Ziyaret
2870
Güncellenme Tarihi: 2011/04/12
Soru Özeti
Aşura Duasında imamların (a.s) makamlarının izale edilmesi ve onlardan uzaklaştırılması hakkında belirtilen cümlenin manası nedir?
Soru
Aşura Duasında imamların (a.s) makamlarının izale edilmesi ve onlardan uzaklaştırılması hakkında “sizi Allah tarafından verilen makamlarınızdan uzaklaştıran ve mertebelerinizden izale eden gruba Allah lanet etsin” diye belirtilen cümlenin manası nedir? İmamlar imamet rütbesi ve velayet makamından uzaklaştırılmış ve izale mi edilmiştir? Oysaki biz bu makamların insanlar tarafından engellenemeyeceğini bilmekteyiz.
Kısa Cevap
İmamların (a.s) makam ve mertebelerinden uzaklaştırılması ve izale edilmesinden maksat, onların ilahî ve tekvini konumlarının gerek ve eserlerine dikkat etmemek ve onları toplumsal konumlarından uzaklaştırmaktır.[i] İmamlar (a.s) yaratılışsal ve toplumsal diye iki tür makama sahiptirler. Yaratılışsal makamlar; feyiz ve nimetlerin yaratılmasının vasıtası, ilahî nurun mazharları, ilim kapısı ve madenlerinin kilidi ve ilahî yakınlaşma makamının en sağlam irtibat yolu olmak gibi hususlardır. Gerçi bu makamları yaratmak ve belirlemek Yüce Allah’ın elindedir ve insanın yaratılışsal makamları belirleme ve değiştirme gücü bulunmamaktadır, ama bu makamların gereği olan velayet, insanlara hâkim olmak ve insanlar için din ve vahyin temellerini tefsir etmek ve açıklamak gibi toplumsal makamlar engellenebilir ve önüne geçilebilir hususlardır. Ehli Beyt (a.s) düşmanları onları bu makamlardan uzaklaştırmışlardır. Nitekim İmam Seccad’ın bir duasında şöyle yer almaktadır: Hilafet ve imamet makamı senin takdir, tedbir ve buyruğuna göreydi. Bu hakkı zorla aldılar. Hükmünü değiştirdiler. Kitabın terk edildi, farzlar değişti ve Peygamberin (s.a.a) sünneti terk edildi.[ii] İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmaktadır: Her bayramda Ehli Beytin hüzün ve üzüntüsü tekrarlanmaktadır; zira onların hakkı diğerlerinin elindedir.[iii] Nitekim İmam Sadık (a.s) da şöyle buyurmuştur: Allah hâkimiyet ve saltanatı bize vermişti, Ümeyye oğulları bizden aldı.[iv] Netice olarak söylemeliyiz ki her ne kadar imamların tüm tekvini ve teşrii makamları Yüce Allah’ın buyruk ve takdirine göre olsa da hilafet ve son Peygamberin (s.a.a) vasiyetini gasp edenler bu ilahî hakka saygı duymamış ve tekvini ve ilahî makamlarının bir boyut ve cüzü olan toplumsal haklar kendilerinden zalimce gasp edilmiştir. Buna ek olarak, Ehli Beyt ve takipçilerine yönelik birçok ihanet, eziyet, işkence ve cinayete mürtekip olunmuştur. Tüm bunlar imamların (a.s) ilahî makamlarıyla çelişmektedir ve Aşura Duasında bunlardan imamların kendi makamlarından uzaklaştırılmaları ve kenara itilmeleri şeklinde bahsedilmiştir 


[i] Uzaklaştırmak ve izale etmek burada kenara itmek, uzak kılmak ve engel çıkarmak anlamındadır.

[ii] Meclisi, Muhammed Bakır, Bihar, c. 86, s. 218.

[iii] Saduk, İlelü’ş-Şerayi’, c. 2, s. 390.

[iv] Kuleyni, Kâfi, c. 8, s. 266.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar

 • Allah, kalbi kırılanın bedduasını kabul eder mi? Yoksa sadece hayır dualarına mı icabet eder?
  293432 Pratik Ahlak 2012/04/04
  Beddua dini öğretilerde olan bir şeydir. Örneğin Kur’an buyuruyor: ‘Kırılsın Ebu Lehebin elleri sakat olsun...’ Bir hadiste ‘Mazlumun bedduasından korkun! Çünkü onun bedduası göğe çıkar.’ diye buyurulmaktadır. Bu konuda ayet ve hadis çoktur. Ancak nasıl ki duanın kabul olma şartları varsa ve herkesin her duası kabul olmuyorsa, ...
 • Acaba istimna (mastürbasyon) günah mıdır? Ondan kurtulmanın yolu nedir?
  184628 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2008/06/22
  İstimna (mastürbasyon) diye bilinen kendini tatmin etme büyük günahlardandır ve haramdır[i] ve ağır bir cezası vardır.İstimna ve kendini tatmin etmenin en güzel yolları pratik risalelerde şartları açıklanan evliliktir (daimi ve ya geçici). ...
 • Hz. Ali’nin (a.s) kaç tane çocuğu vardı? Çocukların ve annelerinin isimleri nedir?
  112265 Masumların Siresi 2011/04/13
  Şeyh Müfid, İrşad adlı eserinde Hz. Ali’nin (a.s) erkek ve kız olmak üzere on yedi çocuğunun olduğunu yazmıştır. O şöyle diyor: ‘Bir kısım Şii alimler diyorlar ki, Fatıma, Peygamberin (s.a.a) vefatından sonra Peygamberin Muhsin adını verdiği çocuğuna düşük yaptı. Onlara göre İmamın (a.s) on sekiz evladı vardı.’
 • Yağmur yağdığında dualar neden daha çok kabul olur?
  107357 Ahlak Felsefesi 2012/03/08
  Duanın zamanı için yapılan tavsiyelerden biri yağmurun yağdığı zamandır. Ayet ve rivayetler bunun genel nedeninin, yağmurun Allah’ın rahmetinin göstergesi olduğunu söylemekteler. Allah’ın rahmeti şu anda açıldığına göre duanın isticabetine daha fazla ümit bağlanılabilir. ...
 • Hz. Âdem (a.s) ve Havva’nı kaç tane çocukları vardı?
  101376 تاريخ کلام 2009/08/23
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Dualar, hangi şart ve durumlarda kesinlikle kabul edilmektedir?
  99386 Pratik Ahlak 2008/02/17
  Arapça bir kavram olan dua; seslenmek, çağırmak, birisine istekleri söylemek, onunla irtibat kurmak anlamına gelir. Terimsel olarak da; kulun Rabbine karşı elini ve tabii gönlünü açıp tazarru ve niyazda bulunması şeklinde tarif edilebilir. Öyleyse dua; küçük olanın büyük olana, hiçbir şeyi olmayanın sonsuz zenginlik sahibine, güçsüzün güçlüye, acizin kudret sahibine; ...
 • Bedeninin bir kısmı (el, ayak veya baş vb.) yaralı ve bandajlı olan ve de suyun kendisine zararlı olduğu bir kimse, nasıl abdest, gusül ve teyemmüm alabilir?
  87930 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/19
  Yara ve kırığı bağladığınız (bandaj) ve yara ve benzeri şeylerin üzerine sürdüğünüz şey cebire olarak adlandırılır. Bununla alınan abdest ve gusle cebire abdest ve guslü denir. Taklit mercileri cebire abdesti hakkında şöyle demektedir: Eğer yara veya çıban veyahut kırık eldeyse, onun üzeri açıksa ve üzerine su dökmek zararlıysa, onun ...
 • Sadakayı kime ve nasıl vermemiz gerekiyor? Sadakanın en az limiti ne kadardır?
  82053 Pratik Ahlak 2011/08/21
  İslam’da sadaka vermek müstehap bir ameldir. Sadaka Allah rızası için, fakire minnet etmeden, riyadan uzak bir şekilde ve haram yolda harcanmaması şartıyla verilir. İnsanın yakınları önceliklidir. Gizli bir şekilde yapılması ise daha faziletlidir.Sadaka temiz ve helal olan mallardan olmalıdır. Miktar olarak da ifrat ...
 • Fatime isminin anlamı nedir? Niçin Peygamber (s.a.a) tek kızı için bu ismi seçmiştir?
  81335 Masumların Siresi 2011/08/14
   İlk önce şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bütün isimlerin özel bir anlam taşıması ve o ismi taşıyan kişinin kişiliğini göstermesi gerekmez, sadece ismin şirki andıran ve değerlere tersi düşen bir anlam taşımaması yeterlidir.Ancak gayp aleminden gelen Hz. Fatime (a.s) gibi Allah'ın velilerinin ...
 • Acaba oruçlu iken büyük boy abdesti (gusül) alınır mı?
  73580 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ramazan ayında cünüp olan bir kimse iki durumdan birisine sahip olabilir. Ya sabah azanından önce cünüp olmuş ya sabah azanından sonra ve gün boyunca cünüp olmuştur. (Elbette oruçlu iken cima (cinsel ilişkiyle) veya istimnan (cinsel ilişki dışında her hangi bir yolla kendinden meni çıkartmak) vesilesiyle cünüp edilmemelidir. ...