Gelişmiş Arama
Ziyaret
23837
Güncellenme Tarihi: 2009/11/14
Soru Özeti
Acaba bu alem sona erdikten sonra yani yaratılışlar olacak mı?
Soru
Kıyamet gününden sonra Allah u Teala yeni bir alemi yeni insanlarla yaratacak mı? Yaratılan insanlar bu yeni alemde yaşayacaklar ve yeniden dirilmeye sahip olacaklar mı?
Kısa Cevap

Allah u Teala mutlak feyyaz ve feyzi daimidir. Feyzinin devamlılığı daimi ve ardı ardına yaratmayı iktiza eder dolayısıyla vücut bulmayı (yaratılışı) hak eden her şeyi yaratır. Allahın feyyaz ve Cevat (gibi) sıfatları, yaratmak ve icat etmekle tahakkuk ve tecelli bulur. Dolayısıyla feyyaz oluşunun gereği yaratıcı olmaktır.

Allah u Teala hiçbir zaman feyzi men etmemiş ve etmeyecektir. Onun feyzi daimi olarak akmış ve cari olmuştur. Zira Allah u Teala’nın ne başlangıcı var ne sonu. O sürekli olmuş ve olacaktır. Netice itibarıyla onun feyzi de daimi olmuş ve olacaktır. Ancak Allahın feyzi her zaman bir nesli icat etmek olmuştur. Mevcut olan nesil ayetler ve rivayetlerin açıkladığına göre Adem’in zürriyetindendir ki Adem’in kendisi toprak ve sudan yaratılmıştır.

Tefsir-i Safide “Kaf” suresinin 15. Ayetin zeylinde imam Bakır’dan bir rivayet nakledilmiş. Dakik bir şekilde bu surunun cevabıdır. Ayet şöyle diyor: “İlk yaratmada âcizlik mi gösterdik ki (yeniden yaratamayalım)? Doğrusu onlar, yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler”.[1]

İmam Bakır’dan (a.s.) mevcut insanlardan sonra yeni insanların yaratılışı hakkında soru soruldu. İmam şöyle cevap verdi: “Allah u Teala Adem’den olan şu anki neslin ömrü ve bu alemin müddeti tamamlandırıp cennet ehlini cennete ve cehennem ehli cehenneme yerleştirdiği vakit yeni bir dünyayı anne ve babası olmayan yeni insanlarla yaratacaktır. Tevhit anlayışına sahip olup Allaha ibadet eden insanlar için şu anki yerin dışında bir yer ve yeni bir gök yaratacak ve onları oraya (ikisinin arasına) yerleştirecektir. Siz Allah, beşerin babası olan Ademin nesli olan sizler dışında başka bir nesli yaratmayacağını mı sanıyorsunuz? Allaha yemin ederim ki Allah binlerce alem ve binlerce Adem yaratmıştır… buna binaen bu hadisin başında gelen göre bu alemin sonunda yaratılış sona ermiyor. Doğrusu yeni insanların yeni yeryüzü ve yeni gökyüzüyle yaratılacaktır.[2]

İlgili indeksler:

1- خلقت جسمانی حضرت آدم، سؤال شماره 506 (سایت: 547)

2- قرآن و خلقت انسان، سؤال شماره 731 (سایت: 911).

3- هدف خلقت، 1632 (سایت: tr1711).

4- آدم هشتمین نسل از انسان، 5901 (سایت: 6471).

 


[1] E fe ayina bil halkil evvel bel hum fi lebsim min halkin cedid (Kaf, 15).

[2] Şeyh Saduk, “Hisal”, Kum: Camiatu Mudderisin, 1403 kameri, c, 2, s. 652; FEYZİ KAŞANİ, Muhsin, “Tefsir-i es-Safi”, c. 5, s. 60. “(ennehu suile hazihil ayete fe kale tevilu zalik: innellahe Teala iza efna hazihil halke ve hazihil aleme ve sekene ehlel cenneti el-cennete ve ehlen-nar-i en-nare cededellahu alemen gayre hazalaleme ve cedede halken min gayri fehuletin ve la unasın. Yabudunehu ve yuvehidunehu ve haleke lehum erden gayre hazihil erde, tehmuluhum ve semae gayre Hazessemae tezilluhum. Lealleke tera innellahe haleke Hazal alemel vahide. Tera ennellahe lem yahluk beşeren gayrekum, bela vellahi lekad haleke elfe elfe alem ve elfe elfe ade,…)”.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar