جستجوی پیشرفته
بازدید
4591
آخرین بروزرسانی: 1395/12/14
خلاصه پرسش
منظور از «ابی العباس» که عیاشی در تفسیرش از او روایت می‌کند، کیست؟
پرسش
منظور از ابی العباس که عیاشی از او روایت کرده است کیست؟
پاسخ اجمالی
یکی از راویانی که محمد بن مسعود عیاشی(320ق) در تفسیرش از او نام می‌برد «ابو العباس» است که روایاتی از امام صادق(ع) از او نقل شده است؛[1] بنابر تحقیق، مقصود از این شخص، فضیل (یا فضل) بن عبد الملک، معروف به أبو العبّاس‏ بقباق کوفی می‌باشد،[2] که از اصحاب امام صادق(ع) به شمار آمده[3] و مورد توثیق علمای رجال است.[4]
درباره ابوالعباس بقباق روایتی نقل شده است که برخی آن‌را به جهت عبدالله بن راشد ضعیف دانسته‌اند؛[5] روایت چنین است: عبدالله بن راشد نقل می‌کند که عبید بن زراره گفت: خدمت حضرت صادق(ع) مشرف شدم و «بقباق» هم خدمت آن‌حضرت بود؛ عرض کردم قربانت گردم! مردی بنوامیه را دوست دارد آیا او هم از گروه آنها است؟! فرمود: «آرى»! گفتم: مرد دیگری است که شما را دوست دارد، آیا او از گروه شما است؟! فرمود: «آرى»! پرسیدم: حتی اگر مرتکب زنا و دزدى شود؟! راوى می‌گوید: حضرت نگاهى به بقباق‏ انداخته و هنگامی که مطمئن شدند که او این گفت‌وگو را تعقیب نمی‌کند، با اشاره سر فرمودند: «آرى»‏.[6]
 

[1]. برای نمونه ر. ک: عیاشى، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، ج ‏1، ص 32، 283 و ج 2، ص 83، تهران، المطبعة العلمیة، چاپ اول، 1380ق.
[2]. محقق این کتاب نیز،‌ به همین نظر معتقد است. ر. ک: تفسیر العیاشی، ج ‏1، ص 88 (پاورقی).
[3]. برقى، احمد بن محمد، رجال البرقی (الطبقات)، ص 34، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1342ش؛ نجاشى، احمد بن على، رجال النجاشی، ص 308، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ ششم، 1365ش؛ شوشترى، محمد تقى، قاموس الرجال، ج ‏8، ص 422 - 423، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ دوم، 1410ق.
[4]. رجال البرقی (الطبقات)، ص 34؛ رجال النجاشی، ص 308؛ خویى، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، ج ‏14، ص 324 - 326، بی‌نا، بی‌جا، چاپ پنجم، 1413ق.
[5]. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، ج ‏14، ص 325.
[6]. کشى، محمد بن عمر، رجال الکشی (إختیار معرفة الرجال)، ص 336 - 337، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، چاپ اول، 1409ق.
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها