Gelişmiş Arama
Ziyaret
4616
Güncellenme Tarihi: 2011/10/23
Soru Özeti
Siyonistlere menfaat sağlayan ürünleri alıp satmanın hükmü nedir?
Soru
Müslümanların, Siyonistlere menfaat sağlayan ve İslam ülkelerinde de üretilen veya piyasaya sürülen ürünleri alıp satmaları caiz midir?
Kısa Cevap

Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.

Ayrıntılı Cevap

Hz. İmam Humeyni (r.a) ve diğer taklit merciileri şöyle buyuruyorlar: İslam ve Müslümanlarla harp halinde olan Siyonistlere menfaat sağlayan malları üretmekten ve satın almaktan sakınmak bütün Müslümanlara farzdır. Yine aşağılık İsrail devletinin üretim ve satımından faydalandığı malları ithal edip satmaktan sakınmalarıda farzdır. Genel olarak, İslamın ve Müslümanların düşmanı olan gasıp İsrail devletinin faydasına olacak her türlü muameleden sakınmak gerekir. Onların mallarını ithal ederek ve satarak kâr elde etmek kimseye caiz değildir. Aynı şekilde İslama ve Müslümanlara zarar verecek hangi ürün olursa olsun satın almak Müslümanlara caiz değildir.[1]

 

Diğer taklit merciilerinin fetvaları şöyledir:

 

Hz. Ayetullah el-Uzma Hamanei’nin Bürosu: Genel olarak gasıp İsrail devletinden ithal edilen malların alım ve satımı haramdır. Yine Siyonist şirketlerin veya elde ettikleri kârla gasıp İsrail devletine yardım eden şirketlerin mallarını alıp satmak haramdır; hangi ürünün siyonistlere ait olduğunu belirlemek mükellefin kendi görevidir. Bu menfaatlerin Siyonistlere gittiği veya İslam ve Müslümanlara düşmanlık etmek için kullanıldığı belli olmazsa onları alıp satmanın sakıncası yoktur.

 

Hz. Ayetullah el-Uzma Sistani’nin Bürosu: Menfaatlerinin bir kısmını Siyonistleri desteklemek kastıyla verdikleri ispat olan şirketlerle muamale yapmak caiz değildir.

 

Hz. Ayetullah el-Uzma Mekarim Şirazi’nin Bürosu: Hayır caiz değildir ve yalnızca zorunlu durumlarda ve zaruret miktarınca caizdir.

 

Hz. Ayetullah el-Uzma Safi Gulpaygani’nin Bürosu: Genel olarak az çok dünyanın siyasi durumunu ve İslam düşmanlarının uğursuz hedeflerini bilen her Müslüman, İsrailli şirketlerin İslam ülkelerinde, hatta diğer ülkelerde aşağılık amaçlarına ulaşmak, beşeriyete karşı cinayetler işlemek ve milletlerin ekonomisine sahip olmak için çaba harcadıklarını, onların maddi sevetlerini yağmaldıklarını görmektedir. Bunlardan da önemlisi Müslümanların manevi servetlerini yağmalıyor, küfür ve ecnebi kültürünü yayıyorlar. (Dolayısıyla) Onları güçlendirip takviye edecek her türlü ticaret ve ilişki haram olup, Müslümanlar, onların ellerini İslam ülkelerinden kesilmesi için uğraşmalı, ekonomide, siyasette ve kültürel alanlarda hakimiyet kurmalarına ve öncelik kazanmalarına engel olmalıdırlar.

 

Hz. Ayetullah el-Uzma Mehdi Hadevi Tahran’nin Görüşü: Siyonizmin İslam alemi, hatta beşeriyet için arzettiği tehlikeden dolayı, bu akımı destekleyecek her türlü girişim haram ve yasaktır. Buna göre siyonizme dolaylı da olsa destek olacak malların, zorunlu durumların ve zaruretin dışında alınıp satılması yasaktır. Bunun da tesbiti mükellefin kendisine ait olup yakine ulaşmadıkça onları almaya ve satmaya herhangi bir engel yoktur.[1] -İmam Humeyni, Haşiyeli Tevzih-ul Mesail, c.2, s.1010

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Rükuda ‘Azim’, secdede ‘A’la’ isimlerinin söylenmesinin nedeni nedir?
  39858 Eski Kelam İlmi
  Rükuda Subhane Rabbiye’l-Azimi ve Bihamdih ve secdelerde Subhane Rabbiye’l-A’la ve Bihamdih dememizin asıl nedeni Allah’ın emri olması ve rivayetlerde bunları söylemeye emrolunmamızdan dolayıdır. Ama onları söylemeye emrolunmanın hikmetlerini de bulabiliriz. Rüku Allah’ı tazim etmektir. Her rükuyla Allah’ı tazim ediyoruz. Bir şeyi tazim etmek o şeyin ...
 • Kurban bayramında boynuzu kırık olan hayvan kesilebilir mi?
  16791 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Kurbanlıktan maksat kurban bayramında Mina’da kesilen hac kurbanıysa fakihlerin çoğunun fetvasına göre yaratılıştan boynuzu var imişse (şu anda boynuzu olmasa veya kırılmış olsa bile) kurbanlık için yeterlidir.[1] Ancak boynuzun içi kırılmış veya kesilmiş ise yeterli olmaz. Dış boynuzun kırılmasının sakıncası ...
 • Sorunun Özeti: Acaba “Ebu Mihnef ve bazı eserlerini ezcümle “Vakatu Taf” kitabını tanıtabilir misiniz?
  3492 Varie
  Ebu Mihnef Kimdir? Lut b. Yahya b. Said ki Ebu Mihnef ile meşhurdur, imam Sadık’ın (a.s.) değerli ashaplarından birisidir. Şia ve güvenilir bir şahıstır.[1] O birinci asrın ikinci yarısında Şii bir ailede, belki de Küfe’nın en büyük Şii ailelerinden birsinde dünyaya geldi. Dedesi nebiyi ...
 • Birbirini seven ve ilişkilerinde günaha düşmek istemeyen kız ve oğlan hangi şer’i yolla sorunlarını giderebilirler?
  8494 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  İslam’a göre kadın ve erkek birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Hekim olan Allah bu ikisini birbiri için yaratmıştır. Çünkü onlar birbirinin huzur kaynağıdır, birbirlerinin duygusal, ruhsal ve cinsel isteklerini karşılamaktadırlar.İslam iki tarafın da ihtiyaçlarının karşılanması için evliliğin (geçici veya daimi) çerçevesini belirlemiştir. Kadınla erkek ...
 • İslam dinine göre Hindular necis midir; onların vücutlarındaki rutubetin sirayet etmesinden kaçınmam gerekir mi?
  5345 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bütün taklit mercilerin fetvasına göre Allah’ı inkar eden kâfirler necistir ve onların vücudunun rutubetinden sakınılması gerekir. (Yani örneğin elleri ıslak olarak bir şeye değdiğinde ...
 • Eğer Allah yapacağımız şeyi biliyorsa bu cebir değil midir?
  5911 Eski Kelam İlmi
  Allah’ın ezeli ilmi yoluyla cebir nazariyesi için delil getirenlere karşı şu şekilde cevap verilmelidir: “Allah ezelden insanın kendi iradesiyle ameller işleyeceğini bilmektedir.” Bu cevap Allah’ın kuşatıcı ve ezeli ilmiyle çelişmez; zira Allah ezelden onun kendi iradesiyle işleri yapacağını bilmektedir. Nitekim bu Allah’ın yaratıcılığıyla da çelişmez; çünkü Allah ...
 • Rivayetlere göre iman ile sevgi ilişkisini beyan ediniz?
  8064 Eski Kelam İlmi
  Rivayetlerde sevgi ile din ilişkisini incelemek için ilkin din, iman, sevgi ve muhabbet meselesi arsında var olan zati ilişkiyi inceleyeceğiz. Sonra iki tür sevgiye; birisi ilahi muhabbet ikincisi şehvani sevgisine değineceğiz. Lütfen detaylı cevaba müracaat ediniz. ...
 • Gün batımı vakti borç ödemenin sakıncası var mı?
  3284 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Borç, bir insanın üzerinde başkasına ait olan maldır. Bununda sebebi ya borç almaktır, ya insanın kendi elinde olan başka şeylerdir (örneğin borcun, selem muamelede mal kabul edilmesi veya onun borç muamelesinde para olarak sayılması yahut kirada kira ücreti veyahut nikahta mihr, hul talakta karşılık olması vb. ...
 • Ahlâkın zekayla ilişkisi var mı?
  3697 Pratik Ahlak
  Ahlâkta diğer bir çok ilim gibi teorik ve pratik diye ikiye ayrılır:Ahlâk kurallarını ve konularını bilmenin zekayla direkt bağlantısı vardır. Yani insanın zekası ne kadar yüksek olsa öğrenme gücü de o kadar çok olur ve ne kadar aşağı olsa bu ilimden o kadar ...
 • İçlerinde birkaç iyi ve takvalı kimse var diye günahkâr bir topluma azabın gelmesi gecikebilir mi veya tümüyle uzaklaşabilir mi?
  3584 Tefsir
  Kur’an-ı Kerim’de ve rivayetlerde, günahkâr bir topluma azabın gelmesinin gecikmesi veya tümüyle uzaklaşmasının bazı nedenlerine değinilmiştir. Aşağıda onlardan birkaçını örnek olarak getiryoruz:1- Peygamberin ve İstiğfar edenlerin varlığı: ‘Oysa sen içlerinde oldukça onları azaplandırmaz ve yine bağışlanma dilerlerken Allah onlara azap vermez.’

En Çok Okunanlar