski Kelam İlmi 2011/04/12
  Bu dünya özel mahiyeti ve ontolojik mertebesi nedeniyle mutluluk ve mutsuzluğu, üzüntü ve sevinci ve zorluk ve rahatlığı kendi içinde katışık halde bulunduran bir takım yasa ve kanunlara sahiptir. Hiçbir zaman refah, huzur ve mutluluk mutlak bir şekilde burda bulunmaz. İnsanın dünyada taşıdığı bazı zorluklar, mümin ...
 • gadir-i hum'da peygamber (s.a.a.) tarafından ilan edilen) velayet, velayet türünden hangisi peygamberin (s.a.a.) maksadı idi?
  7828 Eski Kelam İlmi 2011/04/13
  Gadir-i hum hadisi ve diğer rivayetlere dikkatle peygamber (s.a.a.) Hz. Ali'yi mutlak bir şekilde kendi yerine seçiyor, dolayısıyla peygamberin (s.a.a.) siyasal ve irfansal olmak üzere tüm velayet türleri maksat ve Hz. Ali için sabit kılınıyor. ...
 • İranın dini medreselerinde tahsil sistemi nasıldır?
  9299 Fıkıh Tarihi 2010/10/12
  Günümüzde İranın ilmi havzalarındaki tahsil sistemi şöyledir: Bir öğrenci ilköğretim veya ortaöğretimi (lise) bitirdikten sonra havzaya girer ve tahsil dönemi boyunca sırasıyla mukaddime dersleri (sarf ve nahiv, maani-beyan ve mantık), satıh/üst düzey eğitim (usul, fıkh ve felsefe), ek dersler (akaid, tefsir, iktisat, milel ve nihel, ...
 • İmam Ali’nin Zülfikar’ı şimdi nerededir?
  67409 تاريخ بزرگان 2011/10/30
  Zülfikar, Allah Resulü’nün (s.a.a) kılıcının adıdır.[1] Bu kılıcın bununla adlandırılması hakkında şöyle demişlerdir: Kılıcın arkasında insanın belkemiği gibi kısa ve uzun çıkıntılar bulunmaktaydı.[2] Zülfikar’ın macerası İslam’ın ilk yıllarındaki savaşlardan ...
 • Yeni (işlenmiş) altını, eski altının biraz fazlasına değiştirmek neden caiz değildir?
  7775 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2010/07/17
  Faiz, ayet ve rivayetlerde şiddetle kınanarak haram edilmiş ve bu haramlığın bazı hikmetlerinede işaret edilmiştir. Örneğin: İnsanların birbirlerine borç vermeye yanaşmayacağı, fazin zulüm olması, insanların toplumun ihtiyaç duyduğu ticari faaliyetlerden soğuması vs. gibi şeyler faizin haram edilmesinin hikmetlerinden bazılarıdır.
 • Uykuda ve baygınlıkta ruhun faaliyetleri farklı mıdır?
  15843 İslam Felsefesi 2010/08/15
  Uyanıkken ruhla beden arasındaki tepkileşim, uykudakinden tamamen farklıdır. Bu yüzden İslami öğretilerde uykuya ölümün kardeşi denmiştir. Bilimin uyku sırasında ruhla beden arasındaki değişken ilişki hakkında bilgisi yoksada uyku sırasında baş gösteren bazı bedensel değişiklikleri keşfedebilmiştir. Labaratuvar çalışmalarına göre insanın ...
 • Babam bir spor salonunda çalışıyor. Salonun beyazcamından kendi evimizden şahsi olarak istifade etmenin hükmü nedir?
  4457 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/22
  Halk elinde olan malların ya hakiki yönü ya da hukuksal yönü vardır; yani bunlar ya şahsi mallardır ya da devlete bağlı kurumlara ve özel şirketlere aittir. Başkasının (şahsi veya şahsi olmayan) mallarından izin ve müsaade alınmaksızın istifade etmek kesinlikle caiz değildir ve gasp hükmünü taşımaktadır.

En Çok Okunanlar