Gelişmiş Arama
Ziyaret
6251
Güncellenme Tarihi: 2011/12/20
Soru Özeti
Şimrin İmam Hüseyin’in (a.s) başını boynundan kestiğine dair senet var mı?
Soru
Rivayetlerde lanetli Şimrin, İmam Hüseyin’in mübarek başını boynundan kestiği nakledilmiştir. Bunun senedi var mı? Varsa hangi kitapta yazılıdır?
Kısa Cevap

Birkaç yerde bu konuya işaret edilmiştir:

1- Hz. Zeynep (s.a) bazı sözlerinde şöyle buyuruyor: ‘...Ey Muhammed! Şu anda kızların esir, Saba rüzgarı öldürülmüş evlatların bedenlerinin üstüne esiyor ve bu, başını boynundan (arkadan) kestikleri Hüseyin’dir...’[1]

2) İmam Seccad’ın hutbesinde de bu konuya değinilmiştir: ‘...Ben başını boynundan kestikleri kimsenin evladıyım...’[2]

3) Ziyaret-i Nahiye-i Mukaddese’de İmam Mehdi (a.s) şöyle buyuruyor: ‘....Selam olsun başını boynundan kestikleri kimseye...’[3]

 [1] -Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l-Envar, c.45, s.59, Bab:25, İntişarat-ı Daru’l-Vefa, Beyrut, H.K.1404 (110 ciltlik); Seyyid b. Tavus, Luhuf, s.131, İntişarat-ı Cihan, Tahran, H.Ş.1348; Mazenderani, İbn-i Şehr-i Aşub, el-Menakıb, c.4, s.113, İntişarat-ı Allame, Kum, H.K.1379 (4 ciltlik)

[2] -Biharu’l-Envar, c.45, s.175

[3] -Biharu’l-Envar, c.98, s.318, H.8

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar