Gelişmiş Arama
Ziyaret
3210
Güncellenme Tarihi: 2010/06/20
Soru Özeti
Su fiyatlanın yüksek olduğu taktirde cenabet guslü için ne yapmalıyız?
Soru
Ben şunu biliyorum ki her cenabet olduğumda gusül almak farzdır. Ancak yaşadığım ülkede su fiyatları çok yüksektir. Ve bizim bunu ödemeğe gücümüz yoktur. Sudan başka ayrıca doğal gaz fiyatları da pahalıdır. Sürekli banyoya gitmek mümkün değildir. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Bu konuda bana yardımcı olun.
Kısa Cevap

Cenabet guslü kendiliğinde farz değildir, ancak farz namazı yerine getirmek ve benzeri bazı işler için farz olur. [1] Ancak gusül için su kullanmak size tahammül edilmesi mümkün olmayacak derecede iktisadi yönünden zorluk getiriyor, sizi sıkıntı ve zarara düşürüyorsa bu durumda gusül etmeniz farz olmaz, gusül yerine teyemmüm edebilirsiniz[2]ve sadece sizi böyle bir zorluğa düşürmeyecek miktarda gusül ederseniz. Buna göre cenabet için gusül almak sizin buna imkanınız olduğu durumdadır.

Hatırlatılması gereken bir hususta şu ki, eğer günde birkaç defa cenabet oluyorsanız, öğle ve ikindi namazlarını kılmayı biraz geciktirir ve gusül eder sonra gün batmadan önce öğle ve ikindi namazlarınızı kılar, sonra akşam olunca akşam ve yatsı namazlarınızı da kılarsınız. Böylece dört namaz için bir defa gusül almış olursunuz.  Eğer günde iki defa gusül imkanına sahipseniz sabah namazı için de bir gusül edersiniz. Böylece gündelik namazları iki gusülle yerine getirmeniz mümkün olur.[1] Tevzihu’l-Mesail-i Meraci’ c. 1 s. 214 Mesele 358

[2] Ade s. 372 Mesele 665

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Müstehcen filmlere bakmaktan nasıl tövbe edebiliriz?
  10801 Pratik Ahlak
  Günah, kötü kokulu bir lağım kuyusu gibidir, insan ona ne kadar çok dalsa kokusunu o kadar az alır. Zira insanın koku alma duyusu iş yapamaz hale gelir ve daha fazla battığının farkında olmaz. Öte yandan, insanın bu ...
 • Apolet almak için kendi şehirleri dışında başka bir şehre giden askerlerin namaz ve oruç durumları nasıldır?
  3349 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • İntihar gibi bazı günahlar insanın otomatik bir şekilde cehenneme girmesine neden olur mu?
  7842 گناه
  İnsanın paraşüt ve yardımcı araçlardan istifade etmeksizin kendisini yüksek bir noktadan atması onun bedeninin parçalanmasına neden olur. Aynı şekilde insan kendini derin bir denize atar ve yüzme tekniklerini de bilmezse doğal olarak kendisinin boğulmasına zemin hazırlar. Bu her iki durumda da dönüş yolu bulunmaz. Bazı günahlar da tövbe ...
 • Allah’ı görme hakkında Şia’nın görüşü nedir ve bu hususta Ehlisünnetin görüşünü inceler misiniz?
  6574 پروردگار. نامها و ویژگی ها
  Ehlisünnetin birçok âlimi eğer bu dünyada Allah görülmezse onun kıyamette görüleceğine inanır! Onlardan bazıları bu hususta şöyle demiştir: Bu Ehlisünnet ve hadis âlimlerinin inancıdır. Bazıları da Hz. Musa (a.s) ve İsrail oğulları tarafından Allah’ı görme hadisesi hakkında şöyle demiştir: Bu olay Allah’ı görmenin imkânsızlığına delalet etmez, sadece ...
 • Gök hakkındaki elli yedinci suredeki yirmi birinci ayet ile üçüncü suredeki yüz otuz üçüncü ayet arasında bulunan çelişki nasıl halledilebilir?
  4456 Tefsir
  Bu ayetlerin çelişik addedilmesine neden olan nokta, es-sema (gök) kelimesinin bir gök olarak tercüme edilmesidir. Oysaki kelimenin gerçek tercümesi göktür, bir gök değildir. Hatta dilimizdeki tercümede de gök ile gökler arasında bir çelişki ve farklılık bulunmamaktadır; tıpkı “gökte bulut gördüm” ya da “göklerde bulutlar gördüm” dememize benzer. ...
 • Vacib’ul-vucudun bütün kemallere sahip olduğunun delili nedir?
  563 صفات واجب
  Vacib’ul-vucut zaten bütün kemallere sahip olmalıdır. Zira kemallerden bir kemale sahip olmaz ise bu eksikliğe ve noksanlığa sonuç olarak ta fakirliğe yol açar, buda vacib’ul-vucut için niyazdır. Açıktır ki kemali bir varlığın sahip olmadığı kemaller varsa bu kemalleri hasıl etmek için bir başkasına ihtiyaç duyar. Sizin faraziyeniz; ...
 • Bir yere girdiğimizde orada kadın sesiyle müzik yayınlanıyorsa nasıl davranmalıyız?
  3366 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bu tür şarkılar haramdır. Buna göre sizin için iki görev söz konusudur: 1- Taksi veya araba şoförüne karşı tutumunuz2- Dinlemek veya dinlemek konusunda görevinizBirinci görev konusunda şunu bilmek gerekir ki bu tür şarkılar münkerdir ve göreviniz münkerden alı koymaktır. Marufa emretmek ve münkerden alı koymak gerekli ...
 • Acaba ruh ve Cin’in insana eziyet etme gücü varmı?
  707 Tefsir
  Bizlerin Cin hakkında sahip olduğu bilgi oldukca kısıtlıdır. Buna rağmen hadislerden anlaşılan Cinlerinde insanlar gibi mesuliyetleri ve görevleri olduğudur. Onlarda çeşitli inançlara sahiptir. Bazıları itaat ehli bazıları ise isyankardırlar. Cinler düşünce güçü açısından zayıf olmakla birlikte birçok işi süratle yerine getirecek kayde değer harikulade güçe sahiptir. Aynı ...
 • İnsani Şeytan nedir?
  11630 Eski Kelam İlmi
  “Şeytan” kelimesi, insan, cin veya herhangi bir türden olan isyankâr, asi ve saptıran varlıklar için kullanılan genel bir isimdir. Kuran- Kerim’de şeytan kelimesi özel bir varlık için kullanılmamış, hatta şer, fitneci ve fesat çıkartan insanlar için de şeytan tabiri kullanılmıştır.Buna göre, İnsani Şeytandan maksat, ilahi emirlere isyan etmeleri sonucu ...
 • İran’da halktan zekatı, devlet mi yoksa devlete bağlı kurumlar mı alır?
  3195 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  İslam Cumhuriyeti devleti, yetkililer ve ülkenin kültürel konulardaki uzmanlarının çabalarıyla, İslam dininin für’ûundan olan, Kur’an-ı Kerimde yer yer namazın yanında zikredilen ve İslamın önemli buyruklarından olan zekat kültürünün ihya ve yaygınlaşması için bir kaç yıldır bütün İran’da çalışmalar yapılmaktadır. Köylü ve çiftçilerden zekatın kolay ...

En Çok Okunanlar