جستجوی پیشرفته

آخرین پرسش‌ها و پاسخ‌ها

 • تفاوت‌های نظام حاکم بر دنیا و آخرت چیست؟
  2944 هستی شناسی 1393/10/18
  بین نظام حاکم بر دنیا و نظام حاکم بر آخرت، تفاوت‌‌های زیادی وجود دارد که جمع‌‌آوری همه آنها مقدور ما نیست؛ از این‌رو فقط به برخی از آنها اشاره می‌کنیم: 1. یکی از تفاوت‌هایی که بین دنیا و آخرت وجود دارد، این است که مردم در دنیا می‌‌توانند به یکدیگر ظلم کنند ولی در آخرت چنین امکانی وجود ندارد.[1] 2. یکی دیگر از خصوصیت‌های ...
 • همانگونه که وجود خدا را خود بخودی می‌دانید، از کجا که انسان‌ها و دیگر موجودات نیز خود بخود بوجود نیامده باشند؟!
  1623 وجود 1395/03/18
  هر مطلب و ادعا دارای دو مرحله است: یکی مرحله فرض و تصور؛ دیگری مرتبه اثبات و استدلال. در خصوص موضوع سؤال نیز این دو مرتبه وجود دارد: 1. مرحله فرض این است که موجوداتی که وجود و هستی عین ذات آنها نیست؛ ذات آنها چیزی است و وجود آنها چیز دیگر است. این موجودات در به وجود آمدن و موجود شدن نیازمند علت هستند؛ و موجودی که ...
 • تفاوت دیدگاه معتزله با شیعه را در مساله علت و معلول را شرح دهید
  6268 علت و معلول 1389/12/15
  علامه طباطبائی در بحث ارتباط افعال انسان ها و خداوند متعال، اشاره به نظر معتزلیان کرده است. آنان معتقدند، چون انسان ها اختیار دارند لذا علت افعال انسان، فقط خود وی می باشد و علت اولیِ دیگری ندارد. این گروه گمان کرده اند، اگر علت افعال انسان ها را خداوند بدانیم، لازمه اش جبر می باشد. علامه طباطبائی ضمن بیان مقدماتی می فرمایند: همان طور که ...
 • چگونه می‌توان ثابت کرد که «وجود» تنها یک «مفهوم ذهنی» نیست؟ و حقیقتی در خارج است که خودش وجود است و به آن واجب الوجود می‌گوییم؟
  913 وجوب 1395/11/05
  به نظر می‌رسد در حل این مشکل باید به دو نکته توجه داشت: 1. این‌که بین «مفهوم وجود» و بین «حقیقت عینی وجود» تفاوت و تمایز وجود دارد.[1] حکیمان بر این باورند که «مفهوم وجود» یک امر انتزاعی است؛ و به اصطلاح مفهوم ثانی فلسفی است،[2] که مابازاء ندارد، ولی منشأ انتزاع دارد. اما «حقیقت وجود» از سنخ مفهوم نیست، ...
 • آیا به عقیده ابن سینا، انسان امور شر و فاسد را از طریق عوالم بالا یا نفوس فلکی دریافت می‌کند؟ همچنین از نظر ایشان شیطان به کدام یک از عوالم تعلق دارد؟
  4828 وجود 1392/06/05
  در نظر حکیمان نفس از قوای متعددی برخوردار است. این قوا از جهت کلی به قوای ادراکی و حرکتی تقسیم می‌شوند. قوای ادراکی نیز به دو بخش کلی قوای ادراکی باطنی و حواس ظاهری تقسیم می‌گردند. قوای ادراک باطنی هم به قوای متعدد؛ مانند قوه‌ی متخیله، حافظه، خیال و عاقله تقسیم می‌شود. برای اطلاع بیشتر پاسخ: 32002(وهم و خیال در فلسفه و روایات)، را مطالعه کنید. در ...
 • این‌که در برخی روایات؛ صدا و تازیانه فرشتگان، دلیل به وجود آمدن رعد و برق عنوان شده، چه توجیهی دارد؟!
  3909 هستی شناسی 1395/09/25
  همان‌گونه که در پرسش بدان اشاره شد، در روایتی مرسل چنین آمده است: ابوبصیر از امام صادق(ع) در مورد صداى رعد پرسید؟ آن‌حضرت فرمود: «آواى رعد همچون فریادى است که چوپانان و شتربانان براى راندن و بازداشتن شتران به صورت "‌هاى هاى" از گلو خارج می‌کنند»، ابوبصیر پرسید: فدایت گردم برق چه حالتى دارد؟ فرمود: «برق به منزله تسمه و دوال فرشتگان است که با آن ابرها را ...
 • جهان مادی به چه جهانی گفته می‌شود؟
  1071 هستی شناسی 1397/01/27
  جهان مادی به جهانی گفته می‌شود که دارای ویژگی‌‌های مادی باشد. از مجموع سخنان حکیمان در این باب می‌توان چند چیز را به عنوان ویژگی و مشخصه امر مادی نام برد: 1. داشتن مکان خاص و اشغال فضا، 2. اشغال زمان و زمان داشتن، 3. قابل اشاره حسی بودن، 4. قابلیت انقسام و بخش پذیری، 5. استکمال از طریق حرکت؛ یعنی موجود مادی کمال خود را از راه ...
 • آیا ملائکه موجودات ابدی‌اند؟
  3388 وجود 1392/09/18
  از نظر فلسفی موجود اعم از واجب الوجود و ممکن الوجود، ابدی و ازلی هستند. ازلی و ابدی بودن واجب الوجود روشن است؛ اما ازلی و ابدی بودن ممکن الوجود به لحاظ اصل و منبع وجودشان است که خدای ازلی و ابدی اصل و منبع همه موجودات است. علاوه در مورد ابدی بودن ممکنات، فیلسوفان بر این باورند که عدم نمی‌تواند در وجود رسوخ کند و چیزی که ...
 • ممکن الوجود بالذات و ممکن العدم بالذات با ممکن بالذات چه رابطه ای دارد؟
  9678 عدم 1389/07/28
  ممکن الوجود بالذات و ممکن العدم بالذات، همان ممکن بالذات می باشند. به دیگر عبارت هر ممکن بالذاتی، ممکن العدم بالذات و ممکن الوجود بالذات می باشد. یعنی ممکن الوجود و ممکن العدم ذاتی، دو رویه سکه برای ممکن بالذات است.حرکت زمین به دور خورشید ممکن بالذات می باشد.پدیده هایی که نابود شده اند نیز ممکن بالذات می باشند. ...
 • ادله وجودی و چگونگی خلقت خدا را بیان کنید؟
  14268 وجود 1386/05/28
  خداوند تبارک و تعالی، وجود مطلق و کمال مطلق است که هیچ گونه عیب و نقصی در آن نیست. مفهوم واژه خدا از عمومی ترین و ساده ترین مفاهیمی است که همه انسانها حتی کسانی که منکر وجود خداوند هستند، نیز آن را درک می کنند.هر چند شناخت کنه و حقیقت ذات خداوند تبارک و تعالی برای انسان غیر ممکن است ولی از راههای بسیار زیادی می توان یقین ...
 • آیا خلقت زمین، قبل از خلقت آسمان است؟ کرات و سیاراتی بسیار بسیار کهن تر از زمین در کهکشان ها وجود دارد که عمر زمین نسبت به آنها بسیار جوان است. و هیچ فضانوردی نگفته که آسمان هفت طبقه است.
  20951 وجود 1388/03/18
  خلقت موجودات زمین برای انسان، تنها بدان معنا نیست که تمام آنان، منافعی مادی برای بشر داشته باشند، بلکه این تنها یک بعد قضیه است. جنبه مهم تر، آن است که تدبر و اندیشه در جهان آفرینش چه آنهایی که وجود دارند و چه آنهایی که منقرض شده اند، می تواند انسان را به خداوند هستی، نزدیک نموده و او را از مخالفت با پروردگارش باز ...
 • آیا بیش از یک وجود ابدی را می توان فرض کرد؟
  5962 علت و معلول 1390/02/07
  موجودات عالم -غیر از خداوند متعال- علاوه بر این که در وجود اولیه به خداوند نیاز دارند در بقا و ادامه حیات هم نیازمندی آنها وجود دارد. در توحید واحدی ثابت می شود که تنها یک موجود مستقل و بی نیاز وجود دارد که علت تمام موجودات عالم است؛ زیرا طبق قانون علیت و محال بودن دور و تسلسل، هر موجودی نیاز به علت دارد تا این که به علتی ...
 • آیا دعایی که می‌کنیم، علاوه بر تاثیرگذاری در زمان آینده، می‌تواند بر زمان گذشته هم اثر بگذارد؟
  2966 علت و معلول 1394/02/30
  دعا دارای آثار فراوان است؛[1] هم نسبت به حوادث آینده تاثیر دارد هم می‌تواند بر حوادث گذشته اثر بگذارد. البته تاثیر دعا نسبت به حوادث آینده و گذشته تفاوت دارد؛ زیرا معنای اثرگذاری بر حوادث آینده، این است که می‌تواند از وقوع آن جلوگیری کند. اما نسبت به حوادث گذشته این اثرگذاری معنا ندارد؛ زیرا فرض این است که آن حادثه اتفاق افتاده است. بنابراین ...
 • چگونه التزام به دو قدیم، مستلزم تسلسل و التزام به بی‌نهایت قدیم است؟
  468 هستی شناسی 1397/07/18
  اثبات وحدت واجب الوجود یا قدیم بالذات، یکی از مباحث مهم در الهیات و فلسفه اسلامی به شمار می‌رود و براهین متعددی بر این مسئله اقامه شده است. یکی از این براهین که در روایات نیز بدان اشاره شده است،[1] چنین تقریر می‌گردد: 1. اگر دو «قدیمِ بالذات» وجود داشته باشند، باید بین آنها وجه تمایزی وجود داشته باشد، و گرنه «دو قدیم» تحقق ...
 • اثبات کنید که چرا خداوند باید نامحدود باشد؟
  13643 علت و معلول 1387/07/23
  برای پاسخ به این سؤال باید معنای بی نهایت بودن خدا و رابطه موجودات عالم با خدا روشن گردد. معنای بی نهایت بودن خدا این است که ذات خدا ذاتی است نامتناهی از هر جهت و دارای تمام کمالات.[1] و وجود او از هر جهت که فرض کنیم نامحدود است، جایی نیست که نباشد، زمانی نیست که وجود نداشته باشد، کمالی ...

طبقه بندی موضوعی

درخبرنامه سایت عضو شوید

آخرین پرسش ها و پاسخ ها را همه روزه در ایمیل خود مطالعه کنید.

پرسش‌های اتفاقی

پربازدیدترین‌ها

 • سریع الاستجابة ترین دعا جهت رسیدن به حاجت کدام است؟
  878043 دستور العمل ها 1386/03/09
  اگرچه دعاهای زیادی از امامان معصوم (ع) نقل شده است که مورد اجابت واقع شده و سریع الاجابة هستند، که ذکر متن آنها در این جا مقدور نیست و فقط به ذکر اسامی چند مورد که دارای اهمیت خاص هستند اشاره می شود: 1. دعای توسل 2. دعای فرج 3. دعای اسم اعظم 4. ...
 • در چه صورت غسل جنابت بر زن واجب می شود؟
  540896 حقوق و احکام 1386/09/04
  از دو راه جنابت حاصل می شود:1) نزدیکی و آمیزش جنسی، اگرچه منی بیرون نیاید.2) بیرون آمدن منی، (حتی بدون دخول) چه در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت ...
 • پیامبران اولوالعزم و کتاب‌های آنها کدام‌اند؟ چرا «اولوالعزم» نامیده شده‌اند و چرا زرتشت و داوود(ع) اولوالعزم نیستند؟
  420486 تفسیر 1387/02/31
  واژه اولوالعزم در آیه 35 سوره احقاف آمده است. عزم به معنای حکم و شریعت است و اولوالعزم یعنی پیامبرانی که دارای شریعت و دین مستقل و جدیدی بوده اند. در روایات برای پیامبران اولوالعزم شرایطی ذکر شده است: 1. داشتن دعوت جهان شمول
 • نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟
  405756 حقوق و احکام 1389/09/10
  نماز جمعه یکی از عباداتی است که در فضیلتش همین بس که سوره ای از قرآن به نامش آمده است و به جماعت خوانده می شود. نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که با حمد و ...
 • آیا ارتباط انسان با جن ممکن است؟
  366354 تفسیر 1386/02/01
  قرآن مجید وجود جن را تصدیق کرده است و ویژگی‏های زیر را برای او برمی شمارد: 1.جن موجودی است که از آتش آفریده شده، بر خلاف انسان که از خاک آفریده شده است.[1] 2. دارای علم ، ادراک، تشخیص ...
 • تعداد فرزندان حضرت علی (ع)، و نام ایشان و نام مادران آنان چه بوده است؟
  329273 معصومین 1387/06/05
  شیخ مفید در کتاب ارشاد تعداد آنها را 27 تن از دختر و پسر دانسته و پس از آن گفته است: عده‏ای از علمای شیعه گویند که فاطمه پس از وفات پیامبر (ص) جنینی که پیامبر او را محسن نامیده بود سقط کرد. بنابر قول این عده، فرزندان آن حضرت ...
 • اصول و فروع دین را نام برده و مختصراً توضیح دهید؟
  310956 حقوق و احکام 1387/09/23
  دسته بندی اصول دین و فروع دین به این شکلی که در میان ما متداول است از احادیث و روایات ائمه (ع) اخذ نشده است؛ بلکه دانشمندان علوم دینی معارف دینی را به این صورت دسته بندی کردند. تاریخ بحث ها در باره به نیمه دوم قرن اول هجری ...
 • آیا کاشت ناخن مانع غسل و وضو است؟
  306950 حقوق و احکام 1387/12/04
  در غسل و وضو، باید آب به اعضای بدن برسد و ایجاد مانعی در بدن که رفع آن مشکل یا غیر ممکن است، جایز نیست، مگر در صورتی که ضرورتی آن را اقتضا کند و یا غرض عقلائی مشروعی در این امر وجود داشته باشد.در هر حال، اگر مانعی ...
 • عقیقه و احکام و شرایط آن چیست؟
  305834 اخلاق عملی 1391/02/11
  عقیقه عبارت است از: کشتن گوسفند یا هر حیوانی که صلاحیّت قربانی کردن داشته باشد، در روز هفتم ولادت فرزند، جهت حفظ فرزند از بلاها. پرداخت قیمت آن کفایت از عقیقه نمی‌کند. بهتر است عقیقه و فرزندی که برایش عقیقه می‌شود، از حیث جنسیت مساوی باشند، ولی اگر ...
 • آیاتی را از قرآن در اثبات امامت امام علی(ع) بیان فرمائید.
  297983 گوناگون 1386/08/30
  بهترین راه اثبات امامت امام علی(ع) برای اهل سنت، تمسک به قرآن و روایاتی که در توضیح آنها در کتب خودشان نقل شده است، می باشد و البته بدیهی است که انسان باید حقیقت جو باشد تا به توجیهات ناصواب و غیر عقلانی ...

پیوند‌ها

حاضرین در سایت :

7423  نفر