Gelişmiş Arama
Ziyaret
3642
Güncellenme Tarihi: 2015/02/15
Soru Özeti
İslam peygamberinin (s.a.a) gizlice hicret yaptıktan sonra muhasara altında olan imam Ali (a.s.), peygamberin (s.a.a) yanına bırakılmış olan emanetleri nasıl ger verdi?
Soru
İmam Ali (a.s) hicret gecesinde nasıl Allah resulünün yatağından dışarı çıkmıştır? O ortamda nasıl emanetleri geri vermiştir? Yatağa yatması ile 3 Fatma’yı alıp yola çıktığı o arada neler yaşanandı?
Kısa Cevap
Müşrikler İslam Peygamberini (s.a.a) yakalamaktan ümitsiz olduktan sonra o Hazretin evini muhasara etmeye devam etmediler. İmam Ali’nin hicreti de hemen o gecede gerçekleşmedi. Belki Allahın resulü (s.a.a) kendisine havale etmiş olduğu işleri yapıp bitirdikten sonra hicret etti. Konuyla irtibatlı bazı rivayetlerde de şöyle okumaktayız:
Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuşlar: “Senin banim yanıma gelinceye kadar, onlar sana hiçbir zarar veremezler. Sen, bana emanet edilenleri ve yanımda bulunan tüm emanetleri halkın görebileceği bir şekilde aşikâr (sahiplerine) geri ver. Hakeza Seni, kızım Fatma için yerime, Allah ı da her ikiniz için bırakırım. Ondan her ikinizi korumanızı diliyorum”. Bu arada Hazreti Aliye şu düsturu verdi: kendisi, Fatmalar[1] ve Haşimlerden kendisiyle hicret etmek isteyenler kimseler için binek (deve) satın alsın.[2]  
Leyletül mebit hakkında daha fazla bilgi edinmek için 1778 numaralı soruyu mütalaa ediniz. Başlığı şöyledir: “halifeliğin ve Ali’in (a.s.) tehlikeye girmeleri”.   
 

[1] Fatmalardan; Peygamberin kızı hz. Fatma, (hazreti Alinin anası) Fatma b. Esed ve Züber bin. Abdulmutalip kızı Fatma maksattır.
[2] Şeyh Tusi, Muhammed b. Hasan, “el-Emali”, s. 468, Kum: daru’s – Sakafe, baskı, 1, 1414, k.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Cabir b. Efleh kimdir?
  3853 تاريخ بزرگان
  Cabir b. Efleh-i İsmailî beş ve altıncı asırdaki İspanyalı gökbilimcilerinden olup “Kitabu’l-Hayat Fi Islahi’l-Mucesta” kitabının yazarıdır. O, muhtemelen Sivil’de (İşbiliye) dünyaya gelmiştir; zira bazı yazarlar ve özellikle de Cabir’in oğluyla tanışık olduğunu belirten Musa b.Meymun (529-600) ve Betruci onu İşbilî olarak adlandırmışlardır. Bazen Cabir b. Efleh’in adı başka şahıslar ...
 • Hz. Peygamberin (s.a.a) bakışında selam vermenin önemi nedir?
  10640 خوش رفتاری
  İnsan toplumsal bir varlık olup kendi türlerinin ilişkisine, dostluğuna ve sevgisine ihtiyaç duyar. Selam vermek iki insan arasındaki sağlıklı ilişkinin ilk merhalesini oluşturur ve dostluk, samimiyet, sevgi, tevazu, hayır duası ve karşı tarafa güven vermek gibi değişik mesajlar içerir. Selam sözcüğü çok güzel ve manalı bir kavram ...
 • Eğer ücretli ücretini hak ettiği zamandan bir yıl geçtikten sonra alırsa, onun humusunu aralıksız hemen ödemeli midir?
  3704 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Dikkatinizi taklit mercilerinin ofislerinden alınan yanıtlara çekiyoruz.Hz. Ayetullah Uzma Sistani (Allah ömrünü uzatsın):Evet, onun humusunu hemen vermelidir. Hz. Ayetullah Uzma Hameney (Allah ömrünü ...
 • Zamanın İmamının (a.c) annesi Rum padişahının torunu muydu?
  5812 تاريخ بزرگان
  Hadislerin ve tarihin naklettiği üzere İmam Zamanın (a.c) annesinin asıl adı “Melike”’dir. Melike, baba tarafından Rum kayserinin oğlu Yaşua’nın kızına ve anne tarafından da İsa’nın (a.s) vâsii olan Şamun b. Hamun b. Sefa’nın torunlarına ulaşmaktadır. ...
 • Ona ihtiyaçları olduğu halde yemeklerini yoksula, yetime ve esire yedirirler.’ ayeti ne zaman nazil oldu?
  8355 Tefsir
  Şia ve Ehl-i Sünnet tarihçi, muhaddis ve müfessirlerinin çoğuna göre İnsan suresinin ‘Ona ihtiyaçları olduğu halde...’ ayeti ve arkasından gelen birkaç ayet Resulullah’ın (s.a.a) İtret’i, yani İmam Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’in (a.s) hakkında nazil olmuştur. Ayet, İmam Ali (a.s) ve Hz. Fatıma’nın ...
 • Parfüm kullanmak orucu bozar mı?
  7540 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Çoğu taklit merciinin görüşüne göre sadece dokuz şey orucu bozar: 1. Yemek ve içmek, 2. Cima (cinsel ilişki), 3. Mastürbasyon, 4. Allah, Peygamber (s.a.a) ve Peygamberin halifesine yalan isnat etmek, 5. Boğaza yoğun toz kaçırmak, 6. Başın tamamını suya sokmak, 7. Sabah namazı ezanına kadar cenabet, hayız ve nifas ...
 • Mekke’de putperestlik ne zaman ve kimin tarafından başlatıldı?
  24766 تاريخ بزرگان
  Huzâa kabilesi Allah’ın evinin yöneticiliğini üstlendikten sonra onlardan Amr bin Luhey bu sorumluluğu alan ilk kişi oldu. Luhey’in adı Haris bin Amir’di. Amr, İbrahim (a.s)’ın dinini değiştirdi ve halkı putlara tapmaya tahrik etti. Bir rivayete göre o, Şam’a gittiğinde orada bir grubun putlara tapındığını gördü. Onlar Amr’a Kabe’ye ...
 • Tabari tarihi güvenilebilinen bir tarih olabilir mi?
  7571 تاريخ بزرگان
  1-   Tarihi ya rivayi bir kaynağın itibarı o kaynakta bulunan tüm konuların yüzde yüz doğru ve kesin ve teyit edilmiş anlamında değildir. Taberi tarihi de bu kaideden müstesna değildir. Bunun yanı sıra yukarıdaki haber Şia kaynaklarının ...
 • Şia âlimlerine göre, İngiltere’nin Luxor şehrinde günlük namaz vakitlerini nasıl öğrenebiliriz?
  5406 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Allah’ı görme hakkında Şia’nın görüşü nedir ve bu hususta Ehlisünnetin görüşünü inceler misiniz?
  8186 پروردگار. نامها و ویژگی ها
  Ehlisünnetin birçok âlimi eğer bu dünyada Allah görülmezse onun kıyamette görüleceğine inanır! Onlardan bazıları bu hususta şöyle demiştir: Bu Ehlisünnet ve hadis âlimlerinin inancıdır. Bazıları da Hz. Musa (a.s) ve İsrail oğulları tarafından Allah’ı görme hadisesi hakkında şöyle demiştir: Bu olay Allah’ı görmenin imkânsızlığına delalet etmez, sadece ...

En Çok Okunanlar