Gelişmiş Arama
Ziyaret
8157
Güncellenme Tarihi: 2008/06/22
Soru Özeti
Modern İnkılabi (pop) müzikleri dinlemenin hükmü nedir?
Soru
Acaba inkılabi müzikleri (savaş marşları) dinlemenin bir sakıncasının olmadığını dikkate alarak, modern inkılabi (pop) müzikleri dinlemek haram mıdır?
Kısa Cevap

Bu soruyu cevaplandırmak için öncelikle Taklit Mercilerine başvurup sonra çok kısa bir şekilde müziğin haramlığının hikmetini felsefi olarak inceleyeceğiz.

Hz Ayetullah El Uzma Seyyid Ali Hamenei:

Eğlence toplantılarına uygun her türlü coşturucu/eğlendirici çalgı ve eğlence haramdır.

Hz Ayetullan El Uzma Fazıl Lenkerani:

Eğer müzik eğlence toplantılarında kullanılan türden, coşturucu/eğlendirici ve heyecan uyandırıcı olursa haramdır ve bunun dışında kalan şekillerde sakıncasızdır ve hangi merkezden yayınlandığının bunda bir etkisi yoktur.

Hz Ayetullah El Uzma Behçet:

Müzik coşturucu/eğlendirici olursa, dinlenmesi ve alım satımı haramdır.

Hz Ayetullah El Uzma Safi Gülpeygani:

Toplumun örfünde müzik olarak bilinen her şeyin dinlenmesi, bestelenmesi, öğrenilmesi, öğretilmesi ve müzik aletlerinin satımı haramdır.

Hz Ayetullah El Uzma Mekarim Şirazi:

Eğlence ve fesatla alakalı her türlü ses ve çalgılar haram ve bunların dışında olması durumunda helaldir. Bunun belirlenmesi örf ehlinin geneline göre olur.

Hz Ayetullah El Uzma Tebrizi (r.a):

Eğlence toplantılarıyla alakalı, eğlenceli müzikleri dinlemek caiz değildir ve aynı şekilde bestelenmesi, öğretilmesi ve eğlence müzik aletlerinin alım satımı caiz değildir.

Hz Ayetullah El Uzma Sistani:

Eğer müzik, eğlence toplantılarıyla alakalı değilse haram değildir.[1]

O hal de eğlence toplantılarıyla alakalı coşturucu/eğlendirici çalgı ve müzikler haramdır.

Ancak haram olduğu konu ve somut örneklerinin belirlenmesine gelince, müzik çeşitlerinden biri olan pop müziği, müziğin haram olan örneklerinden midir, yoksa caiz midir konusu mükellefin kendisine aittir; zira müzikle az da olsa aşinalığı olanlar harekete geçirici ve eğlence toplantılarıyla alakalı olup olmadığını ayırt edebilirler.[2]

Bu sebeple, eğer harekete geçiren ve eğlence toplantılarıyla alakalı olan, inkılâp ve savaş marşları dahi olsa, dinlemek aynı şekilde haramdır.

Pop müziği de bu kaidenin dışında değildir ve harekete geçirici ve eğlence toplantılarıyla alaka içermesi durumunda haram ve dinlenmesi de caiz değildir.

Ancak neden harekete geçirici ve eğlence toplantılarıyla alakalı olduğu zaman, haram ve eğer böyle değilse helaldir, meselesine gelince, bu ayrı bir konu olmakla birlikte çok genel olarak şöyle denilebilir: İlahi hükümler, ilahi ilim ve hikmet esasınca ve her hükmün faydası ve zararlarıyla alakalı olarak kanunlaşıp açıklanmıştır ve bunların hikmetlerini Allah Teâlâ’nın dışlında kimse bilemez. Hükümlerin neyle alakalı olduğu ve bazı hikmet ve felsefesi (hakiki sebebi değil) insanların bilgi alanına girebilir.

Bu anlamda müzik içinde şöyle denilebilir; insanı hidayet yolundan, manevi ve fikri yücelikten dengeli ve dingin bir yaşamdan alı koyan, sinirsel ve ruhi rahatsızlıklara, akli eksikliğe, anlık ve yapmacık rahatlığa, şehvetin canlanmasına ve hayatın gerçeğinden uzaklaşılmasına vesile olan konular nehyedilmiştir. Ayrıca hareketli ve heyecanlı müziklerin etkisiyle ve ya eğlence toplantılarıyla alakalı müzikleri dinlemenin tesiriyle bir takım hastalık ve rahatsızlıklar oluşur. Birçok kitap ve makaleler yazılmış ve bunlardan bazıları müziğin ruh ve sinirler üzerindeki etkisi adı altında yayınlanmıştır ki daha fazla bilgilenmek için bunlardan istifade edilebilir. Eğlence ve hareketi içeren toplantıların başka olumsuz etkileri daha vardık ne var ki bunları zikretmek geniş bir fırsatı gerektirir.[1] Bakınız: Mesaili cedid ez didgahı ulema ve meracii taklid, Seyyit Muhsin Mahmudi c 1, s 53,54.

[2] Müziğin haram olmasının delilleri ve felsefesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için, müziğin hürmeti ve delilleri konularıyla alakalı 932 inci sorusu: müzik dinlemek, 1595 inci sorusu: yaratılış ve müziğin haram oluşu, 1078 inci sorusu: müziğin haram ve helal olmasının delilleri ve 388 inci sorusuna bakınız.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Neden Kadir Gecesi’nde vücuda safran sürülmesi yasaklanmıştır?
  26354 Pratik Ahlak 2010/05/06
  1) Safranın; yiyecek, ilaç ve süs olmak üzere üç özelliği vardır. Safranın rivayetlerde yasaklanan yönü, süs ve ziynet olarak kullanıldığı takdirdedir. 2) Bedene safran sürmek haram değildir ama bu rivayete göre eğer bir kişi Kadir gecesinde bedenine ...
 • İddet ve delilleri hakkında açıklamada bulunur musunuz?
  8427 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2010/12/22
  İddet fakihlerin ıstılahında şerî bekleme halidir; kadının boşandıktan ve nikâhın zail olmasından sonra veya vefatın ardından zorunlu olarak bir süre beklemesi ve sonra başka biriyle evlenebilmesi durumudur. İddet türleri şunlardır: 1. Boşanma iddeti. 2. Vefat iddeti. 3. Kayıp iddeti, 4. Yanlışlıkla cinsel ilişki kurma iddeti. Belirtilen ...
 • Beni Kureyze kabilesi hakkında Şia’nın görüşü nedir?
  8082 تاريخ کلام 2011/08/21
  Beni Kureyze Medine’de ikamet eden Yahudi kabilelerden biri olup birkaç boyutlu bir anlaşma esasınca bu şehirde Müslümanlar ile barışçıl bir şekilde yaşamaktaydı. Ahzab savaşı gelip çatınca onlar anlaşmalarını bozarak pratikte Medine’yi kuşatmış düşmanların beşinci sütunu rolünü oynadılar. Bu nedenle yüce İslam Peygamberi (s.a.a) bu savaşı başarı ile atlattıktan sonra ...
 • Kadının Sesini Erkek İçin Türkü okurken dinlemenin hükmü nedir? Türkü yani ne?
  6269 کلیات 2012/09/09
  Ayetullah Hamenei’nin (Allah gölgesini devam ettirsin) Defteri: C 1 ve 3) Eğer kadının sesi türkü şeklinde olursa veya kadının sesinden lezzet almak kastıyla veyahut fesadı arkasından getiriyorsa veya lehvsel ve haram musikiyle birlikte iken kulak verilmesi caiz değildir. C 2) Ğına (türkü) ...
 • Allah’ın Günleri 1000 Yıla mı Yoksa 50000 Yıla mı Denk Düşmektedir?
  15327 Tefsir 2011/07/21
  “Yevm” veya “gün” kavramı değişik manalarda kullanılmaktadır ve her birinin özel bir manası bulunmaktadır. Bu kavramların veya benzerlerinin metinde hiçbir çelişki oluşturmadan defalarca ve her defasında da ayrı bir manayla kullanıldığı pasajlar gözlemlenebilir. Çünkü iki cümlenin çelişik olması için aralarında sekiz ortak ...
 • Neden Hz İsa Ruhullah olarak adlandırılmıştır?
  12476 روح و نفس 2012/05/27
  Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde bulunmasına karşın, bir takım deliller nedeniyle özel bir birey veya şeyde belirgin olarak ilan edilir. Örneğin Allah’ın olan tüm gökler ve yeryüzü arasında Kâbe’nin Allah’ın evi olarak tanıtılması bu kabildendir. Bu anlamda tüm peygamberler ve mümin bireyler Allah’ın ruhuna ...
 • Şia fırkaları açısından İmamların sayısı kaç tanedir?
  2242 فرقه های منشعب از شیعه 2020/01/20
 • Yahudilerin vasıflarının zikredildiği ayetleri açıklar mısınız?
  13832 Tefsir 2011/08/14
  Kuran-ı Kerim, Yahudilerin tarihleri, ahlakları, inançları, vasıfları ve özellikleri konusunu geniş bir şekilde beyan etmiştir. Öyle ki diğer hiçbir semavi din bu kadar açıklanmamıştır. Bu yüzden Yahudilik meselesi, Kuran’daki birçok ayeti kendisine has kılmış ve her bir ayet İsrail oğullarının özellik, üslup, tarz, adet ve inançlarına ait ...
 • İmamlar ve âlimlerin şiir hakkındaki görüşü nedir?
  6921 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/05/03
  Bazıları İslam’ın şiir ve şiir söylemeyle bağdaşmadığını sanmaktadır. Oysaki bu bir vehimden ibarettir. Şüphesiz şiir zevki ve şiir söyleme sanatı insan varlığının tüm sermayeleri gibi doğru bir yolda kullanıldığı ve olumlu ve yapıcı bir şekilde istifade edildiği takdirde değerlidir. Ama inanç ve toplum ahlakının temellerini viran etmek ...
 • Kur’an’ın Allah tarafından geldiği söylenirken bundan maksat nedir? Acaba sadece Kur’an’ın muhtevası mı Allah katındandır yoksa lafız ve sözcükleri de Allah tarafından mıdır?
  6434 Kur’anî İlimler 2007/11/01
  Kur’an’ın Allah tarafından olduğu sözü çeşitli aşamalarda söz konusu edilebilir. Her aşama diğerine göre daha derin bir anlamı ifade etmektedir.A. Kur’an’ın anlam ve içeriği Allah tarafındandır.B. Bununla birlikte Kur’an’ın bütün sözcükleri de Allah tarafındandır.C. Bu sözcüklerle oluşan ayetlerdeki bileşimlerde de Allah katından gelmiştir.D. Sureler halinde tecelli ...

En Çok Okunanlar