Gelişmiş Arama
Ziyaret
3262
Güncellenme Tarihi: 2011/04/28
Soru Özeti
Okuyucusu kadın olan müzik, insana zindelik kazandırmak amacıyla da dinlense hükmü nedir?
Soru
Yabancı müziğe ilgi duyulsa ve onun bir kısmını kadın söylese, ama genel olarak müzik günlük işlerimizde bizi -günaha değil de- hareketli ve zinde tutarsa İslam açısından hükmü nedir?
Kısa Cevap

Yabancı müzik gına ve haram türden olursa onu dinlemek caiz değildir. Haram müzik, eğlence meclislerinde yani günah işlenen meclislerde dinlenen müziktir. Fakihlere göre bu tür müzikleri dinlemek ister kadın sesiyle olsun ister erkek sesiyle, ister canlı olsun ister kasetten, ister başka şekillerde mutlak olarak haramdır. Günlük işlerde insanı canlı tutuyor vb. bahanelerle helal olmaz.

Ayrıntılı Cevap

Müzik, Müslümanların örfünde eğlence ve günah meclislerinde dinlenen türden olursa haramdır ve ister kadın sesiyle olsun ister erkek sesiyle, ister canlı olsun ister kasetten, ister yalnız dinlesin, ister başkalarıyla birlikte, ister ondan etkilensin ister etkilemesin onu okumak ve dinlemek caiz değildir. Bu haramlık Şii fıkhının sabit hükümlerinden olup bu ünvanda olduğu sürece hükmü haramdır ve sakınmak farzdır. İş yaparken heyecan veriyor, canlı tutuyor vs. bahaneler onu haramlıktan çıkarmaz.[1] Daha fazla bilgi için bkz: Soru:932 (Site:1004).

Sorunuzu taklit merciilerinin bürolarına gönderdik ve şimdiye kadar elimize geçen cevaplar şunlardır:

Hz. Ayetullah el-Uzma Hamanaei: Genel olarak müzik, günah meclislerine uygun oynatıcı-eğlendirici türden olursa haramdır ve kadının sesi eğer gına şeklinde olursa veya zevk almak kastı varsa veyahut mefsede doğuracaksa caiz değildir.   

Hz. Ayetullah el-Uzma Sistani: Eğlence meclislerine uygun olursa haramdır. Yani eğlence meclislerine uygun olması onun ölçüsüdür.

Hz. Ayetullah el-Uzma Mekarim Şirazi: Caiz değildir.

Daha fazla bilgi için 1078. (Site:1256) ve 2832. (site:3064) soruların cevaplarına bakınız.


[1]- Ayetullah Hamanei, Ecvibet-u İstiftaat, c.2, s.19, 1. Baskı, İntişarat-ı el-Huda, h.ş.1380; İmam Humeyni, İstiftaat, s.571, 1. Baskı, İntişarat-ı Mihrap; Ayetullah Mekarim Şirazi, İstiftaat, s.148; Ayetullah Behcet’in bürosundan istifta; ve diğer fıkhi kaynaklar.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Ayakkabı giymenin adabı nedir?
  14280 Pratik Ahlak
  İslam dini semavi dinlerin en sonuncusu, en kâmili ve en camiidir. Bu bağlamda İslami öğretiler insanın tüm boyutlarını; bireysel ve toplumsal yönlerini her zaman ve her mekân için göz önünde bulundurmuş ve onun tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Her halükarda İslam dininin hakkında nazar vermiş ve adap belirlemiş ...
 • Peygamber Efendimizin (a.s.s) mubarek dişinin kırılmasından sonra Üveysi\'n, kendisi de kendi dişini kırdığı şeklinde söylentiler derde doğru mudur? Üveys Karani\'nin hayatı ve şahsiyeti hakkında bilgi verebilirmisiniz?
  11358 برخی صحابیان
  Künyesi Ebu Amr olan Üveys Bin Amir Muradi Karani, tabiinlerin büyüklerinden olup ünlü zahitlerdendi. Öyleki, ühdü, takvası ve ahlaki faziletleri havas ve avam için emsal olmuştu. Üveys, İslam Peygamber'i (a.s.s) zamanında iman getirmiş Onun ziyaretine muvaffak olmadı. Annesine itiatkar oluşu nediyle Medine'den ...
 • Cuma namazı nasıl kılınır?
  983 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Cuma namazı edası vacip olan ve cemaatle yerine getirilen ibadetlerden biridir. Fazileti hakkında Kuran’ı kerimde bu isimle bir surenin var olması açıklayıcı olacaktır. Cuma namazının hamt ve sena ile başlayan iki hutbesi vardır. Cemaat imamı bu hutbelerde halkı ilahi takvaya davet etmelidir. Hutbelerden sonra sabah namazında ki ...
 • Şia Hz. Ali(a.s)'ın faziletlerini ispatlamada Ehl-i Sünnet'in mütevatir hadislerine dayanabilir mi?
  4179 Masumların Siresi
  Tevatür yalan üzere anlaşmaları mümkün olmayan büyük bir kalabalığın bir konuyu nakletmelerine denir. Biz inanıyoruz ki Hz. Ali'nin faziletleri ve onun imameti hakkındaki nas tevatürle sabittir. Bunu Şia'nın hadis ve tarih kaynaklarının yanı sıra Ehl-i sünnetin kitaplarından ve sahabilerin hadislerini nakleden eserlerden istifade ediyoruz. Buna göre bizim bu konuyla ilgili ...
 • İran bankalarından banka karı almak helal midir?
  3328 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  İran İslam Cumhuriyeti’ndeki bankalara yatırılan emanetin mahiyeti şu şekildedir: Müşteri, parasını sermaye yatırmak için emanet olarak kısa veya uzun vadeli bir şekilde bankaya yatırır ve anlaşma uyarınca bir işlemde kullanması için bankayı vekil kılar. Bu durumda banka işlemleri faizsiz gerçekleşir ve bu işlemden elde edilen kar ...
 • Hangi imam ferec duasını şahsen okumaktaydı?
  11543 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü)
  Ferec kavramı, (Arapça) sözlükte “gam ve hüzünden kurtulmak ve ferahlanmak” anlamına gelir.[1] Hadis kitaplarında ferec ve ferahlanmanın hâsıl olması için zikredilen dua ve ameller bu sözlük anlamını taşımaktadır. Burada “Ferec Duası” olarak adlandırılan üç dua ve de “Ferec Namazı” olarak isimlendirilen bir namazı zikretmekle ...
 • Dünyada tekrar evlilik yapan kadın cennette hangi kocasının eşi olacaktır?
  11608 Eski Kelam İlmi
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Müslümanlar neden biribirleriyle musafaha ederler?
  5535 Pratik Ahlak
  Müfaala kipinden olup iki kişi arasında gerçekleşen musafaha, el vermek manasına gelmektedir. Birisi ‘Safehtuhu’ derse bu ‘Elimin içi onun elinin içine değdi’ anlamına gelir. Musafahatun, birbirine el vermek, ellerin içini biribirine değdirmek, demektir. Selam vermek ve tokalaşmak güzel davranışın örneğidir. İslam Peygamberi (s.a.a) ve Masum ...
 • Kafi’de sahih hadislerin fazla olmadığı iddiası doğru mudur?
  6519 Ricalu’l-Hadis (Ravilerin İncelenmesi)
  Kuleyni’nin hadisler için söylediği ölçüler, muhalif ve çelişik hadisler içindir. Yoksa bütün sahih hadisleri tanımak için söylenen şu üç ölçüyle, yani ‘rivayetin Kur’an’la karşılaştırılması, sünniye muhalif olması ve tahyir’le sınırlı değildir; ölçüler bunlardan daha çoktur.Kuleyni’den sonra yazılan kitaplar, onun kitabının yetersiz olduğu anlamına gelmez. Çünkü ...
 • İnsanların mutluluk ve mutsuzluğunu ve neticede cennet ve cehenneme girmes’n’ belirleyen şey yıldız ve felekler midir?
  3894 آسمان و زمین
  İnsanların cennet ve cehenneme girmelerinde hareket ve davranışlarını en önemli neden sayan birçok ayet ve rivayet mevcuttur. Siz Şii mütekellimlere müracaat ederseniz onların insanların mutluluk ve mutsuzluklarında yıldızların ve feleklerin etken olduğunu söylediklerini göremezsiniz. Bu konuda bir rivayet bulunsa ve senet açısından kabul edilse bile onun zahiri ...

En Çok Okunanlar