Ətraflı axtarış
Baxanların
6220
İnternetə qoyma tarixi: 2012/02/09
Sualın xülasəsi
Öbəy ibni Kəbin şəxsiyyəti necə idi?
Sual
Öbəy ibni Kəəbin şəxsiyəti necə idi? Əhli- beytin (ə) onun haqqında və ondan nəql olan rəvayətlər haqqında nəzəri nədir?
Qısa cavab

Öbəy ibni Kəəb İslam Peyğəmbərinin (s) ən məşhur səhabələrindən olub, şiə və sünnü nəzərə almadan bütün müsəlmanların nəzərində ehtirama sahibdir. Şiə mənbələrində ondan məhdud rəvayətlər var və rical elminin böyükləri, onu Allah Rəsulunun səhabələrindən və vəhy kitabələrindən biliblər. Ondan nəql olmuş rəvayətlərə diqqət edərək onun Əhli- beytə (ə) məxsusən İmam Əli (ə) qarşı sahib olduğu məhəbbəti və sədaqəti görmək olur.

Ətreaflı cavab

Öbəy ibni Kəəb İslam Peyğəmbərinin (s) ən məşhur səhabələrindən və Quran qarilərindən və Quranın qiraət fənnində mütəxəssis olubdur.[1]

O bütün müsəlmanların yanında istər şiə istərsə də sünni ehtirama sahibdir.[2]

Şiə mənbələrində ondan məhdud rəvayətlər var və rical elminin böyükləri, onu Allah Rəsulunun səhabələrindən və vəhy katiblərindən biliblər.[3] Ondan nəql olmuş rəvayətlərə diqqət edərkən, onun Əhli- beytə (ə) və məxsusən İmam Əliyə (ə) qarşı sahib olduğu məhəbbəti və sədaqəti görmək olur.

O cümlədən o rəvayətlər ki, şiə mənbələrində qalıb, İslam Peyğəmbərinin (s) canişinliyi hadisələrində onun bəyanatıdır ki, qətiyyətlə camaat üçün Qədir- xum hadisəsini misal vurub və xilafət haqqında Peyğəmbərin (s) rəvayətlərini onlara nəql edib və onlara xilafəti qəsb edənlərin əleyhinə dəlillər gətiribdir.

Təbərsi "Ehticac" kitabında Öbəy ibni Kəbin bəyənatını geniş şəkildə nəql edir ki, xülasə olaraq ondan bəzi hissələrə olur: "Əbu Bəkirin- cümə günü Ramazan ayının əvvəlində- xütbəsindən sonra Öbəy ibni Kəəb qalxıb bu cür çıxış etdi: Ey mühacir dəstə ki, Allahın razılığını nəzərdə tutub və Quranda Allah tərəfindən təriflənmisiz və ey Ənsar ki, iman şəhərində məskən seçmisiz və bu cəhətə görə Allah Quranda sizdən tərif edibdir, unutmusunuz ya özünüzü unutqanlığa vurmusunuz, əhdi peyman dəyişmisiniz yoxsa dini, ya alçaqlığı ixtiyar edib (seçib) ya aciz olmusunuz?

Məgər siz unutmusunuz ki, Allah Rəsulu (s) (Qədir- xum günün) də sizin aranızda qalxıb Əlini sizin hamınızın qarşısında saxlayıb və buyurdu: "Hər kəs ki, mən onun mövlasıyam Əli onun mövlasıdır və hər kəs ki, mən onun nəbisiyəm Əli onun Əmiridir"?! Məgər yaddan çıxarmısız ki, Allah Rəsulu (s) ona buyurdu: "Ey Əli sənin məqamın mənim yanımda Musanın yanında Harunun məqamı kimidir məgər bu ki, məndən sonra heç bir Peyğəmbər yoxdur.

Məndən sonra ümmətin səndən itaəti, onların sağlığımda məndən itaəti kimi, vacibdir"?

Məgər Peyğəmbərin bu sözünü unudmusunuz ki, buyurdu: Hər vaxt sizin aranızda olmadım və Əlini sizə xəlifə etdim özüm kimi bir nəfəri sizin üçün qoymuşam"?

Yaddan çıxarmısınız ki, Peyğəmbər (s) vəfatından qabaq, bizi Fatimənin (s) evinə yığıb və buyurdu: Böyük Allah Musaya vəhy buyurdu ki, ailədən bir qardaşını seç və onu nəbi qərar ver və onun ailəsini öz övladlarını et ki, onları hər bəladan qoruyub və hər şəkk və şübhədən pak edim. Musa Harunu qardaşlığa seçdi və onun övladlarını özündən sonra bəni İsrailin rəhbərləri etdi. İndi Allah mənə vəhy buyurdu ki, (Haruna nisbət Musa kimi) Səndə Əlini qardaşlığa seç və onun övladlarını öz övladların kimi hesab et. (Ümmətin İmamları qərar ver) ki, mən onları Harunun övladları kimi pak etdim, bilin ki, mən nübuvvəti səninlə ey Peyğəmbər xətm etdim və səndən sonra heç bir Peyğəmbər olmayacaq" və o övladlar həmin hidayət olmuş İmamlardırlar. And olsun Allaha ki, siz Peyğəmbərin vəfatından sonra əhd və peymanı sındırdınız və onun itrəti məsələsində ixtilafa düşüb və digərləri bu məsələdə öz nəzər və rəylərini ətəyindən yapışdılar".[4]

Bu mətləblərin hamısı Öbəy ibni Kəəbin vilayətini qəbul etməsini göstərir ki, Peyğəmbərin (s) sifarişiylə İmam Əli (ə) haqqında möhkəm olub və başqalarını da bu işə həvəsləndiribdir. Öbəy ibni Kəəb Peyğəmbərin vəfatından neçə il fasilə ilə dünyadan getdi. Onun vəfatının zamanı ixtilaflıdır; bir dəıstə onun vəfatını Osmanın zamanında bilir, amma İbni həcər "Əlisabə" kitabında qail olubdur ki, o Ömərin xilafəti dövründə və hicrətin 22- ci ilində vəfat edibdir.[5]

Sonda xatırladırıq ki, Öbəy ibni Kəəbdən şiə mənbələrində çoxlu rəvayətlər yoxdur, ona görə onun rəvayətləri haqda Əhli- beytdən (ə) xüsusi bir nəzər tapılmayıb.[1] - İbni Əbdül- bir, Əlistiab fi Mərifətil- əshab, cild 1, səh 65, Darul- cəlil, Beyrut, 1412 hicri qəməri.

[2] - Bunun kimi ki, əhli- sünnət mənbələrində bəyan olubdur ki, ikinci xəlifə ona "Seyyidül- müslimin" ləqəbini veribdir; R. K. İbni Əsir, Əsədul- ğabəh, cild 1, səh 61, darul- fikir, Beyrut, 1409 hicri qəməri.

[3] - Əllamə Hilli, rical kitabı, səh 22, Darul- zəxair, Qum, 1411 hicri qəməri.

[4] - Təbərsi, Fəzl ibni Həsən, ehticac, Mazandaranın tərcüməsi, cild 1, səh 254- 260, intişarati İslamiyyəh, Tehran, 1381 hicri şəmsi.

[5] - Əsqəlani, İbni Həcər, Əlisabə, cild 1, səh 181, Darul- kutubul- elmiyyəh, Beyrut, 1415 hicri qəməri.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Aya doğrudur ki, həzrət Peyğəmbərin sübh namazı bir dəfə qəza olmuşdur?
  7316 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/15
  Bu fiqh məsələlərindən biridir və etiqadi bəhslərə ehtiyacı vardır; əlbəttə ki, bu mövzuda bir neçə rəvayət də bizə çatmışdır. Amma fiqh alimləri bunu bir mənalı olaraq qəbul etməmişdirlər, bəziləri bunu digər dəlillərlə qarşı- qarşıya gəlməsi və Peyğəmbərin (s) ismətiylə uyğun olmadığını bu cür rəvayətləri qəbul ...
 • "Əl- mulqən" və "Əl- mutlə" adları kamiliyyə sifətlərindədir yoxsa camaliyə?
  5489 Qədim kəlam 2012/04/18
  Kəlam elmindəki məşhur terminə əsasən, Allah üçün bir sifət isbat edən, Allahın bütün sübut sifətləri, həm Allahın lütfünə şamil olan sifətlər, həm onun qəzəbinə şamil olan və... hamısı camal sifətlər sayılırlar. Bu cəhətdən onların arasında heç bir fərq yoxdur. O cümlədən, sualda olan mulqən və mutlə sifətləri ...
 • Mümkündürsə, yeddilik təşkil edən behiştlər barədə izah verin.
  7186 Qədim kəlam 2012/07/22
  Rəvayət və təfsir mənbələrində Darus-səlam, Darul-cəlal, Cənnətul-mə’va, Cənnətul-xuld, Cənnətu-ədn, Cənnətu-firdovs, Cənnətu-nəim behişt üçün qeyd olunan yeddi addır. Əlbəttə, bəzi alimlər inanır ki, bu adların hamısı elə bir dənə behiştə aid edilir və bu adların hər biri behiştin mərtəbələrindən birini göstərir. Çünki Cənnəti-ədn dedikdə məqsəd daimi iqamətgah olan ...
 • Фәна вә фәна мәгамыны изаһ един!
  6377 Nəzəri irfan 2010/04/24
  Фәна, лүғәтдә мәһв олмаг вә јохлугдур. Бу сөзүн зидди исә бәга вә галмагдыр. Мәсәлән, Аллаһ һаггында бәга вә галмаг, диҝәр мөвҹудатлар һаггында исә фәна вә арадан ҝетмәклик ифадәләрини ишләтмәк дүзҝүндүр. Үмуми мәнасы исә инсанын өзүнү ҝөрмәмәси вә тапмамасы демәкдир. Әлбәттә, о мәнада јох ки, инсан тамамилә ...
 • İslamda faizsiz borc verməyin və borc almağın qaydaları nədir?
  9541 Əməli əxlaq 2012/03/14
  Dini təlimlərimizdə mömin qardaşlara borc verməyin xüsusi qayda-qanunların və şərtləri vardır ki, onların bəzilərini qeyd edirik: 1. Borc vermək ixlsala yanaşı olsun; 2. Tam razılıq üzündən və ürəkdən verilmiş olsun; 3. Borc halal maldan verilsin; 4. Borc verilən zaman ...
 • Niyə İmam Hüseyn (ə) müaviyə zamanında qiyam etmədi?
  7364 Məsumların (Əleyhimussəlam) sirəsi 2010/06/15
  İmam Hüseyn (ə) ın müaviyə zamanında qiyam etməməsinin səbəbinin cavabında aşağıdakı məsələlərə işarə etmək olar: 1-     İmam (ə)ın imamı və qardaşının əhd- peymanına ehtiramı. İmam Həsən(ə) öz həyatı zamanında müaviyəilə əhd bağlamışdı. ...
 • Allahdan qeyrisindən kömək istəmək tövhid ruhu ilə uyğundurmu?
  14951 Təfsir 2011/11/24
  Əgər Allahdan qeyrisindən – ilahi övliyalardan kömək istəmək hacəti rəva qılmaqda o böyük şəxsiyyətlərin və ilahi övliyaların birbaşa təsirli olmasına və Allaha ehtiyaclı olmamasına etiqad əsasında olsa, bu, tam mənada şirk, tövhidlə zidd əqidədir və bu iş caiz deyildir. Lakin əgər bu böyük şəxsiyyətlərin insanın hacətini Allahın ...
 • Torpağa səcdənin fəlsəfəsi nədir?
  17496 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/07/22
  Səcdənin həqiqəti (Allah qarşısında) xüzu, zillət və bəndəlik izhar etməkdir. Səcdə vacib əməllərdən biridir. Çünki Allahın kəlamında deyilir: “Ey iman gətirənlər! Rüku edin və səcdə yerinə yetirin!” Bimək zəruridir ki, şiələr “torpaq üçün” deyil, “torpağın üzərinə” səcdə edirlər. Çünki Allahdan başqası üçün səcdə etmək bütün ...
 • Ayağın üstünə məsh çəkmək üçün söykənəcəyə söykənmək şərtdirmi?
  5742 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/06/27
  Başa və ayağa məsh çəkmək, söykənəcəyə söykənmək ya söykənməmək şərt olunmayıbdır. Əksinə meyar budur ki, baş və ayaq hərəkətsiz saxlanılıb və onların üstünə əl şəkilməlidir. Ayağın söykənəcəyə söykənməsinin deyilməsi, onun hərəkətsiz qalması üçündür. Həzrət İmam Xumeyni (rh) bu barədə buyurubdur: "Başa və ayağın üstünə məsh çəkəndə əli onların üstünə ...
 • İslam nəzərindən təbliğ üslubu nədən ibarətdir?
  8087 Məsumların (Əleyhimussəlam) sirəsi 2012/02/13
  “Təbliğ” hər hansı bir xəbəri çatdırmaq mənasınadır. İlahi peyğəmbərlərin, xüsusilə həzrət Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in ilahi risalət vəzifəsi insanların zülmətlərdən nura doğru hidayətindən ibarət idi. Buna görə də İslamda təbliğ Allahın sözünü bəndələrinə çatdırmaq ünvanı ilə çox böyük əhəmiyyət daşıyır. İslamda təbliğ üslublarını üç qismə: kəlami (şifahi), yazılı və ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  163163 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  155831 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  118021 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  110200 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  100150 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  91648 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  53598 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  46145 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  44039 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  43278 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...