Gelişmiş Arama
Ziyaret
15215
Güncellenme Tarihi: 2012/02/22
Soru Özeti
12 yaşındaki bir oğlan çocuğu erkeklerle beraber aynı safta namaz kılabilir mi?
Soru
12 yaşındaki bir oğlan çocuğu erkeklerle beraber aynı safta namaz kılabilir mi?
Kısa Cevap

Çocukları ve gençleri camiye götürmek, cemaat namazı kıldırmak onların namaza ilgi duymasına neden olacaktır. Böyle bir şey sakıncalı olmadığı gibi müstehaptır. [1]

Baliğ olmayan mümeyyiz (iyiyi ve kötüyü ayırt eden) bir çocuğun cemaatle beraber namaz kılması, diğerlerinin cemaat namazına zarar verip vermediği konusunun iki yönü vardır:

1- Namaz kılanlar başkalarının vasıtasıyla cemaatin imamına bağlanırlarsa bu durumda diğerlerinin cemaat namazına zarar gelmez. [2]

2- Cemaatin diğer fertleri yalnızca baliğ olmayanlarlarla cemaata bağlanırlarsa (mesela birkaç baliğ olmayan çocuk birinci safta namaza durmuşlarsa), bu durumda alimlerin görüşleri şöyledir:

‘Bir safta duranların arasında, iyiyi ve kötüyü ayırt eden baliğ olmamış çocuk yer alırsa, onun namazının batıl olduğu bilinmedikçe, imama uyulabilir.’ [3]

Bu hüküm baliğ olmamış birkaç çocuğun bir safta yan yana namaz kıldığı yerlerde geçerlidir. Ama baliğ olmamış çocuklar birbirlerinin yanında durmadan cemaatin safında durur ve az bir arayla baliğ iki kişinin arasında yer alırlarsa (namazlarının batıl olduğunu bilsek dahi) başkalarının namazını batıl etmezler.

Daha fazla bilgi için bkz:

-Cemaat namazında Safların Teşkil Edilmesi ve Namazda Hareketin Hükmü: Soru: 7598 (Site: 7682)

-Yolcunun Cemaat Namazında Birinci Safta Durması: Soru:14865 (Site:14859)

 

 [1]   -İmam Humeyni, Tevzihu’l-Mesail (Haşiyeli), Tahkik ve Tashih: Benî Haşim, Seyyid Muhammed Hüseyin, c.1, s.508, Defter-i İntişarat-ı İslami, Kum, 8. Baskı, HK.1424.

[2] -a.g.e. s.809

[3] -a.g.e. s.774, Mesele:1470; Safi Gulpaygani: Namazının doğru olduğunu bilseler imama uyabilirler. Ama namazının doğruluğunda şüphe etseler ve onun vasıtasıyla imama bağlanılan safta ara çok olsa imama uymak zordur. Evet bir çocuğun namazı batılda olsa onunla aynı safta olmanın sakıncası yoktur.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar