Gelişmiş Arama
Ziyaret
5450
Güncellenme Tarihi: 2011/10/22
Soru Özeti
Apolet almak için kendi şehirleri dışında başka bir şehre giden askerlerin namaz ve oruç durumları nasıldır?
Soru
Askerî eğitim görüp apolet almak için kendi şehirleri dışında başka bir şehre giden asker ve diğer bireyler, gittikleri yeri kendi mahalleri olarak mı saymalıdır (bunun için maaş da almaktadırlar), genel olarak onların namaz ve oruç durumları nasıldır? Vatan hükmü taşır mı?
Kısa Cevap
Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.
Ayrıntılı Cevap

Bu soruyu yanıtını almak için (daha önce) büyük mercilerin bürolarından alınan iki fetvaya dikkat ediniz:

1. Soru: Zati âlilerinin (Ayetullah Hamaney) bir şehirde bir yıldan çok kalan kimseler ve askerlik hizmetini yapmak için bir şehirde bir veya iki yıl kalan askerlerin namaz ve orucu hakkındaki görüşü nedir? Namazlarının kamil ve oruçlarının doğru olması için her yolculuktan sonra on gün kalma niyeti mi taşımalıdırlar? Eğer on günden az kalma niyeti taşırlarsa, onların namaz ve orucunun hükmü nedir?

Cevap: Eğer en az her on günde bir işleri için iş yerlerine yolculuk yapıyorlarsa, birinci yolculuk dışında namazları kamil ve oruçları da sahihtir. Ama birinci yolculukta diğer yolcuların hükmünü taşırlar; yani on gün kalma niyeti etmedikleri sürece onların namazı seferidir ve oruç tutmaları da doğru değildir. [1]  

2. Soru: Tahsil, askerlik ve iş için haftada bir veya birkaç gün kırk beş kilometre mesafesinde yolculuk yapan ilköğretim öğrencileri, üniversite öğrencileri, öğretmenler ve askerlerin namaz ve oruçlarının hükmü nedir?

Hz. Ayetullah Hamaney:

Sorudaki farzda ilköğretim öğrencileri, üniversite öğrencileri ve askerler eğitim döneminde yolcu hükmünü taşır. Eğitim için değil de iş için yolculuk yapan öğretmen, memur ve askerlerin birinci yolculuk dışında kalan namazları kamil ve oruçları da doğrudur.

Hz. Ayetullah Behçet:

İlmihalin 1066. meselesini mülahaza ederek namazları kâmildir ve oruç da tutmalıdırlar.

Hz. Ayetullah Safi Gülpaygani:

Namazlarını kamil kılmalı ve oruçlarını tutmalıdırlar. Ayrıntılar için Tevzihü’l-Mesail’e müracaat ediniz.

Hz. Ayetullah Tebrizi:

Sorudaki farzda mezkûr yolculukta öğretmen ve memurların namazı kâmil ve oruçları da sahihtir. Bu yolculuğu tahsil için yapan ilköğretim ve üniversite öğrencileri ise namazlarında seferi ve kâmil olmayı birleştirmelidirler, oruç tutmaları durumunda da bu caizdir ve kazası yoktur. Eğitim döneminde olan askerlerin hükmü de ilköğretim ve üniversite öğrencilerinin hükmünü taşır ve kendilerine hizmet mahallinde bir iş verilirse ve her hafta gider ve gelirlerse, onların hükmü öğretmen ve memurların hükmü olur.

Hz. Ayetullah Fazıl Lenkerani:

Soru farzında namaz seferidir ve oruç tutmak doğru değildir. (Camiu’l-Mesail, 1/137)

Hz. Ayetullah Sistani:

Eğer tümüyle bir yıl içinde ardı ardınca altı ay boyunca ayda on gün yolculuk yaparlarsa, namazları tüm yolculuklarda kâmildir ve ayda sekiz gün yolculuk yaparlarsa, farz ihtiyat gereği hem seferi ve hem de tam kılmalıdırlar.

Hz. Ayetullah Mekarim Şirazi:

Her hafta en az üç gün yolculukta olurlarsa, onların namaz ve oruçları kâmildir. [2]  

Daha fazla bilgi edinmek için 3041. (site: 3291) (Birinci Vatanda Namaz Ve Orucun Hükmü), 444. (site: 474) (İkinci Vatan), 1092. (site: 1147), (Çok Yolculuk Yapanın Namaz Hükmü), 9513. (site: 9493) (Yolcunun Namazı) sorularına müracaat ediniz.[1] Tevzihü’l-Mesail, (el-Mahşi lil-İmami’l-Humeyni), c. 1, s. 735.

[2] Aşağıdaki adrese müracaat ediniz:

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Ahlâkın spordaki yeri nedir?
  13354 Pratik Ahlak 2012/02/04
  Kâmil ve evrensel bir din olan İslam, insana her yönden saadetli bir yaşamı temin etmekte, dünya ve ahiret saadetine götürecek bütün yolları göstermektedir. İslam beden sağlığına da önem verdiğinden doğal olarak insan sağlığına faydalı olan sporları onaylamaktadır.Genel ahlâkta söz konusu olupta sporda da ...
 • Sermayenin humusu var mıdır?
  5018 Humusa Konu Olan Şeyler 2012/05/16
  Muhterem taklit mercilerinin sermayenin humusu hakkındaki görüşü şudur: Eğer bir kimse bir sermaye edinirse ve bu sermayenin humusunu vermesi durumunda kalan kısmıyla bir işe girişemezse ki bu sermayeyle geçinmeyi istiyorsa bu sermayenin humusunu vermeli midir? Tüm merciler (Ayetullah Vahit ve Ayetullah Safi dışında): ...
 • Zikir nedir ve türleri nelerdir?
  15748 ذکر 2012/09/24
  Zikir ve Allah’ı anmanın birçok ruhi ve ahlaki yapıcı etkisi vardır ve bunun karşısında Allah’ın kulunu hatırlaması, kalbin aydınlanması, kalp huzuru, Allah’a itaatsizlik etmeden korkmak, günahların bağışlanması ve ilim ve hikmet bunlardan sayılır. Genellikle zikir kalpsel ve dilsel olarak iki türe ayrılır. Dille yapılan zikre “vird” de ...
 • “Ve necmu ve şeceru yescudan” ayetinde yıldız ile ağaç secde ediyor diyor ve bundan bahis edilmektedir, onların secde etiklerinden maksat nedir?
  15551 2012/04/07
  Necm yıldız anlamındadır. Bazen de sapı (sake) olmayan ot anlamına gelir. Bu ayette (rahman, 6) ise şecere (ağaç) karinesinden ötürü ikinci yani sapı (saka) olmayan bitki anlamına gelmektedir. Bu kelime asıl itibarıyla çıkmak (tuluu) anlamındadır. Eğer sapı olamayan bitkileri için “necm” kelimesi kollanılıyor ise bitkilerin yer altından ...
 • Ebu Leheb muvahhit değil miydi, küfrünün delili sadece peygambere (s.a.a) muhalefet ettiği midir?
  4380 تاريخ بزرگان 2015/05/04
  Rivayet ve tarihi nakiller esasınca ebu Leheb putperest idi ve onun peygambere (s.a.a.) muhalefet etmesinin nedeni de tevhide karşı olduğundan dolayı idi. ...
 • Huzurun hakikatı nedir ve ona hangi yollarla ulaşılır?
  20487 Pratik Ahlak 2010/12/04
  Yaşamda sakinlik ve düşüncenin rahatlığı demek olan huzur, İslam’ın övdüğü güzel bir hakikattır. İslam ona ulaşmak için yollar koymuştur. İslamın öngördüğü huzura ulaşmanın yollarından bazıları şunlardır: Allah’ı anmak, hüsn-ü zan, kendine güven, uzun arzulara kapılmamak, evlenmek, yaşamda ve işlerde programlı olmak, geceden istirahat etmek için faydalanmak, siyah üzüm ...
 • Cennette uyumak mümkün müdür?
  27193 Eski Kelam İlmi 2012/01/18
  Uyku bedenin taşıdığı yorgunluklara verdiği tabii bir reaksiyondur ve bildiğimiz gibi cennete giren hayırsever insanlar Kur’an-ı Kerim’in açıkça belirttiği üzere orada hiçbir yorgunluğa duçar olmayacaktır. Bu nedenle, rivayetlerde açıklandığı üzere cennete giren insanlar ölüm, uyku, rahatsızlık ve fakirlik gibi maddî dünyayla irtibatlı hususlarla karşılaşmayacaktır. ...
 • İslam neden Avrupaya göre Asya’da daha çok yayılmıştır?
  9543 Eski Kelam İlmi 2011/03/03
  İslam Asya’da ortaya çıktığı için orada daha fazla yayılmıştır. İslam dininin Avrupa’da daha az yayılmasının, Müslümanların arasındaki ihtilaflar, Öz Muhammedi İslamın güzel çehresinin anlatılamaması vb. gibi nedenleri vardır.Hz. Peygamberin vefatından sonra, İslam dinin yayılması için çabalar gösterilmeye başlandı. Ama Müslümanların arasındaki ihtilaflardan dolayı ...
 • Gayri Müslüman Olan bir kimse bize “esselamu Aleykum” şeklinde Selam verse bizim ona karşı cevabımız nasıl olmalıdır?
  8095 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/04/07
  Dini öğretilerde çok dikkate alınmış ve kendisine çok tekit edilmiş olan konulardan birisi Müminlerin birbirine selam vermeleridir. Bu düsturdan istisna edilen bazı konular ve yerler var olmaktadır. Onlardan bir tanesi gayri Müslüman olan kimselere selam vermektir. Fıkıh kitaplarında Müslüman olmayanlara selam vermek mekruhtur denilmektedir: Kâfirlerin vermiş olduğu ...
 • İslam'a ve Şia mezhebine göre özgürlüğün sınırı nedir?
  11353 Eski Kelam İlmi 2010/03/09
  Özgürlüğün çeşitli anlamları vardır. Bu manalara göre de sınırları değişir. Özgürlüğün anlamlarını şöyle özetleyebiliriz:1- Allah-u Teala'nın mutlak vücudu ve zatı göz önüne alındığında  varlığında hiçbir şeye bağlı olmadığı için (istiklali vucudi) Onun mutlak ...

En Çok Okunanlar