Gelişmiş Arama
Ziyaret
3313
Güncellenme Tarihi: 2019/06/16
Soru Özeti
Hazreti Muhammed’in (s.a.a) dokuz yaşında eşimi vardı?
Soru
Hıristiyan arkadaşlarımdan ve onların önderlerinden bir soru mevzu bahis edilmiştir rica etsem cevaplayabilir misiniz; Hazreti Muhammed’in (s.a.a) dokuz yaşında olan eşimi vardı? Böyle bir durumda sebebini açıklayabilir misiniz?
Kısa Cevap
İslam peygamberinin hayatını, eşlerinin özeliklerini ve peygamberin onlar ile olan ilişkilerini incelemek şu noktayı açığa çıkarır: Eğer Peygamber müteaddit eş edinmiş ise bu eylemin çeşitli hikmetleri bulunmaktadır. Burada onlardan bazılarına işaret edeceğiz.
 1. Öncelikle Peygamberin Ayşe ile olan evliliğinde şunu bilmemiz gerekir ki bu evlilik Ayşe’nin babası Ebubekir’in isteğiyle gerçekleşmiştir. Zira o Peygamberin onun damadı olmasını büyük bir övünç kaynağı görmekteydi. Bunun yanında Ebubekir’in ait olduğu kavim ve kabilesi hasebiyle bu evlilik Müşriklerin İslam dinine karşı muhalif tutumlarına karşı önemli bir set olacaktı.
 2. Babasının ve velisinin izni ile zifafın baliğ olmasından sonra gerçekleşecek olması şartıyla küçük kız çocuğu ile nikah kıymak o dönem insanları arasında yaygın bir gelenekti. Özellikle Arabistan yarımadasına has olan doğada kız çocuklarının çok çabuk yetişkin oldukları göz önünde bulundurulacak olursa konu açıklığa kavuşmuş olacaktır.
Ayrıntılı Cevap
Bütün dinlerin ve toplumlarında kabul ettiği üzere evlilik, kadın ile erkeğin ihtiyaçlarının mantıklı bir cevabıdır. İslam dini evliliği en mübarek yapı ve kurumlardan biri bilmektedir ve takipçilerini evliliğe teşvik ve davet etmiştir. Elbette evlilik için şartlar ve hukuksal sınırlar belirlemiştir.
Peygamberi Ekrem’in (s.a.a) diğer insanlar gibi ihtiyaçları bulunmaktadır. Onu diğer insanlardan ayıran temel tefavüt kendilerine vahiy nazil olmasıydı. “قل انّما انا بشر مثلکم یوحی الیّ” “De ki bende sizin gibi beşerim ancak bana vahiy edilmektedir.”[1] Doğal olarak İslam peygamberinin ihtiyaçlarından biriside evlenmek ve eş seçmekti. Elbette Peygamberi Ekrem’in (s.a.a) ismet sahibi ve insanı kamil olması sebebiyle kendi nefsani güçlerinin kontrolü altında olduğu ve itidalden asla sapmadığı unutulmamalıdır.
İslam peygamberinin hayatını, eşlerinin özeliklerini, Eğer Peygamber müteaddit eş edinmiş ise peygamberin onlar ile olan ilişkilerini veya şekiz yaşında iken Ayşe ile evlenmesini ve on yaşında iken zifafta bulunması[2] dikkatlice incelenecek olursa şu nokta açığa çıkar bu eylemin çeşitli hikmetleri bulunmaktadır. Burada onlardan bazılarına işaret edeceğiz.
 1. İslam gelmeden önce Arap toplumunda ve Kureyş kabilesinde çeşitli evlilikler yaygındı. İslam dini bu evliliklerden bazılarını örneğin “Şiğar”[3] nikahını yasaklattı. Ama insaniyetle ve İslam diniyle örtüşen nikahları teyit etti. Ezcümle babasının ve velisinin izni ile zifafın baliğ olmasından sonra gerçekleşecek olması şartıyla küçük kız çocuğu ile nikah kıymaktı. Bu evlilik türü o dönem de Özellikle Arabistan yarımadasına has olan doğada kız çocuklarının çok çabuk yetişkin oldukları göz önünde bulundurulacak olursa insanları arasında oldukça yaygın ve normal karşılanmaktaydı. 
 2. Peygamberin Ayşe ile olan evliliğinde şunu bilmemiz gerekir ki bu evlilik Ayşe’nin babası Ebubekir’in isteğiyle gerçekleşmiştir. Zira o Peygamberin onun damadı olmasını büyük bir övünç kaynağı görmekteydi. Bunun yanında Ebubekir’in ait olduğu kavim ve kabilesi hasebiyle bu evlilik Müşriklerin İslam dinine karşı muhalif tutumlarına karşı önemli bir set olacaktı.
 3. Bir diğer önemli nokta ise Ayşe’nin kendisi şöyle naklediyor: Peygamber sürekli olarak ilk eşi Hazreti Hatice’den bahsediyordu. Bunun üzerine kadınlık duyguları kabaran Ayşe Peygambere şöyle dedi “Ey Allah’ın resulü! Allah sana daha iyisini verdi.” Peygamber yine de Hazreti Hatice’nin eşsiz ahlaki sıfatlarını yad etmeye devam etti.[4] Bu nakil şunu ortaya koyuyor ki Peygamberi Ekrem’in (s.a.a) yapmış olduğu evliliklerde özelliklede Ayşe ile olan evliliğinde hedefi neuzibillah kendi nefsani arzularını gerçekleştirmek değildi. Zira aksi taktirde kendisinden 15 yaş büyük olan Hazreti Hatice hakkında böylesi övgü ve saygıyla anmasının hiçbir anlamı olmazdı. 
 
 

[1] Kehf/110.
[2] On iki yıldan on yedi yıla adlı tarih kitabında şöyle geçer: Bazı araştırmacılara göre Ayşe İslam peygamberi ile evlendiği zaman dokuz yaşından çok daha büyüktü; zira nikah zamanı ya 13 yaşında idi yada 17 yaşında. Bunun delili ise İbn. İshak’ın Ayşe’yi bisetin ilk yıllarında Müslüman olanlar arasında saymasıdır. İbn. İshak şöyle diyor: Ayşe o dönemde küçüktü ve 18 kişiden sonra Müslüman oldu. Yani Müslüman olan 19’uncu şahıstı. Eğer biset öncesi onun yaşını en azından 7 olarak kabul edersek nikah zamanı 17 yaşında hicrette ise 20 yaşında idi. Aksi taktirde onun Müslüman olduğu zaman 7 yaşından daha küçük olduğunu farz etmemiz gerekir. Zira iddia edildiği gibi 9 yaşında evlenmiş olsaydı Müslüman olduğu dönemde süt emen bebek olması gerekir.! (bu konuda başvurabileceğiniz eserler: sipehri, Muhammed, Sireti cavidane, 1.c, 414.s, pejuheşgahı ferhengi endişeyi İslami, tahran, çap evvel, 1384.şemsi, Arabi, Huseyn Ali, Tarih tahkiki İslam, 2.c, 216.s,dipnot, müesseseyi imam Humeyni, kum, çap 4, 1383.şemsi.
[3] Şiğar nikahı: iki erkeğin mehriyesiz ve kebin kesmemek şartıyla kız kardeşlerini veya kızlarını birbirlerine nikahlamalarına denilir. Bu evlilik türünü İslam dini yasaklamıştır.  Zira İslam peygamberi (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "لا شغار فى الاسلام" İslam da Şiğar yoktur. Bu evlilik çeşidi cahiliyet adetlerindendi.
[4] Şeyh Saduk, Hisal, 404.s
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Eğer bir kimse Allaha inanır ama Allah bizim namazımıza ihtiyacı yoktur diyerek namaz kılmıyorsa onun cevabında ne demeliyiz?
  7858 Eski Kelam İlmi 2012/09/15
  Allah, namaz olmak üzere insanın hiçbir şeyine muhtaç değildir. Zira Allah mutlak bir şekilde müstağnidir. İnsanın kendisidir ki Allaha ve namaza muhtaçtır Allah insana ve insanın namazına ihtiyacı yoktur. Eğer Allah insandan namaz kılmasını istemiş ise Allah insanın faydasını dikkate alarak insandan namaz kılmasını istemiştir, kendi menfaatini ...
 • Kopya çekmek ve tez notuyla oynamanın hükmü nedir?
  3098 Yasa Ve Kanunlara Riayet Etmek 2019/12/09
  Kopya çekmek ve aynı sonucu doğuran eylemler haramdır. Buna bina tövbe etmeli ve Allah’tan bağışlanma dilemelisiniz. Ama eğer mesleğinizi yapacak gerekli bilimsel birikime sahipseniz bu alanda çalışmanızın da ve karşılında aldığınız paranın da sakıncası yoktur.Bu soruya Taklit Mercilerin vermiş olduğu cevaplar:[1]
 • Tahrip edilmiş korunaktan hırsızlık yapmanın hükmü nedir?
  5918 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/21
  Hırsızın elinin kesilmesinin şartları şunlardır:1. Erginlik2. Akıl3. İrade4. Zorunluluğun olmaması5. İster yalnız başına ve ister beraberce olsun hırsızın korunağa saygısızlık etmesi6. Eşyayı korunaktan çıkarması7. Hırsızın mal sahibinin babası olmaması8. Korunağa saygısızlığın ve hırsızlığın gizlice yapılması; açıkça ve aşikâr olarak korunak kırılır ...
 • Acaba bir insan cinle evlilik yapabilir mi?
  3978 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2019/05/28
  Öncelikle sagılarımızı sunarak şu noktayı hatırlatmayı gerek görmekteyiz.bu be benzeri konuları öğrenmenin hayatımıza hiçbir faydası yoktur. Bunun hükmünü öğrenmek bize hiçbir maddi ve manevi fayda sağlamayacaktır. “~~55.56~ فٖيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ”
 • Huzurun hakikatı nedir ve ona hangi yollarla ulaşılır?
  21257 Pratik Ahlak 2010/12/04
  Yaşamda sakinlik ve düşüncenin rahatlığı demek olan huzur, İslam’ın övdüğü güzel bir hakikattır. İslam ona ulaşmak için yollar koymuştur. İslamın öngördüğü huzura ulaşmanın yollarından bazıları şunlardır: Allah’ı anmak, hüsn-ü zan, kendine güven, uzun arzulara kapılmamak, evlenmek, yaşamda ve işlerde programlı olmak, geceden istirahat etmek için faydalanmak, siyah üzüm ...
 • Nevruz bayramı hakkında ne gibi bir şerî delil mevcuttur?
  12913 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2011/08/21
  Bu bayram, İslam öncesi yaygın olan İranlıların antik bayramlarındandır. Rivayet kitaplarında İmam Sadık’tan (a.s) nevruzun fazileti hakkında bir rivayet nakledilmiş ve son dönemdeki meşhur fakihler bununla amel etmiş ve de nevruzda gusül almanın müstehap olduğuna fetva vermişlerdir. Lakin bazıları da bu rivayet hakkında münakaşa yapmıştır. Bu nedenle, yüzde yüz ...
 • Yüce Allah’ın dünyada kulları karşısında kendi hakkından geçtiği ama halkın hakkından geçmediği doğru mudur?
  7125 Eski Kelam İlmi 2011/08/21
  Tövbe insanın alçaklık ve ilahi azaptan kurtulması için bir yoldur. Tövbe günahtan geri dönme ve Allah’ın dergâhına yönelme manasındadır. Allah insanı günahları sebebiyle meyus etmez ve içten, halis ve doğru bir tövbeye çağırır ve de tövbesinin kabul edileceği vaadini de verir. Tövbe etmek sade bir iş değildir ve günah ...
 • Masum İmamlar da iktidar savaşına girişirler miydi? Onlar da verasete dayalı iktidar mı istiyorlardı?
  5239 Eski Kelam İlmi 2012/03/04
  Birincisi, İmamların siretine baktığınızda Onların iktidar için savaşım vermediklerini gördüğümüz gibi asla iktidar peşinde olmadıklarını da görmekteyiz. Bazı zamanlar haklarını savundularsa bunun nedeni görevlerini yerine getirmek içindi. İmam Ali’nin (a.s) ‘Beni bırakın ve başkalarının yanına gidin.’ sözü bu iddiaya en güzel delildir. İkincisi, başkalarından daha üstün ...
 • Kime şehid demektedirler? Diğer İslamî ve gayri İslamî ülkelerin ölüleri şehid sayılır mı?
  6075 Tefsir 2011/08/17
  Şehid şahit ve hazır anlamında olup değişik derecelere sahiptir. Bu anlamıyla Allah, peygamberler, melekler, Allah yolunda öldürülenler ve tüm müminler şahadet derecelerindeki mertebeler dizisinde yer alırlar. Elbette mukaddes “şehid” sözcüğü ilahî dürtü olmaksızın ve sadece kendi ülkesini savunmak veya hatta istemeyerek ve hedefsizce öldürülen tüm şahıslar için ...
 • Ben, namaz kılarken halim olmuyor, ne yapmam gerekir?
  8175 Pratik Ahlak 2008/04/09
  Namazın bir zahiri ve bir de batıni yönü vardır. Zahirinin kural ve şartları olduğu gibi batının da kural ve şartları vardır.Elbisenin pak olması, kıbleye doğru yönelmek abdestli olmak ve … gibi namazın zahiri şartlarına riayet etmek, namazın zahiri doğruluğuna sebep olduğu gibi, namazın batıni şartlarını yerine getirmek de, örneğin ...

En Çok Okunanlar