Gelişmiş Arama
Ziyaret
4032
Güncellenme Tarihi: 2011/03/02
Soru Özeti
Eğer insanın eşi ilahi peygamberlere inanmazsa ne yapmak gerekir?
Soru
Eğer insanın eşi tanrıyı kabul ederse ama peygamberleri kabul etmezse ne yapmak gerekir? Kendisinin çok iyi bir insan olduğunu hatırlatmalıyım.
Kısa Cevap

Sorunuz değişik suret ve farzlar taşımaktadır. Özet olarak her birini ayrı şekilde açıklayacağız:

1. Sorunuzda işaret ettiğiniz peygamberlere (a.s) inanmamanın manası eğer ciddi ve derin bir araştırma ve incelemeyse veya gerçek anlamda inkâr etmek olmayıp önem vermemek ve ciddiye almamaksa, bu durumda peygamberleri ispat etmeyle ilgili kitapları kendisine vererek veya din âlimleriyle irtibat kurarak peygamberleri (a.s) kabul etmeye dair sağlam bir inanç hâsıl olur.

2. Eğer peygamberleri kabul etmemek inat ve direnim yüzündense, genel olarak şöyle söylemek gerekir: Eğer kendisinin peygamberlere ve özellikle de İslam Peygamberine inancı olmaması, bilmekle beraber inat ve direnim yüzündense, bu durumda eğer Müslüman bir anne ve babadan veya onlardan biri Müslüman olarak dünyaya gelmişse ve de buluğ ve erginliğe erdikten sonra mürtet olmuşsa (fıtri mürtet) veyahut kâfir bir baba ve anneden dünyaya gelmişse ama erginliğe erdikten sonra Müslüman olmuş ve sonra yeniden kâfir olmuşsa (milli mürtet), bu durumda mürtet ve kâfir ile evlilik geçersiz olur ve ayrılık için boşanmaya da ihtiyaç yoktur.[1] Elbette daha derin bir tahlille bu durumda sizin onunla süreceğiniz ilişkinin aşağıdaki suretlerde olacağını söylemek gerekir:

A. Evlenmeden önce eşiniz mürtet idiyse, bu evlilik geçersizdir.[2] 

B. Eğer evlendikten sonra ve yakınlaşma fiili gerçekleşmeden önce mürtet olmuşsa, mürtet olduğu o anda evlilik geçersiz olur.[3]

C. Eğer evlilikten sonra ve yakınlaşma fiili gerçekleştikten sonra mürtet olmuşsa, bu durumda boşanma iddeti süresince kendisine mühlet verilir. Eğer tövbe ederse evlilik sürer ve aksi halde evlilik geçersiz olur. Boşanma iddeti de eğer hamileyse hamilelik boyuncadır, aksi takdirde üç aydır.[4] 

3. Eğer özellikle İslam Peygamberini kabul etmiyorsa ve diğer peygamberleri kabul ediyorsa; yani Yahudi yahut Hıristiyan ise, bu evlilik gayri Müslüman ile yapılmış daimi evliliğin hükmüne girer ve bu da İslam fakihlerinin ekseriyetinin görüşüne göre geçersizdir.[5] [1] İmam Humeyni, İstiftaat, c. 3, İzdivac-ı Kafir ve Müşrik, s. 128, sualat-ı 132 ta 137.

[2] İmam Humeyni, Tahrirü’l-Vesile, c. 2, s. 254, Müessese-i Neşru’l-İslami, Hovze-i İlmiye-i Kum, Bita.

[3] Hür Amıli, Muhammed Hasan, Vesailu’ş-Şia, c. 28, s. 323; h. 2, 2. 324; h. 3, Müessesetü-Ali’l-Beyti’l-İhyayi’l-Turas, 1412 Mektebetü’l-İslam 1366; Necefi Yezdi, Muhammed Hasan, Cevahiru’l-Kelam, c. 30, s. 47.

[4] İmam Humeyni, Tahrirü’l-Vesile, c. 2, s. 266, İntişarat-ı Daru’l-İlim 1374 h.ş.

[5] Hür Amıli, Muhammed Hasan, Vesailu’ş-Şia, c. 2, s. 533; h. 2, s. 534, h. 4, , Müessesetü-Ali’l-Beyti’l-İhyayi’l-Turas 1412. Daha fazla bilgi için 842. Soruya (site: 913) müracaat edin.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Müslüman olmayan bir bayanla evlenmenin şartları nelerdir?
  4492 Aynı Dini Paylaşmak
  Fakihlerin çoğu şöyle diyor: Müslüman olmayan bayanlarla hata eğer ehli kitap olsa, ahlaki meselelere rivayet etse ve şeriata muhalif işler yapmazsa bile, evlenmek caiz değildir. Böyleli bayanlarla evlenebilmek için ilkin İslam’ı kabul etmeleri lazım. Buna binaen eğer siz bu bayanı seviyorsanız ve onunla evlenmek istiyorsanız ilkin onu ...
 • Neden Yahudiler Yahudi olarak adlandırılmaktadır?
  8036 Eski Kelam İlmi
  Yahudilerin Yahudi olarak adlandırılmasının nedeni hakkında ihtilaf vardır. Bazıları Yahud’un hidayete ermiş olduğu manasına geldiğini ve bunun nedenin de Musa’nın (a.s) kavminin buzağı tapmaktan tövbe etmesi olduğunu belirtmiştir.[1] Bazıları da bu kavme Yahudi söylenmesinin nedeni hakkında şöyle demiştir: Hz. Yakub’un dördüncü oğlunun adı “Yahuza” ...
 • Hangi kaynaklarda muhabetten söz edilmiştir?
  4750 Teorik Ahlak
  Muhabbet, sevmek ve kalpten ilgi duymak demektir. Kur’an’da onun yerine bazen ‘meveddet’ sözcüğü kullanılmıştır. Muhabbetin ilmi sonuçlar doğuran derece ve mertebeleri vardır. Kalpten dışarıya çıkmayan muhabbet derecesi en düşük muhabbettir. İnsanın ameline yansıyan derece en yüksek derece olup ona sahip olan sevgiliye bağlanır ve onun istekleri doğrultusunda ...
 • İmamlar (a.s) ve âlimlerin perspektifinden namazı vaktin başında kılmanın sevabını açıklar mısınız?
  5999 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü)
  Namazı vaktin başında kılmak hakkında birçok eser ve sevap karar kılınmıştır; namazın sevabının iki katına çıkması ve ilahi sevgiye mazhar olmak bunlardan sayılır. Âlimler de bu hususu dikkate alarak, namazı vaktin başında kılmayı halka tavsiye etmiş ve bunu Allah’a yönelik seyir ve yolculukta ve insanî kemale ermede ...
 • Kur’an’da burucun manası nedir?
  7073 Tefsir
  Buruc kelimesinin zikredildiği ayetlerde Yüce Allah şöyle buyuruyor: Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı (güneş) ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. Andolsun, biz gökte burçlar yaptık ve onu, bakanlar için süsledik.” Bu kelime hem muhkem ve çevrilmiş burç ve kale anlamını ifade eden eski ...
 • Neden biz Şiiler Muharrem ve Sefer ayları boyunca imamları adını Allah’ın adından çok anmaktayız?
  6225 Eski Kelam İlmi
  Sizin sorunuzun cevabına bir soru sorarak başlıyorum: Eğer bu müddet boyunca imamların adını Allah’ın adından birkaç kat fazla dile getirirsek ne gibi bir problem doğar? Allah’a tapmak sadece O’nun adını dile getirmekle mi gerçekleşir? Bizim mektebimizde Kur’an’ın endirekt ve aziz Peygamberin (s.a.a) direkt buyrukları esasınca, imamların adlarını ve kendilerini ...
 • Hazreti Zehra’nın (a.s.) kaç kızı var idi?
  5355 فرزندان زهرا س
  Şeyhi Müfit “İşarat” adlı eserinde şu beyanda bulunmaktadır: Hazreti Alinin (a.s.) hazreti Zehra’dan çocukları şunlardır: Hasan, Hüseyin, Muhsin, Zeynebi Kubra, Zeynebi Sugra ve Ümmi Gülsüm.[i] İbni Sad kendi “Tabakat”[ii] adlı kitabında ve Belazeri “Ensabul-Eşraf”[iii] adlı kitabında şöyle diyorlar: ...
 • Neden kötü bir olay yaşandığında maslahatın bu olduğu söylenir?
  1887 شبهه شناسی
 • Acaba Allah’u Teâlâ her Peygamber (s.a.a.) için bir Şeytan karar kılmış mıdır ki o, Peygamberi (s.a.a.) vesveselendirmek için Allah tarafından görevlendirilmiş olsun?
  6651 Eski Kelam İlmi
  Kur’an’ı kerimin ayetleri esasınca yaratılış nizamını ve ondaki hayır ile şer tekabülünü açıklanmasında cinler ve insanlardan olan Şeytanlar sadece insanlara karşı hile ve tuzak kurma ve Allah’ın dostlarına (velileri) karşı düşmanlık yapma iznine sahip olduğu belirtilmektedir. Ama kesinlikle tekvini olan bu izin Allah ...
 • Şia Hz. Ali(a.s)'ın faziletlerini ispatlamada Ehl-i Sünnet'in mütevatir hadislerine dayanabilir mi?
  5354 Masumların Siresi
  Tevatür yalan üzere anlaşmaları mümkün olmayan büyük bir kalabalığın bir konuyu nakletmelerine denir. Biz inanıyoruz ki Hz. Ali'nin faziletleri ve onun imameti hakkındaki nas tevatürle sabittir. Bunu Şia'nın hadis ve tarih kaynaklarının yanı sıra Ehl-i sünnetin kitaplarından ve sahabilerin hadislerini nakleden eserlerden istifade ediyoruz. Buna göre bizim bu konuyla ilgili ...

En Çok Okunanlar