Gelişmiş Arama
Ziyaret
5877
Güncellenme Tarihi: 2012/04/15
Soru Özeti
Allah’ı tanıma konusunu mahalledeki gençler topluluğuna nasıl açıklayabiliriz?
Soru
Allah’ı tanıma konusunu mahalledeki gençler topluluğuna nasıl açıklayabiliriz?
Kısa Cevap

İnançsal konular silsilesinde Allah’ı tanıma konusu en hassas konulardan olup birçok hususu içermektedir. Siz bu meseleleri tebliğ ederken ve açıklarken iki hususa riayet etmelisiniz:

Birincisi, uygun ve mantıki konuları seçmelisiniz.

İkincisi, muhatapların ruh hali ve ilmi düzeyine tam olarak riayet etmelisiniz.

Birinci konuda aşağıdaki meseleleri göz önünde bulundurmalısınız:

1. Gençlere rahat bir şekilde açıklamanız için Allah’ı tanımayla ilgili daha çok genelliği bulunan konuları seçmelisiniz.

2. Allah’ı tanımayla ilgili girift konulara girmekten kaçınmalısınız.

3. İlgili konuları uygun, mantıki bir düzen içinde dile getirmeli ve demagoji ve iphamlı sözlerden sakınmalısınız.

4. Allah’ı tanımayla ilgili konuları birbirinden ayırarak açıklayın ve sade yöntemler ve değişik örneklerden istifade edin.

Bu bahislerde gençlerin fıtri olarak Allah’a eğilim taşımalarından yararlanın.

5. Bu konuların anlaşılması için gençlere düşünmeleri ve netice almaları için yeterli bir vakit verin.

6. Konuları açıklayarak ve sınıflandırarak dile getiren kitaplardan yararlanın.

İkinci bölümde ise aşağıdaki hususlara dikkat edin:

1. Söz konusu gençlerin ilmi geçmişlerini göz önünde bulundurarak bununla bağdaşan ilahiyat konularını dile getirin ve eğer onların ilmi düzeylerini aşan meseleleri dile getirme niyeti güderseniz kesinlikle bunun öncüllerine riayet etmelisiniz.

2. Gençler eleştiri ve şüphe psikolojisine sahiptir. Asla bu özellik ile mücadele etmeyin, ama onları şüphede bırakmamaya da özen gösterin.

3. Oturumların daha verimli olması için onlardan Allah’ı tanımayla ilgili bazı kitapları okumalarını isteyebilirsiniz.

Yaratılıştaki enteresanlıkları dile getiren kitaplar gençlerin ruh halleri ile daha bağdaşır.

4. Allah’ı tanıma bahsinin başında bunun fayda, netice ve eserlerini gençlere anlatmaya çalışın. Böylece onlar bu bahsin dünya ve ahiret hayatındaki önem ve rolüne dikkat ederek konuya odaklanacaklardır.

Son olarak Yüce Allah’tan size başarı vermesini dileriz.

İlgili başlık:

1. 15971. Soru (Site: 15695), (Tebliğ yöntemi).

2. 19860. Soru (Site: 19167), (Din Tebliği).

3. 1041. Soru (Site: 1105), (Fıtrat Ve Allah’ı tanımak).

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Şeytanın çocukları var mı ve onlar da lanetlenmişler mi?
  43700 Tefsir 2008/05/14
  Şeytan’ın kendisine yardım eden çocukları vardır ve bütün çocukları onun yolunu devam ettirmektedirler ve Hz Resulullah ile beraber yaratılan ve O hazretin Müslüman yaptığı şeytanın dışında kalan çocuklarının hepsi de lanetlenmiş ve kovulmuşlardır. ...
 • Acaba tüm enfallerin mülkiyetinin Allaha ve Allah resulüne ait olduğunu söyleyen enfal suresinin ilk ayeti ile enfalin beşte birisinin onlara ait olduğunu söyleyen aynı surenin 41. ayetleri arasında bir çelişki yok mu?
  6717 خمس و زکات 2012/06/10
  Ganimet ile enfal mantıksal olarak aynı değildir. Bunun yanı sıra da şunu söylemek gerekir ki vahdetçilik (varlık aleminde tek bir varlık söz konusu olduğunu savunan) anlayışa göre insanın kendisi olmak üzere varlık aleminin tamamı Allaha aittir. Ama çoğulculuğu (varlık aleminde bir çok varlık söz konusu olduğunu) kabul ...
 • Gayri Müslim kadınlar Müslüman kadınların özelliklerini beyan etmezlerse onlara namahrem olurlar mı?
  12391 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/11
  Gayri Müslim kadınların Müslüman kadınlara bakması hakkında hadis kitaplarında İmam Sadık’tan şöyle bir rivayet nakledilmiştir: (Müslüman) Kadının Yahudi ve Hıristiyan kadınlar karşısında hicabını açması uygun değildir; zira kendileri onların bedensel sıfat ve özelliklerini eşlerine bildirmektedirler.[i] Bu ...
 • Kaynana ve baldız ile tokalaşmanın hükmü nedir?
  9981 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/03/01
  Namahrem bir kadının eline dokunmak ve onunla tokalaşmak haramdır. İnsanın baldızı kendisine namahrem olduğundan onunla tokalaşmak caiz değildir. Ama kaynana ile tokalaşmak cinsel zevk kasti bulunmuyorsa sakıncasızdır.[1]  
 • Acaba Halifetullah / Allah’ın halifeliği makamı herkes için midir ve ayrıca bu makamdan daha üstün bir makam bulunmakta mıdır?
  10123 Eski Kelam İlmi 2008/05/03
  Arapça literatürde halife yahut hilafet kavramları “hulf: başın gerisi” kökünden türemiş ve birinin yerine gecen manasında kullanılmıştır. Başka birisinin yerine geçmek ise; somut işlerde kullanıldığı gibi, kuramsal ve hakiki işlerde de kullanılır.Bakara suresinin 30. ayetinde gecen, “Ben yeryüzünde muhakkak bir halife kılacağım…” cümleden ...
 • Beyine ile itirafın tezatlaştığı durumda kısasın hükmü nedir?
  5187 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/30
  Eğer beyine (iki adil şahit) “a” ismindeki şahıs kasten Zeyd denen şahsı öldürdü şeklinde şahitlik eder ama daha sonra “b” ismindeki bir şahıs gelip Zeyd ismindeki şahsı öldüren benim şeklinde itirafta bulunursa fakihçilerin büyük bir çoğunluğun görüşü şöyledir: Kan sahibi aşağıdaki dört şıktan her hangi birisiyle amel ...
 • Ciğer, yürek ve böbrek gibi hayvan sakatatını yemek cismi ve ruhi olarak insan bedenine ne gibi etkilerde bulunabilir?
  61692 ترک لذت 2012/08/11
  1. İnsan cisim adındaki bir kalıp ve ruh adındaki bir özden teşkil olmuştur. İnsan varlığı cismin yaratılmasıyla meydana gelir ve ruhun gelişimiyle devam eder. Öte taraftan insanların bedihi ve fıtri isteklerinden biri saadete ermektir. Vaat edilmiş saadete ermek için cisim ve ruhu tanımak ve doğru yaşama tarzını ...
 • Ölü telkininde ne söylenmesi gerekir?
  2904 Kefenleme Ve Defin 2019/01/23
  Ölü defninde sünnet olan adaptan biride ölüye şehadetlerini telkin etmektir. bu sünnet şu şekilde yerine getirilir: Ölüyü kabre koyduktan sonra kefenin düğümleri çözülür ve ölümün yüzü toprağa koyulur. Daha sonra topraktan bir yastık düzeltilerek başı onun üzerne koyulur. Tekrar sırt üstü yatmaması için sırt tarafına kerpiç koyulur ...
 • Neden namazı bozmak günahtır?
  5464 گناه و رذائل اخلاقی 2014/05/28
  Bildiğimiz gibi görüşme yerinden aniden ve sebepsiz çıkmak görüşülen bireye hakarettir. Bu anlamda, namazda tekbir getirip Allah’ın huzuruna çıkarken görüşme vaktinin bitmesinden (selam) önce bir sebep olmadan görüşme yerini terk etmemiz güzel değildir. ...
 • Vaizlerin Sultanı Şirazi kimdir?
  2980 تاريخ بزرگان 2019/06/22
  Yirminci yüzyılın tanınmış meşhur Alim şahsiyetlerinden biriside Vaizlerin Sultanı Merhum Seyit Muhammet Şirazi (1314/1391.k) dir. Minberde, vaiz vermede, hitabette vede münazarada üstad ve yetenekli bir şahsiyettir. ‘Peşaver geçeleri’ adlı eser kendisinin ehlisünnet ulemasından bazı alimlerle peşaver şehrinde yapmış olduğu münazaraların metinleştirilmiş şeklidir. O dönemden günümüze bu eser ...

En Çok Okunanlar