บล็อก (1)

นับตั้งแต่วันอีดมับอัษใน “ปีแห่งท่านนบี(ซ.ล.)ผู้ยิ่งใหญ่” เป็นต้นมา อิสลามเควสท์ได้เปิดให้บริการผ่านสามภาษา (ฟารซี, อรับ, อังกฤษ)
ปณิธานของเราก็คือ การที่เว็บไซต์อิสลามเควสท์จะกลายเป็นศูนย์กลางการตอบปัญหาศาสนาในโลกไซเบอร์ยุคปัจจุบัน
เว็บไซต์เวอร์ชั่นแรกเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของนักกิจกรรมหนุ่มที่เฉลียวฉลาดและเคร่งครัดศาสนาชาวอิหร่าน
ในปัจจุบัน

ค้นหา

เนื้อหาที่มีผู้อ่านมากที่สุด

ลิ้งก์ต่างๆ