Gelişmiş Arama
Ziyaret
6553
Güncellenme Tarihi: 2012/01/29
Soru Özeti
Namahrem bir kızla bir oğlanın ilişkisinin yasak olduğuna dair birkaç hadis yazar mısınız?
Soru
Namahrem bir kızla bir oğlanın ilişkisinin yasak olduğuna dair birkaç hadis yazar mısınız?
Kısa Cevap

İki namhrem arasındaki ilişki konusu çok geniş olup, bazılarının kesinlikle sakıncası yoktur. Soruda belirsizlikler olmasıyla birlikte yinede birkaç açından ona cevap verebiliriz.

Namhremler Arasındaki İlişkilere Ait Hadisler

1- Kafi’de kendi senediyle Saadu’l Eskaf’tan İmam Bakır’ın şöyle buyurduğunu rivayet eder: ‘Ensardan bir genç, Medine sokaklarında bir kadınla karşılaşır -o dönemde kadınlar peçelerini kulaklarının arkasına atarlardı- kadın yanından geçtikten sonra onu takip etmeye başladı. Dar bir sokağa dönerken duvardan çıkmış bir kemik veya bir cam parçası bu gencin yüzünü parçaladı. Kadın gözden kaybolunca kanının göğsüne ve elbisesine aktığını farketti. Kendi kendisine dedi ki: ‘Andolsun Allah’a Resulullah’ın (s.a.a) yanına gidip bu olayı anlatacağım.’ Genç Resulullah’ın yanına gitti. Resulullah onu görünce ‘Ne oldu?’ diye sordu. O da başından geçeni anlattı. Bunun üzerine Cebrail şu ayeti getirdi:[1] İnanan erkeklere söyle: Gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar, bu, sizin için daha temizdir. Şüphesiz Allah, yaptıklarından haberdardır.’[2]   

2- Resulullah buyuruyor: ‘Kıyamette şu üç gözün dışında bütün gözler ağlayacaktır: Allah korkusundan ağlayan göz, Allah’ın haram ettiği şeylere (namahreme haram şekilde) bakmayan göz ve Allah yolunda yatmayan göz.’[3]

3- İmam Rıza (a.s) buyuruyor: ‘Evli ve bekar kadınların saçlarına bakmak müminlere haramdır. Çünkü şehvetin tahrik olmasına ve fesada neden olur.’[4]

Soru:1044 (Site:1110): İslam ve Kızla Oğlan Arasındaki Doğru İlişkiler.

Soru:6669 (Site:6745): Kızla Oğlanın İlişkisi.  [1] -Tababatabai, Muhammed Hüseyin, el-Mizan (Farsça tercümesi), c.15, s.160, Defter-i İntişarat-ı İslami, Kum, HŞ.1374

[2] -Nur/30

[3] -Meşhedi, Muhammed, Kenzu’d Dakaik ve Bahru’l Garaib, c.9, s.278, Sazman-ı İntişarat-ı Vizaret-i İrşad, Tahran, HŞ.1368

[4] -Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l-Envar, c.101, s.34, Müessesetü’l-Vefa, Beyrut.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Neden Şia geçici evliliği (muta) caiz bilmektedir?
  22378 متعه
  Başlangıçta bu meselenin fıkhi konulardan olduğuna ve özel bir alan ve ortamda ilgili uzmanlar tarafından incelenmesi gerektiğine dikkat etmeliyiz. Burada kısaca konuları beyan edecek ve konunun detaylarını ayrıntılı cevaba bırakacağız. 1. Geçici evlilik, hiçbir evlilik engeli taşımayan, iki tarafın rızasıyla ve belirli bir zamana kadar belirlenmiş bir ...
 • Allame Tabatabai ve… Olmak üzere Bazı âlimlerin ibni Arabi hakkındaki Görüşü Nedir?
  8329 شرح حال
  Bazı âlimlerin ibni Arabi hakkındaki görüşleri hakkında bilgi edinmek için detaylı cevaba müracaat ediniz. ...
 • İnsanlara rahmet ve azap etmeyi Allah-u Teâlâ’nın istemesiyle alakalandırılmasının anlamı nedir?
  7523 ثواب و عقاب
  Çeşitli ayetlerde Allah'ın iradesi kulların izzet, zillet, bağışlama, azap ve ödül sebebi olarak tanıtılmış ve başka ayetlerde hidayete erme, izzet, mutluluk ve rızık, takva ve ihlâsla birlikte çalışma ve ceht koşuluna bağlı kılınmıştır. Bu iki gurupta yer alan ayetlerin birbirleriyle hiçbir çelişir tarafı yoktur ve birbirlerini ...
 • Niçin İslami düşünceyi açıklamak için her yönlü kamil bir sistematik teoriye ihtiyaç vardır?
  4693 Yeni Kelam İlmi
  Şimdiye kadar din bilginleri, evrensel ve belli dönemlere ait unsurları içeren İslami öğretiler karşısında tikelci bir yöntem kullanmışlardır. Böyle bir yöntem ve yaklaşım İslami araştırmaların sistematik bir yapıya sahip olmasını önlemiştir. İslami düşünceyi oluşturan öğeler birbirleriyle aralarında bir düzene tabii tutulmadan bir araya toplanmıştır. Bu bir araya ...
 • Allah’tan Başkasından yardım dilemek tevhit ile uyuşur mu?
  6387 Tefsir
  Allah’tan başkasından yardım dilemek eğer ilahî büyük şahsiyet ve velilerin direkt olarak isteği yerine getirdikleri ve isteği getirmede Allah’a ihtiyaç duymadıkları inancıyla gerçekleşirse, bu şirk olup tevhit karşıtıdır ve caiz değildir. Ama bu büyük şahsiyetlerin Allah’ın izni ve Allah’ın kendilerine bahşettiği güç ile istekleri yerine getirdiklerine ...
 • İmamları (a.s) ziyaret etme felsefesi nedir?
  6665 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi
  Saygı ve tazim etme eşliğinde herhangi bir şahıs veya şeye yönelik duyulan içsel bir temayül ve eğilime ziyaret denir. İnsanın hakikati ruhu olduğundan ve o da hiçbir zaman fani olmadığından, bir büyük şahsı öldükten sonra ziyaret eden bir insan gerçekte diri bir varlığı ziyaret etmiş, ona eğilim ve temayül ...
 • Alkol veya jelâtin taşıyan çikolata ve ürünleri yemenin hükmü nedir?
  9770 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Belirtilen sorunun şerî cevabını elde etmek için büyük mercilerden (Allah onları korusun) fetva sorduk ve kendilerinin verdiği yanıtları aşağıda aktarıyoruz: Hz. Ayetullah Uzma Hamney’in (ömrü uzun olsun) Bürosu: Genel olarak aslında sarhoş edici sıvılar kısmından olduğu belli olmayan alkoller temiz hükmündedir. Bunlarla karışmış olan sıvılardan yararlanmak ...
 • Cebrail sadece vahiy esnasında mı Peygamber-i Ekrem’e nazil oluyordu yoksa sürekli Peygamberin yanında mıydı?
  6887 Eski Kelam İlmi
  Cebrail Peygamber-i Ekrem’e sadece vahiy indirme esnasında gelmekteydi; çünkü rivayetlerde mesela Peygamber-i Ekrem (s.a.a) filan işle meşgulken Cebrail kendisine nazil oldu diye ifade edilen birçok örnek mevcuttur. Bu, Cebrail’in her zaman Peygamberle birlikte olmadığını yansıtıyor. Eğer Cebrail sürekli Peygamberin yanında olsaydı, artık nüzulün bir anlamı kalmazdı; zira nüzul mertebenin ...
 • Zekât düşen bir mala humus da taalluk eder mi? Nelere zekât düşer? Zekât ve humus arasındaki fark nedir?
  10035 Zekât Ve Sadaka
  Zekât düşen şeylerin, zekâtı verildikten sonra yıllık harcamalardan geriye fazlası kalmışsa bunların humusu verilmelidir.[1] Dokuz şeye zekât düşer: 1. Buğday, 2. Arpa, 3. Hurma, 4. Kuru üzüm, 5. Altın, 6. Gümüş,[2] 7. Deve, 8. İnek, 9. Koyun. Bu dokuz ...
 • İmamlar (a.s) neden takiyye ederlerdi?
  6251 Eski Kelam İlmi
  Takkiyyenin nedeni yalnızca korku değildir, korku, takiyyenin nedenlerinden sadece biridir, tümü değil. Dikkat etmek gerekir ki, korku, soruda gelen iki çeşidin ötesinde bir şeydir. Zira korku takiyyesi bazen takiyye edenin canı, onuru, malı ve yakınlarına gelebilecek tehlikeden dolayı yapılırken, bazen başkalarına ve müminlere gelecek olan zarar ihtimalinden ...

En Çok Okunanlar