Gelişmiş Arama
Ziyaret
7758
Güncellenme Tarihi: 2011/11/21
Soru Özeti
Hz. Mehdi’nin zuhur zamanında halktan bazılarının imanını kaybedeceği ve bazı kâfirlerin de iman edeceğini bildiren rivayetler kimler hakkındadır?
Soru
İmam-ı Zaman (a.s) hakkında Müzanü’l-Hikmet’te nakledilen bir takım hadis ve rivayetlerde şöyle denmektedir: Ay ve yıldıza tapan bazı insanlar İmam ile birlikte olan fertlere katılacak ve İmam-ı Zaman (a.c) taraftarı olduğunu iddia eden bazı fertler de onu terk edecektir. Lütfen bu hadis hakkında bir açıklamada bulunur musunuz? Bu konuyu aktaran kimdir? Ve kimler hakkındadır?
Kısa Cevap

Mizanü’l-Hikmet kitabındaki söz konusu hadis, “el-Ğıybe” kitabından nakledilmiştir. Hadisin orijinali şudur: Numani, Kaim’in zuhuru zamanında Şiilerin halleri hakkında İbrahim b. Abdülhamid’ten şöyle nakleder: İmam Sadık’tan (a.s) işiten biri bana şöyle haber verdi: “[1]Kaim (a.c) zuhur ettiğinde, onun takipçilerinden olduğunu zanneden kimse ona itaat etmekten kaçınır. Güneş ve aya ibadet edenler gibi bazı kimseler de onun velayeti altına girer.” Aktarıcılarının güvenilir olmasına rağmen bu hadis “mürsele”’dir. Çünkü hadisi rivayet eden kişi (İmam Kazım’ın ashabı olan İbrahim b. Abdülhamid), onu İmam Sadık’tan (a.s) duyan ve ismi belli olmayan birinden nakletmektedir. Bu yüzden hadis senet açısından “mürsele”dir. Ama delalet açısından rivayet şuna delalet etmektedir: Kaim’in zuhur edeceği zaman, onun taraftar, yaren ve takipçisi olduğunu zanneden bir grup Şii, Hz. Mehdi’nin velayeti altından çıkacaktır (onun velayetine tahammül etmeyeceklerdir). Ama bunun karşısında, rivayetin tabiriyle “güneş ve aya ibadet edenler gibi” (müşrik) bir grup inanmayan ise, hakikat anlayacak, hakkı teşhis edecek ve İmam Mehdi’nin gerçek yar ve ashabı zümresinden olacak ve ona yardım edecektir. Bu nedenle, rivayet anlaşıldığı kadarıyla iman ve velayet iddiasında bulunan, ama imtihan zamanı geldiğinde ve amel edilmesi gerektiğinde İmam Mehdi’nin velayet, itaat ve emirlerine tahammül etmeyen ve de İmam-ı Zaman’ın zuhuruyla kurtuluşa ermemekle kalmayıp helak olan ve hatta hakkın ordusuyla mücadeleye girişen kimseler hakkındadır. Diğer taraftan zülüm ve adaletsizlikten bıkmış bazı düşünsel geri bırakılmışlar (kâfir ve müşrikler), İmam Mehdi’nin adil yönetimini görünce iman edecek ve onun velayeti altına gireceklerdir. Elbette Allame Meclisi (r.a), bu rivayeti aynı senetle, ama az bir farkla şöyle nakletmektedir: “Kaim (a.s) kıyam ettiğinde, onun takipçilerinden olduğunu zanneden bazı kimseler bu yoldan sapacak ve de güneş ve aya ibadet eden kimselerin (müşriklerin) sınıfına katılacaktır.”[2] Yani sahte inananlar İmam Mehdi’ye yardım etmemekle kalmayıp, İslam’dan çıkacak ve de müşrik ve düşmanların safına katılacaklardır. Gerçekte bu hadis, ilahi takva silahını kuşanmaması ve de gerçek iman ve salih amele sığınmaması durumunda insanın sapacağını bildiren zuhur zamanının zorluk ve çetinliklerine işaret etmektedir.[1] Numani, el-Ğıybe, s. 317, Mektebetü’s-Saduk, Tahran, (Bi Ta). Reyşehri, Mizanü’l-Hikme, c. 1, s. 187, Daru’l-Hadis, Kum, (Bi Ta). حدثنا أحمد بن محمد بن سعید ابن عقدة قال حدثنا حمید بن زیاد عن علی بن الصباح قال حدثنا أبو علی الحسن بن محمد الحضرمی قال حدثنی جعفر بن محمد عن إبراهیم بن عبد الحمید قال أخبرنی من سمع أبا عبد الله ع یقول:" إذا خرج القائم ع خرج من هذا الأمر من کان یرى أنه من أهله و دخل فیه شبه عبدة الشمس و القمر "

[2] Meclisi, Biharu’l-Envar, c. 52, s. 364, çap-ı dovvom, Müessesetü’l-Vefa, Beyrut, 1403.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Hz. Ali'yi Allah bilen bir kimsenin evinde İmam Hüseyin için düzenlenmiş merasime katılmak caiz midir?
  8743 Eski Kelam İlmi 2011/06/20
  İmam Hüseyin ve onunla birlikte şehit olan ashabı için yas tutmak ve bu doğrultuda düzenlenen merasimlere katılmanın Allah katında büyük sevabı ve mükâfatı vardır. Ama doğal olarak eğer bu tür merasimler ehlibeytin (a.s.) öğretilerine ters ve muhalif olan öğretilerin tebliğ ve güçlenmesine neden oluyor ise bu gibi merasimlere katılmanın hiçbir ...
 • Acaba necis bir şeye el sürmek necasetin bulaşmasına yol acar mı? Pak olmak için gusül almak gerekli midir?
  6303 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2019/06/30
  Ne zaman pak bir şey necis bir şeye temas ederse ikisi veya ikisinden birinde diğerine sirayet edecek düzeyde rutubet varsa pak şeyde necis olur.[1] Necis olmuş olan nesneyi pak ve tathir etmek için önce necasetin kendisi bertaraf edilmeli ve daha sonra akar su, çok ...
 • İnsanın yaratılış hedefi nedir?
  8828 Yeni Kelam İlmi 2008/08/12
  Yahova şahitleri, Hıristiyanlığa ait bir fırkadır ve insanın yaratılış hedefi, Allah’ın isim ve sıfatlarının âlemdeki tecellisi, insan ve din hakkında sapık görüşleri vardır. Yaratılışın hedefi, Allah’a ibadet edilmesi içindir ve bir eğitim kurumundaki hedeflerin gerçekleşmesi için bütün öğrencilerin uzmanlık derecesine ulaşması gerekmediği gibi yaratılış hedefinin de gerçekleşmesi için bunun bazı ...
 • Bir hadiste şöyle yer almaktadır: İki kişiyi birbiriyle barıştırmak tüm namaz ve oruçlardan daha değerlidir. Bunun manası nedir?
  23402 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/04/04
  Bazı mütercimler ve sizin yaptığınız tercümenin özgür bir tercüme olduğu anlaşılmaktadır; zira Arapça metne "صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَام‏"[1] dikkat edildiği takdirde Allah Resulü’nün (s.a.a) sözünün manasının şu olduğu anlaşılacaktır: İki kişiyi barıştırmak birçok namaz ve oruçtan daha ...
 • İnsanlar mahşerde sorguya çekilecekleri vakit insanlar buna şahit olacaklar mı?
  7588 معاد و قیامت 2014/01/21
  Kur’an-ı Mecid’de işaret edilen kıyametin özelliklerinden biri, insanların sır ve batınî gerçeklerinin açığa çıkmasıdır.[1] Bugünde insanların iman veya küfrü, hayır yahut şer niyeti, riya ve ihlâsı ve gizli amelleri kendisi ve başkaları için aşikâr olur. Bu açık ve aşikâr durum müminler için iftihar ve ...
 • Gıybeti edilen bireyden rıza almadan tövbe edilebilir mi?
  6759 درمان رذائل اخلاقی 2014/05/20
  Gıybet kul hakkı olması nedeniyle iki merhalede başta gıybet edilenden rıza alınmalı ve sonrada Allah nezdinde bu günahtan dolayı tövbe edilmelidir. Ama gıybeti edilen bireyden herhangi bir nedenden ötürü rıza almak mümkün değilse veya ona bunu söylemek daha büyük bir probleme yol açacaksa böyle bir durumda masumların ...
 • Kanaat hayatta ne gibi eserleri peşinden getirir ve hayatta onunla cimriliği nasıl birbirinden ayırt edebiliriz?
  9285 Pratik Ahlak 2012/05/12
  Kanaat lügatte ihtiyaç duyulan eşyalardan daha azıyla yetinme ve şahsın nasibinde olan şeye razı olması manasına gelmektedir. Kanaat kelimesi bazen hadislerde mutlak razılık manasına da kullanılmıştır. Kanaat ve cimrilik arasındaki farka gelince şunları söylemek gerekir: Kanaat daha çok ferdi ahlakta geçmekte ve hayattaki potansiyellerden düzenli bir şekilde ...
 • Erkekler için altın kaplamalı (altın süslemeli) silah taşımak caiz midir, değil midir?
  7176 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/03/02
  Hz. Ayetullah Uzma Hamaney’in (Ömrü uzun olsun) Bürosu: Değişik örnekleri vardır.[1]Hz. Ayetullah Uzma Sistani’nin (Ömrü uzun olsun) Bürosu:Eğer ziynet ise caiz değildir. Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (Ömrü uzun olsun) Bürosu:Ziynet yönü yoksa sakıncasızdır, ama ...
 • Kur’an’ın hidayeti muttakiler için midir? Eğer böyleyse burada bir sorun yok mudur?
  8329 تاريخ بزرگان 2012/08/22
  Kur’an’da hidayeti muttakiler için bilen ayetler karşısında Kur’an-ı Kerim’de hidayet, zikir ve semavi kitaplar ve Kur’an’ı tüm insanlar için bilen ve bunları salt müminlere özgü bilmeyen başka ayetler de mevcuttur. Kur’an genel hidayet hakkında şöyle buyurmaktadır: Ramazan ayı Kur’an’ın insanları hidayete erdirmek için içinde hidayet nişaneleri bulunarak ...
 • acaba meni necis midir, ve başka şeyleri de necis ediyor mu?
  15367 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/03/01
  Eşiyle cinsel ilişkide bulunmak ve aşk yapmak esnasında insandan çıkan su şu aşağıdaki üç taneden birisi olması mümkündür: 1-   Mezi; mezi bazen sevişmekten ve oynamaktan sonra (ama meniden önce) insandan çıkan bir su türüdür. ...

En Çok Okunanlar