Gelişmiş Arama
Ziyaret
8072
Güncellenme Tarihi: 2011/08/30
Soru Özeti
İmam Cevad (a.s)'ın (İmam Muhammed Taki) kaç tane erkek çocuğu vardı?
Soru
Hz. İmam Muhammed Taki'nin (Cevad) kaç erkek çocuğu vardı? Eğer iki çocuktan fazla çocuğu vardıysa meşhur olmayan erkek çocuklarından seyitler var mı? Ulemanın İmam Muhammed Taki'nin kaç çocuğu olduğu hakkında ihtilaf etmelerinin sebebi nedir? Niçin bu konu tarihte açıkça yer almamıştır?
Kısa Cevap

 İmam Muhammed Taki'den sadece iki erkek çocuk İmam Ali Naki ve Musa Mubarka isimlerinde kalmıştır. Diğer erkek çocuklarının olduğu rivayet edilmiş olsa da ensap hakkındaki kaynaklarında da sadece bu iki erkek çocuk hakkında ittifak vardır. Bu konudaki ihtilafın sebebi nesep hakkındaki ilk kaynaklardaki var olan ihtilaf ya da diğer çocuklarından bir soyun kalmamasıdır.

Ayrıntılı Cevap

Bu konu nesep hakkında yazılan kaynaklarda ihtilaf vardır. Bazı kaynaklarda beş erkek çocuğunun olduğu nakledilmiştir. Ancak bütün kaynakların ittifak ettiği husus İmam Ali Naki

ve Musa Mubarka adında iki erkek çocuğunun olduğudur.[1]

Bu iki erkek çocuğa bütün kaynaklarda işaret edilmiştir.

Bununla birlikte eski kaynaklardan sadece umdetu'ttalip kitabında İmam Ali Naki, Musa Mubarka' Hasan, Muhammed isimlerinde dört erkek çocuğunun olduğunu açıklanmıştır.[2]

Son dönemlerde yazılan bazı ensap kaynaklarda İmam Muhammed Taki'nin İmam Ali Naki, Musa Mubarka' Muhammed, Ali ve Yahya beş erkek çocuğunun olduğu nakledilmiştir.[3]

Bize göre bu ihtilafın sebebi ilk kaynaklarda var olan farklı bilgilerdir. Belki de bunun sebebi bu evlatlarından daha bir soyun baki kalmayışıdır.

Kesin olan şu ki İmam Ali Naki ve Musa Mubarka'dan soyun kaldığıdır. Kum'da defnedilmiş olan Musa Mubarka'ın günümüze kadar Kum'da ve Rey'de soyları mevcuttur.[4] Irak'ta kendilerinin İmam Muhammed Taki'nin Yahya isimli evladına kendilerini intisap eden bir aile[5] olmasına rağmen bu konu tarihi kaynaklarda gelmemiştir.[1] Örneğin Şeyh Mufit İrşat'ta ve İbn-i Anbe'de Umdetu't-Talib'te ve İbn-i Sabbağ el-Fusulu'l-Muhimme'de, Tusteri, Tevarihin'nebi vel alda Levasani, ed-Durusu'l-Behiyye bu iki evlada işaret etmiştir. İbn-i Anbe Umdetu't-Talib kitabında yazdığından başka diğer kaynaklar sadece bu iki erkek çocuğunun olduğunu yazmıştır. bk ensabu'l-itert-ittahire, Lebib Beyzun, s. 107, Muessestu'l-a'lemi, Beyrut

[2] ade

[3] Recai, Seyyid Mehdi, elmuakkibun min al-i Ebi Talib, c. 2 s. 30 Muassetu'laşura, Kum.

[4] ade yine bk. Munteha'l-Amal, Şeyh Abbas Kummi, c. 2 s. 618, Hicret yay. 2. baskı

[5] Sultan Fathi, Abdu'l-Kadir, Tarih-i ve Buyutat alulbeyt, fi biladir'rafideyn, s. 372, Daru'l-mahacce el-Beyza, Beyut, 1423

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Kafi’deki sahih hadislerin sayısı, ondaki hadislerin beşte biri kadar mıdır?
  10433 Ricalu’l-Hadis (Ravilerin İncelenmesi) 2010/12/29
  Muteber hadislerin sayısını söyleyen bu grup alimler konuya Rical ilmi ıstılahları açısından baktıklarından, fıkhi ve istidlali konulara sınırlama getirmek gibi bir amaçları yoktur. Çünkü onlara ve günümüzdeki araştırmacılarına göre hadisin itibarının ölçüsü, bir tek ravinin güvenilir olması değildir. Ölçü daha geniştir ve rivayete güven doğuracak her şey ölçü ...
 • Allah’ın şeytana kıyamete kadar mühlet vermesi sebebiyle şeytan ezeli ve ebedi olmada Allah gibimidir?
  17467 Eski Kelam İlmi 2012/04/04
  Ebedi olmak gelecekte yok olmamak anlamındadır. Şeytansa Allah’ın yarattığı bir yaratık ve her mahlûk yaratanın idaresinde olduğu için kendini Allah’ın işlerinde ihtiyari olarak ortak göremez, o da bütün varlığını diğer yaratılmışlar gibi Allah’a borçludur. Allah’ın şeytana mühlet vermesi ise kıyamete kadar değildir “malum” vakte kadardır. Eğer “malum” ...
 • Anne ve babanın emir ve yasakları birbiriyle çakışırsa evladın görevi nedir?
  12364 Pratik Ahlak 2010/02/01
  Kur’an’da tevhide davet ve şirkten sakındırmadan sonra anne babaya saygı emredilmiştir. Onlar birbirlerinin tersi olan emirler verirse ve evlat her iki isteği yerine getiremezse bu konuda iki grup rivayet vardır. Bir grupta anneye iyilik ve ihsana öncelik tanınmış, diğer grup da evladın üzerinde en ...
 • İlime hakiki anlamda iştiyak kazanmanın yolu nedir?
  6732 Pratik Ahlak 2011/07/23
  Ayetullah Hadevi Tehrani'nin bu konuyla ilgili görüşü şöyledir:İlime duyulan iştiyak ilahi bir lütuftur. Ancak bu hissi bazı yollardan güçlendirmek mümkündür:1- Sırayı gözeterek ve düzenli bir şekilde ders okuma. Bu tür ders alma insanda öğrenme ve ilime ilgi hissini güçlendirir ...
 • Bilgisayar, televizyon ve uydu kanalıyla namahrem şahsa bakmanın hükmü nedir?
  8064 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/30
  Hz. Ayetullah Hamaney bu husustaki bir soruyu yanıtlarken şöyle buyurmuştur: Namahrem kadının görüntüsüne bakmak, namahrem kadının kendisine bakma hükmü taşımaz. Bu nedenle bakmak eğer zevk için değilse, günaha düşme korkusu yoksa ve görüntü bakanın tanıdığı Müslüman bir kadına ait değilse, sakıncasızdır. Farz ihtiyat gereği, televizyondan naklen yayınlanan namahrem kadın ...
 • Dört seçkin kadın ve babalarının ismi nedir?
  19586 تاريخ بزرگان 2010/05/19
  İnsanlık tarihi boyunca tevhid yolunda ve ilahi hedefler uğruna büyük fedakârlıklar gösteren Evliya ve Salihlerin içinde kadınlarda vardır. Onların namı insanlığın karanlık tarihinde parlamaktadır. İslami rivayet ve kaynaklarda büyüklük, fazilet ve yüce makamlarından ötürü en üstün kadınlar ve cennet kadınlarının en üstünleri olarak yad edilen, yücelikle övülen ...
 • Tevatürün iddia edildiği veya sahih senetlerle nakledilen hadislerin metnininin gulat ve müfevvizeler tarafından uydurulma ihtimali var mıdır?
  7249 Ricalu’l-Hadis (Ravilerin İncelenmesi) 2010/12/29
  1. Gulat ve müfevvizeler çeşitli dönemlerde alimlerin bazı rivayetlerinde değişiklik yapıp hadis uydurmuş olsalarda, hadis kitaplarında yapılan eleme sonucunda bugün rivayetler mecmuası olarak elimize ulaşanlar takriben temiz mecmualardır. Kaldı ki guluvun ölçüsü elimizde olduğu için, guluvcu hadisleri (sahihde olsalar) diğerlerinden ayırmak zor bir iş değildir. 2. İlk ...
 • Dua psikolojisi hakkındaki kaynakları tanıtır mısınız?
  5021 Pratik Ahlak 2010/10/12
  Dua psikolojisi hakkındaki kaynaklar üç kısımdır:a)Din psikolojisini genel olarak ele alan kaynaklar.Ancak bunlardua psikolojisini özel olarak işlememişlerdir. Örneğin William James’inyazdığı, Muhammed Kaini’nin tercüme ettiği ‘Din ve Revan’ (Din ve Ruh) ve Mesut Azerbaycani’nin yazdığı ‘Revanşinasi-i Din’ (Din Psikolojisi) bu türendir.
 • İnsan kendi işlerinde ihtiyar sahibimidir? Yani seçme özgürlüğüne sahip midir? Eğer bu sorunun yanıtı olumlu ise bu seçme özgürlüğünün sınırları ve kapsama alanı nereye kadardır?
  9724 Eski Kelam İlmi 2007/10/27
  Kendimizi defalarca bir caddede yapayalnız ve kimsesiz bulduğumuz olmuştur. Gidiş yönü belirlidir ve bizim bu belirlenen yönde ilerlemekten başka çaremiz yoktur. İşte bu cadde bizim için önceden belirlenmiş sabit şeylerdir. Irk, soy, aile, boy, dil ve benzeri olgular. Ama bazen de kendimizi çeşitli yolların kavşağında kararsız ve hayrette buluruz. Bu ...

En Çok Okunanlar