Gelişmiş Arama
Ziyaret
7640
Güncellenme Tarihi: 2012/02/22
Soru Özeti
İnsanların cennet ve cehennemde yaşları ne kadar olacaktır?
Soru
İnsanların cennet ve cehennemde yaşları ne kadar olacaktır?
Kısa Cevap

İnsanların yaşlarına göre bedende görülen değişiklikler bu dünyaya ait olan konulardandır. Ama ahirette özellikle cennette böyle şeyler söz konusu değildir. Yani öteki dünyada çocuk, orta yaş, yaşlı olmak diye bir şey yoktur. Hatta ahiretin maddi olduğuna inansak bile bugün bizim düşündüğümüz şekliyle yaş meselesi cennetlikler için olmayacaktır. Rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla cennete gidecek müminler genç ve güzel olacaklardır: ‘Genç ve nurlu olarak cennete girecekler. Cennetliklerin vücutları kılsız ve sakalsızdır, gözleri sürmelidir.’[1] başka bir ifadeyle onlar en güzel tip ve halde olacaklar ve zamanın geçmesi onların bu güzelliklerine etki etmeyecektir.

Kur’an cennetliklerin temiz eşlerinden bahsederken şöyle buyuruyor: Ve yanlarında bakışlarını eşlerinden ayırmayan yaşıt kadınlar vardır.[2]

Ayette geçen ‘Etrab’ kelimesi ‘Yaşıt’ manasında olup cennet kadınlarının eşlerine göre olan özelliklerinden biridir. Zira yaşıt olmak, eşler arasındaki cazibeyi artırmaktadır. Veya o kadınların hepsinin genç ve aynı yaşta olduklarını kastemektedir.[3] Başka bir ifadeyle, hiç biri genç, yaşlı ve yıpranma ortamında olmayacaktır. Onlar ne çocuktur, ne yaşlı, ne de yıpranmış.[4]

 [1] -İbn-i Şehr-i Aşub, Menakıb-i Al-i Muhammed, c.1, s.148, Müessese-i İntişarat-ı Allame, Kum, HK.1379.

[2] -Sad/52

[3] -Mekarim Şirazi, Nasir, Tefsir-i Nümune, c.19, s.317, Daru’l-Kütübü’l İslamiyye, Tahran,1. Baskı, HŞ.1374; Suyuti, Celaleddin, ed-Durru’l-Mansur Fi-Tefsiri’l-Me’sur, c.5, s.318, Kitaphane-i Ayetullah Necefi, Kum, HK.1404.

[4] -İbn-i Uceybe, Ahmed b. Muhammed, el-Bahru’l-Medid Fi-Tefsiri’l-Kur’ani’l-Mecid (Ahmed Abdullah Kureşi Resulan), c.5, s.36, Naşir: Zeki, Hasan Abbas, Kahire, HK.1419; Feyz-i Kaşani, Molla Muhsin, Tefsiru’s-Safi (Hüseyin A’lami’nin çalışması), c.4, s.306, İntişarat-ı Sadr, 2. Baskı, Tahran, HK.1415.

Ayrıntılı Cevap

Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Bir metnin tercümesini başkalarına devredebilir miyiz ve organizasyon hakkı sıfatıyla iş sahibinden daha fazla bir iş ücreti alabilir miyiz?
  4635 Varie 2013/12/09
  Eğer iş sahibi sizden sadece metnin tercüme edilmesini istemişse, kimin tercüme edeceğini şart koşmamışsa, siz de tercüme etmesi için üçüncü bir şahsa metni verip pazarlama ve organizasyon hakkını alırsanız bunun bir sakıncası olmaz. Ama iş sahibi ilgili işi sizin yapmanızı istemişse, başkalarına devredemezsiniz. Bu sadece iş sahibinin ...
 • Hac amellerini müstehap gusül ile yapmak caiz midir?
  5519 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/17
  Başta hatırlatılmalıdır ki; namaz için yeterli olan her temizlik (abdest, teyemmüm, müstehap gusül, …), temizlik ile yapılması gereken hac amelleri için de yeterlidir. Bundan dolayı ilkönce birkaç noktayı belirtmek gerekmektedir:1. Farz gusül ile namaz veya abdest gerektiren hac amelleri gibi fiiller yerine getirilebilir mi?2. Müstehap gusüller bu ...
 • Neden İslam dininde evlat boşanma durumunda erkeğe verilir?
  2928 Koruma 2019/06/15
  Öncelikle bu soruda kast edilen ifadenin incelenmesi gerekir. Eğer kastınız evladın intisabı ise İslam dininde evladın intisabı erkeğe olduğu gibi kadınadırda. Bu konu tamamen açık ve nettir. Örneğin mahremiyet, miras, akrabalık,... erkeğe özgü değildir. Bütün bu bağlar kadın içinde söz konusudur.[1] Ama eğer kastınız ...
 • Acaba benim bu dünyada vücut bulmam zorunlu olmuş mudur?
  7391 Eski Kelam İlmi 2012/03/10
  Görünür ve zahiri alemde insanların çoğu ilahi fıtratlarındaki misakı ve sözleşmeyi unuturlar. Allah tarafından kendilerine bağışlanan vücudu ve varlığı kabul ettiklerini hatırlamıyorlar. Kendilerine yönelik olan kendi yaşamlarının zorunlu olduğunu sanırlar. Oysaki gafletin perdelerinin kenara itilmesi, kendi vücudunun bütün boyutlarına yönelik marifetinin ve bilgisinin fazlalaşmasıyla tedrici olarak ...
 • Allah’ın varlığını inkâr eden filozoflar kimlerdir ve görüşleri nedir?
  12269 پاسخ به شبهات 2013/06/09
  Bu soru genel bir sorudur. Ama buna rağmen konuyla ilgili birkaç noktayı hatırlatırız: Bu bağlamda zikredilen her tarihi nakle itimat edilemez. Zira filozofların birçoğu, içinde bulundukları dönemin has şartlarını dikkate alarak konuşmalarını kinaye ve şifre şeklinde yapmak zorunda kalmışlardır. Bu nedenle onların şifre şeklinde ...
 • Acaba dinsiz kimseler cehennem ehli midirler? Müslüman bir kimse hangi yollarla onlara yardım edebilir?
  7367 Pratik Ahlak 2011/11/12
  Onda dini öğrenme merakının ve dine yönelme duygusunun uyanması için dinin güzelliklerini ona göstermeye çalışınız. Örneğin dini ve dini ahlakı yaşayarak dinin güzelliklerini sende müşahede etsin. O, dinin ve dindarlığın insanın yaşamında hazır bulunduğunda bunun arkadaşlar, aile efratları ve… Arasındaki irtibata ne kadar güzellikler kattığını ...
 • İnsan cennette düşünür mü?
  9584 Eski Kelam İlmi 2011/11/22
  Akıl ve düşünce her zaman insan ile beraber olmuştur. İnsan maddî âlemden geçtikten sonra düşünme gücünü kaybetmeyecektir. Aksine bazı hicap ve engellerin kalkmasıyla hakikat ve gerçekleri daha keskin ve kesin bir bakışla kavrayacaktır. Kur’an-ı Kerim’de bulunan birçok ayeti okumayla, insanların hem kıyamet gününde, hem cennette ve hem de cehennemde ...
 • Rivayetlerde İmam Hüseyin’e (a.s) özel bir önem verilmiş midir? Onun bu özel ayrıcalığı diğer İmamların (a.s) masumiyetleriyle uyuşur mu?
  6388 تاريخ بزرگان 2012/04/03
  İmamet makamının İmam Hüseyin’in (a.s) neslinde devam etmesi, türbetinin şifa vermesi, kabrinin yanında duanın kabul olması vb. gibi ayrıcalıklar Allah tarafından İmam Hüseyin’e (a.s) verilmiştir. Ama bu ayrıcalıkların İmam Hüseyin’in (a.s) makamının diğer İmamlardan (a.s) farklı olmasından kaynaklandığına dair bir delil yoktur. Hangi nedenlerden dolayı bu ayrıcalıkların ...
 • Hermonotik nedir ve onun görecelikle ne gibi bağlantısı vardır?
  13648 Yeni Kelam İlmi 2010/12/28
  Hermonotik teriminin iki manası vardır:a) Geniş Mana: Bu kelime bu manada, bir metnin yorumu hakkındaki her türlü araştırmadır. Bu yüzden hermonotik, bu alanda bütün dinleri, hatta ilm-i usul’un lafızlar bölümünü dahi kapsamaktadır. b) Dar Mana: Bu kelimenin bu manasıyla ...
 • Miracu’s-Saadet kitabında yer alan ergin halifelerin manası nedir?
  6577 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2011/09/21
  Molla Mehdi Neraki’nin oğlu olan Molla Ahmed Neraki Şia’nın çağdaş âlimlerindendir ve onun Miracu’s-Saadet kitabında yer alan ergin halifelerden maksadı, Peygamberin (s.a.a) halifeleri; yani masum imamlardır. ...

En Çok Okunanlar