Gelişmiş Arama
Ziyaret
7362
Güncellenme Tarihi: 2011/11/21
Soru Özeti
Nafile gece namazı nasıl bir ibadettir?
Soru
Gece namazı hakkında bildiğiniz ve muteber olan tüm hususları lütfen benim için açıklar mısınız?
Kısa Cevap

Gece namazı, gece yarısından sonra ve her türlü riya, gösteriş ve kendini göstermeden uzak bir şekilde yerine getirilen çok faziletli ibadet ve namazlardandır. Gece namazı on bir rekâttır. Sekiz rekâtı, sabah namazı gibi iki rekâtlık namaz halinde, ama gece namazı niyetiyle kılınır. Sonra iki rekât Şef’ namazı niyetiyle ve ardından bir rekât da Vitir namazı niyetiyle kılınır. Bütün bu on bir rekât kısa veya uzun olarak kılınabilir.

Ayrıntılı Cevap

Gece namazı ayet ve rivayetlerde çok tavsiye edilen çok faziletli ibadet ve namazlardandır. Gecenin kalbinde, seher vaktinde ve maddî hayat telaşı durulduğunda namaz kılmak, insanda eşsiz özel bir şuur hali ve sevinç meydana getirir. Bu nedenle Allah dostları dua ve münacat için her zaman gecenin sonunu seçerler; çünkü bu sakin ortamda ve her türlü riya, gösteriş ve kendini göstermeden uzak durumda ve de kalp huzuru eşliğinde ruhu fevkalade bir tarzda eğiten ve tekâmül yaratan bir şuur hali insanda meydana gelir. Bu yüzden Kur’an-ı Kerim gece namazı kılan kimselere Mahmud makamı vaadinde bulunmuştur:

"وَمِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّکَ عَسَىٰ أَن یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَامًا مَّحْمُودًا" [1] Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki, Rabbin seni Makam-ı Mahmud’a ulaştırsın.”

Gece Namazını Kılma Niteliği

Gece namazı on bir rekâttır. Sekiz rekâtı, sabah namazı gibi iki rekâtlık namaz halinde, ama gece namazı niyetiyle kılınır. Sonra iki rekât Şef’ namazı niyetiyle ve ardından bir rekât da Vitir namazı niyetiyle kılınır. Bütün bu on bir rekât kısa veya uzun olarak kılınabilir.

Kısa Yöntem:

Bu yöntemde, on bir rekâtta sadece Hamd suresi okumayla (sure okunmaksızın) yetinilebilir.

Uzun Yöntem:

Bu yöntemde, ilk sekiz rekâtın her rekâtında ilkönce Hamd suresini ve ardından da bir sureyi (tavsiye edilen Kafirun ve Tevhid sureleri gibi değişik sureler) okuruz. Elbette bazı rivayetlerde Tevhid suresinin hatta on defa okunması bile tavsiye edilmiştir. Şef’ namazının iki rekâtında ilk rekâtta, Hamd suresinden sonra “Felak” suresinin okunması ve ikinci rekâtta da Hamd suresinden sonra “Nas” suresinin okunması daha iyidir. “Vitir” namazının bir rekâtında da Hamd suresinden sonra sadece üç defa Tevhid suresini okumak veya Felak ve Nas sureleriyle birlikte üç defa Tevhid suresini okumak daha iyidir. Hakeza sadece Tevhid suresini okumakla yetinilebilir ve eller konuta kaldırılabilir.

Konut:

Vitir namazının konutu, çok faziletli olan müstehaplardan biridir ve onu uzatmamız tavsiye edilmiştir. Bir rivayette Peygamber-i Ekrem’den (s.a.a) şöyle nakledilmiştir: “Her kimin dünyada Vitir namazındaki konutu daha uzun olursa, o kıyamet durağında daha rahat olur.” [2] Konutta ilkönce kırk mümin veya genel olarak müminler için dua ederiz; mesela şöyle deriz: اللهم اغفر لفلان (“filan” kelimsinin yerine kendisi için dua edilen şahsın adı anılır) veya

اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات denir. Sonra yetmiş defa şöyle deriz: "استغفر الله ربی و اتوب الیه‌" . Sonra yedi defa

"ذا مقام العائذ بک من النار" Ardından üç yüz defa "العفو"  deriz. Bundan sonra şöyle deriz:

"رب‌ّ اغفرلی و ارحمنی و تب علی‌ّ انک انت التواب الغفور الرحیم‌" . Sonra rükûa ve sonra secdeye gider ve ardından da teşehhüt okur ve selam veririz. Elbette gece namazı zikirleri ve rekâtları arasında müstehap olan birçok dua ve zikir mevcuttur.

Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki adreslere müracaat ediniz:

1. İndeks: Gece Namazının Önemi, Eserleri Ve Kaza Hükmü, Soru: 13240 (Site: 12997) .

2. Mefatihü’l-Cenan, Merhum Şeyh Abbas Kumi.[1] İsra, 79.

[2] Tabatabai Yezdi, Muhammed Kazım, Urvetü’l-Vuska, c. 1, s. 544 – 545, Daru’l-Tefsir.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Acaba fakihler Cuma namazının seçmeli farz olduğu konusunda görüş birliğine ulaşmışlar mıdır?
  2518 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2018/11/11
  Cuma namazı, masum imamın fiziki huzurunun olduğu, diğer şartların imkânı ve takiye gerektirecek bir durum olmadığı taktirde hükmü aşikardır. (Yani farzdır) Gaybet döneminde çeşitli hükümler Cuma namazı hakkında beyan edilmiştir. Bu görüşlerden en meşhur olanının “Cuma namazı seçmeli farz” olduğu söylenebilir. Hatta bazı fakihler Cuma namazının seçmeli ...
 • Tevazu nedir? Tevazu nasıl bir esere sahiptir? Tevazu ile zillet arasındaki fark nedir?
  1826 فضایل اخلاقی 2020/01/19
 • Oburluk nedir ve onun manevi açıdan ruhtaki etkileri nelerdir?
  12207 دنیا و زینتهای آن 2012/08/12
  Yaratılış düzeninde “beslenmek” yaşamak gayesiyle güç elde etmek ve yüce Allah’a kulluk etmek için bir araçtır. Genel olarak bir vesiledir. Yaşam beslenmek için bir araç değildir ve başka bir ifadeyle yaşamın araç olması ve beslenmenin hedef olması diye bir şey söz konusu olamaz. İslam’ın beslenmek hakkındaki kılavuzluklarından biri ...
 • Pak ve tertemiz olan ehlibeyt İmamlarının (a.s.) kabirleri hangi şehirlerdedir?
  11654 تاريخ بزرگان 2011/09/21
  Pak ve tertemiz olan ehlibeyt İmamlarının (a.s.) kabirleri aşağıdaki Şehir ve Ülkelerdedir:1-  İmam Ali’nin (a.s.) mübarek kabri Irak’ın Necef şehrinde.
 • Ömrü boyunca kötülük ve günah işlemiş olan bir kimse nasıl başkalarının onun adına yaptığı ihsan ve duasıyla bağışlanır ve kendisinin bir rolü olmadan ahiret hayatında durumu değişir?
  16810 Eski Kelam İlmi 2009/02/28
  Soruda işaret edilen konu mutlak şekilde reddilemeyeciği gibi mutlak şekilde de kabul edilemez. Bu günahın çeşidine bağlı olduğu gibi günah işleyenin taşıdığı kişiliğe de bağlıdır. Çünkü Allah’a ortak koşmak gibi bazı günahlar asla insan o günahtan dönmedikçe bağışlanmaz yine insanların hakkını çiğnemek türünden olan günahlarda başkalarının ...
 • Neden İmam Hüseyin (a.s) Muaviye’nin döneminde kıyam etmedi?
  12076 Masumların Siresi 2010/04/07
  İmam Hüseyin’in (a.s) Muaviye’nin döneminde kıyam etmemesinin sebebi hakkında şunları söyleyebiliriz:1- İmam (a.s) kardeşi ve imamı olan İmam Hasan’ın (a.s) hayatı döneminde Muaviye’yle yaptığı anlaşmaya gösterdiği saygı ve Muaviye’nin de böyle bir anlaşmaya göstermelik olarak yaptığı saygıdan dolayı.2- ...
 • Ahid duası ne zaman okunmalıdır?
  8854 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2010/12/04
  Duay-ı ahd hakkında rivayetlerde şöyle gelmiştir: ‘Kim bu duayı kırk sabah okursa İmam Mehdi’nin (a.s) yaranından sayılır...’[1] Bu dua sabahları okunmalıdır ve onun en iyi zamanı sabah namazından sonradır. Sabah ise fıkıha göre fecr-i sadıktan, güneşin doğuşuna kadardır. Ama örfte ...
 • Kafi’de sahih hadislerin fazla olmadığı iddiası doğru mudur?
  10326 Ricalu’l-Hadis (Ravilerin İncelenmesi) 2010/12/29
  Kuleyni’nin hadisler için söylediği ölçüler, muhalif ve çelişik hadisler içindir. Yoksa bütün sahih hadisleri tanımak için söylenen şu üç ölçüyle, yani ‘rivayetin Kur’an’la karşılaştırılması, sünniye muhalif olması ve tahyir’le sınırlı değildir; ölçüler bunlardan daha çoktur.Kuleyni’den sonra yazılan kitaplar, onun kitabının yetersiz olduğu anlamına gelmez. Çünkü ...
 • Hicr suresi 91. ayetteki bölenlerden Allah’ın kasti nedir?
  9688 Tefsir 2010/11/27
  Bu ayet-i şerifede yer alan “el-muktesimin” kavramı bölen ve bölücüler anlamındadır. Bu ayetin nüzul sebebinin ne olduğu ve kimler hakkında nazil olduğu hususunda ise tefsirlerde birkaç ihtimal beyan edilmiştir. 1. Hac aylarında yolculara Muhammed adındaki bir şahsın bir takım iddiaları olduğunu ve kesinlikle kendisinin sözlerini dinlememelerini ...
 • neden namaz kılmalıyız?
  7787 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2010/12/18
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...

En Çok Okunanlar