Gelişmiş Arama
Ziyaret
32493
Güncellenme Tarihi: 2009/08/20
Soru Özeti
Niçin Allah bütün insanları Müslüman yaratmadı?
Soru
Niçin Allah bütün insanları Müslüman yaratmadı? Neden İnsanların bazıları Yahudi ve Hıristiyan’dırlar…?
Kısa Cevap

Allah Teala insanları Allah’ı tanıyan, tapan, akıl ve düşünce gücüne sahip, irade ve ihtiyar sahibi bir yapıda yaratmıştır. İnsanların hidayeti için de peygamberler göndermiştir. Allah kimseyi kâfir, Hıristiyan, Yahudi… olarak yaratmamıştır. Aksine insan sahip olduğu ihtiyarı kötüye kullanmak ve yaşadığı alan ve koşullar dolayısıyla yanış yola sapmaktadır.

Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır: ‘‘Her çocuk tevhidi bir fıtrat üzere doğar; sonra anne ve babası onu Yahudi ve Hıristiyan yapar.’’
Ayrıntılı Cevap

Cevabın anlaşılması için bazı noktaları hatırlatmak gerekir:

1.             Allah Teala’nın vücudu kemal, hayır ve rahmetle özdeştir. Bütün mahlûkatı hayır ve rahmet üzerine yaratmıştır. İşte bu yüzden her mahlûk kendi mertebesine de kâmil ve eksiksizdir.

2.             İnsan, Allah’ın yarattığı en kâmil mahlûktur. Çünkü: Allah’ın halifesidir.[1] Diğer bütün mahlûkat insan için yaratılmıştır.[2] İşte bu yüzden insan çeşitli boyutlara ve kemallere sahiptir. Burada konuyla ilgisi olan insanın birkaç kemaline değineceğiz.

a)            Akıl ve bilinç nimetine sahip olması: Bu nimet Kur’an’da şöyle açıklanmıştır: Nefse ve ona bir düzen içinde biçim verene; ardından da ona bozukluğunu ve takvasını ilham edene and olsun.[3]

b)            (Allah’ı tanımak ve Allah tapmak) fıtratı (yapısı) nimetiyle donanmış olması: Allah Teala kendine yöneliş ve marifeti insanın yaratılışında yerleştirmesi.[4]

“Hani rabbin, âdemoğullarından, bellerinden zürriyetlerini alıp onarı öz benliklerine şahit tutarak sormuştu: ‘‘Rabbiniz değimliyim’’? Onlar: ‘‘Rabbimizsin buna tanıklık ederiz’’. demişlerdi. Kıyamet günü biz bundan habersizdik demeyesiniz. diye”[5]

“O halde sen yüzünü bir hanif olarak dine, Allahın insanları yarattığı, fıtrat üzere çevir. Allahın yaratışında bir değişme olmaz. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.”[6]

c)            İrade ve ihtiyar sahibi olmak:

İnsan birçok mahlûkun aksine bilinçli seçimlerle, yaratılış hedefine ve kemallerine ulaşmaktadır. İşte bu yüzden insanın kemali, ihtiyari ve kazanımladır.[7] Kuran buyuruyor ki:‘‘ Deki: hak rabbinizdendir. Artık dileyen inansın dileyende inkâr etsin.’’[8] “Biz ona doğru yolu gösterdik. (artık o) ya şükredici olur, ya da nankör olur.”[9]

Elbette Allah Teala asla isyan etmeyen melekler gibi yaratıklara da sahiptir. [10] Ama irade etmiştir ki, kendi irade ve ihtiyarı ile kendi kemaline ulaşan ve Ona isyan etmeyen bir yaratık da yaratsın. Çünkü böyle bir yaratığın varlığı onun rahmetinin bir gereğidir.

1.             Allah Tealanın rahmetinin tecellilerinden biri de: Tekvini hidayetin gerçekleşmesine olanak sağlayan Allah’ın tanıma ve ona yönelme yapısının (fıtratın) yanı sıra peygamberler göndererek insanları kemalin son noktasına ulaşmaları için hidayet etmesidir.

2.             Bütün peygamberler insanları tevhide davet etmekteydiler yani kendileri Allah’ın emirlerine gerçekten boyun eğmiş kullar olarak.[11] İnsanları da İslam’a yani Allah’In emirlerine boyun eğmeye davet etmekteydiler. Çünkü İslam aslında fıtrattan başka bir şey değildir. Başka bir tabirle Fıtrat ve şeriat tam bir birlik beraberlik içindedirler.

Lakin önceki peygamberlerin getirdikleri şeriat üzerinden uzun zaman geçmesi hasebiyle onların getirdikleri dinlerde tahrif meydana gelmiştir; buna ek olarak bütün peygamberler peygamber-i Ekrem dışında, kendilerinden sonra gelecek olan peygamberi müjdelemişlerdir. Buna göre bir peygamberin davetini kabul etmek sonraki peygambere iman etmeyi gerekli kılmaktaydı. Öyleyse İslam dışındaki dinler, uyulmak salahiyetine sahip değillerdir ve Allah Teala’nın nezdinde kabul gören ve kurtarıcı olan tek din İslam dinidir. ‘‘Şüphesiz Allah katında hak din İslam dinidir.’’[12] ‘‘Ve her kim İslam dininden başka bir din kendine din edinirse ondan kabul edilmeyecektir.’’[13]

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, Allah Teala insanı fıtrat üzere, akıl ve düşünme gücüne sahip, irade ve ihtiyar sahibi yaratmıştır. İnsanlığa yol göstermeleri için de peygamberleri göndermiştir. Öyleyse Allah Teala kimseyi kafir, Yahudi ve Hıristiyan,… Yaratmamakta aksine insan kendi iradesi ve yaşadığı ortam sayesinde sapmaktadır.[14]

Peygamber-i Ekrem buyuruyor ki: ‘‘Bütün çocuklar fıtrat (tevhide yönelik yaratılış) üzere doğmaktadırlar, anne ve babaları onları Yahudi veya Hıristiyan yapmaktadır.’’[15]

 

 [1] Bakara,30

[2] Casiye,13

[3] Şems, 7-8.

[4] Daha fazla bilgi için bk. 44. soru.

[5] Araf, 172.

[6] Rum,30.

[7] Maarifi İslami, c.1,s109,soru164,287.

[8] Kehf,29.

[9] İnsan,3.

[10] Tahrim,6.

[11] Alı İmran,67.

[12] Al-ı İmran,19.

[13] Al-ı İmran,85.

[14] Daha fazla bilgi için bk. 292’inçi soru.

[15] Biharu’l- Envar,c.3,s.289.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Namazın mana ve faydaları nelerdir?
  10649 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2011/04/28
  Salat lügatte dua, ateşi körüklemek vs. manalara gelmiştir. Istılahta ise tekbirle başlayıp selamla biten ameller bütünüdür. Namazın bazı kısımlarında dua olmasından dolayı veya insanı alevli ilahi ateşten kurtarmaya neden olduğu için ona ‘salat’ denmiş olabilir.Namaz, günahların karşısında bir siper olup, kötülüklerden sakındıran, günahlardan temizleyen, kibiri ...
 • Kadın zarif bir varlık mıdır yoksa zayıf bir insan mı?
  10331 Eski Kelam İlmi 2010/12/05
  Kur’an’a göre kadının makamı çok yüksektir. Kur’an yaratılış yönünden kadın ve erkeği aynı cinsten olduğunu söylemekte ve insanlıkta bir bilmektedir. Bu semavi kitap özel ilahi lütufa nail olan, vahiyin rububi makamınaçıkan ve meleklerin konuştuğu kadınlardan bahsetmiş, iman ve Allah yolunda mukavemetin örnekleri olan ...
 • Neden biz Aşura duası secdesinde Allah’a bu musibet için şükretmekteyiz?
  6362 Pratik Ahlak 2012/04/04
  Nimete şükretmek, hadis kaynaklarımızda özel bir yeri olan konulardandır.[1] Mümin ve muvahhit bir insan Allah ve yaratıklarına yönelik doğru bir bilgi ve marifete sahip olduğundan, Rabbi tarafından kendisine gelen her şeye şükreder; zira böyle bir insan her zaman ilahi vazifesini yerine getirir, ister tatlı ...
 • "Eck" tarikatı nasıl bir tarikat ve maksadı nedir? Böyleli bir tarikatin hak olması mümkün müdür?
  10698 Teorik İrfan 2011/03/01
  Bu fırkanın ismi Eckankar'dir. Pual Tvyychl 1965 yılında bu fırkanın temelini attı. Onun ortaya attığı öğretilerin kaynağında şek edildi. Ancak  kendisi ortaya attığı öğretilerin kaynağı şühut ve sezgi olduğunu ve "Eck ustadları serisi"nden,  canlı ustd unvanıyla elde ettğini iddia etti. Ana ...
 • Yeni (işlenmiş) altını, eski altının biraz fazlasına değiştirmek neden caiz değildir?
  7911 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2010/07/17
  Faiz, ayet ve rivayetlerde şiddetle kınanarak haram edilmiş ve bu haramlığın bazı hikmetlerinede işaret edilmiştir. Örneğin: İnsanların birbirlerine borç vermeye yanaşmayacağı, fazin zulüm olması, insanların toplumun ihtiyaç duyduğu ticari faaliyetlerden soğuması vs. gibi şeyler faizin haram edilmesinin hikmetlerinden bazılarıdır.
 • Kur’an’da kötümserliğin anlamı nedir?
  11333 Pratik Ahlak 2011/11/12
  Kötümserlik, içsel bir halet olup çok kötü bir sıfattır ve çeşitli açılardan incelenebilir. Zira bireysel, toplumsal, ruhi, cismi, uhrevi ve dünyevi birçok menfi etkileri vardır. İslam kaynaklarında kötümserliğin etki ve sebeplerinin açıklanmasının yanı sıra, bu hastalığın tedavi yolları da zikredilmiştir. ...
 • İlime hakiki anlamda iştiyak kazanmanın yolu nedir?
  6412 Pratik Ahlak 2011/07/23
  Ayetullah Hadevi Tehrani'nin bu konuyla ilgili görüşü şöyledir:İlime duyulan iştiyak ilahi bir lütuftur. Ancak bu hissi bazı yollardan güçlendirmek mümkündür:1- Sırayı gözeterek ve düzenli bir şekilde ders okuma. Bu tür ders alma insanda öğrenme ve ilime ilgi hissini güçlendirir ...
 • Mevcudat nasıl Allahu Teâlâ nın ayet ve nişaneleridir?
  5688 Teorik İrfan 2011/08/20
  Mevcudat hem zati olarak hem de sıfat yönüyle Allahu Teâlâ'nın vücudunun nişaneleridir.  Bu konunun açıklaması şu şekildedir: Mevcudat zat ve mahiyet açısından mümkünü'l-vücutturlar. Vücut bulabilmeleri için vacipu'l- vücut olan Allaha muhtaçtırlar. İşte bu yüzden onların vücutları ve varoluşları vacipu'l-vücut olan Allahın varlığına delildir. Dahası Hikmet-i Mütealiye göre mümkünü'l- vücut ...
 • Künye ne demektir? İslam Peygamberinin (s.a.a) künyesi olan Ebu’l-Kasım’ın manası nedir?
  53182 تاريخ بزرگان 2012/02/18
  Arap kültüründe Eb (erkekler için) ve Ümm (kadınlar için) takılarıyla başlayan isimlere künye denir. Künye kalıbında isim vermek Arap kabilelerinde insanı bir çeşit yüceltmek sayılmaktadır.[1] Ebu’l-Kasım, Ebu’l-Hasan, Ümmü Seleme, Ümmü Kulsüm vb. gibi. İslam da künyeye ...
 • Nehc’ül Belağa’nın altıncı mektubuna göre üç halifenin hilafeti resmilik kazanaz mı?
  10569 Eski Kelam İlmi 2008/08/18
  Continue... ...

En Çok Okunanlar