Gelişmiş Arama
Ziyaret
13129
Güncellenme Tarihi: 2012/04/04
Soru Özeti
Yanlışlıkla işlenmiş bir cinayetin diyeti ne kadardır? Bugün dinar ve dirhemin dolar olarak karşılığı nedir?
Soru
Yanlışlıkla işlenmiş bir cinayetin diyetinde bugünkü Amerikan doları üzerinden ne kadar dinar ödenmelidir? Genel olarak bugünkü fıkhi konularda dinar ve dirhem kaç dolar etmektedir?
Kısa Cevap

Dinar ve dirhem Hz. Peygamber (s.a.a) ve imamlar (a.s) zamanında yaygın olan dövizlerdendi ve şerî ve hukukî hususlarda da kullanılmaktaydı. Bugün de bazı hususlarda kullanılmaktadır. Dinar altın türünden ve dirhem ise gümüşten bir sikkeydi. Bundan dolayı dinar ve dirhemde kullanılan altın ve gümüşün ağırlığını bilmeyle bu iki sikkenin bugünkü değeri anlaşılabilir. Şerî dinar yaklaşık 4/24 gramdır. Bazılarının görüşüne göre ise yaklaşık 4/46 gramdır.[1] Her dirhem de kıymeti günlük değer ile belirlenen yarım miskal gümüşe tekabül eder.[2] Bu iki değerli metalin kıymetinin değişmesi nedeniyle, bu miktardaki altın ve gümüşün değeri Amerikan dolarıyla muhasebe edilebilir. Yanlışlıkla işlenmiş bir cinayetin diyeti bağlamında ödenmesi gereken dirhem ve dinar birkaç şekilde gerçekleşir.

1. Eğer maktul erkek, Müslüman ve özgür ise her miskali sikkeli on sekiz nohuttan[3] ibaret olan bin miskal şerî altın ödenmelidir. Veya her dirhemi 12/6 sikkeli gümüş nohut olan on bin dirhem ödenmelidir.[4]

2. Eğer maktul kadın, Müslüman ve özgür ise onun diyeti yukarıda zikredilenin yarısıdır.[5]    

 


[1] İmam Humeyni, Tevzihü’l-Mesail (Mahşi), Muhakkik ve Musahhih, Beni Haşimi Humeyni, Seyid Muhammed Hüseyin, c, 2, s. 129, Defter-i İntişarat-ı İslamî, Kum, çap-ı heştom, 1424 k; “Şerî Dinar Miktarı”, Soru: 2204 (Site: 2756)’dan alıntılanmıştır.

[2] Mekarim Şirazi,Nasır, Kitabu’n-Nikah, c. 6, s. 19, İntişarat-ı Medrese-i İmam Ali b. Ebi Talib (a.s), Kum, 1424 k.

[3] Tevzihü’l-Mesail (Mahşi), c. 2, s. 824.

[4] a.g.e.

[5] a.g.e.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar