Ziyaret
5571
Güncellenme Tarihi: 2010/05/29
Soru Özeti
Hz. Peygamber (s.a.a) zamanında kaç kişi recim edilmiştir ve bu konu hakkında hangi muteber kitaplar mevcuttur?
Soru
Hz. Peygamber (s.a.a) zamanında recim edilen kimselerin adları nedir, bu konu hakkında hangi muteber kitapta bilgi verilmiştir ve bu şahısları sayısı kaçtır?
Kısa Cevap

Recim hükmünün konusunun ispat edilmesi zor olması nedeniyle, böyle bir hüküm nadiren icra edilmektedir. Lakin Hz. Peygamber (s.a.a) zamanında bu hükmün icra edilmesi ile ilgili bir takım tarihi veriler mevcuttur. Maız, Yahudi bir erkek ve kadın, Eslemi adındaki bir fert, Beni Gamıt kabilesinden bir kadın ve Cuheyne kabilesinden başka bir kadının recim edilmesi bunun numunelerindendir.

Ayrıntılı Cevap

Recim cezasına çarptırılmaya neden olan suçun ispatlanma şartları çok zor olduğundan pratikte bu ilahi haddi uygulamak nadiren gerçekleşmiştir. Lakin bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.a) zamanında bunun birkaç yerde uygulandığına dair tarihsel veriler mevcuttur. Bunun bazı numunelerine aşağıda işaret ediyoruz:

1. Maız b. Malik, Hz. Peygamberin (s.a.a) yanına gelerek zina yaptığını itiraf etti ve Hz. Peygamber (s.a.a) onu recim etmelerini emretti.[1]

2. Hadislerde belirtildiği üzere Hz. Peygamber (s.a.a) Yahudi bir erkek ve kadını zina ettiklerine dair kendi dinlerine mensup başka şahısların tanıklıklarından sonra recim etti.[2] (Yahudi şeriatı esasınca da bu bireylerin cezasının recim olduğu belirtilmelidir.)

3. Kazeruni Muntaki kitabında Hicri 9. yılın hadiselerini anlatırken bu yılda Hz. Peygamberin (s.a.a), Beni Gamıt kabilesinden bir kadını recim ettiğini aktarmıştır.[3]

4. Nakledildiği üzere Hz. Peygamber (s.a.a), Maız’ı itirafı üzere recim ettiği gibi, bu hükmü Beni Gamıt ve Cuheyne kabilelerinden iki kadın hakkında da itirafları üzere icra etmiştir.[4]

5. Cabir b. Semre şöyle nakleder: Ben Eslemi adındaki bir ferdin recim edildiği Cuma gününde Hz. Peygamberden (s.a.a) şöyle buyurduğunu duydum…[5]

Sorunuzun diğer bölümü hakkında şunu söylemeliyiz: Konusu Hz. Peygamber (s.a.a) zamanındaki recimlere özgü olan bir kitap bulmak zordur ve büyük ihtimalle böyle bir kitap mevcut değildir. Lakin konu hakkındaki tarihsel nakiller hadis ve tarih kitaplarında belirtilmiştir ve biz onlardan bazılarını size bildirdik. Bu konu fıkhi istidlali kitaplarda da incelenmiş ve etüt edilmiştir. Örneğin değerli Cevahiru’l-Kelam kitabına müracaat edebilirsiniz.[6] Yanı sıra eğer siz “er-Recm” kavramını “Camiu’l-Fıkh-ı Ehlibeyt” CD’sindeki mevcut fihristlerde tarayacak olursanız, dini düşünürlerin recim konusunu işledikleri başlıklara ulaşabilirsiniz. Son olarak şu noktaya dikkat edilmelidir: Zanlı, itiraf etmeyinceye dek konusu nadiren ispatlanabilen bu hükmün icrası ilk bakışta sert gözükebilir, lakin böyle bir suça bulaşmış bir şahıs tövbe ederse[7] ve ardından hüküm icra edilirse kendisinin günahı bağışlanır ve yeri cennet olur.[8]

 


[1]Kuleyni, Muhammed bin Yakup, Kâfi, c. 7, s. 185, hadis 5, Daru’lKutubu’l İslamiye, Tahran, 1365 h.ş.

[2]İhsai, ibniebi Cumhur, Avaliyu’lLeali, c. 1, s. 445, hadis 193, İntişaratıSeyyidu’ş Şüheda, Kum, 1405 h.k.

[3] Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’lEnvar, c. 21, s. 366, Müessesetü El- Vefa, Beyrut, 1404 h.k.

[4]Avaliyu’lLeali, c. 1, s. 441.

[5]Biharu’lEnvar, c. 36, s. 239, hadis 38.

[6] Necefi, Muhammed bin Hasan, Cevahiru’l Kelam fi şerhi Şeraiu’l İslam, c. 41, s. 318 – 323, Daruİhyau’tTurasu’l Arabi, Beyrut, çapı heftum.

[7]0000000, Tercüme ve şerhi Tebsiretu’lMuteallimin fi Ahkami’d Din, c. 2, s. 729; Marifet, Muhammed Hadi, Talik ve tahkik hovlu kitabı Gaza, s. 405; El- Mümini’lKummi, Muhammed, MebaniyiTahriru’l Vesile, c. 2, s. 139; Cevahiru’l Kelam fi şerhi Şeraiu’l İslam, c. 41, s. 581.

[8]Muhaddisi Nuri, Müstedreku’lVesail, c. 9, s. 120, hadis 10415, MüessesetüA’lulBeyt, Kum, 1408 h.k.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar

 • Allah, kalbi kırılanın bedduasını kabul eder mi? Yoksa sadece hayır dualarına mı icabet eder?
  293432 Pratik Ahlak 2012/04/04
  Beddua dini öğretilerde olan bir şeydir. Örneğin Kur’an buyuruyor: ‘Kırılsın Ebu Lehebin elleri sakat olsun...’ Bir hadiste ‘Mazlumun bedduasından korkun! Çünkü onun bedduası göğe çıkar.’ diye buyurulmaktadır. Bu konuda ayet ve hadis çoktur. Ancak nasıl ki duanın kabul olma şartları varsa ve herkesin her duası kabul olmuyorsa, ...
 • Acaba istimna (mastürbasyon) günah mıdır? Ondan kurtulmanın yolu nedir?
  184628 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2008/06/22
  İstimna (mastürbasyon) diye bilinen kendini tatmin etme büyük günahlardandır ve haramdır[i] ve ağır bir cezası vardır.İstimna ve kendini tatmin etmenin en güzel yolları pratik risalelerde şartları açıklanan evliliktir (daimi ve ya geçici). ...
 • Hz. Ali’nin (a.s) kaç tane çocuğu vardı? Çocukların ve annelerinin isimleri nedir?
  112265 Masumların Siresi 2011/04/13
  Şeyh Müfid, İrşad adlı eserinde Hz. Ali’nin (a.s) erkek ve kız olmak üzere on yedi çocuğunun olduğunu yazmıştır. O şöyle diyor: ‘Bir kısım Şii alimler diyorlar ki, Fatıma, Peygamberin (s.a.a) vefatından sonra Peygamberin Muhsin adını verdiği çocuğuna düşük yaptı. Onlara göre İmamın (a.s) on sekiz evladı vardı.’
 • Yağmur yağdığında dualar neden daha çok kabul olur?
  107357 Ahlak Felsefesi 2012/03/08
  Duanın zamanı için yapılan tavsiyelerden biri yağmurun yağdığı zamandır. Ayet ve rivayetler bunun genel nedeninin, yağmurun Allah’ın rahmetinin göstergesi olduğunu söylemekteler. Allah’ın rahmeti şu anda açıldığına göre duanın isticabetine daha fazla ümit bağlanılabilir. ...
 • Hz. Âdem (a.s) ve Havva’nı kaç tane çocukları vardı?
  101377 تاريخ کلام 2009/08/23
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Dualar, hangi şart ve durumlarda kesinlikle kabul edilmektedir?
  99386 Pratik Ahlak 2008/02/17
  Arapça bir kavram olan dua; seslenmek, çağırmak, birisine istekleri söylemek, onunla irtibat kurmak anlamına gelir. Terimsel olarak da; kulun Rabbine karşı elini ve tabii gönlünü açıp tazarru ve niyazda bulunması şeklinde tarif edilebilir. Öyleyse dua; küçük olanın büyük olana, hiçbir şeyi olmayanın sonsuz zenginlik sahibine, güçsüzün güçlüye, acizin kudret sahibine; ...
 • Bedeninin bir kısmı (el, ayak veya baş vb.) yaralı ve bandajlı olan ve de suyun kendisine zararlı olduğu bir kimse, nasıl abdest, gusül ve teyemmüm alabilir?
  87930 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/19
  Yara ve kırığı bağladığınız (bandaj) ve yara ve benzeri şeylerin üzerine sürdüğünüz şey cebire olarak adlandırılır. Bununla alınan abdest ve gusle cebire abdest ve guslü denir. Taklit mercileri cebire abdesti hakkında şöyle demektedir: Eğer yara veya çıban veyahut kırık eldeyse, onun üzeri açıksa ve üzerine su dökmek zararlıysa, onun ...
 • Sadakayı kime ve nasıl vermemiz gerekiyor? Sadakanın en az limiti ne kadardır?
  82053 Pratik Ahlak 2011/08/21
  İslam’da sadaka vermek müstehap bir ameldir. Sadaka Allah rızası için, fakire minnet etmeden, riyadan uzak bir şekilde ve haram yolda harcanmaması şartıyla verilir. İnsanın yakınları önceliklidir. Gizli bir şekilde yapılması ise daha faziletlidir.Sadaka temiz ve helal olan mallardan olmalıdır. Miktar olarak da ifrat ...
 • Fatime isminin anlamı nedir? Niçin Peygamber (s.a.a) tek kızı için bu ismi seçmiştir?
  81335 Masumların Siresi 2011/08/14
   İlk önce şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bütün isimlerin özel bir anlam taşıması ve o ismi taşıyan kişinin kişiliğini göstermesi gerekmez, sadece ismin şirki andıran ve değerlere tersi düşen bir anlam taşımaması yeterlidir.Ancak gayp aleminden gelen Hz. Fatime (a.s) gibi Allah'ın velilerinin ...
 • Acaba oruçlu iken büyük boy abdesti (gusül) alınır mı?
  73580 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ramazan ayında cünüp olan bir kimse iki durumdan birisine sahip olabilir. Ya sabah azanından önce cünüp olmuş ya sabah azanından sonra ve gün boyunca cünüp olmuştur. (Elbette oruçlu iken cima (cinsel ilişkiyle) veya istimnan (cinsel ilişki dışında her hangi bir yolla kendinden meni çıkartmak) vesilesiyle cünüp edilmemelidir. ...