Gelişmiş Arama
Ziyaret
3579
Güncellenme Tarihi: 2015/02/15
Soru Özeti
“Sure ne Anlama Geliyor?
Soru
Kuran surelerinin unvanı olan “sure” kelimesinin anlamı nedir?
Kısa Cevap
Lügat kitaplarında birkaç mana sure için beyan etmişler: “yüksek makam”, “hisar / sur”, “şehir etrafında çekilen duvar”.[1]  Ragıbi Isfehani sure isminin verilmesinin nedeni hakkında şöyle yazıyor: “kuranı kerim (eskiden bir gelenek olup) şehirler etrafında çekilen hisara benzediği için bu isimle isimlendirilmiş. Duvarın şehri içine aldığı gibi sureler de ayetleri içine alıyor.[2]
Kuran ıstılahında sure, Allahın kelamından müstakil bir bölüm içindi ki birkaç ayetten şekillenmiş ve bir diğer sureden ayrılıyor.[3] Kuranı kerimin bölümlere ayırıp ve her bir bölümüne sure denilmesi Allahın hidayeti ve Allaha ittiba edilerek yapılmıştır. Zira birkaç ayette bu ıstılahi anlamla sure istifade edilmiştir: “suretün enzelnaha ve ferednaha ve enzelna fiha ayatin, beyyinatin, leallekum tezekkerun”.[4]
 

[1] İnb. Dured, Muhammed b. Hasan, “Cemheretü’l – lüga”, c. 2, s. 722. Beyrut: darul – ulum lilmelayin, baskı, 1; Medeni, Ali Han b. Ahmet, et-Tırazu el-Evel ve el-Kennazu lima Aleyhi min lugatil Arabi el-Müavvel, c. 8, s. 135, Meşhed, Müessese-i Alul – Beyt (a.s.) li ihya-it – turas, baskı, 1, 1384, ş.
[2] Ragıb-i Isfahani, Hüseyin b. Muhammed, “Mufrdat-i Elfaz-i Kuran”, s. 434, Beyrut: Darul – Kalem, baskı, 1,
[3] Rukni Yezdi, Muhammed Mehdi, “Aşnayi, ba Ulumi Kurani”, s. 98, Meşhet, Tahran, Astane-i Kuds, semt, baskı 1, 1379, ş; el – Allaf, Edip, “el-Beyan fi Ulumil Kuran”, c. 2, s. 71, Dımışk: Mektebetul – Farabi, baskı, 1, 1422 k.
[4] Nur 1, “Bu, bizim indirdiğimiz ve (hükümlerini) farz kıldığımız bir sûredir. Düşünüp ?ğüt almanız için onda apaçık âyetler indirdik”.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • arazinin tapusunu erken alabilmek için avukat tarafından rüşvet verilmesinin hükmü nedir?
  4850 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Rüşvetin alınması, verilmesi, rüşvetin tahakkuk bulaması için vasıtalık görevinin yapılmesi bütün şekilleriyle ve her kime veriliyorsa verilsin haramdır. İster hakkın tahakkuk bulması için olsun, ister batılın ibtaledilmesi için, ister asıl işin gerçekleşmesi için olsun, ister işin daha erken gerçekleşmesi için, ister başka kimselerin hakkına zayıat verilmesine sebebiyet ...
 • Aerobik egzersizinin hükmü nedir?
  3900 Müzik Eşliğinde Spor Hareketleri
  Ayetullah el-Uzma Hamanei: Genel olarak günah ortamlarına uygun olan eğlendirici bir müzik olur veya şehveti tahrik eder yahut haram bir işe neden olur veyahut fesada yol açarsa caiz değildir. Ayetullah el-Uzma Sistani: Ritmi eğlence ve oynamaya neden olursa bilerek dinlenmemelidir. Ayetullah el-Uzma Safi ...
 • Eğer abdestten önce insanın yüzü necis olursa necaset abdest suyu yoluyla diğer yerlere geçer mi?
  4808 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Eğer abdest alırken yüzünüzü yıkamışsanız ve abdest için yüzünüzü ikinci bir avuç suyla yıkamışsanız (genellikle hepimiz abdest esnasında bir avuçtan çok suyla yüzümüzü yıkamaktayız) hem yüzünüz temiz olmuş ve hem de abdestiniz sahih niteliğe kavuşmuştur. (Bu durumda) bedeninizin tüm kısmetleri temizdir, elinizi sürdüğünüz her yer aynı ...
 • Ölüyü taklit etmeyi sürdürme meselesinde eğer bir kimse yaşayan bir müçtehidi taklit etmeye dikkat etmeksizin hacca giderse, kendisinin haccı sorunlu olur mu?
  3577 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Belirtilen soru mercilerin bürolarına gönderildi ve aşağıdaki cevaplar elde edildi:Hz. Ayetullah Uzma Hamaney’in (Ömrü uzun olsun) Bürosu:Hz. İmam Humeyni’yi taklit etmeyi sürdürmek Ayetullah Hamaney’in iznine göre caizdir. Bundan dolayı sizin umre amelleriniz İmam Humeyni’nin fetvalarına göre gerçekleşmişse doğrudur.Hz. Ayetullah Uzma Sistani’nin (Ömrü uzun olsun) Bürosu:
 • “İslam dinini zamanın şartlarına göre sunmalıyız” cümlesinden maksat nedir? Lütfen bir örnekle açıklar mısınız?
  9079 Yeni Kelam İlmi
  İslam âlimleri geçmişte kendi zaman ve mekânlarının gereksinimlerine göre konuları ele almaktaydılar ve onların zamanında İslam dininin yeni sistemleri içeren bir düzen şeklinde konu edilmesine bir ihtiyaç yoktu. Ama bugün bu konuya ihtiyaç vardır. Üstat Mutahhari, Şehit Sadr ve bunun gibi âlimler bu önemli konuyu ele almışlardır. ...
 • Allah’ı tanıma konusunu mahalledeki gençler topluluğuna nasıl açıklayabiliriz?
  4135 Eski Kelam İlmi
  İnançsal konular silsilesinde Allah’ı tanıma konusu en hassas konulardan olup birçok hususu içermektedir. Siz bu meseleleri tebliğ ederken ve açıklarken iki hususa riayet etmelisiniz: Birincisi, uygun ve mantıki konuları seçmelisiniz. İkincisi, muhatapların ruh hali ve ilmi düzeyine tam olarak riayet etmelisiniz.
 • İnsan üzerinde mayo varken yüzme havuzunda irtimasî gusül alırsa, aldığı gusül doğru mudur?
  7660 Gusül Şekli Ve Hükümleri
  İlmihallerdeki iki meseleye dikkat etmek yanıta ulaşmanız için size kolaylık sağlayabilir:1. İnsan eğer irtimasî gusülde irtimasî gusül niyetiyle tüm bedeni suyun altına girecek şekilde tedricen suyun içine girerse kendisinin guslü doğrudur.[1] İhtiyat onun bir defada suya girmesindedir.2. İrtimasî gusülde eğer tüm beden suyun altında olursa
 • Akrabalık bağı olmayan eş'e verilen hibenin geri alınması caiz midir?
  5196 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Hibe lügat literatüründe bir kimseye herhangi bir şeyi karşılıksız olarak bağışlamak anlamındadır. Hibe kavramsal olarak da hibe eden kişi kendi mülkünden olan bir şeyi karşılıksız ve bedava başka birisinin mülküne sokmak (temlik ettirme) anlamındadır. Buna atiye ve nehle de deniliyor.Eğer kişi ...
 • Müslümanlar İran’ı fethettiklerinde neden İranlılara dinlerini özgürce seçme hakkını tanımadılar?
  8974 Yeni Kelam İlmi
  Dinde zorlama mümkün değildir ve İslamın İran’da yayılışı, İranlıların zorla Müslüman oldukları iddiasını teyit etmemektedir. Aslında böyle bir şey özgürlükçü İranlıların yapılarına da uygun değildi ve olmayacaktırda. Örneğin Moğollar İran’a saldırdıklarında -İran’a yapılan belkide en mehametsiz ve en kanlı saldırı idi ve İslami İran’ın kültür mirasının büyük bir ...
 • Düzen kanıtı ve evrim teorisi
  5915 برهان نظم
  Bazıları, yaratıklardaki mevcut düzen hakkında özel bir açıklama sunan Darwin’in evrim teorisinin tevhitsel bakışı zedelediğine ve böyle bir durumda yaratıklardaki mevcut düzen için hikmet sahibi, bilge ve şuurlu bir düzen kurucuyu varsaymamızın artık gerekli olmadığına inanmaktadır. Bu görüş birkaç neden sebebiyle kabul edilemez:1. Darwin’in ...

En Çok Okunanlar