Gelişmiş Arama
Ziyaret
6034
Güncellenme Tarihi: 2012/04/04
Soru Özeti
İran ve Irak savaşında şehit düşen bazı fertlerin cenazelerinin dağılmadığını ve yok olmadığını duydum. Bu duyumlar muteber ve güvenilir midir?
Soru
İran ve Irak savaşında şehit düşen bazı fertlerin cenazelerinin dağılmadığını ve yok olmadığını duydum. Bu duyumlar muteber ve güvenilir midir?
Kısa Cevap

Canlı yaratıkların cisimlerinin yapısı gereği, ruh bedenden çıktıktan sonra tabii olarak beden kokar, çürür ve yok olur. Bu nedenle bazı bedenlerin yıllar geçtikten sonra aynı şekilde salim kalması uzak bir ihtimaldir. Ama Allah her şeye kadir olduğundan[1] böyle bir şey zihinden uzak tutulmamalı ve aklî ve normal olarak muhal görülmemelidir. Bu genel kaide ve kanun bazı hususlarda istisnaya tabi tutulmuştur. İlahi izin dâhilinde bir takım iş ve şeyler bedenlerin çürümesini engelleyebilir. Nitekim mumyalamak bedenin salim kalmasını sağlamaktadır ve bu mesele binlerce yıllık bir tecrübeyle ispatlanmıştır. Aynı şekilde eğer Allah’ın iradesi hak bir meselenin ispat edilmesine taalluk ederse, bir ferdi yıllarca ölü ve bedenini de salim tutabilir ve de ikinci bir defa ona ruh verip kendisini diriltebilir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın elçisi Uzeyr’in kıssasına işaret edilmiştir.[2] Rivayetlerde belirtildiği üzere eğer bir şahıs Cuma gülsü ehli olursa, bedeni kabirde çürümez.[3] Bu olay birçok defa gerçekleşmiştir. Hem şifahi olarak ve hem de rivayet kaynaklarında kabri açıldıktan sonra filan müminin bedenini muattar ve salim olarak gördüler diye nakillerde bulunulmuştur. Bundan dolayı bir ferdin bedeninin yok olması her ne kadar tabiiyse de ve birçok şehidin bedeni yok olsa da savaşçı bir şehidin bedeni yıllar sonra toprak altından salim olarak çıkarırlarsa, bu inanılmayacak bir şey değildir; çünkü yukarıda beyan ettiğimiz hususlardan birine tekabül etmiş olabilir.

Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

 


[1] Âli İmran, 26; Tahrim, 8.

[2] “Yahut altı üstüne gelmiş (ıpıssız duran) bir şehre uğrayan kimseyi görmedin mi? O, “Allah, burayı ölümünden sonra nasıl diriltecek (acaba)?” demişti. Bunun üzerine, Allah onu öldürüp yüzyıl ölü bıraktı, sonra diriltti ve ona sordu: “Ne kadar (ölü) kaldın?” O, “Bir gün veya bir günden daha az kaldım” diye cevap verdi. Allah, şöyle dedi: “Hayır, yüz sene kaldın. Böyle iken yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamış.” Bakara, 259.

[3] Cuma Guslü Ve Kabirde Bedeninin Çürümemesi, 4156 (Site: 4583).

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İmam Hasan (a.s) birçok kadınla evlenmiş ve onları boşamış mıdır?
  31218 Masumların Siresi 2010/08/22
  Maalesef İslam’ın hadis kaynaklarına yönelmiş büyük afetlerden biri de sahih hadisler arasına garazlı ve uşak bireyler tarafından uydurulmuş ve yalan hadisler yerleştirilmesidir. İkinci masum imam olan İmam Hasan Mücteba (a.s), maalesef hadis uydurucuları ve yalancıların hadis ve rivayet kalıbında kendisine layık olmadığı iftiraların atıldığı şahsiyetlerdendir. Uydurmuş ...
 • Yerin küresel oluşu hakkında Kur’an’ın görüşü nedir?
  5746 Tefsir 2011/07/14
  Yüce Allah Kur’an’da yeri insan yaşamı için hazır ve elverişli bir mekân olarak tanıtmaktadır. Ama Kur’an’da yer hakkında kullanılan “medde” ve “musattah” gibi kelimeler, düzgünlük ve yaymak anlamında (çarpıklık ve alçaklık ve yüksekliğin karşıtı olarak) ifade edilmiş ve küresellik anlamının karşısında kullanılmamıştır. Bundan dolayı Kur’an’da yerin ...
 • Ahd duası gibi bazı duaları belirlenen ölçüden az veya çok okumanın özel bir etkisi var mıdır?
  15867 Pratik Ahlak 2010/01/14
  Her güzel amel, fiili ve öznel olmak üzere iki tür güzellikten oluşmaktadır. Yani hem doğru olan ve hem de ilahi niyet ve Allah rızası için yapılan bir iş Allah katında kabul olur. Rivayetlerde niyetin, üzerinde durularak amellerin ruhu diye tabir edilmiştir. Birçok ...
 • Ahbariler ve Usuliler kimlerdir?
  17489 Tarih Felsefesi 2012/05/03
  Ahbarilik, hadis ashabına denir ve Şiilikte onlar Ahbarî olarak adlandırılır. Bu grup içtihadı geçersiz bilmekte ve sadece habere (rivayetler ve hadisler) uymaktadır. Ahbariler karşısında olan Usuliler ise birçok İslam fakihinin içinde bulunduğu ve Usulî olarak adlandırılan gruba denir. Bu grup, İslam’ın şer’i hükümlerini belirlemede Kur’an, sünnet, akıl ...
 • Bizim daha çok ihtiyacımız olmasına ve halkımızın pahalılık ve yokluktan dolayı sıkıntı çekmesine rağmen neden Irak’a yardım ediyoruz?
  5221 Politika Felsefesi 2010/06/12
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Müziğin haram veya helal olduğuna dair delilleri açıklar mısınız?
  57319 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/11/09
  fıkıh literatüründe musiki ile gına (şarkı) birbirinden farklıdırlar. Gına, eğlence meclisleri münasebetiyle muhataplarını sevindirmek ve eğlendirmek gayesiyle, hançereden çıkıp boğazda çalkalanan sese deniliyor. Musiki (müzik) ise, çalgı aletlerinden meydana gelen ritimdir.Bazı ayet, rivayet ...
 • Dövme abdest, gusül ve hac amellerini yerine getirmek için bir sakınca yaratır mı?
  9207 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/21
  Taklit mercilerinin çoğu dövme hakkında şöyle buyurmuştur: Eğer dövme salt renk olursa veya derinin altında bulunursa ve deri üstünde suyun ulaşmasını engelleyen bir şey olmazsa abdest, gusül ve namaz doğrudur.[1] Eğer deri üstünde engel bulunursa ve deriye suyun ulaşmasını engelleyecek ...
 • Akıl ve düşünceyi eğitmenin ve özgürleştirmenin yolu nedir?
  12916 Pratik Ahlak 2011/03/03
  Akıl, insanın ruhsal boyutuna ait olan iyiyi, kötüyü, kemali, eksikliği, hayırı ve şerri birbirinden ayıran bir kuvvedir. Hayat veren İslam mektebinde akıl yüce bir yere sahiptir.Aklı ve düşünceyi eğitmenin yollarından bazıları şunlardır: İyi bir mürşit bulmak, kitap okumak, yeryüzünde gezerek geçmişteki insanların yaşamlarını incelemek, ...
 • Pahalı satışın şerri hükmü?
  2193 Alış-Veriş 2018/11/17
  Saygıdeğer okurumuz; Eğer pahalı satış müşteriye haksızlık olacak düzeyde olursa ve İslam devletinin kanunlarına aykırı olursa caiz değildir.[1] [1] Bkn: İmam Humeyni, Seyit Ruhullah, İstiftaat, 2.c, 62.s, defter intişaraat ...
 • Namazın mana ve faydaları nelerdir?
  10655 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2011/04/28
  Salat lügatte dua, ateşi körüklemek vs. manalara gelmiştir. Istılahta ise tekbirle başlayıp selamla biten ameller bütünüdür. Namazın bazı kısımlarında dua olmasından dolayı veya insanı alevli ilahi ateşten kurtarmaya neden olduğu için ona ‘salat’ denmiş olabilir.Namaz, günahların karşısında bir siper olup, kötülüklerden sakındıran, günahlardan temizleyen, kibiri ...

En Çok Okunanlar