Gelişmiş Arama
Ziyaret
13254
Güncellenme Tarihi: 2009/10/22
Soru Özeti
Kedinin kılının hükmü nedir?
Soru
Kedinin kılının hükmü nedir?
Kısa Cevap

Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.

Ayrıntılı Cevap

Sorudan kastınız, kedinin kılının namaz dışındaki hükmü ise, karada yaşayan hayvanların içinde yalnızca köpek ve domuz necistirler.[1] Dolayısıyla canlı kedi ve kılı pak, ama dışkısı[2] necistir ve bu sadece kediye özgü değildir. Eti haram ve sıçrayan kanı olan bütün hayvanların dışkısı necistir.[3] Kedi de bu tür hayvanlardan biridir. Ancak ölü kedi, murdar sayıldığından ruhu olan uzuvları necistir. Kedinin kılının ruhu olmadığı için necis değildir.[4]

Namaz konusuna gelince namaz kılanın elbisesi eti haram olan hayvandan olmamalıdır. Kedi eti haram olan hayvanlardan olduğundan taklit mercileri şöyle buyurmuşladır: Onun kılı da namaz kılanın üzerinde olsa namazı batıldır.[5]

Sadece Ayetullah Sistani, namaz kılanın beden ve elbisesinde o hayvanın idrar, gait, ter veya kıllarının olmaması gerektiğini, ama eğer elbise de bir kıl olursa bunun zararı olmadığını, aynı şekilde onlardan bir şeyi örneğin kutuya koyup üzerinde taşıdığında da zararı olmayacağını söylüyor.[6]

Ama eti haram olan hayvanın rütubeti hakkında bütün taklit mercileri şöyle buyuruyorlar: Kedi gibi eti haram olan hayvanın tükürüğü, sümüğü veya başka bir rütubeti namaz kılanın bedeninde ya da elbisesinde olursa eğer ıslak olursa namaz batıldır, ama kuru olsa ve tümüyle giderilse namaz doğrudur.[7]

Sağlık açısından ise söylendiğine göre kedinin tüyü kadınların ya da kızların kısır olmasına neden olabilir. Elbette bu bizim ihtisasımızın dışında bir konudur sadece işaretle yetindik.[8][1] -Tevzih-ul Mesail-i Meraci, c.1, Mesele: 105, s.75

[2] -İdrar ve Gait

[3] -Tevzih-ul Mesail-i Meraci, c.1, Mesele: 84, s.68

[4] -a.g.e. Mesele:88-89, s.70

[5] -a.g.e. Mesele:824, s.460

[6] -a.g.e. Mesele:824, s.460

[7] -a.g.e. Mesele:825, s.460

[8] -Doktorlara göre kedide ‘toxoplasma’ adında tek hücreli parazit olabilir ki bu da ‘toxoplamos’u üretebilir.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Bizim Allah’a ettiğimiz dua ve isteklerimizin maslahatımıza uygun olup olmadığını nasıl anlayabiliriz?
  22692 Pratik Ahlak 2009/12/20
  Ayet ve rivayetlere göre, dua bir ibadettir ve kendine özel hükümleri, şartları ve kuralları vardır. Örneğin; duanın hükümlerinden birisi haram olan ve diğerlerinin zararına olan şeyleri istememektir.Aynı şekilde rivayet ve ayetlerde önerilen dua, ...
 • Allah tarafından müteaddit Peygamberlerin gönderilmesindeki hikmet nedir?
  8302 Eski Kelam İlmi 2011/07/14
  Allah u Teâlâ’nın lütfünün tecelli ettiği yerlerden birisi hiçbir ümmeti hiçbir zaman kılavuzsuz (hidayetçi) bırakmaması ve daima peygamberleri göndermiş olması ve yeryüzünü hüccetsiz bırakmamasıdır. Ama müteaddit dinlerin var olması ve daha sonraki dinlerin tekâmül bulması farklı dönemlerde beşer fikrinin tekâmül bulması nedeniyledir. Başka bir beyanla ilkel ...
 • Meleklerin ömrü ne kadardır? Mukarreb (üstün) melekler de ölüyorlar mı? Nasıl?
  27876 Eski Kelam İlmi 2010/05/20
  Hadislere göre melekeleri İslam Peygamberi (s.a.a.) ve Ehl-i Beyt İmamlarının (a.s) ruhlarının yaratılmasından sonra gerçekleşmiştir. Bütün melekler hatta Cebarail, İsrafil, ve diğer mukarreb melekler kıyametten önce öleceklerdir. Meleklerin ölümleri hakkında iki ihtimal söz konusudur: Ya ruhlarının onların misali gövdelerinden ...
 • Acaba şahit olmadan nikah akti okunabilir mi?
  2692 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2019/07/14
  İslam dinine göre evlilik yuva kurmak için gerçekleştirilen doğal, sosyal ve kutsal bir anlaşmadır. Bu birlikteliğin birçok sonucu ve eseri bulunmaktadır. Ezcümle cinsel ihtiyaçların karşılanması, neslin devamı, çocuk sahibi olmak, insanın kemale ulaşması, huzur, dinginlik, iffet ve hayanın korunması, duygusal bağların ve muhabbetin güçlendirilmesi gibi. Bu kutsal ...
 • Akıl ve düşünceyi eğitmenin ve özgürleştirmenin yolu nedir?
  12907 Pratik Ahlak 2011/03/03
  Akıl, insanın ruhsal boyutuna ait olan iyiyi, kötüyü, kemali, eksikliği, hayırı ve şerri birbirinden ayıran bir kuvvedir. Hayat veren İslam mektebinde akıl yüce bir yere sahiptir.Aklı ve düşünceyi eğitmenin yollarından bazıları şunlardır: İyi bir mürşit bulmak, kitap okumak, yeryüzünde gezerek geçmişteki insanların yaşamlarını incelemek, ...
 • Vacib’ul-vucudun bütün kemallere sahip olduğunun delili nedir?
  3908 صفات واجب 2018/11/14
  Vacib’ul-vucut zaten bütün kemallere sahip olmalıdır. Zira kemallerden bir kemale sahip olmaz ise bu eksikliğe ve noksanlığa sonuç olarak ta fakirliğe yol açar, buda vacib’ul-vucut için niyazdır. Açıktır ki kemali bir varlığın sahip olmadığı kemaller varsa bu kemalleri hasıl etmek için bir başkasına ihtiyaç duyar. Sizin faraziyeniz; ...
 • Amerika ve İngiltere müşrik sayılır mı? Onlar müşriklerden uzak olma merasiminin içine girer mi?
  6910 حج و عمره 2012/06/16
  Müşrik, Allah-u Teâlâ için ortak ve eş gözeten kimseye denir. Hıristiyanlar teslise (bağımsız olarak üç şeye tapmak) inanır. Bazı Yahudiler de Uzeyr’i Allah’ın oğlu bilir. Bu her iki husus da ilahi zatta terkibe neden olur. Hâlbuki Allah’ta terkip bulunmaz ve o tam, kâmil ve yalın bir varlığa ...
 • İnsan çocuğu için hangi isimi seçerse daha iyidir?
  8216 Varie 2013/02/16
  İsim, sahip olduğu kimseyi bildirir. İsim söylendiği zaman insanın aklına onun sahibi gelir. Bu yüzden birine ve bir yere isim vereceğimiz zaman ona güzel isim seçmeliyiz. Rivayetlerde, ‘En doğru isim kulluğu andıran isimdir.’ diye buyurulmuştur. Peygamberlerin (a.s) isimleri en güzel isimlerdir. ...
 • Neden Peygamberin şahsiyeti güç kazandığında değişmektedir?
  5308 Kur’anî İlimler 2011/04/12
  Her ne kadar bu iddiaya yönelik bir delil belirtilmemişse de her davranış değişikliğinin şahsiyet değişiminin göstergesi olmadığını bilmemiz gerekmektedir. Peygamber-i Ekrem (s.a.a) değişik durumlarda içinde bulunduğu zaman, mekân ve konum gereği zahirde farklı davranışlarda bulunmuş olabilir, ama bunların hiçbirini onun şahsiyetindeki farklılığa isnat edemeyiz. Bunun birçok başka ...
 • Cemaat namazında mezhebi Sünni olan bir imama iktida etmek caiz midir?
  9152 Varie 2014/01/21
  Ehlisünnetin cemaat namazına katılmak ve onlara uymak sakıncasızdır. Bazı nakledilen muteber hadislerde onların namazlarının ilk safında durup onlara katılanlar Allah Resulü’nün (s.a.a) arkasındaki ilk safta durup namaz kılan kimseye benzetilmiştir.[1] Ama imkân dâhilinde Şialar gibi namaz kılınmalıdır. Eğer bir takiye durumu bulunmuyorsa ve Ehlisünnet ...

En Çok Okunanlar