Gelişmiş Arama
Ziyaret
7066
Güncellenme Tarihi: 2012/03/10
Soru Özeti
Daha evlenmeden önce günah işlemiş olan eşimle yaşamamı sürdüreyim mi yoksa ondan ayrılayım mı?
Soru
Ben eşimin daha önce başkalarıyla telefonla irtibatlı oluğunu hata bir yerde eliyle birisine selam verdiğinden haberdarım. Bu konu evliliğimizden bir müddet geçmesine rağmen hep beni rahatsız etmiş ve kafamın kurcalanmasına neden olmuştur. Bu konu o kadar zihnimi kurcalıyor ki bazen artık talak almaya kadar beni sürüklüyor. Oysaki eşim daha önce gerçekleştirmiş olduğu o işlerden ve günahlardan çok pişmandır ve tövbe etmiştir.
Kısa Cevap

Masum olan (s.a.) kimseler hariç her insan kendi yaşam serüveninde birçok yanlışlıklara ve günahlara müptela olması çok olanaklıdır. Ama eğer günah işlemiş olan kişi daha önceki işlerinden gerçekten pişman ve tövbe etmiş ise kesinlikle Allah’ın inayetine nail olacaktır ve onun tövbesini kabul edecektir. Eğer eşiniz daha önceki işlerinden gerçekten pişman ve tövbe etmiş ise onunla yaşamını sürdür. Kesinlikle bunu bil ki sizin mükâfatınız Allah indinde mahfuzdur.

Ayrıntılı Cevap

Masum (a.s.) olan kimseler günahlardan ve çirkinliklere bulaşmaktan pak ve temizdirler. Masum olan insanlar dışındaki insanlar ise yaşam serüvenlerinde çok yanlışlıklar yapar ve günah işler olmaları olanaklıdır. İmam Sadık (a.s.) şöyle buyuruyor: “Mümin kimsenin günahı tövbe ile bağışlanır. Ve Mümin tövbe ettikten sonra güzel işler yapmayı düşünmelidir…”.[1]

Buna binaen masum olmayan insanlar hariç kendi yaşam serüveninde günah işlemeyen kişileri bulmak çok azdır. Kabul görülmeyen şey günah üzerinde kalıp ona devam etmek ve onu tekrarlamaktır. Eğer günah işlemeye devam eder ve tövbe etme ve onlardan vazgeçme düşüncesinde olmazsa ondan uzak kaçmak gerekir. Ama eğer günah işlemiş kişi kendiişlerinden pişman olmuş ve tövbe etmişse kesinlikle Allahın inayetine nail olacaktır. Onun tövbesi kabul görülecek ve onun gelişmesi ve ilerlemesi için ortam sağlanılacaktır. Günahkâr olan biz de Allah u Teala gibi günahlarından ve yanlışlıklarından vazgeçip pişman olan kimselerin pişmanlıklarını ve tövbe edenlerin tövbesini kabul etmeliyiz.     Onların ayıplarını ve günahlarını başka yerlerde açmamalıyız. Onlardan, gelişmelerinin, rüştlerinin ve yücelere çıkmalarının fırsatını almamalıyız. Buna binaen eğer eşiniz daha önceki işlerinden gerçekten vazgeçmiş, pişman ve tövbe etmiş ise onunla kâmil bir şekilde güzel davranışlarla yaşamını devam ettir. Onun ayıplarını yüzüne vurma ve hiçbir yerde onun ayıplarını söyleme! Allah u Teâlâ ondan kendi nimetlerini esirgemediği gibi sizde ona iyilik yapınız. Kesinlikle biliniz ki sizin ecriniz ve mükâfatınız Allah katında mahfuzdur. Yapılacak bu affın ve bağışın sizler için birçok semeresi ve bereketi olacaktır.

 


[1] Küleyni, “Kafi”, Tahran: İntişarat-i Daru’l - Kitabi’l - İslamiye, c. 2, s. 434, hadis no: 6.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Hz. Zeynep (a.s.) hakkında Hz. Peygamber Efendimiz’den (s.a.a.) rivayet edilen bir hadis var mı?
  15705 تاريخ بزرگان 2008/08/18
  Hz. Zeynep (s.a.), hicretin beşinci veya altıncı yılında, Medine-i Münevvere’de dünyaya gelmiştir. Peygamber Efendimiz’in (s.a.a.), Hz. Zeynep (s.a.) hakkında buyurduğu güvenilir bir rivayet elimizde bulunmasa da Hz. Fatıma (s.a.) hakkında buyurduğu birçok güvenilir rivayet vardır ve bu rivayetler Hz. Zeyneb’i (s.a.) de kapsamaktadır. Hz. Zeynep (s.a.), iman, takva, sabır, zulümle ...
 • Spor hareketleri müzikle yapılırsa sakıncası olur mu? Bu hareketler dans hükmüne girer mi?
  12247 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/10/12
  Dans ve müzik birbirinden ayrı iki konu olup her birinin kendine özgü hükümleri vardır. Yani haram dansla haram müzik bir arada olursa insan iki haram iş yapmış olur.Fakihlerin çoğu, oynak ve fesat amaçlı eğlence ortamlarına uygun müziklerin haram olduklarını ...
 • Rızık konusunda ne gibi rivayetler vardır? Helal rızka ulaşmanın yolları nedir? Rızkı çoğaltan dualar hangileridir?
  31475 رزق 2012/06/09
  Rızkı maddiyatla sınırlayan halkın algısının tersine rivayetler onu daha geniş bir manada tutmuş, kapsamını ister maddi olsun ister manevi Allah’ın bütün nimetleri olarak genişletmiştir. Bununla birlikte maddi rızıklar konusunda da rivayetler gelmiştir. ‘Aytıntılı Cevap’ bölümünde onların bazılarına getireceğiz. ...
 • Domuzun parçaları gibi necasetlerin bazı kısımları Müslüman olmayan kimselere satılabilinir mi?
  5139 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Hz. Ayetullah’el - Uzma Mekarim Şirazi (Allah ömrünü uzun etsin): Eğer bu konu hakkında yakininiz varsa onun alınıp satılması sakıncalıdır. Hz. Ayetullah’el - Uzma Safi Gülpeygani (Allah ömrünü uzun etsin): Soruda gelen konu hakkında bilgim yok ama eğer söz konusu maddeler ...
 • Zamanın İmamının (a.c) annesi Rum padişahının torunu muydu?
  6852 تاريخ بزرگان 2011/04/21
  Hadislerin ve tarihin naklettiği üzere İmam Zamanın (a.c) annesinin asıl adı “Melike”’dir. Melike, baba tarafından Rum kayserinin oğlu Yaşua’nın kızına ve anne tarafından da İsa’nın (a.s) vâsii olan Şamun b. Hamun b. Sefa’nın torunlarına ulaşmaktadır. ...
 • Sigara filtresinde domuz kanının kullanılmasının hükmü nedir?
  11614 Domuz 2012/03/14
  İran’daki “sigara kurumunun” müdürünün yaptığı açıklamaya göre dünyada sigara üreten şirketleri sigaranın filtresindeki elyafının yapıştırıcısında domuz kanının hemoglobin’inden istifade ediyorlar.[1] Domuzun kendisi ve domuzun kanının necis oluşunda şek yok ve bunun haram oluşu müsellemdir. Rutubetli olarak her hangi bir yere temas ederse ...
 • Faiz içeren borç almak haram mıdır?
  6498 Borç Verme Ve Faiz 2012/05/27
  Borç almak hatta devlet bankasından olsa bile ve her ne kadar faiz içerse de durumsal hükümler açısından doğrudur (yani borcu alan şahıs paranın maliki olur ve onun bu parayla yaptığı muameleler doğru sayılır), ama bu para faiz içeriyorsa yükümlülük açısından onu almak haramdır (yani böyle bir şahıs ...
 • Kendi dünya hayatında namaz kılmayıp Para verecem benim yerimde namazım kılınsın diyen bir kimse ile namaz kılan bir kimse arasında ne fark vardır? Acaba bu düşüncenin kendisi doğru olabilir mi?
  5619 Teorik Ahlak 2012/03/10
  Bildiğiniz gibi namaz bir tekliftir. Ama teklif olmasının yanı sıra yaşamda maddi ve manevi eser ve bereketlere sahiptir. Servet sahibi olan bir kimsenin varisleri vefatından sonra birisini ecir alarak namazını kıldırarak onun azabını azaltabilmeleri mümkün olabilir ama kesinlikle namazın dünyevi ve manevi eser ve bereketlerinden mahrum kalacaktır. ...
 • İran İslam Cumhuriyetinin dışındaki Ülkelerde oy kollanmanın hükmü nedir?
  5509 Diğer Konular 2012/05/19
  Diğer ülkelerin seçimlerine iştirak etmek eğer Müslümanların maslahatına ters ise veya İslam düşmanlarının güçlenmesine neden oluyor ise caiz değildir. İslam ve Müslümanların maslaha­tını ardında getiriyor ve onların güçlenmesine neden oluyor ise seçimlere iştirak edip oy kol­lanmak uygundur. Bu durum dışında oy kollan­mak mubahtır. Mükellefin ihtiyarine bağlıdır. ...
 • Ayat namazı nasıl kılınır?
  9351 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/28
  Konuyu iki bölümde ele alacağız: a) Ayat namazına neden olan şeyler.b) Ayat namazının nasıl kılındığı.a) Ayat namazı şu olaylardan biri vuku bulduğunda farz olur: Güneş tutulması, Ay tutulması (tutulmalar kısmi de olsa), deprem ve halkın genelini korkutan şimşek çakması, ...

En Çok Okunanlar