Gelişmiş Arama
Ziyaret
6118
Güncellenme Tarihi: 2013/11/16
Soru Özeti
cennetlikler Gilmanlardan nasıl istifade ediyorlar?
Soru
Gilman sözcüğünün lügatteki ve tefsirdeki manası nedir? Gilman konusunda cinsel zevk alma (livat) şekline varit olan şüpheyi nasıl cevaplandırabiliriz?
Kısa Cevap
“Gulam” sözcüğünün lügatteki anlamı hizmetçi ve Gilman da “gulam”ın çoğuludur.[1] Kuranı kerim cennetlikler için şöyle buyuruyor: “Hizmetlerine verilmiş, kabuğunda saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar”.[2] Bu ayeti kerime cennetteki hizmetçileri tavsif etme makamında ve oradaki hizmetçilerin niteliklerini beyan ederek şöyle diyor: “Cennetlikler öyle bir makama sahiptirler ki onların işlerinin yapılması ve ihtiyaçlarının giderilmesi için ihtiyarlarına verilmiş olan kimseler sıradan kimseler değildir. Güzellik ve temizlik bakımından da sedefin içinde saklanmış mücevherler gibidirler”. Yukarıdaki ayetin zahiri şöyledir: cennetlik olan güzel gençler sadece cennettekilere hizmet etmek için yaratılmışlardır. Onlardan cinsel lezzet götürmek diye bir şeyden söz etmiyor ki Lut’un (a.s.) döneminde onun kavminin yaptığı o çirkin amel (homoseksüellik) onlar için söz konusu olsun.
Gerçi kuranın bazı ayetlerinde erkek ve kadınların cinsel lezzetleri yaşamak için niteliklerini beyan ettiği “Hurul Ayn”lerin (cennetlik güzele erkek ve kadınlar) var olduğunu anlatılmaktadır. Ama hatırlatılması gerekiyor ki cennette cinsel ilişkiden alınan lezzetlerden çok daha tatlı lezzetler var. Değerli ve temiz cennet ehli (ki cehaletin perdeleri gözlerinin üzerinden kanara itilmiş ve kâmil bir bilince ve basirete varmışlar) çok daha lezzetli, tatlı ve değerli lezzetleri bırakıp cinsel lezzetlerle kendini meşgul etmesi çok uzaktır.
Çok detaylı bir davetiyede ki ev sahibi değişik ve çok çeşitli yemek ve içilecek şeyler hazırlamış akıllı ve basiret sahibi misafirler kesinlikle daha güçlü ve daha değerli yemekleri bırakıp değeri az veya değersiz olan yemek türüne temayül etmez. Her ne kadar ev sahibi sofrada var olan her şeyi onlar için hazırlamış ama misafirler çok daha lezzetli olanını bırakıp lezzeti az veya lezzetten yoksun olana göz dikmez.
Daha fazla bilgi edinmek için bkz.
 1. Cennetlik Hurul ayn ve kadınlar; soru: 6772
 2. Cennette Fikhi Hükümlern Bulunmaması; soru 417
 3. Cennetlik Huru Ayn ve Evlilik; soru 418
 

[1] İbn. Manzur, “Lisan’ul Arap”, c. 12, s. 440.
[2] Tur 24.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • “Günlere düşmanlık yapmayın, onlar da size düşmanlık yapmasın”, cümlesinden maksat nedir?
  5452 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/02/15
  Bu ibarenin anlamı şudur: “Günlere düşman kesilmeyin zira onlara düşman kesilirseniz onlar da size düşman kesilir”. Bu ibare Peygamber efendimiz’den (s.a.a.) nakledilen bazı rivayetlerde zikredilmiştir. "Günler"den kasıt haftanın günleridir.Bu tabir, zamanın ehemmiyetini ve günleri, kötülük kaynağı algılayıp şikâyet konusu yapılmaması gerektiğini göstermektedir. Aksi ...
 • Neden kutsal ziyaretgâhlar ve imamların kabri altın madeniyle kaplıdır? Neden onları fakir ve muhtaçların ihtiyaçları için harcamıyorlar?!
  5956 Eski Kelam İlmi 2011/05/21
  Bu soruya değişik açılardan cevap verilebilir:1. Bu gibi meselelerin makul bir dayanağı vardır; tüm dünyada ve tüm dinler arasında yüce şahsiyetleri anmak ve onların eserlerini ihya etmek olağan ve normal bir husustur ve bunun aklî hiçbir engeli yoktur.2. İmamlar (a.s) dünyayı terk etmiştir ama onun tüm imkânlarını ...
 • Hamd, medh ve şükür’ün farkı nedir?
  11593 Eski Kelam İlmi 2012/02/14
  Lügatte ve Istılahta Hamd, Medh ve Şükür1- Hamd lügatte sena ve övgü manasına gelmektedir.[1] Istılahta ise iradeyle yapılan güzel iş ve sıfata denir.[2] 2- Medh ...
 • “Esselamu aleykum ya sarallahi vebne sarihi ve’l-vetre’l-mevtur” cümlesinin manası nedir? İntikam kin kaynaklı bir davranış değil midir?
  7525 Eski Kelam İlmi 2011/04/12
  “Sar” ve “vetr” kelimelerinin sözlükte değişik manalarının olmasından ötürü “esselamu aleykum ya sarallahi vebne sarihi ve’l-vetre’l-mevtur” cümlesi değişik şekillerde açıklanmıştır. En uygun manası ise şudur: Ey Allah’ın intikamını üstlendiği, intikamını alacağı şahsın oğlu olan ve yakınları öldürülmüş yalnız kimse sana selam olsun.” İntikam ve ...
 • İslamla Hıristiyanlığın maneviyatları arasındaki farklılıklar nedir?
  9287 Yeni Kelam İlmi 2010/07/17
  Her dinin maneviyatının değer ve itibarı, o dinin kendisinin değer ve itibarıyla direkt olarak ilgilidir. Hıristiyanların kendi itiraflarına görede onların dini akla yatkın olmayan öğretilerle doludur. Dolayısıyla bu gibi kaynaklardan gelen menaviyatta doğal olarak bir sürü yanlışlıklarla dolu olacaktır. İslamın maneviyatıyla Hıristiyanlığın maneviyatı arasındaki temel fark işte buradadır; ...
 • Acaba evliliğin kendine özgü şartları varmı?
  2975 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2019/06/30
  İslam dinine göre geçici ve daimi evliliğin kendine özgü şartları bulunmaktadır. Bu şartlar şunlardır: Nikah akdini okumak. Kadın ve erkeğin razı olması yeterli değildir. Bunun yanında nikah kastıyla nikah akdi okunmalıdır. Vacip olan ihtiyat nikah akdinin sahih arapcayla okunmasıdır. Eğer kadın ve erkeğin kendisi ...
 • Kendi görevini bilmediği için Ehl-i Sünnet fıkhına göre amel eden bir Şia’nın görevi nedir?
  5980 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/02/06
  Cevap: Biz sizin sorunuzu taklid mercilerinin fetva bürolarına gönderdik şu şekilde cevap verdiler:Ayetullah Uzma Hamenei’nin Fetva Bürosu: Yapmış olduğu ameller, şimdi taklid ettiği fetva merciinin fetvalarıyla uyumlu değilse o amelleri kaza etmelidir.
 • İmam Ali (a.s) ölüleri diriltebilir mi?
  11440 دانش، مقام و توانایی های معصومان 2012/07/24
  Bir kimsenin bağımsız olarak ve Allah’a ihtiyaç duymadan böyle bir işi yapması fiilsel tevhit (yaratılışta tevhit) ile çelişir; çünkü ölüm ve hayat sadece Allah’ın elindedir. Ama bir kimse ilahi izin ile böyle bir iş yapmak isterse, böyle bir fiil gerçekleşebilir ve bu hususta hiçbir akli bir engel ...
 • Eğer Ehlibeyt (a.s) «خُزّان العلم» ilmin madeni iseler neden kumeyl duasını Hz. Hızır İmam Ali (a.s)’a öğretmiştir?
  4770 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2019/04/07
  Kumeyl duası Şeyh Tusi’nin “Misbah’ul-Muteheccid”[1] ve Seyit ibn. Tavus’un “İkbal’ul-Emal” adlı eserlerinde nakledilmiştir. Seyit ibn. Tavus bu duayı eserinde naklederken şöyle açıklama yapmaktadır: Şeyh Tusi’nin naklettiği rivayetten başka bir rivayette gördüm ki Kumeyl ibn. Ziyad Neğei diyor ki: Basra mescidinde İmam Ali (a.s)’ın yanında ...
 • Spor yapmak amacıyla dans etmenin sakıncası var mı?
  5766 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/10/12
  Taklit mercilerin bürolarından yapılan istiftalardan alınan cevaplar şöyledir:Rehber Ayetullah Hamanei: Dans etmek, şehveti tahrik veya haram fiile yol açar ya da fesada sürükler veyahut kadın, namahrem erkeklerin içinde dans ederse haramdır.

En Çok Okunanlar