جستجوی پیشرفته

فقه و احکام(طبقه بندی موضوعی:وجوب خمس بر سادات)

  • آیا ذریه پیامبر (ص) نیز باید خمس پرداخت کنند؟
    24863 1387/04/09 Laws and Jurisprudence
    اگر انسان از تجارت یا صنعت ، یا کسب هاى دیگر مالى به دست اورد ، چنان چه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید ، خمس ، یعنى پنج یک ان را در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفى که ا

احکام

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها