Gelişmiş Arama
Ziyaret
3193
Güncellenme Tarihi: 2011/04/12
Soru Özeti
Aşura Duasında imamların (a.s) makamlarının izale edilmesi ve onlardan uzaklaştırılması hakkında belirtilen cümlenin manası nedir?
Soru
Aşura Duasında imamların (a.s) makamlarının izale edilmesi ve onlardan uzaklaştırılması hakkında “sizi Allah tarafından verilen makamlarınızdan uzaklaştıran ve mertebelerinizden izale eden gruba Allah lanet etsin” diye belirtilen cümlenin manası nedir? İmamlar imamet rütbesi ve velayet makamından uzaklaştırılmış ve izale mi edilmiştir? Oysaki biz bu makamların insanlar tarafından engellenemeyeceğini bilmekteyiz.
Kısa Cevap
İmamların (a.s) makam ve mertebelerinden uzaklaştırılması ve izale edilmesinden maksat, onların ilahî ve tekvini konumlarının gerek ve eserlerine dikkat etmemek ve onları toplumsal konumlarından uzaklaştırmaktır.[i] İmamlar (a.s) yaratılışsal ve toplumsal diye iki tür makama sahiptirler. Yaratılışsal makamlar; feyiz ve nimetlerin yaratılmasının vasıtası, ilahî nurun mazharları, ilim kapısı ve madenlerinin kilidi ve ilahî yakınlaşma makamının en sağlam irtibat yolu olmak gibi hususlardır. Gerçi bu makamları yaratmak ve belirlemek Yüce Allah’ın elindedir ve insanın yaratılışsal makamları belirleme ve değiştirme gücü bulunmamaktadır, ama bu makamların gereği olan velayet, insanlara hâkim olmak ve insanlar için din ve vahyin temellerini tefsir etmek ve açıklamak gibi toplumsal makamlar engellenebilir ve önüne geçilebilir hususlardır. Ehli Beyt (a.s) düşmanları onları bu makamlardan uzaklaştırmışlardır. Nitekim İmam Seccad’ın bir duasında şöyle yer almaktadır: Hilafet ve imamet makamı senin takdir, tedbir ve buyruğuna göreydi. Bu hakkı zorla aldılar. Hükmünü değiştirdiler. Kitabın terk edildi, farzlar değişti ve Peygamberin (s.a.a) sünneti terk edildi.[ii] İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmaktadır: Her bayramda Ehli Beytin hüzün ve üzüntüsü tekrarlanmaktadır; zira onların hakkı diğerlerinin elindedir.[iii] Nitekim İmam Sadık (a.s) da şöyle buyurmuştur: Allah hâkimiyet ve saltanatı bize vermişti, Ümeyye oğulları bizden aldı.[iv] Netice olarak söylemeliyiz ki her ne kadar imamların tüm tekvini ve teşrii makamları Yüce Allah’ın buyruk ve takdirine göre olsa da hilafet ve son Peygamberin (s.a.a) vasiyetini gasp edenler bu ilahî hakka saygı duymamış ve tekvini ve ilahî makamlarının bir boyut ve cüzü olan toplumsal haklar kendilerinden zalimce gasp edilmiştir. Buna ek olarak, Ehli Beyt ve takipçilerine yönelik birçok ihanet, eziyet, işkence ve cinayete mürtekip olunmuştur. Tüm bunlar imamların (a.s) ilahî makamlarıyla çelişmektedir ve Aşura Duasında bunlardan imamların kendi makamlarından uzaklaştırılmaları ve kenara itilmeleri şeklinde bahsedilmiştir 


[i] Uzaklaştırmak ve izale etmek burada kenara itmek, uzak kılmak ve engel çıkarmak anlamındadır.

[ii] Meclisi, Muhammed Bakır, Bihar, c. 86, s. 218.

[iii] Saduk, İlelü’ş-Şerayi’, c. 2, s. 390.

[iv] Kuleyni, Kâfi, c. 8, s. 266.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Allah, taklit üzere Müslüman olmayı kabul eder mi?
  5139 Eski Kelam İlmi
  Ahirette inancımız hakkında sorulan soruya “Atalarımızı taklit edip onları körü körüne takip ettik” demekten başka bir cevabımız yoksa bu cevap geçerli olmaz. Çünkü böyle bir durum insanın fıtrat ve yaratışına da aykırıdır. İnanç, ilim ve yakin üzerine olmalıdır. Elbette bu ilim ve yakini insan bir bilenin ...
 • İlim ve ameli birleştirmek için uygun ve etkili çözüm nedir?
  3441 Pratik Ahlak
  İslamî usuller esasınca, ancak salih ameli peşinden getiren bir ilim ve bilgi faydalı olabilir. Ama bununla birlikte bazı âlimlerin salih amel işlemekten geri kaldığını gözlemlemekteyiz. Bu konu değişik nedenlerden kaynaklanabilir. Mesela onlar sadece bir takım ıstılahları öğrenmiş, gerçek bilgin olmamış, bilgilerine önem vermemiş, dünya hayatını ahirete tercih etmiş, dinî ...
 • Dua psikolojisi hakkındaki kaynakları tanıtır mısınız?
  2973 Pratik Ahlak
  Dua psikolojisi hakkındaki kaynaklar üç kısımdır:a)Din psikolojisini genel olarak ele alan kaynaklar.Ancak bunlardua psikolojisini özel olarak işlememişlerdir. Örneğin William James’inyazdığı, Muhammed Kaini’nin tercüme ettiği ‘Din ve Revan’ (Din ve Ruh) ve Mesut Azerbaycani’nin yazdığı ‘Revanşinasi-i Din’ (Din Psikolojisi) bu türendir.
 • Eğer Şeytan ateştense nasıl ateşte yanacak?
  7622 ابلیس و شیطان
  Âlem daima bir değişim içerisindedir. Eşyanın (maddenin) özellikleri de etki tepkilerden dolayı değişkenlik göstermektedir. Hatta bilim adamları yanmayan bir maddeyi üzerinde değişiklikler yaratarak yeni bir unsur yani yanıcı bir madde elde edebilirler. İnsanın böyle bir yeteneğe ulaştığı şu halde acaba varlık âleminin Rabbi’nin Şeytan’ı oluşturan unsurlarda küçük ...
 • Allah-u Teala insanı hangi amaç için yarattı?
  12833 Eski Kelam İlmi
  a) Allah-u Teala’nın yaratıcılığı yaratmayı gerektiriyordu.b) Yaratılış düzeni hikmetli ve bir hedef üzerinedir.c) Kainatın ve diğer varlıkların yaratılmasının son hedefi insandı; çünkü her şey onun içindir ve en güzel yaratıcı ...
 • Adamın birisi malının bir kısmını (cüz’i) vasiyet etmiş ama bu kısmın miktarını tayin etmemiştir. Bu kısmın miktarı hangi yöntem tayin edilebilinir?
  4266 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Her iki gruptan olan rivayetlerin senedinin sahih olduğu âlimler tarafından kabul görülmüştür.  Bu nedenle iki grubu cem etmek için bazı cihetler belirtmişlerdir. Burada onlara işaret edeceğiz:1-   Mal sahipleri daha önceleri kendi mallarını taksim ediyorlardı. Bazıları ...
 • İmam Ali Hadi (a.s)’ın biyografisini anlatır mısınız?
  123 امام هادی ع
 • kaşların olduğu yerde dövme yapmak abdesti batıl ediyor mu?
  3437 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  aşağıdaki cevaplar müçtehitlerin defterlerinden alınmıştır. Ayetullah Hameney’nin defteri: (yapılan dövme) abdest ve gusül alırken suya engel oluyorsa, kaldırılması gerekir. Ama eğer dövme işlemi derinin dibinde yapılmış ise, abdeste zararı yoktur.Ayetullah Mekarım Şirazi’nin defteri: abdeste mani değildir.
 • Cenabet olan kimse gusül almadan banyodan çıkarsa bütün bedeni necis sayılır mı?
  13960 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Sorunun cevabını vermeden önce şu noktayı hatırlamamız gerekir: Cenabetten maksat necasetle bütün bedenin necis olması değildir. Cenabet gerçekte manevi necasettir. Meni bedenin tümünü değil yanlızca bedenin değdiği yeri necis eder, yıkamakla ve necasetin gidermesiyle değdiği yer pak olur. Örneğin cenabet olan ...
 • Daru’l-harp ne demektir ve nerelere Daru’l-harp denir?
  229 Cihat
   Öncelikle konunun ihtilaflı bir konu olduğunu belirterek başlamak yerinde olacaktır. Zira söz konusu kavramların ilk dönem İslam uleması tarafından  incelendiği zaman diliminde İslam toprakları bir bütün olarak yönetilmekte ve Müslümanlar bu topraklarda yaşamaktaydı. Ülkeler arasında günümüzde olan anlaşmalarda söz konusu değildi. Bu anekdot ışığında ilk dönem yapılan ...

En Çok Okunanlar