Carian Terperinci
Pengunjung
23737
Tarikh Kemaskini 2013/06/09
Ringkasan pertanyaan
Apa saja ciri-ciri darah haidh dan darah istihadha itu?
soalan
Saya tidak bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadha. Darah yang keluar berwarna coklat terkadang merah dan tidak kental/tipis. Menurut Anda apa hukum darah tersebut?
Jawaban Global
Darah haidh pada umumnya kental, hangat dan warnanya merah cenderung hitam atau kuning serta keluar dengan tekanan dan agak panas.[1] Wanita yang mengeluarkan darah seperti ini dari rahimnya disebut wanita haidh (hâidh).
Adapun darah istihadhah ghalibnya berwarna kuning dan dingin serta keluar tanpa tekanan dan tidak panas. Demikian juga tidak kental. Namun boleh jadi terkadang hitam atau merah, hangat dan kental, dan keluar dengan tekanan dan panas.[2] Wanita yang mengeluarkan darah seperti ini dari rahimnya disebut sebagai wanita mustahadha. [iQuest]
Untuk telaah lebih jauh terkait dengan pembagian dan hukum wanita haidh dan mustahadha Anda dapat merujuk pada beberapa indeks yang terdapat pada site Islam Quest sebagai berikut:
 

[1]. Imam Khomeini, Taudhih al-Masâil (al-Muhassyâ), dihimpun oleh Sayid Muhamad Husain Bani Hasyimi Khomeini, Daftar Intisyarat Islami, jil. 1, hal. 252, Masalah 434, Qum, Cetakan Kedelapan, 1424 H.  
[2]. Ibid, jil. 1, hal. 232, Masalah 392.
Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apa yang dimaksud dengan keadilan dalam dasar-dasar agama (ushuluddin)?
  7026 Teologi Klasik
  Di dalam ilmu kalam,keadilan dibahaskan dan dikaji dengan seluruh pengertiannya. Akan tetapi kebanyakan dari pengertian yang mendapat kritikan dan menjadi sebab terpisahnya golongan Adliah (Imamiyah dan Mu’tazilah) dari golongan Asyairah, ...
 • Apakah mustahil pada suatu saat, kekuasaan Imam Zaman ajf juga mengalami keruntuhan?
  3946 Teologi Baru
  Pada masa kekuasaan Imam Zaman Ajf, perkara semacam itu tidak mungkin terjadi. Kerana  keruntuhan yang dialami oleh para penguasa itu disebabkan kezaliman, kekejaman dan penyimpangan mereka dari prinsip-prinsip keadilan atau disebabkan kerana penipuan mereka dan kedengkian masyarakat terhadap pemerintahan. Faktor-faktor seperti itu tidak mungkin terjadi ...
 • Mengapakah hanya nama sebahagian kecil para nabi disebutkan di dalam al-Qur'an?
  10276 Ulum Al-Quran
  Al-Qur'an bukanlah kitab sejarah, sirah atau mu'jam seseorang sehingga kita boleh mengkaji riwayat hidup para nabi dan menyenarai nama-nama mereka di dalamnya. Al-Qur'an merupakan kitab petunjuk, pengajaran, tarbiyah, penyucian dan peringatan. Matlamat ini boleh dicapai dengan sekadar menyebut sebahagian nama dan riwayat hidup para nabi yang hidup sebelumnya ...
 • Mengapa sebahagian orang berusia panjang sehingga dapat menikmati kesempurnaan intelektual dan spiritual (untuk taat kepada Allah s.w.t)?
  5958 کهنسالی و مرگ
  Sebahagian besar jawapan kepada pertanyaan ini dapat diselidiki di dalam dua fokus: Pertamanya ialah usia dan kehidupan di dunia (secara keseluruhan, seluruh nikmat dunia) mempunyai dua aspek dengan makna ini: iaitu jikalau berada di bawah panji-panji iman, hidayah al-Qur’an dan Ahlul Bait, maka mereka ...
 • Siapakah yang akan masuk ke dalam syurga?
  7662 بهشت و جهنم
  Dengan mengamati ayat-ayat al-Qur'an dapatlah difahami bahawa syurga merupakan janji tetap Allah (s.w.t) yang telah diperuntukkan bagi orang-orang "muttaqin", "mu’min" dan orang yang patuh terhadap seluruh perintah Allah (s.w.t) dan Rasulullah (s.a.w). Orang seperti ini adalah insan yang benar-benar bahagia dan berjaya. Dengan menyemak ...
 • Apa prinsip-prinsip teosofi Mahdawiyyat?
  3577 فایدۀ امام غایب
  Kemestian luṭf (kurniaan) bagi Tuhan Yang Maha Tinggi, kewujudan khalifah, hujjah Ilahi, dan penjagaannya dari segala peristiwa dapat digolongkan sebagai prinsip-prinsip teosofi Mahdawiyyat. ...
 • Bagaimana Tuhan memiliki ilmu terhadap perbuatan manusia sebelum perbuatan tersebut dikerjakan?
  5781 Teologi Klasik
  Apa yang menyebabkan pengutaraan pertanyaan seperti ini adalah kerana tidak mempunyai pengetahuan yang benar tentang hubungan Tuhan dengan waktu. Tuhan adalah sarmadi (azali dan abadi) dan tidak tertaklukdengan masa. Ertinya  Tuhan berkuasa atas masa dan tidak dibatasi oleh waktu. Pada prinsipnya adalah tidak benar ketika kita berkata bahawa bagaimana Tuhan ...
 • Apa yang dimaksud dengan hubūṭ (turunnya) Nabi Adam dari Syurga?
  6424 پیامبران و کتابهای آسمانی
  "Hubūṭ " bermakna turunnya sesuatu atau seseorang dari tempat yang tinggi (nuzūl) dan lawan perkataan adalah ṣuʻūd (naik). Kadang-kadang ia juga bermakna hulūl (kemasukan) sesuatu atau seseorang pada suatu tempat. Perbahasan “hubūṭ Adam” dan “apa makna hubūṭ (turun)” ini pada tahap pertama bergantung pada cara kita memahami ...
 • Siapa saja yang menjadi mahram bagi seseorang? Misalnya apakah pakcik saya adalah mahram bagi puteri-puteri saya?
  7884 Huquq Dan Ahkam
  Mahram bagi setiap orang dapat diperoleh melalui tiga jalan: jalur keturunan (nasâbi), pernikahan dan susuan (sabâbi) Orang-orang yang menjadi mahram melalui garis keturunan (nasâbi):1.     Ayah dan ibu dan semakin ke atas (seperti datuk ...

Populer Hits