Gelişmiş Arama
Ziyaret
4305
Güncellenme Tarihi: 2011/10/23
Soru Özeti
Siyonistlere menfaat sağlayan ürünleri alıp satmanın hükmü nedir?
Soru
Müslümanların, Siyonistlere menfaat sağlayan ve İslam ülkelerinde de üretilen veya piyasaya sürülen ürünleri alıp satmaları caiz midir?
Kısa Cevap

Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.

Ayrıntılı Cevap

Hz. İmam Humeyni (r.a) ve diğer taklit merciileri şöyle buyuruyorlar: İslam ve Müslümanlarla harp halinde olan Siyonistlere menfaat sağlayan malları üretmekten ve satın almaktan sakınmak bütün Müslümanlara farzdır. Yine aşağılık İsrail devletinin üretim ve satımından faydalandığı malları ithal edip satmaktan sakınmalarıda farzdır. Genel olarak, İslamın ve Müslümanların düşmanı olan gasıp İsrail devletinin faydasına olacak her türlü muameleden sakınmak gerekir. Onların mallarını ithal ederek ve satarak kâr elde etmek kimseye caiz değildir. Aynı şekilde İslama ve Müslümanlara zarar verecek hangi ürün olursa olsun satın almak Müslümanlara caiz değildir.[1]

 

Diğer taklit merciilerinin fetvaları şöyledir:

 

Hz. Ayetullah el-Uzma Hamanei’nin Bürosu: Genel olarak gasıp İsrail devletinden ithal edilen malların alım ve satımı haramdır. Yine Siyonist şirketlerin veya elde ettikleri kârla gasıp İsrail devletine yardım eden şirketlerin mallarını alıp satmak haramdır; hangi ürünün siyonistlere ait olduğunu belirlemek mükellefin kendi görevidir. Bu menfaatlerin Siyonistlere gittiği veya İslam ve Müslümanlara düşmanlık etmek için kullanıldığı belli olmazsa onları alıp satmanın sakıncası yoktur.

 

Hz. Ayetullah el-Uzma Sistani’nin Bürosu: Menfaatlerinin bir kısmını Siyonistleri desteklemek kastıyla verdikleri ispat olan şirketlerle muamale yapmak caiz değildir.

 

Hz. Ayetullah el-Uzma Mekarim Şirazi’nin Bürosu: Hayır caiz değildir ve yalnızca zorunlu durumlarda ve zaruret miktarınca caizdir.

 

Hz. Ayetullah el-Uzma Safi Gulpaygani’nin Bürosu: Genel olarak az çok dünyanın siyasi durumunu ve İslam düşmanlarının uğursuz hedeflerini bilen her Müslüman, İsrailli şirketlerin İslam ülkelerinde, hatta diğer ülkelerde aşağılık amaçlarına ulaşmak, beşeriyete karşı cinayetler işlemek ve milletlerin ekonomisine sahip olmak için çaba harcadıklarını, onların maddi sevetlerini yağmaldıklarını görmektedir. Bunlardan da önemlisi Müslümanların manevi servetlerini yağmalıyor, küfür ve ecnebi kültürünü yayıyorlar. (Dolayısıyla) Onları güçlendirip takviye edecek her türlü ticaret ve ilişki haram olup, Müslümanlar, onların ellerini İslam ülkelerinden kesilmesi için uğraşmalı, ekonomide, siyasette ve kültürel alanlarda hakimiyet kurmalarına ve öncelik kazanmalarına engel olmalıdırlar.

 

Hz. Ayetullah el-Uzma Mehdi Hadevi Tahran’nin Görüşü: Siyonizmin İslam alemi, hatta beşeriyet için arzettiği tehlikeden dolayı, bu akımı destekleyecek her türlü girişim haram ve yasaktır. Buna göre siyonizme dolaylı da olsa destek olacak malların, zorunlu durumların ve zaruretin dışında alınıp satılması yasaktır. Bunun da tesbiti mükellefin kendisine ait olup yakine ulaşmadıkça onları almaya ve satmaya herhangi bir engel yoktur.[1] -İmam Humeyni, Haşiyeli Tevzih-ul Mesail, c.2, s.1010

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar

 • Allah, kalbi kırılanın bedduasını kabul eder mi? Yoksa sadece hayır dualarına mı icabet eder?
  295257 Pratik Ahlak 2012/04/04
  Beddua dini öğretilerde olan bir şeydir. Örneğin Kur’an buyuruyor: ‘Kırılsın Ebu Lehebin elleri sakat olsun...’ Bir hadiste ‘Mazlumun bedduasından korkun! Çünkü onun bedduası göğe çıkar.’ diye buyurulmaktadır. Bu konuda ayet ve hadis çoktur. Ancak nasıl ki duanın kabul olma şartları varsa ve herkesin her duası kabul olmuyorsa, ...
 • Acaba istimna (mastürbasyon) günah mıdır? Ondan kurtulmanın yolu nedir?
  186809 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2008/06/22
  İstimna (mastürbasyon) diye bilinen kendini tatmin etme büyük günahlardandır ve haramdır[i] ve ağır bir cezası vardır.İstimna ve kendini tatmin etmenin en güzel yolları pratik risalelerde şartları açıklanan evliliktir (daimi ve ya geçici). ...
 • Hz. Ali’nin (a.s) kaç tane çocuğu vardı? Çocukların ve annelerinin isimleri nedir?
  112986 Masumların Siresi 2011/04/13
  Şeyh Müfid, İrşad adlı eserinde Hz. Ali’nin (a.s) erkek ve kız olmak üzere on yedi çocuğunun olduğunu yazmıştır. O şöyle diyor: ‘Bir kısım Şii alimler diyorlar ki, Fatıma, Peygamberin (s.a.a) vefatından sonra Peygamberin Muhsin adını verdiği çocuğuna düşük yaptı. Onlara göre İmamın (a.s) on sekiz evladı vardı.’
 • Yağmur yağdığında dualar neden daha çok kabul olur?
  109014 Ahlak Felsefesi 2012/03/08
  Duanın zamanı için yapılan tavsiyelerden biri yağmurun yağdığı zamandır. Ayet ve rivayetler bunun genel nedeninin, yağmurun Allah’ın rahmetinin göstergesi olduğunu söylemekteler. Allah’ın rahmeti şu anda açıldığına göre duanın isticabetine daha fazla ümit bağlanılabilir. ...
 • Hz. Âdem (a.s) ve Havva’nı kaç tane çocukları vardı?
  102603 تاريخ کلام 2009/08/23
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Dualar, hangi şart ve durumlarda kesinlikle kabul edilmektedir?
  99616 Pratik Ahlak 2008/02/17
  Arapça bir kavram olan dua; seslenmek, çağırmak, birisine istekleri söylemek, onunla irtibat kurmak anlamına gelir. Terimsel olarak da; kulun Rabbine karşı elini ve tabii gönlünü açıp tazarru ve niyazda bulunması şeklinde tarif edilebilir. Öyleyse dua; küçük olanın büyük olana, hiçbir şeyi olmayanın sonsuz zenginlik sahibine, güçsüzün güçlüye, acizin kudret sahibine; ...
 • Bedeninin bir kısmı (el, ayak veya baş vb.) yaralı ve bandajlı olan ve de suyun kendisine zararlı olduğu bir kimse, nasıl abdest, gusül ve teyemmüm alabilir?
  89521 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/19
  Yara ve kırığı bağladığınız (bandaj) ve yara ve benzeri şeylerin üzerine sürdüğünüz şey cebire olarak adlandırılır. Bununla alınan abdest ve gusle cebire abdest ve guslü denir. Taklit mercileri cebire abdesti hakkında şöyle demektedir: Eğer yara veya çıban veyahut kırık eldeyse, onun üzeri açıksa ve üzerine su dökmek zararlıysa, onun ...
 • Sadakayı kime ve nasıl vermemiz gerekiyor? Sadakanın en az limiti ne kadardır?
  82844 Pratik Ahlak 2011/08/21
  İslam’da sadaka vermek müstehap bir ameldir. Sadaka Allah rızası için, fakire minnet etmeden, riyadan uzak bir şekilde ve haram yolda harcanmaması şartıyla verilir. İnsanın yakınları önceliklidir. Gizli bir şekilde yapılması ise daha faziletlidir.Sadaka temiz ve helal olan mallardan olmalıdır. Miktar olarak da ifrat ...
 • Fatime isminin anlamı nedir? Niçin Peygamber (s.a.a) tek kızı için bu ismi seçmiştir?
  82541 Masumların Siresi 2011/08/14
   İlk önce şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bütün isimlerin özel bir anlam taşıması ve o ismi taşıyan kişinin kişiliğini göstermesi gerekmez, sadece ismin şirki andıran ve değerlere tersi düşen bir anlam taşımaması yeterlidir.Ancak gayp aleminden gelen Hz. Fatime (a.s) gibi Allah'ın velilerinin ...
 • Acaba oruçlu iken büyük boy abdesti (gusül) alınır mı?
  73758 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ramazan ayında cünüp olan bir kimse iki durumdan birisine sahip olabilir. Ya sabah azanından önce cünüp olmuş ya sabah azanından sonra ve gün boyunca cünüp olmuştur. (Elbette oruçlu iken cima (cinsel ilişkiyle) veya istimnan (cinsel ilişki dışında her hangi bir yolla kendinden meni çıkartmak) vesilesiyle cünüp edilmemelidir. ...