Gelişmiş Arama
Ziyaret
9150
Güncellenme Tarihi: 2011/03/01
Soru Özeti
acaba meni necis midir, ve başka şeyleri de necis ediyor mu?
Soru
cinsel ilişki kurmakla erkekden çıkan su necis midir? Her hangi bir şeyin üstüne tüküldüğünde o şey necis oluyor mu?
Kısa Cevap

Eşiyle cinsel ilişkide bulunmak ve aşk yapmak esnasında insandan çıkan su şu aşağıdaki üç taneden birisi olması mümkündür:

1-   Mezi; mezi bazen sevişmekten ve oynamaktan sonra (ama meniden önce) insandan çıkan bir su türüdür. Bu su temizdir.

2-   Vezi; vezi bazen meniden sonra insandan çıkan bir su türüdür. Bu su da pak ve temizdir.[1] (vedi de bazen idrardan sonra insandan çıkan bir su türüdür. bu su da pak ve abdesti bozmiyor).

3-   Meni; şehvetle eşiyle cinsel ilişkide bulunmak ve aşk yapmak esnasında insandan çıkan sudur ki, bu su insandan çıktıktan sonra insanın bedeninde bir gevşeklik meydana geliyor.[2]

İnsanın ve fışkıracak kadar kan sahibi olan hayvanların[3] menisi necistir.[4] Yaş ve rutubetli haliyle bir yere sirayet ederse sirayet ettiği yeri de neci ediyor.[5]

Netice itibariyle meni necistir ve tüküldüğü her yeri de necis edyor.


[1] İMAM HUMEYNİ, "tevzihu'l-mesail el-mahaşi" c. 1, s. 63, mes'ele: 346.

[2] İMAM HUMEYNİ, "tevzihu'l-mesail el-mahaşi" c. 1, s. 63.

[3] HUYİ, TEBRİZİ, ZENCANİ: insan ve her hayvanınki…

[4] MEKARIM: eti yeyilen havan olsun eti yeyilmeyen hayvan olsun hepsininki necistir. Sıçracak derecede kanı olmayan hayvanların menisinden de ihtiyati vacip gereğince sakınmak ve kendini ondan korumak gerekir. SİSTANİ: erkek ve sıçracak derecede kan sahibi olan erkek olan hayvanların menisi necistir. Kadından şehvetten dolayı çıkarak cünüplüğüne neden olan rutubet 346. Meselede yapılan tafsilata göre meninin hükmündedir. İhtiyati vacip gereğince sıçrayacak derecede kana sahip ve eti yeyilen hayvanların menisinden sakınması gerekir. (İMAM HUMEYNİ, "tevzihu'l-mesail el-mahaşi" c. 1, s. 69, mesele: 87.  

[5] İMAM HUMEYNİ, "tevzihu'l-mesail el-mahaşi" c. 1, s.141.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Şia’nın ortaya çıkış tarihi hangi dönemde vuku bulmuştur?
  642 پیدایش شیعه
  Şia’nın ortaya çıkış tarihi hakkında tarihciler tarafından çeşitli görüşler ortaya atılmıştır.[1] İmamiye Şia’sının görüşü şudur: Şia’nın ilk tohumlarını Allah Teala Kuran’ı Kerim’de ekmiş, İslam Peygamberi (s.a.a) risaleti döneminde onu hadisleri ve açıklamalarıyla sulamış kökleşmesini sağlamıştır.[2] Şia’nın ‘şecere tayyibe’si Allah Resulü (s.a.a) ...
 • Günahta ısrar etmek cezanında artmasına neden olur mu?
  19828 Pratik Ahlak
  Günahta ısrar etmek, deyimi iki manada kullanılmaktadır: 1)Günahı tekrarlamak, 2)Günah işledikten sonra tövbe ve istiğfar etmemek.Günahta ısrar etmenin çok kötü sonuçları vardır. Ayet ve rivayetlerde bu durum şiddetle kınanmış ve küçük günahın büyük günaha dönüşmesi, takva dairesinden çıkılması, bedbahtlık, itaat etmemek, insanı küfür ve ...
 • İranda ne kadar Yahudi var ve İran devletinin onlara davranışı nasıldır?
  7835 Düzenler
  İran İslam Cumhuriyetinde dini azınlıklar (Yahudi, Hıristiyan, Zerdüşt...) Müslümanlarla beraber yaşamaktalar. İran Yahudilerinin kendi istatistiklerine göre İranda şu anda 20 bin civarında Yahudi (Kelimi) vardır.[1] Onlarda diğer İran vatandaşlarının sahip olduğu tüm hak ve hukuka sahiptirler. Ekonomi, ibadet, sosyal ...
 • Değişik düşünürlerin bakışında tanrı mefhumunun özellikleri nedir ve ortaçağ Hıristiyan filozoflarının bakışında başka hangi özellikler bulunabilir?
  5374 فلسفه غرب
  Antik Yunan filozofları tüm şeylerin ve yaratılışın kaynağını araştırmada tanrı adında bir mefhuma ulaştı. Ortaçağ filozoflarının tanrısı, önceki filozofların tanrısından farklıdır. Hıristiyan filozoflarının tanrısı ile Yunan ve Roma tanrıları arasındaki fark, yaratan olmadadır. Tanrı hakkında değişik filozofların görüşleriyle aşina olmak için, ayrıntılı cevapta onların görüşleriyle ilgili olarak kısa bir ...
 • Eğer abdestten önce insanın yüzü necis olursa necaset abdest suyu yoluyla diğer yerlere geçer mi?
  4218 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Eğer abdest alırken yüzünüzü yıkamışsanız ve abdest için yüzünüzü ikinci bir avuç suyla yıkamışsanız (genellikle hepimiz abdest esnasında bir avuçtan çok suyla yüzümüzü yıkamaktayız) hem yüzünüz temiz olmuş ve hem de abdestiniz sahih niteliğe kavuşmuştur. (Bu durumda) bedeninizin tüm kısmetleri temizdir, elinizi sürdüğünüz her yer aynı ...
 • Ulül Azm Peygamberler Hangi Dönemlerde Yaşamışlardır?
  568 تاريخ بزرگان
   Tarihi kaynaklar Ulül azm Peygamberlerin ve diğer Peygamberlerin hangi zaman dilimlerinde yaşadıklarına değinmiştir:Adem (a.s) Ebu’l-beşer:Hz. Adem (a.s)’ın ömrü hakkında Tevrat’ta geçen 930 yıl yaşadığı yönündedir.[1]  Ayrıca başka bir kaynakta Hz. Adem (a.s)’ın Cuma günü doğduğu saatte 930 yaşında vefat ...
 • Din olmaksızın maneviyata ulaşılabilir mi?
  6959 Teorik Ahlak
  Son olarak gündeme gelen yeni maneviyat tasviri, bir Müslüman olarak bizim zihnimizde yer alan maneviyat tasvirinden çok farklıdır. Bizim telakkimizde maneviyatın din ile sıkı sıkıya bir irtibatı vardır. Bir dinin maneviyatı, bir takım öğretiler mecmuasına göre amel etmekle hâsıl olur. Bunlar, maddî âlem ötesindeki hakikatlerden söz ...
 • Cude’nin Hz. Hasan’dan (a.s) olma bir evladı var mıydı?
  12638 تاريخ بزرگان
  Cude, Eş’as b. Kays Kindi’nin kızıdır. Eşas, İslam’ın ilk yıllarındaki meşhur şahıslardan olup o dönemin tehlikeli münafıklarından sayılmaktaydı. Belazeri’nin yazdığına göre Cude babasının hilesiyle İmam Hasan Mücteba (a.s) ile evlenmiştir.[1] Bir rivayette İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Eşas, Müminlerin ...
 • İnsani Şeytan nedir?
  11793 Eski Kelam İlmi
  “Şeytan” kelimesi, insan, cin veya herhangi bir türden olan isyankâr, asi ve saptıran varlıklar için kullanılan genel bir isimdir. Kuran- Kerim’de şeytan kelimesi özel bir varlık için kullanılmamış, hatta şer, fitneci ve fesat çıkartan insanlar için de şeytan tabiri kullanılmıştır.Buna göre, İnsani Şeytandan maksat, ilahi emirlere isyan etmeleri sonucu ...

En Çok Okunanlar