Gelişmiş Arama
Ziyaret
3112
Güncellenme Tarihi: 2012/05/19
Soru Özeti
İran İslam Cumhuriyetinin dışındaki Ülkelerde oy kollanmanın hükmü nedir?
Soru
Bismihi Teala: Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah\'a Mahsustur. Salat ve Selam ise Hatemü\'l Enbiya Ebul Kasım Muhammed (s.a.a) ve O\'nun tertemiz Ehl-i Beytine Olsun. Benim sorum şudur ki; İslam Cumhuriyeti dışında diğer ülkelerde oy kullanmanın hükmü nedir. Özellikle biz Türkiye\'de yaşayan Müslümanların oy kul-lanmaları caiz midir? (okuyucunun orijinal Kullanırsak hükmü nedir? Kullanmazsak hükmü nedir? Allah\'a Emanet Olun Selamün Aleyküm (tercüme değil sorunun oriji¬nalidir)
Kısa Cevap

Diğer ülkelerin seçimlerine iştirak etmek eğer Müslümanların maslahatına ters ise veya İslam düşmanlarının güçlenmesine neden oluyor ise caiz değildir. İslam ve Müslümanların maslaha­tını ardında getiriyor ve onların güçlenmesine neden oluyor ise seçimlere iştirak edip oy kol­lanmak uygundur. Bu durum dışında oy kollan­mak mubahtır. Mükellefin ihtiyarine bağlıdır. İsterse iştirak eder isterse iştirak etmez.  

Ekler:

Taklidi mercilerin yukarıdaki soruya vermiş ol­dukları cevap şöyledir:[1]

Hazreti Ayetullahe'l-uzma HAMANEİ (Allah yüce gölgesini devam ettirsin):

Sosyal ve siyasi işleri üstlenmek için aday olmuş Milli meclislerin adaylarına oy vermek meşrudur ve (bu bağlamda) bir engel yok. Bu bağlamda Müslüman ve Müslüman olmayan adaylar ara­sında fark bulunmamaktadır.  

Hazreti Ayetullahe'l-uzma MEKARİMİ ŞİRAZİ (Allah yüce gölgesini devam ettirsin):

Müslüman ve ehlibeyt (a.s.) taraftarlarının güç­lenmesine neden olan yerlerde oy vermek iyi bir iştir. 

Hazreti Ayetullahe'l - uzma SAFİ GÜLPAYGANİ'NİN (Allah yüce gölgesini de­vam ettirsin):

Bu ülkelerde seçimlere iştirak etmekte İslami maslahatlar mülahaza edilmelidir.

Hazreti Ayetullah MEHDEVİ HADEVİ (Al­lah yüce gölgesini devam ettirsin):

Eğer oyunuz İslamın gelişmesine ya İslami hü­kümlerin icra edilmesine veya dindar Müslü­manların seçilmesine yardımcı oluyor ise seçim­lere iştirak ediniz. Ama eğer iştirak etmeniz İslamın zayıflanmasına veya Müslümanların şartlarının zorlamasına veya İslam düşmanlarının güçlenmesine neden oluyor ise oy vermeniz ha­ramdır.

 

[1] IslamQoest sitesi tarafından aşağıdaki ayatullahların defterlerinden istifta edilmiştir: Hazreti Ayetullahe'l-uzma HAMANEİ, Hazreti Ayetullahe'l-uzma SAFİ GÜLPAYGANİ'NİN,  Hazreti Ayetullahe'l-uzma MEKARİMİ ŞİRAZİ (Allah yüce gölgelerni devam ettirsin).

 

Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Kadın neden taklit mercii olamaz?
  4716 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Dini alim ve uzmanlarının, kadının taklit mercii veya hakim olması konusunda bazı rivayetler ve icma gibi delillere dayanmışlardır. Bu delilleri geniş bir şekilde ele almak gerekir. Bu hükmün felsefesi hakkında öne sürdükleri deliller onları destekleyecek niteliktedir. Aşağıda onlardan bazılarını getiriyoruz:
 • Melekler Âdem’in yaratılmasından önce Âdem’in bozgunculuk çıkaracağını nerden bilmekteydiler?
  8091 Tefsir
  Meleklerin Âdem’in yaratılmasından önce Âdem’in bozgunculuk çıkaracağını nerden bildiği hususunda bir takım ihtimaller beyan edilmiştir:1. Lavh-i Mahfuz kanalıyla Âdem’in zürriyetinin yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağı ve kan akıtacağı öğrenilmiştir. 2. İlahi haberler yoluyla öğrenilmiştir.3. Bu konu gerçekte meleklerin öngörüsüydü; çünkü onlar insanın bir takım tabii çelişkiler taşıyan toprak ...
 • Şia imamlarının Son Peygamber Hz. Muhammed dışında diğer peygamberlerden daha faziletli ve üstün oluşunun sebebi nedir?
  10050 Eski Kelam İlmi
  Bizim dini öğretilerimizde geldiğine göre Hz. Muhammed dışında hiçbir peygamber, peygamberlik vasfı dışında imamlardan üstün değildir.Yine bazı hadislere göre ism-i azam 73 harften ibarettir ki önceki peygamberler bu harflerin hepsine vakıf değildiler. Örneğin Hz. İbrahim'e yalnız sekiz harf verilmiştir ancak İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.a)'e 72 harf verilmiştir ...
 • Öbür dünyada bedensel değişikliklerin yanı sıra cinsel sadizm isteğinin doyumu öreğindeki gibi ruhsal durumlarda da değişimler olacak mı?
  6075 Eski Kelam İlmi
  Kur’an’da ki ayetlerden, cennetliklerde ruhsal değişimlerin olacağı, birçok ruhsal hastalığın giderileceği anlaşılmaktadır. İnsanın ahiretteki manevi rüştünden dolayı bu dünyada peşinde olduğu birçok kötü isteklerden kurtulacak, nefsani isteklerden daha üstün olan lezzetlere ulaşacaktır. ...
 • Şia ve Sünni arasındaki fark nedir?
  6722 شیعه و دیگر مذاهب
  Her ne kadar bu konu hakkındaki bahis çok geniş olsa da kısa olarak Ehlisünnet veya Ehlisünnete mensup bir grubun karşı olduğu Şia’nın görüşlerini iki aşamada yani inanç ve hükümler boyutunda zikredebiliriz: A. İnanç Aşaması: Şia, Allah’ın sıfatlarının aynı zatı olduğuna, Allah’ı dünyada ve ahirette görmenin mümkün olmadığına, ...
 • cinsel sapıklık ve inhiraftan korkulmadığı taktirde evlilik bırkalabilinir mi?
  6406 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Evlilik olgusu bütün milletler arasında süre gelmiş bir gelenektir. Ancak islam dini evliliğe ve aile yuvasının ve teşkilatının kurulmasına çok önem vermiştir. Ayet ve rivayetlerdeki bütünlükten evliliğin ne kadar önemli olduğu çok güzel bir şekilde anlaşılıyor. Allahu teala kuranı kerimde bekar olanları evlendirin, şeklinde emr ...
 • Acaba Allah kadınla namahremidir ki namaz kıldıklarında tesettürlü olmaları gerekiyor?
  6422 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi
  Allah’ın, her durumda her şeyden, haberi vardır; Onun için gizliliğin manası yoktur. Kullarına da namahrem değildir. Ama insan, ibadet ederken Allah’ın huzuruna çıkıp Onunla konuştuğu için bu halde en uygun elbisesini Onun huzurunda giymelidir. Kadının en uygun elbisesi ...
 • Tevrat ve İncil’de beş ferdin isimleri zikredilmiş midir?
  15208 Eski Kelam İlmi
  Bazı hadislere göre Peygamber-i Ekrem (s.a.a), İmam Ali (a.s), Hz. Zehra (a.s), İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin’den (a.s) ibaret olan aba ehli beş ferdin isimleri İncil ve Tevrat’ta zikredilmiştir. Bu cümleden olmak üzere İmam Rıza’nın (a.s) Caslik (kilise önderlerinden bir fert) ve Rasu’l-Calut (Yahudilerin önderi) ...
 • Hz. Fatıma Zehra (a.s) nerede toprağa verildi?
  22131 تاريخ بزرگان
  Fatıma Zehra (a.s), İslam Peygamberinin (s.a.a) elçiliğe seçilmesinden sonra[1] ve hicretten sekiz yıl önce (peygamberliğin beşinci yılında) Mekke’de doğmuş[2] ve dokuz yaşındayken İmam Ali (a.s) ile evlenmiştir.[3] Peygamberden (s.a.a) sonra Hz. Fatıma’ya (a.s) zulüm ...
 • Peygamber Danyal (a.s) kimdi?
  15369 تاريخ بزرگان
  Danyal (a.s), Kur’an’da adına işaret edilmeyen peygamberlerdendir. Ama kendisi hakkında birçok rivayet mevcuttur.[1] Birçok rivayete göre, Danyal, Babil’in zalim hükümdarı Buhtunnasr ile çağdaştı ve onun tarafından zulüm ve eziyete maruz bırakılmaktaydı. Bazı tarihî kaynakların da bildirdiği üzere, Buhtunnasr, İran ...

En Çok Okunanlar